Toegankelijkheidsfuncties

Toetsenbordalternatieven voor muisacties

Reader en Acrobat hebben dezelfde sneltoetsen. Voor de volledige lijst gaat u naar Sneltoetsen in Acrobat Help.

Een schermlezer of vergrootglas gebruiken

Gebruik de Instellingsassistent voor toegankelijkheid om Reader in te stellen voor een schermvergroting of een schermlezer.

  • Kiezen Bewerken > Toegankelijkheid > Instellingsassistent en selecteer vervolgens de gewenste opties in elk scherm van de Instellingsassistent.

De tool Hardop lezen gebruiken

Hardop lezen is een TTS-tool (Tekst-naar-Spraak) die is ingebouwd in Adobe Reader. De tool leest de tekst voor die in een documentvenster staat.  

Als u de tool Hardop lezen wilt gebruiken, hebt u Adobe Reader en een TTS-engine op uw systeem nodig. Het document moet ook toegankelijk zijn, anders wordt de tekst mogelijk helemaal niet, of in de verkeerde volgorde gelezen.

Hardop lezen activeren:

  1. Kies in het menu Beeld de optie Hardop lezen > Hardop lezen inschakelen.
  2. Ga opnieuw naar Beeld> Hardop lezen en kies vervolgens een geschikte optie om te lezen:
    • Kies Alleen deze pagina lezen om de huidige pagina te lezen.
    • Kies Lezen tot einde document om het hele document te lezen.

Tekst opnieuw plaatsen in een PDF

Plaats de tekst in een PDF opnieuw om de tekst tijdelijk weer te geven in een enkele kolom met de breedte van het documentvenster. In deze weergave kan het document gemakkelijker worden gelezen.

  • Kies Beeld > Zoomen > Opnieuw plaatsen om de tekst opnieuw te plaatsen.

In de meeste gevallen wordt alleen leesbare tekst in deze weergave getoond. Sommige tekst kan niet opnieuw worden geplaatst. Hierbij gaat het onder meer om formulieren, opmerkingen, velden met digitale handtekeningen en pagina-artefacten, zoals paginanummers, kopteksten en voetteksten. Pagina's met zowel leesbare tekst als velden voor digitale handtekeningen, worden niet opnieuw geplaatst. Verticale tekst wordt horizontaal opnieuw geplaatst.

Opmerking:

In de weergave Reflow kunt u een document niet opslaan, bewerken of afdrukken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online