Oktober 2017-versie (versie 7.0) en latere versies van Lightroom Classic CC

Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic CC (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk de Help voor de gloednieuwe versie van Photoshop Lightroom CC.

Opmerking:

Werkt u een oudere versie van Lightroom bij naar Lightroom Classic CC? Zie dit artikel voor meer informatie over het upgraden van Lightroom zonder eerdere versies die op uw computer geïnstalleerd zijn te verwijderen.

lr_classic_cc_logo

De versie van oktober 2017 of nieuwere versies van Lightroom Classic CC worden geleverd met verschillende nieuwe en verbeterde functies voor een betere digitale beeldbewerking. Lees verder voor een korte kennismaking met deze functies en voor koppelingen naar bronnen die meer informatie bieden.

Ga voor een overzicht van functies die in eerdere versies zijn geïntroduceerd, naar Functieoverzicht | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x-versies.


Lightroom Classic CC v7.3.1 | April 2018

Deze release van Lightroom Classic CC biedt belangrijkoplossingen voor problemen.

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Oplossingen voor problemen in Lightroom Classic CC 7.3.1 (april 2018)

Bekend probleem

Bekend probleem in Lightroom Classic CC 7.3.1 (april 2018)

(Alleen in MacOs) Bij het maken van back-ups van uw catalogi in macOS, maakt Lightroom Classic geen gecomprimeerd bestand (zip) van catalogi die samen een grootte van minder dan 4 GB hebben. Als oplossing voor dit probleem, kunt u de catalogusbestanden waarvan u een back-up hebt gemaakt, handmatig comprimeren. Gecomprimeerde bestanden nemen minder ruimte op de harde schijf in. Back-ups van catalogi worden door Lightroom Classic standaard opgeslagen op de volgende locatie op macOS: 

/Gebruikers/[gebruikersnaam]/Afbeeldingen/Lightroom/[catalogusnaam]/Back-ups

Lightroom Classic CC v7.3 | April 2018

Deze versie van Lightroom Classic CC biedt nieuwe functies en verbeteringen, ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen en oplossingen voor problemen.

Nieuwe Adobe Raw- en creatieve profielen

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Met profielen kunt u bepalen hoe kleuren en tinten worden weergegeven in uw foto's.  De profielen in het gebied Profiel van het deelvenster Standaard zijn bedoeld als een beginpunt of basis voor het bewerken van afbeeldingen.

Adobe-kleurprofiel toegepast op een RAW-afbeelding in Lightroom Classic CC
Adobe-kleurprofiel toegepast op een RAW-afbeelding.

Voor RAW-foto's kunt u een van de Adobe Raw-profielen kiezen voor meer controle over uw bewerkingen. Er zijn profielen voor kleurenfoto's, zwart-witfoto's, portretfoto's, landschapsfoto's en meer die u met één klik kunt toepassen.

U kunt een unieke stijl of een uniek effect toepassen op zowel RAW- als niet-RAW-foto's door een van de creatieve profielen te kiezen bij Artistiek, Zwart-wit, Modern en Vintage.

Als u een profiel toepast op de foto, wordt de waarde van de andere bewerkingsregelaars niet gewijzigd of overschreven. U kunt uw foto's dus naar wens bewerken en vervolgens een profiel kiezen en toepassen op de bewerkte afbeelding.

Volg deze koppelingen voor gedetailleerde Help-documentatie:

Grotere kleurtintcurve

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In deze versie van Lightroom Classic CC is de Kleurtintcurve uitgebreid om de aanpassing van kleurtintcurven te optimaliseren.

Grotere en betere Kleurtintcurve in de module Ontwikkelen.
De parametrische curve bewerken in het deelvenster Kleurtintcurve.

Nevel verwijderen is verplaatst naar het deelvenster Standaard

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

De schuifregelaar Nevel verwijderen in het deelvenster Standaard
De schuifregelaar Nevel verwijderen in het deelvenster Standaard

Om sneller te kunnen werken, is de schuifregelaar Nevel verwijderen verplaatst naar het deelvenster Standaard, zodat u deze schuifregelaar in combinatie met de schuifregelaar Helderheid kunt gebruiken. Voorheen was de schuifregelaar Nevel verwijderen beschikbaar in het deelvenster Effecten.

Zie De algemene kleurverzadiging instellen voor meer informatie.

Betere gezichtsdetectie

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Lightroom Classic CC is geoptimaliseerd voor preciezere detectie van gezichten in de foto's in uw catalogus.

Zie Opnieuw naar gezichten zoeken voor meer informatie.

Raster wordt sneller geïmporteerd van aangesloten apparaten op Windows-computers

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

(Windows) Het fotoraster wordt nu sneller geladen tijdens het importeren van foto's naar Lightroom Classic CC van aangesloten apparaten, zoals mobiele apparaten (iOS en Android) en camera's.

Ga voor meer informatie over de workflow voor importeren naar Foto's importeren van een camera of kaartlezer.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Lightroom Classic CC v7.2 | Februari 2018

Deze versie van Lightroom Classic CC biedt nieuwe functies en prestatieverbeteringen, ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen en oplossingen voor problemen.

Profiteer van snellere prestaties dankzij CPU- en geheugenoptimalisatie

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Profiteer van snellere prestaties in Lightroom Classic - op machines met 12 GB RAM of meer - tijdens het importeren en exporteren van foto's, het schakelen tussen foto's in de loepweergave of bij het maken van HDR- en panorama-afbeeldingen. 

Raadpleeg Systeemvereisten | Lightroom Classic CC voor de systeemvereisten.

Verzameling maken van mappen

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek is een nieuwe optie geïntroduceerd waarmee u snel verzamelingen op basis van mappen kunt maken. Als een map submappen bevat, kunt u ook een verzamelingsset maken die dezelfde hiërarchie heeft als die van de bovenste map. 

U krijgt als volgt toegang tot de nieuwe optie:

 1. Selecteer een of meer mappen in het deelvenster Mappen
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op een beschikbare optie in het contextmenu: 
  1. Verzameling "[Mapnaam]" maken of Verzamelingsset "[Mapnaam]" maken als u één map hebt geselecteerd.
  2. Verzameling maken van geselecteerde mappen of Verzamelingssets maken van geselecteerde mappen als u meerdere mappen hebt geselecteerd.

Verzameling maken op basis van een fotolocatiepunt in de module Kaart

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In de module Kaart kunt u nu eenvoudig een groep foto's op dezelfde locatie op de kaart aan een verzameling toevoegen. Klik gewoon met de rechtermuisknop op een fotolocatiepunt of een groep fotolocatiepunten op de kaart en kies Verzameling maken in het contextmenu.

Verzameling maken op basis van een fotolocatiepunt op de kaart
Verzameling maken op basis van een fotolocatiepunt op de kaart

Foto's filteren op basis van bewerkingsstatus

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Er is een nieuw filter toegevoegd aan de Bibliotheekfilterbalk en de filmstrip waarmee u afbeeldingen kunt filteren op basis van de status Bewerkt of Onbewerkt. U kunt deze nieuwe filteroptie openen vanaf alle hieronder vermelde locaties.

Kenmerkopties in de bibliotheekfilterbalk

Gebruik de nieuwe pictogrammen voor Status bewerken onder de kenmerkopties in de bibliotheekfilterbalk.

Nieuw kenmerkfilter in de bibliotheekfilterbalk
Nieuw kenmerkfilter in de bibliotheekfilterbalk

Zie Foto's zoeken met behulp van het kenmerkfilter voor gerelateerde informatie.

Metagegevensopties in de bibliotheekfilterbalk

Gebruik de nieuwe categorie Bewerken onder Metagegevensopties in de bibliotheekfilterbalk.

Nieuwe metagegevenscategorie in de bibliotheekfilterbalk
Nieuwe metagegevenscategorie in de bibliotheekfilterbalk

Zie Foto's zoeken aan de hand van het metagegevensfilter voor gerelateerde informatie.

Filmstrip

Gebruik de nieuwe pictogrammen voor Status bewerken in de bibliotheekfilterbalk.

Nieuwe filterpictogrammen in de filmstrip
Nieuwe filterpictogrammen in de filmstrip

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek kunt u nu het zoekveld gebruiken om mappen te zoeken op basis van de ingevoerde tekst.

 

Zoekveld in het deelvenster Mappen
Zoekveld in het deelvenster Mappen
Deelvenster Mappen met gefilterd resultaat op basis van de ingevoerde zoektekst.
Deelvenster Mappen met gefilterd resultaat op basis van de ingevoerde zoektekst.

Zie Mappen zoeken voor meer informatie.

Favoriete mappen markeren en filteren

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek kunt u mappen nu markeren als favoriet. U kunt in het deelvenster Mappen ook favoriete mappen filteren.

Mappen die als favoriet zijn gemarkeerd in het deelvenster Mappen
Mappen die als favoriet zijn gemarkeerd in het deelvenster Mappen
Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Selecteer een of meer mappen. 
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op Als favoriet markeren (als u één map hebt geselecteerd) of Als favorieten markeren (als u meerdere mappen hebt geselecteerd) in het contextmenu.

Er wordt een ster weergegeven boven de map die u als favoriet hebt gemarkeerd.

Favoriete mappen filteren
Favoriete mappen filteren

Mappen filteren die zijn gemarkeerd als favoriet:

 1. Klik in de zoekbalk boven aan het deelvenster Mappen op het pictogram ().
 2. Kies Favoriete mappen in de vervolgkeuzelijst.

Slimme verzamelingen maken op basis van een nieuwe regel: 'Is bewerkt'

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

De nieuwe regel 'Is bewerkt' in de categorie Ontwikkelen.
De nieuwe regel 'Is bewerkt' in de categorie Ontwikkelen.

In het dialoogvenster Slimme verzameling maken is een nieuwe regel 'Is bewerkt' toegevoegd aan de categorie Ontwikkelen. Een slimme verzameling die is gemaakt op basis van de nieuwe regel 'Is bewerkt' 'Is waar' bevat afbeeldingen waarop aanpassingen zijn toegepast, en de afbeeldingen waarop alleen een uitsnijding is toegepast (en geen andere aanpassingen).

Opmerking:

De bestaande regel 'Is aangepast' bevat afbeeldingen waarop aanpassingen zijn toegepast, maar niet die afbeeldingen waarop alleen een uitsnijding is toegepast (en geen andere aanpassingen). Als u uitgesneden afbeeldingen in de slimme verzameling wilt opnemen kiest u in plaats daarvan 'Is bewerkt' in de regel.

Zie Werken met slimme verzamelingen voor instructies voor het maken van een slimme verzameling.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Oplossingen voor problemen in Lightroom Classic CC 7.2 (februari 2018)

 Info-overlay verdwijnt wanneer tussen modules wordt geschakeld

 Watermerk ontbreekt in ingesloten miniaturen van geëxporteerde JPEG's

 Palette Gear werkt niet in Nederlands, Frans, Italiaans, Koreaans, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Portugees en Spaans

Lightroom Classic CC v7.1 | December 2017

Deze versie van Lightroom Classic CC biedt nieuwe functies en verbeteringen, ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen en oplossingen voor problemen.

De functie Automatisch is verbeterd om automatisch de beste bewerkingen in uw foto's toe te passen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

De functie Automatisch in Lightroom Classic CC is verbeterd

Begin je bewerkingen met de functie Automatisch, die Adobe Sensei gebruikt om op intelligente wijze aanpassingen aan te brengen op basis van de licht- en kleurkenmerken van een foto. De functie Automatisch van Adobe gebruikt nu geavanceerd machinaal leren om automatisch de beste bewerkingen toe te passen voor de volgende schuifregelaars in uw foto's: Belichting, Contrast, Hooglichten, Schaduwen, Witte tinten, Zwarte tinten, Verzadiging en Levendigheid. Bovendien bevat de functie Automatisch nu ook de mogelijkheid om de aanpassingen in de foto te optimaliseren, zelfs nadat de foto is uitgesneden.

De onderliggende neurale netwerken zijn getraind met duizenden professionele, handmatig bewerkte foto's om zo een afbeelding te beoordelen en corrigeren, net als een professionele menselijke fotograaf.

In de module Ontwikkelen bevindt de optie Automatisch zich naast Tint in het deelvenster Basis


Zie voor gerelateerde informatie Werken met tinten en kleuren van afbeeldingen.

Verwijderen van individuele monsters binnen kleurbereikmaskers

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

De mogelijkheid om afzonderlijke kleurselecties binnen een kleurbereikmasker te verwijderen is toegevoegd in deze versie. Druk op Option (Mac)/Alt (Windows) en klik op een van de bestaande selecties die u wilt verwijderen.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Ondersteuning voor vastleggen via tethering voor nieuwe camera

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In deze release is vastleggen via tethering toegevoegd voor het cameramodel Nikon D850.

In Ondersteuning voor aangesloten camera's vindt u een volledige lijst met camera's die met Lightroom Classic CC kunnen worden verbonden.

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Oplossingen voor problemen in Lightroom Classic CC 7.1 (December 2017)

Bekend probleem

 • (Alleen voor Windows) wanneer u schakelt tussen de selectieve afstellingsgereedschappen, zoals aanpassingspenseel, gegradueerd filter en radiaalfilter, dan knippert het pictogram van de tool Pipet in het deelvenster.
 • (Alleen voor macOS) Kan geen foto's importeren vanuit een catalogus van Lightroom Classic 7.0 of later die op een netwerklocatie is opgeslagen. Dit probleem wordt veroorzaakt door een technische beperking van macOS. Als tijdelijke oplossing kunt u de middelen naar een lokale locatie op uw apparaat downloaden en vervolgens importeren.

Lightroom Classic CC v7.0 | Oktober 2017

Prestatie- en stabiliteitsverbeteringen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Laadtijd toepassingen
Catalogusupgrade en compressie bij im- en exporteren
Sneller importeren met Minimale, Standaard- en 1:1-voorvertoningen
Snellere selectie van afbeeldingen bij importeren met ingesloten voorvertoningen. Meer informatie
Slimme voorvertoningen genereren
Naar de Bibliotheek overschakelen vanuit de module Ontwikkelen

Renderen van afbeeldingen in de modules Bibliotheek en Ontwikkelen
Bladeren door afbeeldingen in de modules Bibliotheek en Ontwikkelen
Verbeterde penseel- en schuifregelaarbewegingen
Verzamelingen verwijderen
Laden van gezichten in de weergave Personen


Nieuwe functies

Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Selecties tot in detail instellen met tools voor bereikmaskers voor kleur en luminantie. Meer informatie
Automatisch masker met betere ruisreductie door updaten naar procesversie 4 (huidige versie) onder Camerakalibratie
Filtercriteria in Slimme verzamelingen: Titel - Is leeg of Is niet leeg en Lensprofiel - toegepast of niet toegepast
Voorinstelling voor metagegevens voor het dialoogvenster Exporteren – Alle behalve info over Camera Raw. Hiermee verbergt u de instellingen of wijzigingen die u hebt gemaakt.

Filtercriteria in het dialoogvenster Importeren - Bestandstype. Hiermee verwijdert u indien nodig snel bepaalde bestandstypen.
Betere afhandeling van het samenvoegen van meerdere batches (HDR/Pano) met verbeterde GUI-respons
Voorvertoningen genereren van onlangs bewerkte afbeeldingen (tijdens afgelopen 2 dagen) als systeem inactief is. Dit is van toepassing op gebruikstoepassingen van Batch bewerken, waarbij de functie Synchronisatie bewerken wordt gebruikt.


Blader sneller door de geïmporteerde afbeeldingen dankzij ingesloten voorvertoningen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Ingesloten voorvertoningen kunnen worden gegenereerd als u de optie Ingesloten en secundair selecteert bij het importeren. 

Optie Ingesloten en secundair in het venster Importeren
Optie Ingesloten en secundair in het venster Importeren

Als u de optie Ingesloten en secundaire voorvertoningen selecteert, kunt u snel door een groot aantal afbeeldingen bladeren in de module Bibliotheek en sneller 1:1 zoomen. Het renderen van ingesloten voorvertoningen heeft voorrang op basis van de map die u bekijkt. Als u bijvoorbeeld afbeeldingen importeert en aan meerdere mappen toevoegt, kunt u tijdens het toevoegen direct door de afbeeldingen bladeren.

Zie voor Help-documentatie Werken met ingesloten voorvertoningen.

Snelle selecties met bereikmaskers voor kleur en luminantie

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Met behulp van de nieuwe bereikmaskers Kleur en Luminantie maakt u snel een nauwkeurig maskergebied op uw foto waarop u lokale aanpassingen kunt toepassen. Deze nieuwe, nauwkeurige maskertools kunnen veranderingen in de belichting en contrasterende randen op basis van kleur en tint detecteren. U snel eerste maskerselecties maken met de Aanpassingspenselen of het Radiaalfilter/Gegradueerde filter. Verfijn vervolgens uw selectie met de bereikmaskers die u onder Automatisch masker in de module Ontwikkelen kunt vinden.

Kleurbereikmasker

Nadat u een eerste selectiemasker op uw foto maakt met de Aanpassingspenselen of Radiaalfilter/Gegradueerde filters, kunt u met behulp van kleurbereikmaskers het selectiemasker verfijnen op basis van de kleuren die u hebt geselecteerd in het maskergebied.

Kleurbereikmasker

Luminantiebereikmasker

Nadat u een eerste selectiemasker op uw foto maakt met de Aanpassingspenselen of Radiaalfilter/Gegradueerde filters, kunt u met behulp van het luminantiebereikmasker het maskergebied verfijnen op basis van het luminantiebereik van de selectie.

Luminantiebereikmasker

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid