Handboek Annuleren

Tools voor annotaties en tekenmarkeringen gebruiken om opmerkingen toe te voegen aan een PDF

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voeg opmerkingen aan PDF-bestanden toe met markeringen, notities, een tool voor het tekenen van vrije vormen, en markeringstools.

Bekijk een korte videotutorial en ga aan de slag

Opmerkingen toevoegen tijdens het weergeven van een PDF-document

U kunt nu snelle handelingen in een zwevende werkbalk gebruiken om opmerkingen toe te voegen tijdens het weergeven van een PDF. U hoeft de tool voor opmerkingen niet te openen voor toegang tot deze handelingen. U kunt de volgende snelle handelingen met betrekking tot opmerkingen uitvoeren op basis van uw selectie in een PDF:

Opmerking:

Als u deze opties niet ziet, dient u een update van Acrobat naar de meest recente versie uit te voeren.

 • Handelingen voor een tekstselectie: u kunt tekst markeren, onderstrepen, doorhalen en kopiëren, en tekst en afbeeldingen bewerken.
Handelingen voor een tekstselectie

 • Handelingen voor een selectie afbeeldingen: als u een afbeelding selecteert, kunt u de volgende handelingen uitvoeren: Notitie toevoegen, Tekst markeren, Tekst en afbeeldingen bewerken en Afbeelding kopiëren.
Handelingen voor een selectie afbeeldingen

 • Handelingen voor een gemarkeerde selectie: als u een bestaande gemarkeerde opmerking selecteert in een PDF, ziet u een aantal snelle acties waarmee u de opmerking kunt verwijderen, een nieuwe opmerking kunt toevoegen of de kleur kunt wijzigen.
Handelingen voor een gemarkeerde selectie

Overzicht van tools voor annotaties en tekenmarkeringen

Opmerking: In Acrobat Reader zijn alle tools voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld.

U voegt opmerkingen toe met de tools voor annotaties en tekenmarkeringen. De tools voor opmerkingen staan op de secundaire werkbalk van de functie Opmerking. Opmerkingen zijn notities en tekeningen die ideeën moeten overbrengen of feedback geven voor PDF's. U kunt een tekstbericht typen met de tool Notitie. U kunt ook een lijn, cirkel of een andere vorm toevoegen met de tekentool en vervolgens een bericht typen in de bijbehorende pop-upnotitie. Met de tekstbewerkingstools kunt u bewerkingsmarkeringen toevoegen om wijzigingen aan te geven die u wilt aanbrengen in het brondocument. De meeste tools voor opmerkingen en markeringen worden pas op de werkbalk weergegeven als u de functie voor opmerkingen inschakelt.

Opmerking:

U kunt in Acrobat Pro codes toevoegen aan uw opmerkingen, zodat gebruikers met een visuele of motorische handicap deze kunnen lezen met behulp van hierop toegespitste technologieën.

Tools voor annotaties en tekenmarkeringen tonen

De tools voor annotaties en markeringen worden alleen standaard weergegeven wanneer u een PDF opent in een beheerde revisieworkflow.

 1. Kies Tools > Opmerking om de werkbalk Opmerking te openen. De opmerkingen die u aan het document toevoegt, worden in het rechterdeelvenster weergegeven.

  Werkbalk Opmerkingen in Acrobat
  Werkbalk Opmerking

  Opmerking:

  Als u de labels samen met de toolpictogrammen wilt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op de werkbalk Opmerking en selecteert u Alle labels weergeven.

 2. De tools voor tekenmarkeringen zijn gegroepeerd onder het menu Tekentools. Klik op het pictogram Tekentools op de werkbalk en selecteer Tekentools uitvouwen om de tekentools toe te voegen aan de secundaire werkbalk.

  Menu Tekentools in Acrobat
  Menu Tekentools

Een tool voor annotaties en tekenmarkeringen selecteren

 • Open de werkbalk Opmerking en selecteer de gewenste annotatietool.
 • Als u de tool Markering voor tekeningen wilt selecteren, opent u de werkbalk Opmerking en klikt u op het pictogram Tekentools . Selecteer de gewenste tool in het menu Tekentools.
Opmerking:

Nadat u een eerste opmerking hebt gemaakt, verandert de tool weer in de tool Selectie, zodat u de opmerking kunt verplaatsen of bewerken of de grootte ervan kunt wijzigen. (De tools Potlood en Tekst markeren blijven geselecteerd.)

Een annotatietool geselecteerd houden

U kunt meerdere opmerkingen toevoegen zonder de tool opnieuw te selecteren.

 1. Selecteer de tool die u wilt gebruiken op de werkbalk Opmerking (maar gebruik deze nog niet).

 2. Klik op het pictogram Tool geselecteerd houden.

Een notitie toevoegen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn alle tools voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Het meest gangbare type opmerking is de notitie. Een notitie heeft een opmerkingspictogram dat op de pagina wordt weergegeven en een pop-upnotitie voor uw tekstbericht. U kunt overal op de pagina of in het documentgebied een notitie toevoegen.

Notitieopmerking in Acrobat
Gebruik de tool Notitie om tekst toe te voegen aan een pop-upnotitie.

Een notitieopmerking toevoegen

 1. Selecteer de tool Notitie op de werkbalk Opmerking en klik op de locatie waar u de notitie wilt plaatsen.

 2. Typ tekst in de pop-upnotitie. U kunt ook de tool Selectie  gebruiken om tekst uit een PDF te kopiëren en in de notitie te plakken.

  Opmerking:

  Als u de pop-upnotitie sluit, blijft de tekst bewaard.

Een notitieopmerking bewerken

 1. Klik of dubbelklik op het pictogram van de notitie.
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan:
  • Als u het formaat van de pop-upnotitie wilt wijzigen, sleept u de linker- of de rechterbenedenhoek.

  • Als u de tekstopmaak wilt wijzigen, klikt u op de werkbalk Opmerking op het pictogram Teksteigenschappen en selecteert u de tekst. Vervolgens selecteert u de gewenste eigenschap op de werkbalk.

  Opmerking:

  In het scherm Voorkeuren van het dialoogvenster Opmerkingen kunt u de fontgrootte, het standaardgedrag van de pop-upnotitie en andere instellingen voor het maken en bekijken van opmerkingen wijzigen.

  Wanneer u de gewenste wijzigingen hebt doorgevoerd, klikt u op de knop Sluiten (X) in de rechterbovenhoek van de pop-upnotitie. U kunt ook buiten de pop-upnotitie klikken.

Tekst in een notitieopmerking kopiëren

 1. Klik of dubbelklik op het pictogram van de notitie.
 2. Selecteer de tekst, klik met de rechtermuisknop en kopieer de tekst.

Een notitie verwijderen

 1. Selecteer de tool Notitie , de tool Handje of de tool Selectie.

 2. Selecteer het notitiepictogram en druk op Delete.

  U kunt ook dubbelklikken op het notitiepictogram en Verwijderen kiezen in het menu Opties van de pop-upnotitie.

Een tekstopmerking toevoegen

Gebruik de tool Tekstopmerking toevoegen om ergens op de PDF-pagina tekst te typen. De tool Tekstopmerking toevoegen is vergelijkbaar met de tool Tekstvak toevoegen.

 1. Kies de tool Tekst (Tekstopmerking toevoegen) op de werkbalk Opmerking.

 2. Klik op de pagina om de cursor te plaatsen.

 3. Als u de tekstopmaak wilt wijzigen, klikt u op de werkbalk Opmerking op het pictogram Teksteigenschappen en selecteert u de tekst. Vervolgens selecteert u de gewenste eigenschap op de werkbalk.

Naam van auteur voor opmerkingen wijzigen

Wanneer u een opmerking toevoegt aan een PDF-bestand, wordt uw aanmeldingsnaam standaard gebruikt als auteursnaam voor de opmerking. Zie Naam van auteur voor opmerkingen wijzigen om de naam van de auteur te wijzigen.

Een lijn, pijl of vorm toevoegen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn tekentools alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Als u een tekentool selecteert, moet u rekening houden met het effect dat u wilt bereiken.

 1. Kies Tools > Opmerking. Klik op de werkbalk Opmerking op Tekentools en selecteer de tool voor tekenmarkeringen:

  • Met Rechthoek , Ovaal , Pijl en Lijn kunt u eenvoudige vormen maken.

  • Met Wolk en Veelhoek maakt u een gesloten vorm met verschillende segmenten. Met Veelhoekige lijn maakt u een open vorm met verschillende segmenten.

  • Met Potlood tekent u vrije vormen en met Gummetje verwijdert u de potloodmarkeringen weer.

  Opmerking:

  Als u de lijnbreedte, kleur of andere eigenschappen wilt instellen voordat u gaat tekenen, selecteert u de gewenste tool en drukt u op Ctrl+E om de werkbalk Eigenschappen te openen. Stel de gewenste opties in op de werkbalk Eigenschappen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om in de PDF te tekenen:
  • Als u een wolk of veelhoekige vorm wilt maken, klikt u om een beginpunt neer te zetten, verplaatst u de aanwijzer en klikt u opnieuw om een segment te maken. Als u de vorm wilt voltooien, klikt u op het beginpunt. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en Voltooien kiezen in het menu. Dubbelklik om een veelhoeklijn te laten eindigen.

  • Als u een lijn, pijl of rechthoek wilt tekenen, sleept u over het gedeelte waar u de markering wilt weergeven, of klikt u tweemaal: met de eerste klik maakt u het beginpunt en met de tweede klik het eindpunt.

  • Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen of een horizontale of verticale lijn of een lijn in een hoek van 45°, houdt u Shift ingedrukt terwijl u tekent.

  • Als u vrijevormlijnen wilt tekenen met de tool Potlood , sleept u vanaf het punt waar u wilt beginnen met tekenen. U kunt de muisknop loslaten, de aanwijzer ergens anders neerzetten en doorgaan met tekenen. Als u delen van de tekening wilt wissen, selecteert u de tool Gummetje en sleept u over de delen van de tekening die u wilt verwijderen.

 3. Als u de markering wilt bewerken of het formaat ervan wilt wijzigen, selecteert u de markering en sleept u een van de handgrepen om de aanpassingen aan te brengen.
 4. Als u een pop-upnotitie aan de markering wilt toevoegen, selecteert u de tool Handje en dubbelklikt u op de markering.
 5. (Optioneel) Klik op de knop Sluiten van de pop-upnotitie. Er verschijnt een notitiepictogram rechts van de markering dat aangeeft dat de pop-upnotitie tekst bevat.

  Opmerking:

  Als u een markering van een tekening wilt verwijderen, selecteert u deze en drukt u op Delete.

U kunt PDF's met opmerkingen ook online bewerken. Met onze online PDF-editor kunt u snel en gemakkelijk tekst, notities, markeringen, tekeningen en meer toevoegen aan PDF's.

Markeringen groeperen en de groepering opheffen

U kunt twee of meer markeringen groeperen zodat uw opmerkingen fungeren als één opmerking. U kunt markeringen bijvoorbeeld tijdelijk groeperen om deze gezamenlijk naar een andere locatie te verplaatsen of de eigenschappen ervan in één keer te bewerken. Door uw opmerkingen te groeperen kunt u ze ook onderscheiden van de markeringen van andere revisoren in een documentrevisie.

Opmerking:

Markeringen voor tekstbewerkingen kunt u niet groeperen.

Markeringen groeperen

 1. Selecteer een markering met de tool Selectie of met het Handje.
 2. Selecteer de markeringen die u wilt groeperen door erop te klikken terwijl u Ctrl of Command ingedrukt houdt.
 3. Klik met de rechtermuisknop in de selectie en kies Groeperen.

Groepering van markeringen opheffen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de gegroepeerde selectie en kies Loskoppelen.

Opmerkingen in een tekstvak of bijschrift toevoegen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn tools voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Met de tool Tekstvak kunt u een vak maken dat tekst bevat. U kunt tekstvakken op elke gewenste positie op de pagina plaatsen en naar wens vergroten of verkleinen. Een tekstvak blijft altijd zichtbaar op de documentpagina en wordt niet gesloten zoals een pop-upnotitie.

Voor het font en de tekstgrootte worden de standaardinstellingen van het systeem gebruikt.

Opmerking in een tekstvak of bijschrift toevoegen

Opmerking:

U kunt Japanse, Chinese en Koreaanse teksten voorzien van opmerkingen met de tool Tekstvak zolang de bronbestanden voor Aziatische talen zijn geïnstalleerd. Verticale tekst wordt niet ondersteund in tekstvakken.

Met de tool Bijschrift kunt u een tekstvak maken voor een bijschrift. Bijschrifttekstvakken zijn vooral handig als u de aandacht wilt vestigen op een bepaald deel van het document zonder dat dit deel wordt bedekt. Bijschrifttekstvakken bestaan uit drie delen: een tekstvak, een koppellijn en een eindpuntlijn. U kunt het formaat van elk deel aanpassen door een greep te slepen. Het formaat van de koppellijn kan slechts in één richting worden aangepast; horizontale koppellijnen kunnen alleen in horizontale richting worden aangepast en verticale alleen in verticale richting. Het tekstvak breidt zich uit in verticale richting naarmate u meer tekst typt, zodat alle tekst zichtbaar blijft.

U kunt het tekstvak zelfstandig of samen met de eindpuntlijn verplaatsen. Het tekstvak draait om een vast ankerpunt (de pijl van de eindpuntlijn) dat wordt gemaakt zodra u voor het eerst in de PDF klikt. U kunt de kleur en de weergave van het tekstvak wijzigen en pijlen of vultekens toevoegen aan de eindpuntlijn.

Een tekstvak toevoegen

 1. Kies de tool Tekstvak toevoegen in de werkbalk Opmerking.

 2. Klik in de PDF.
 3. Kies het pictogram Teksteigenschappen op de werkbalk Opmerking en selecteer de kleur, uitlijning en de lettertypekenmerken voor de tekst.

 4. Typ de tekst.

  De tekst loopt automatisch door naar de volgende regel wanneer de rechterrand van het vak wordt bereikt.

 5. (Optioneel) Breng desgewenst meer wijzigingen aan in het tekstvak:
  • Klik met de tool Selectie of de tool Tekstvak op een rand van het tekstvak om dit te selecteren en sleep een van de hoeken om het formaat van het vak te wijzigen. Gebruik de werkbalk Eigenschappen om de opties voor de rand en de opvulling te wijzigen.

  • Dubbelklik op het tekstvak om de tekst te bewerken of de tekstkenmerken te wijzigen. Sleep over de tekst om deze te selecteren en selecteer opties op de werkbalk Eigenschappen.

 6. Als u het tekstvak wilt verwijderen, selecteert u het en drukt u vervolgens op de toets Delete.

  Opmerking:

  U kunt ook een blok tekst plakken door de tekst te selecteren en te kopiëren in de gewenste toepassing, de tool Handje te selecteren in Acrobat en vervolgens Bewerken > Plakken te kiezen.

Een bijschrift toevoegen

 1. Klik in de werkbalk Opmerking op Tekentools en kies de tool Bijschrifttekst toevoegen .

 2. Klik eenmaal om de locatie van het eindpunt in te stellen en klik opnieuw om de locatie van het tekstvak in te stellen.
 3. Kies het pictogram Teksteigenschappen op de werkbalk Opmerking en selecteer de kleur, uitlijning en de lettertypekenmerken voor de tekst.

 4. Typ de tekst.

  De tekst loopt automatisch door naar de volgende regel wanneer de rechterrand van het vak wordt bereikt.

 5. (Optioneel) Breng desgewenst meer wijzigingen aan in het tekstvak:
  • Als u het formaat van het bijschrift wilt aanpassen, selecteert u het bijschrift en sleept u een van de grepen die worden weergegeven.

  • Als u het tekstvak wilt verplaatsen, klikt u in het vak, waarna u het kunt slepen.

  • Als u het gehele bijschrift wilt verplaatsen, klikt u op de eindpuntlijn of op een rand van het tekstvak, waarna u het kunt slepen.

  • Als u de kleur, dekking of lijnkenmerken wilt wijzigen, gebruikt u de tool Selectie en klikt u met de rechtermuisknop op het bijschrift. Kies vervolgens Eigenschappen en selecteer de gewenste opties.

Een geluidsopmerking toevoegen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn tools voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

U kunt met de tool Geluidsopmerking opnemen een eerder opgenomen WAV- of AIFF-bestand als opmerking toevoegen of een geluidsopmerking opnemen en in een document plaatsen. Geluidsbijlagen worden weergegeven in de lijst met opmerkingen en kunnen op elk platform worden afgespeeld. De juiste hardware en software voor het afspelen van geluidsbestanden moeten wel zijn geïnstalleerd.

Een eerder opgenomen geluidsopmerking toevoegen

 1. Kies de tool Geluid opnemen op de werkbalk Opmerking.

 2. Klik op de plaats in de PDF waar u de geluidsopmerking wilt invoegen.

  Het dialoogvenster Geluidsrecorder wordt geopend.

  Een geluidsopmerking toevoegen in Acrobat
  Het dialoogvenster Geluidsrecorder zonder de opnameknop.

  Opmerking:

  Het bovenstaande dialoogvenster wordt weergegeven wanneer geen opnameapparaat op uw computer is geconfigureerd.

 3. Klik op Bladeren (Windows) of op Kiezen (Mac OS) en selecteer het geluidsbestand dat u wilt toevoegen.

 4. (Optioneel) Als u de geluidsopmerking wilt beluisteren, klikt u op de knop Afspelen . Zodra u klaar bent, klikt u op de knop Stoppen  en vervolgens op OK.

 5. Geef de gewenste opties op in het dialoogvenster Eigenschappen van geluidsbijlage en klik op OK.

Een geluidsopmerking opnemen

Opmerking:

Voordat u een geluidsopmerking opneemt, moet u ervoor zorgen dat een opnameapparaat is geïnstalleerd en geconfigureerd op uw systeem.

 1. Kies de tool Geluid opnemen op de werkbalk Opmerking.

 2. Klik op de plaats in de PDF waar u de geluidsopmerking wilt invoegen.

  Het dialoogvenster Geluidsrecorder wordt geopend.

  Dialoogvenster Geluidsrecorder
  Het dialoogvenster Geluidsrecorder met opnameknop.

  Opmerking:

  Het bovenstaande dialoogvenster wordt weergegeven wanneer er wel een opnameapparaat op uw computer is geconfigureerd.

 3. Klik in het dialoogvenster op de knop Opnemen  en spreek in de microfoon. Zodra u klaar bent met de opname, klikt u op de knop Stoppen  en klikt u op OK.

 4. Geef de gewenste opties op in het dialoogvenster Eigenschappen van geluidsbijlage en klik op OK.

Opmerkingen toevoegen in een bestandsbijlage

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn tools voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Met de tool Bestand bijvoegen kunt u een bestand op een bepaalde locatie in een PDF insluiten, zodat de lezer het kan openen en bekijken. Als u bijlagen als een opmerking toevoegt, kunt u verwijzen naar langere documenten die u niet gemakkelijk in een pop-upnotitie of tekstvak kunt plakken. Als u de PDF naar een andere locatie verplaatst, wordt automatisch ook het ingesloten bestand verplaatst. De gebruiker die de bijlage ontvangt, moet beschikken over een toepassing waarmee de bijlage kan worden geopend.

Opmerking:

Gebruik de tool Bestand bijvoegen wanneer u bestanden bijsluit voor een documentrevisie. Bestandsbijlagen die u op documentniveau bijvoegt met de tool Bestand bijvoegen via het menu Tools > PDF bewerken > Meer, worden niet samen met de andere opmerkingen in een revisieworkflow bijgehouden. Hierdoor kunnen bijgevoegde opmerkingen verloren gaan.

 1. Kies de tool Bestand bijvoegen in de werkbalk Opmerking.

 2. Klik op de plaats in de PDF waar u de bijlage wilt invoegen.
 3. Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen en klik op Openen. Als u een PDF bijvoegt, kunt u belangwekkende gedeelten in het bestand met opmerkingen markeren.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van bestandsbijlage de instellingen voor het bestandspictogram dat in de PDF wordt weergegeven.

  De opmerkingsbijlage wordt ook weergegeven op het tabblad Bijlagen (in het linkernavigatievenster) met een paginanummer dat de locatie ervan aangeeft.

  Opmerking:

  Als u de bijlage wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram voor de bijgevoegde opmerking en kiest u Verwijderen.

Afbeeldingen plakken als opmerkingen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn tools voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Met de tool Klembordafbeelding plakken als stempel kunt u afbeeldingen toevoegen aan een PDF. U kunt de meeste afbeeldingsindelingen kopiëren uit teken- en beeldbewerkingstoepassingen, zoals Adobe Photoshop en Adobe Illustrator. Als u de afbeelding vaker aan PDF's wilt toevoegen, kunt u er een eigen stempel van maken.

Opmerking:

De tool Klembordafbeelding plakken als stempel is alleen beschikbaar als u een afbeelding kopieert.

 1. Kopieer een afbeelding door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Kies in Acrobat eerst Bewerken > Momentopname maken   en selecteer vervolgens een afbeelding in een PDF. 

  • Selecteer in een andere toepassing een afbeelding en kies Bewerken > Kopiëren.

 2. Open een PDF.
 3. Kies Tools > Opmerking. Klik op de werkbalk Opmerking op de tool Stempels (Stempel toevoegen) en kies Klembordafbeelding plakken als stempel.

 4. Klik op de plaats in de PDF waar de afbeelding moet komen.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de afbeelding wilt verplaatsen, sleept u de afbeelding.

  • Als u het formaat van de afbeelding wilt aanpassen, selecteert u deze en sleept u een van de grepen ervan. Druk op Shift tijdens het aanpassen van het formaat om de oorspronkelijke verhoudingen te handhaven.

  • Als u de eigenschappen van de afbeelding wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kiest u Eigenschappen.

  • Als u de afbeelding wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kiest u Verwijderen.

Voorkeuren voor opmerkingen

Voorkeuren voor opmerkingen hebben invloed op zowel het uiterlijk van de annotaties en markeringen als de manier waarop ze in PDF's worden weergegeven.

Opmerking:

Een revisor kan opmerkingen overal in het documentkader plaatsen. Daarom moet u soms schuiven of uitzoomen om opmerkingen te zien die zich buiten de pagina bevinden.

Selecteer Opmerkingen onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

Opmerkingen bekijken

Lettertype, Tekengrootte

In Windows kunt u het lettertype en de grootte bepalen van de tekst in pop-upnotities. In Mac OS kunt u alleen de instelling Groot, Middel of Klein voor het lettertype selecteren. Deze instelling is van toepassing op alle nieuwe en bestaande opmerkingen.

Ondoorzichtigheid van pop-ups

Deze instelling bepaalt een waarde tussen 1 en 100 voor de dekking van pop-upnotities met opmerkingen. Wanneer een pop-upnotitie is geopend maar niet geselecteerd, is de notitie met een dekkingswaarde van 100 helemaal ondoorzichtig. Hoe lager de waarde, hoe doorzichtiger de notitie wordt.

Tekstindicatoren en knopinfo inschakelen

Hiermee wordt knopinfo weergegeven wanneer u de aanwijzer op een opmerking plaatst die een pop-upnotitie bevat. De knopinfo bestaat uit de naam van de auteur, de status van de opmerking en twee regels met tekst. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Notities en pop-ups afdrukken

Hiermee wordt aangegeven dat aan opmerkingen gekoppelde pop-upnotities, en pictogrammen voor notitie-, geluids- en bestandsbijlagen exact worden afgedrukt zoals deze op de pagina voorkomen.

In plaats van deze optie te selecteren, kunt u de tekst van opmerkingen in verschillende indelingen afdrukken. Kies hiervoor Bestand > Afdrukken en klik op Opmerkingen samenvatten. Voor meer informatie raadpleegt u het document over opmerkingen afdrukken.

Bij aanwijzen met de muis lijnen tonen die opmerkingsmarkeringen verbinden met hun pop-ups

Als u de muisaanwijzer op een opmerkingsmarkering (bijvoorbeeld een onderstreping of een notitiepictogram) plaatst, verschijnt de getinte verbindingslijn. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Zorgen dat pop-ups zichtbaar zijn tijdens bladeren door het document

Terwijl u door een PDF-document bladert, verschuiven de pop-upnotities op een bepaalde pagina, zodat deze zichtbaar blijven in het documentvenster. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Gedrag voor openen van pop-up

Automatisch pop-ups met opmerkingen openen voor andere opmerkingen dan notities

Er verschijnt een pop-upnotitie als u een opmerking maakt met een tekentool, de tool Stempel of de tool Potlood.

Pop-ups met opmerkingen verbergen wanneer de lijst met opmerkingen is geopend

Hiermee kunt u voorkomen dat het scherm te vol wordt wanneer een pagina een groot aantal opmerkingen bevat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Automatisch pop-ups openen bij aanwijzen met muis

Als u de muisaanwijzer op een opmerking van een willekeurig type plaatst, inclusief tekenmarkeringen en stempels, wordt de pop-upnotitie geopend.

Opmerkingen maken

Altijd aanmeldingsnaam gebruiken voor naam auteur

Hiermee wordt bepaald welke naam wordt weergegeven in de pop-upnotitie die u maakt. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de aanmeldnaam uit het venster Voorkeuren van het dialoogvenster Voorkeuren gebruikt. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt de standaardnaam gebruikt die u hebt opgegeven bij Auteur in een van de dialoogvensters voor opmerkingseigenschappen. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Nieuwe pop-ups maken die zijn uitgelijnd met de rand van het document

Hiermee worden pop-upnotities uitgelijnd met de rechterkant van het documentvenster, ongeacht de plaats waar de opmerkingsmarkering (bijvoorbeeld een notitiepictogram of een gemarkeerde opmerking) wordt toegevoegd. Als deze optie is uitgeschakeld, verschijnt de pop-upnotitie naast de opmerkingsmarkering. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Geneste reacties op plaknotities toestaan (opnieuw opstarten vereist)

Hiermee kunnen gebruikers reageren op notities met een enkele-threadervaring. Als deze optie is geselecteerd, wordt elke annotatie als een gesprek weergegeven, en worden alle reacties weergegeven als een enkele-threadervaring.

Tekstselectie inschakelen voor Markering, Doorhalen en Onderstrepen

Hiermee kunt u tekst selecteren en kopiëren om te markeren, door te halen en te onderstrepen.

Selectievakje tonen

Hiermee wordt het selectievakje op consistente wijze weergegeven voor alle opmerkingen.

Opmerkingen maken (specifiek voor Acrobat)

Omcirkelde tekst kopiëren naar pop-ups voor opmerkingen over tekeningen

Hiermee wordt de tekst gekopieerd die u met de tekentools omcirkelt in de pop-upnotitie die is gekoppeld aan de markering voor tekeningen.

Geselecteerde tekst kopiëren naar pop-ups met opmerkingen over markeringen, doorhalingen en onderstrepingen

Hiermee wordt geselecteerde tekst gekopieerd naar de pop-upnotitie die is gekoppeld aan de tekstbewerkingsopmerkingen, zoals de markeringen die zijn gemaakt met de tool Tekst markeren.

De weergave van opmerkingen wijzigen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn alle tools voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

U kunt de kleur en de weergave van opmerkingen of markeringen instellen voordat u ze maakt. Later kunt u deze instellingen desgewenst wijzigen. U kunt de nieuwe weergave instellen als standaardweergave voor die tool.

Opmerking:

Als u wilt wijzigen hoe uw naam in opmerkingen wordt weergegeven, opent u het dialoogvenster Voorkeuren, selecteert u Opmerkingen en schakelt u Altijd aanmeldingsnaam gebruiken voor naam auteur uit.

Voor de geselecteerde tool kunt u de pictogrammen voor Kleurkiezer en Teksteigenschappen gebruiken. Deze vindt u op de werkbalk Opmerking.

Kleurkiezer
De tool Kleurkiezer op de werkbalk Opmerking

Tekstopmaaktool
De tekstopmaaktool op de werkbalk Opmerking

U kunt ook de optie Eigenschappen kiezen in het contextmenu (klik met de rechtermuisknop om dit menu te openen), en vervolgens de gewenste opties selecteren.

Eigenschappen
Eigenschappen, met geselecteerd notitiepictogram

Met pop-uptekst en opmaakopties
Met pop-uptekst en opmaakopties

De weergave van een opmerking wijzigen en als standaardweergave instellen

 1. Nadat u een opmerking hebt gemaakt, klikt u met de rechtermuisknop op de opmerking of het bijbehorende pictogram. Kies vervolgens Eigenschappen in het contextmenu dat wordt weergegeven.

 2. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen op een van de volgende manieren te werk en klik vervolgens op OK:

  • Klik op het tabblad Weergave om opties zoals de kleur en het type pictogram te wijzigen. Het geselecteerde type opmerking bepaalt welke opties beschikbaar zijn.

  • Klik op het tabblad Algemeen om de naam van de auteur en het onderwerp van de opmerking te wijzigen.

  • Klik op het tabblad Revisiegeschiedenis om de geschiedenis te zien van wijzigingen die tijdens een revisie zijn aangebracht in de status van een opmerking.

  • Schakel Vergrendeld onderaan het dialoogvenster Eigenschappen in om te voorkomen dat een opmerking wordt bewerkt of verwijderd.

  • Selecteer Eigenschappen als standaard instellen onderaan het dialoogvenster Eigenschappen om deze eigenschappen toe te passen op alle volgende opmerkingen van dit type.

De standaardweergave voor een tool instellen

 1. Nadat u een opmerking hebt gemaakt, klikt u met de rechtermuisknop op de opmerking en kiest u Eigenschappen.

 2. Stel de gewenste eigenschappen in en klik op OK.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de opmerking en kies Huidige instellingen opslaan als standaard.

  Bij alle opmerkingen die u met deze tool maakt, worden de eigenschappen toegepast die u hebt ingesteld. Bestaande opmerkingen worden niet beïnvloed, evenmin als het uiterlijk van de tekst in pop-upnotities.

De aandacht van een revisor op uw opmerking vestigen

Gebruik @-vermeldingen om de aandacht van revisoren te trekken.

Opmerking:

Wanneer u @-vermelding gebruikt in uw persoonlijke notities met opmerkingen in een PDF-bestand, wordt de revisiemodus ingeschakeld. De revisoren ontvangen een uitnodiging per e-mail met een koppeling naar het gedeelde Document Cloud-revisiebestand.

 1. Klik op het symbool @ in de tekst van de opmerking.

  @-vermelding van de revisor om de aandacht te trekken

 2. Er verschijnt een pop-upmenu met een lijst van revisoren. Kies de revisor die u wilt vermelden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account