Functieoverzicht | Lightroom Classic (versie van juni 2020)

Meer informatie over een aantal belangrijke nieuwe functies en verbeteringen in de juni 2020-versie (versie 9.3) van Lightroom Classic.

Prestatieverbeteringen

Prestatieverbeteringen

Ervaar snelheidsverbeteringen en een vloeiendere bewerkingservaring.

Verbeteringen gebruikersinterface

Verbeteringen gebruikersinterface

Profiteer optimaal van de tools Synchroniseren, Kleurtintcurve en Kleur met de vernieuwde vormgeving.

Uitsnijdbedekking centreren

Uitsnijdbedekking centreren

Nieuwe 2x2-rasterbedekking tijdens het uitsnijden om het midden van de afbeelding voor ogen te houden.

RAW-standaardinstellingen

Nieuwe standaardvoorinstellingen

U kunt nu snel verschillende standaardinstellingen bekijken en toepassen met de nieuwe standaardvoorinstellingen.

Aanpassing van lokale kleurtoon

Aanpassing van lokale kleurtoon

Bewerk de kleurtoon in een specifiek gebied van uw afbeelding met een tool voor lokale aanpassingen.

ISO-adaptieve voorinstellingen

ISO-adaptieve voorinstellingen

Maak nu een ISO-adaptieve voorinstelling binnen Lightroom Classic.

Ondersteunde camera's en lenzen

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Bekijk de volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen.

Andere verbeteringen

Andere verbeteringen

Lees over andere nieuwe verbeteringen in deze versie.

Prestatieverbeteringen

In deze versie ervaart u prestatieverbeteringen voor het volgende:

 • Door uw catalogusraster in de module Bibliotheek scrollen met de pijltoetsen, muis, trackpad of aanraking. Het beste te merken bij grotere catalogi.
 • Grote hoeveelheden verzamelingen doorzoeken en filteren.
 • Bewerkingsschuifregelaars scrubben in de module Ontwikkelen.

UI-verbeteringen

Synchroniseren, Kleurtintcurve en Kleur hebben een nieuwe vormgeving gekregen, waardoor zowel nieuwe als ervaren gebruikers het meeste uit deze belangrijke tools kunnen halen.

Synchroniseren

In deze versie kunt u eenvoudig informatie over uw synchronisatiestatus beheren en opvragen met het nieuwe speciale synchronisatietabblad in de rechterbovenhoek, naast de moduleschakelaar. Het pictogram Synchroniseren geeft de huidige status van de synchronisatie weer en wanneer u de muisaanwijzer eroverheen beweegt, krijgt u meer informatie over de huidige status. Als u op het pictogram Synchroniseren klikt, wordt er een pop-upmenu geopend met meer opties en gegevens op basis van de huidige synchronisatiestatus.

Synchroniseren
Het nieuwe speciale synchronisatietabblad

Kleurtintcurve

De gebruikersinterface voor Kleurtintcurve is in deze versie bijgewerkt, waardoor het eenvoudiger is om te schakelen tussen parametrische en puntcurvekanalen. U kunt nu nauwkeurigere aanpassingen maken met invoerwaarden voor de puntcurve en de rode, groene en blauwe kanalen.

Kleurtintcurve
Kleurtintcurve

A. Parametrische curve B. Puntcurve 

Voor het puntcurvekanaal zijn ook de volgende contextuele opties toegevoegd.

 • Kanaal herstellen
 • Alle kanalen herstellen
 • Kanaalinstellingen kopiëren
 • Kanaalinstellingen plakken
 • Raster magnetisch
 • Alle curven tonen
Puntcurve
Contextuele opties in het puntcurvekanaal

U kunt ook een controlepunt prikken en de waarde ervan aanpassen met behulp van het vak Invoer en Uitvoer .

Waarde van controlepunt aanpassen
De waarde van een controlepunt aanpassen

Deelvenster Kleur

De gebruikersinterface voor het selecteren van een kleur in het deelvenster Kleur is ook bijgewerkt.

Deelvenster Kleur
Nieuwe gebruikersinterface voor het selecteren van kleuren in het deelvenster Kleur

Aanpassing van lokale kleurtoon

U kunt kleurtonen nu lokaal aanpassen en verfijnen, zodat u subtiele aanpassingen kunt aanbrengen in een bepaald gebied van uw afbeelding, zonder dat dit invloed heeft op de kleur in de rest van de afbeelding. Gebruik de nieuwe schuifregelaar Kleurtoon wanneer u lokale aanpassingen toepast om de kleurtoon van een geselecteerd gebied te wijzigen. 

De bovenste balk van de schuifregelaar is de balk Kleurtoonreferentie en de onderste balk is de schuifregelaar Kleurtoon . De schuifregelaar Kleurtoon en de middelste kleur van de schuifregelaar Kleurtoon zijn gebaseerd op de kleuren van het geselecteerde gebied. U kunt de optie Fijnafstelling gebruiken selecteren voor nauwkeurige aanpassingen.

Aanpassing van lokale kleurtoon
Nieuwe Schuifregelaar Kleurtoon

Zie voor meer informatie Lokale aanpassingen toepassen.

Opmerking:

Om de kleurtoon van specifieke kleuren lokaal aan te passen, gebruikt u eerst Kleurbereikmasker om de selectie te verfijnen en vervolgens Aanpassing van lokale kleurtoon.

ISO-adaptieve voorinstellingen

Als u de standaardinstellingen voor het importeren van afbeeldingen wilt instellen op basis van de ISO-instelling van de afbeeldingen, kunt u nu een ISO-adaptieve voorinstelling maken vanuit Lightroom Classic. Ga als volgt te werk om een ISO-adaptieve voorinstelling te maken:

 1. Identificeer twee of meer beelden met verschillende ISO-waarden op basis waarvan u de voorinstelling wilt maken.

 2. Voer de benodigde bewerkingen door in deze afbeeldingen. Stel bijvoorbeeld verschillende waarden voor Reductie luminantieruis in voor verschillende ISO-opnamen.

 3. Selecteer deze opnamen en klik op Voorinstelling maken. Zie Ontwikkelvoorinstellingen maken voor meer informatie over het maken van een voorinstelling.

 4. Nadat u in het dialoogvenster Nieuwe ontwikkelvoorinstelling de instellingen hebt geselecteerd die u in de voorinstelling wilt opnemen, selecteert u ISO-adaptieve voorinstelling maken onderaan het dialoogvenster en klikt u op Maken.

  ISO-adaptieve voorinstelling
  ISO-adaptieve voorinstelling maken

  Opmerking:

  De optie ISO-adaptieve voorinstelling maken wordt uitgeschakeld als:

  • U niet twee of meer beelden hebt geselecteerd.
  • De geselecteerde opnamen geen verschillende ISO-waarden hebben.

Uitsnijdbedekking centreren

Tijdens het uitsnijden is het gebruikelijk om een deel van de afbeelding precies in het midden van het kader uit te lijnen, wat lastig nauwkeurig te doen was met een 3x3-rasterbedekking. U kunt nu echter een rasterbedekking van 2x2 gebruiken tijdens het uitsnijden van een afbeelding. Deze gecentreerde uitsnijdbedekking biedt hulp om het midden van de afbeelding voor ogen te houden en stelt u in staat om uw afbeelding nauwkeurig uit te snijden.  

Nieuwe standaardvoorinstellingen

In deze versie is een nieuwe set standaardvoorinstellingen toegevoegd aan het deelvenster Voorinstellingen. U kunt deze voorinstellingen gebruiken om snel verschillende standaardinstellingen voor uw afbeeldingen te bekijken en toe te passen, als extra mogelijkheid naast Adobe-standaard.

RAW-standaardinstellingen
De nieuwe set standaardvoorinstellingen

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Andere verbeteringen

Updates van Export van meerdere batches

Als u nu meerdere voorinstellingen selecteert tijdens het exporteren van uw afbeeldingen, verschijnt er een nieuw dialoogvenster Export van meerdere batches dat het dialoogvenster Mapselectie vervangt. Het nieuwe dialoogvenster Export van meerdere batches biedt u meer controle over het selecteren van de bestemmings- en bestandsnaamopties voor de geëxporteerde afbeeldingen.

Export van batches
Nieuw dialoogvenster Export van batches

In het dialoogvenster Export van batches kunt u verschillende bestemmingen voor verschillende voorinstellingen selecteren of Een bovenliggende map kiezen selecteren om een hoofdmap op te geven voor alle voorinstellingen. Als u de bovenliggende map selecteert, worden alle in een voorinstelling opgeslagen bestemmingen overschreven en wordt de optie Bestemming voor elke voorinstelling gewijzigd in In submap plaatsen.

U kunt de opties Aangepaste tekst en Beginnummer voor de geselecteerde voorinstellingen in dit dialoogvenster ook wijzigen als u deze opties hebt opgegeven tijdens het maken van de voorinstelling.

Zie voor meer informatie Export van meerdere batches.

Update van metagegevens

U kunt nu metagegevens voor driedimensionale projectie weergeven en bewerken in Lightroom Classic met behulp van een nieuwe sectie voor Driedimensionale projectie in het deelvenster Metagegevens.

Driedimensionale projectie
Metagegevens voor driedimensionale projectie

Update van RAW-standaardinstellingen

U kunt nu een ISO-adaptieve voorinstelling maken en deze als standaard instellen voor uw RAW-afbeeldingen. Zie voor meer informatie RAW-standaardinstellingen instellen specifiek voor ISO-waarden. U kunt ook de nieuwe standaardvoorinstellingen gebruiken om verschillende standaardinstellingen uit te proberen en deze als standaard in te stellen voor het importeren van RAW-afbeeldingen.

Als u nu probeert een voorinstelling te verwijderen die is ingesteld als standaard voor uw RAW-beelden, verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd te bevestigen of u de voorinstelling permanent wilt verwijderen. Als u doorgaat en de voorinstelling verwijdert, wordt de standaardinstelling ingesteld op Adobe-standaard. 

Voorinstelling verwijderen

Update van catalogusback-up

Als de eerder opgegeven back-uplocatie niet beschikbaar is, wordt er nu een bericht weergegeven in het dialoogvenster Back-up van catalogus maken en wordt de map waarin de catalogus staat, gebruikt voor back-up.

Back-up van catalogus maken
Een bericht waarin staat dat de eerder geselecteerde back-upmap niet beschikbaar is

TIFF-compressie

In de eerdere versies van Lightroom Classic werkte de TIFF-compressie-instelling voor bewerking in Adobe Photoshop niet goed. In deze versie werkt de TIFF-compressie wel voor de volgende workflows:

 • Bewerken in Photoshop
 • Openen als slim object in Photoshop
 • Samenvoegen tot panorama in Photoshop
 • Samenvoegen tot HDR in Photoshop
 • Openen als lagen in Photoshop

Migratie van door Facebook gepubliceerde verzamelingen

In deze versie worden alle verzamelingen die al zijn ingesteld met behulp van de Facebook-plug-in naar de nieuw aangemaakte Facebook-verzamelingsset in het deelvenster Verzamelingen verplaatst.

Facebook-plug-in

Update van beoordelingsweergave

De pictogrammen voor Sterrenclassificaties en Vlagstatus zijn bijgewerkt in de beoordelingsweergave en veranderen van kleur op basis van de geselecteerde achtergrondkleur.

HEVC-ondersteuning in Windows 10

In deze versie worden HEVC-videobestanden ondersteund in Windows 10.

Ondersteuning voor AVI-bestanden in macOS

In deze versie worden AVI-bestanden ondersteund in macOS.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account