Opmerkingen bij de release

Welkom bij Adobe Photoshop Lightroom 5! Dit document bevat bijgewerkte productinformatie, opmerkingen over functionaliteit en tips voor het oplossen van problemen die niet worden besproken in de Lightroom-documentatie.

Systeemvereisten

Zie Lightroom-systeemvereisten voor de meest recente systeemvereisten.

Opmerkingen bij de installatie

Als u een vorige versie of een proefversie van Lightroom op uw computer hebt, hoeft u die niet te verwijderen voordat u Lightroom 5 installeert.

Ga op een van de volgende manieren te werk om de software te installeren:

 1. Plaats de cd in het station en volg de aanwijzingen op het scherm. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het dvd-station en kiest u in de hoofdmap van de schijf achtereenvolgens Lightroom 5\Lightroom 5 installeren (Windows) of Adobe Photoshop Lightroom 5.pkg (Mac OS) om te starten met de installatie.

 2. Als u de software hebt gedownload vanaf internet, opent u de map en dubbelklikt u op Adobe Photoshop Lightroom. Vervolgens volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Opmerkingen bij het installeren op 64-bits systemen

Windows: het installatieprogramma van Lightroom bevat zowel een 32-bits als een 64-bits versie van de toepassing.

Mac OX: Lightroom 5 is alleen beschikbaar als 64-bits toepassing.

Downloadproblemen en problemen bij de installatie oplossen

Veelgestelde vragen en individuele hulp bij downloads, installatie en updates kunt u vinden in het forum Downloaden, installeren en instellen.

Serienummers

 1. Zie Uw serienummer vinden als u het serienummer van uw product zoekt. Tijdens de installatie van Photoshop Lightroom wordt u gevraagd dit nummer in te voeren.

 2. Ook als u een licentie voor een upgrade hebt aangeschaft, dient u een serienummer voor Lightroom 1, Lightroom 2, Lightroom 3 of Lightroom 4 op te geven. Deze stap is niet nodig als u al over een werkende licentie voor Lightroom 1, Lightroom 2, Lightroom 3 of Lightroom 4 op de actieve computer beschikt.

 3. Als u Lightroom 4 via de Mac App Store hebt aangeschaft, controleer dan of Lightroom 4 nog steeds op uw computer is geïnstalleerd voordat u de upgrade naar Lightroom 5 installeert.
 4. Als het nieuwe serienummer met 24 cijfers niet werkt, belt u de klantenservice van Adobe op 800-833-6687 en vraagt u om hulp. Klanten buiten Noord-Amerika dienen contact op te nemen met de klantenservice van Adobe in hun regio.

Opmerkingen met betrekking tot upgrades

 • Als u uw catalogus van Lightroom 1, Lightroom 2, Lightroom 3, Lightroom 4 of Lightroom 5 Bèta wilt bijwerken, hoeft u alleen maar Lightroom 5 te starten en uw vorige Lightroom-catalogus te selecteren om deze bij te werken. Zie Een catalogus uit een eerdere versie van Lightroom bijwerken in de Help bij Lightroom 5.
 • Tijdens het bijwerken van een catalogus naar Lightroom 5 wordt de vorige Lightroom-catalogus niet verwijderd of gewist. Als u de proefversie van Lightroom 5 wilt proberen door uw bestaande catalogus bij te werken, kunt u altijd terugkeren naar een eerdere versie van Lightroom en de bestaande catalogus blijven gebruiken.
Opmerking:

Wijzigingen of taken die zijn uitgevoerd in de catalogus nadat deze is bijgewerkt naar Lightroom 5, blijven niet beschikbaar in oudere versies van Lightroom.

Opmerking:

De voorvertoningsinformatie van afbeeldingen in een catalogus waarop een upgrade is uitgevoerd wordt tijdens het upgradeproces gewijzigd. Deze informatie wordt opgeslagen in het bestand .lrdata, dat zich bij het catalogusbestand op de computer bevindt. Wanneer u terugkeert naar een oudere versie van Lightroom moeten de voorvertoningen opnieuw worden gegenereerd. Dit proces kan veel tijd in beslag nemen als u honderdduizenden afbeeldingen hebt.

 • (Windows) Wanneer u een upgrade van een bibliotheek uit Photoshop Elements 6 t/m Photoshop Elements 11 uitvoert, dient Photoshop Elements ten tijde van de upgrade op de computer te zijn geïnstalleerd.
 • (Mac OS) Wanneer u een upgrade van een bibliotheek uit Photoshop Elements 9 t/m Photoshop Elements 11 uitvoert, dient Photoshop Elements ten tijde van de upgrade op de computer te zijn geïnstalleerd.
 • Als u meerdere keren probeert een upgrade uit te voeren van dezelfde Lightroom-catalogus, wordt u verteld waar de eerder bijgewerkte catalogus zich bevindt.

Bekende problemen

 • In de modus Volledig scherm wordt de volgende afbeelding in uw selectie niet weergegeven. Dit gebeurt alleen als u een reeks afbeeldingen hebt geselecteerd voordat u naar de modus Volledig scherm gaat.
 • Video afspelen wordt niet ondersteund in de modus Volledig scherm.
 • Er is geen foutbericht dat aangeeft dat offline foto's en video's niet worden geëxporteerd naar diapresentaties.
 • Wanneer u een diapresentatie afspeelt in de module Presentatie, wordt de dia na een videoclip vaak niet getoond.
 • Aangepaste sjablonen voor diapresentatie krijgen bij exporteren standaard de instelling 480×270. Dit gebeurt bij aangepaste sjablonen voor diapresentaties die in vorige versies van Lightroom zijn gemaakt.
 • De diapresentatie wordt soms als een zwart scherm weergegeven. Dit gebeurt alleen als een videobestand is gekozen als eerste dia.
 • U kunt geen sterrenwaardering toekennen tijdens een voorvertoning of vertoning van een diapresentatie.
 • Als u een boek verwijdert in de module Boek, kan daardoor een ander boek verdwijnen.
 • Wijzigingen in XMP-metagegevens worden niet automatisch weggeschreven naar het bestand als het oorspronkelijke bestand offline is.
 • Canon-camera's worden niet gedetecteerd bij gebruik van Vastleggen via tethering in Windows 8.
 • Offline foto's verdwijnen uit Lightroom wanneer u een map met afbeeldingen naar een ander volume verplaatst.
 • GPS-metagegevens van video's die op een Apple iPhone zijn gemaakt, worden niet geïmporteerd.
 • Basismetagegevens worden niet geïmporteerd bij videobestanden. Dit gebeurt alleen als u rechtstreeks uit de camera importeert . Als tijdelijke oplossing kunt u de bestanden uit de camera naar uw harde schijf kopiëren en ze vervolgens in Lightroom importeren.
 • Als u de functie Samenvoegen tot HDR met Photoshop gebruikt, bevat de resulterende HDR-afbeelding metagegevens van de laatste geselecteerde foto.
 • Foto's die zijn aangepast met Process Version 2003 (PV2003), geven ten onrechte “Vignet na uitsnijden: Verfbedekking” als stap weer in het deelvenster Historie. Als u een volgende historiestatus selecteert, worden bestaande instellingen die volgen op die status in het deelvenster Historie mogelijk opnieuw ingesteld. Deze wijziging kan niet ongedaan worden gemaakt, waardoor instellingen die na de geselecteerde historiestatus zijn toegepast, in wezen zijn verwijderd. Dit gebeurt alleen met afbeeldingen die zijn aangepast in PV2003.
 • Afbeeldingen die op minder dan een derde van hun oorspronkelijke grootte zijn geëxporteerd, hebben mogelijk niet hun instellingen voor Uitvoer verscherpen en Ruisreductie behouden.

Nieuwe functies

Zie Overzicht van nieuwe functies voor meer informatie over nieuwe functies in Lightroom 5.

Ondersteunde bestandsindelingen

 • JPEG
 • TIFF (8 bits, 16 bits)
 • PSD (8 bits, 16 bits)
 • DNG
 • PNG
 • Raw (Zie Camera Raw voor een volledige lijst met ondersteunde Raw-instellingen.)
 • Standaard DSLR-video-indelingen, waaronder MOV, MPG, AVI en AVCHD (alleen MTS en M2TS)

Lightroom biedt geen ondersteuning voor:

 • PSD-bestanden die zonder samengestelde afbeelding zijn opgeslagen (opgeslagen zonder de instelling Compatibiliteit maximaliseren)
 • Bestanden die groter zijn dan 65.000 pixels per zijde (in totaal 512 megapixels)

Werken met Lightroom 5 en Adobe Photoshop Camera Raw

Lightroom en Photoshop Camera Raw maken gebruik van dezelfde beeldverwerkingstechnologie, zodat consistente en compatibele resultaten worden bereikt in toepassingen die verwerking van Raw-bestanden ondersteunen. Dergelijke toepassingen zijn onder meer Lightroom, Photoshop, Photoshop Elements en Premiere Elements.

Photoshop Camera Raw-software

Om compatibel te zijn met de instellingen van de module Ontwikkelen in Lightroom 5, moeten Adobe-toepassingen worden bijgewerkt met de plug-in Camera Raw 6.1 of hoger. Photoshop-gebruikers kunnen de Camera Raw-plug-in automatische bijwerken via Help > Updates.

Lightroom-instellingen delen met Camera Raw

De instellingen van de module Ontwikkelen worden standaard opgeslagen in de Lightroom-database. Om te zorgen dat Camera Raw toegang heeft tot de instellingen van de module Ontwikkelen, moeten die instellingen worden weggeschreven in de XMP-metagegevens van het bestand. Deze metagegevens bevinden zich in een secundair XMP-bestand (afbeeldingsnaam.xmp) in het pad met camera-eigen Raw-bestanden of zijn rechtstreeks opgeslagen in DNG-bestanden. Als u afbeeldingen wilt bijwerken met de nieuwste ontwikkelinstellingen, gaat u naar de module Bibliotheek en selecteert u de groep doelafbeeldingen. Druk op Ctrl+S (Windows) of Command+S (Mac OS) om de instellingen op te slaan in het XMP-metagegevensblok. Zie Metagegevens: basisprincipes en handelingen in Help bij Lightroom.

Lightroom-instellingen bekijken in Camera Raw

Voordat u gaat werken met Lightroom en Camera Raw, dient u de Camera Raw-voorkeuren in te stellen op Afbeeldingsinstellingen opslaan in: Secundaire ''.xmp''-bestanden. Camera Raw geeft de aanpassingen van de afbeelding standaard precies zo weer als in de module Ontwikkelen van Lightroom.

Camera Raw-instellingen bekijken in Lightroom

Raw-bestanden die zijn bewerkt met eerdere versies van Camera Raw, behouden hun eerdere vormgeving bij import in Lightroom zolang de Camera Raw-voorkeur is ingesteld op Afbeeldingsinstellingen opslaan in Secundaire ''.xmp''-bestanden. Als u bestanden die zijn bewerkt in Camera Raw wilt bijwerken nadat ze zijn geïmporteerd in Lightroom, kiest u Metagegevens > Metagegevens van bestanden lezen in de module Bibliotheek van Lightroom. Zie Geavanceerde handelingen voor metagegevens in Help bij Lightroom.

Aanvullende opmerkingen m.b.t. Camera Raw en Lightroom

In Camera Raw worden alleen de huidige instellingen van de primaire afbeelding in de Lightroom-catalogus weergegeven. Aanpassingen in virtuele kopieën en momentopnamen worden niet weergegeven en zijn niet beschikbaar in Camera Raw.

Online bronnen

Klantenondersteuning

Gratis informatiebronnen voor het oplossen van problemen vindt u op de website Adobe Help en ondersteuning en in de Adobe-gebruikersforums.

Voor betaalde ondersteuning in de V.S. kunt u contact opnemen met Customer Support & Customer Service. Klik als u zich buiten Noord-Amerika bevindt op de koppeling Kies uw regio en selecteer een land of regio voor de pagina in de gewenste taal.

 

© 2013 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, Lightroom, and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account