Gereedschappen voor annotaties en tekenmarkeringen gebruiken om opmerkingen toe te voegen aan een PDF

Voeg opmerkingen aan PDF-bestanden toe met markeringen, notities, een tekengereedschap uit de vrije hand en markeringsgereedschappen.

Opmerkingen toevoegen tijdens het weergeven van een PDF-document

In de Acrobat DC-versie van mei 2019 kunt u nu toegankelijke handelingen in een zwevende werkbalk gebruiken om opmerkingen toe te voegen wanneer u een PDF bekijkt. U hoeft het gereedschap voor opmerkingen niet te openen voor toegang tot deze handelingen. U kunt de volgende snelle handelingen met betrekking tot opmerkingen uitvoeren op basis van uw selectie in een PDF:

Opmerking:

Als u deze opties niet ziet, dient u een update van Acrobat DC naar de meest recente versie uit te voeren.

 • Handelingen voor een tekstselectie: u kunt tekst markeren, onderstrepen, doorhalen en kopiëren, en tekst en afbeeldingen bewerken.
Handelingen voor een tekstselectie

 • Handelingen voor een selectie afbeeldingen: als u een afbeelding selecteert, kunt u de volgende handelingen uitvoeren: Notitie toevoegen, Tekst markeren, Tekst en afbeeldingen bewerken en Afbeelding kopiëren.
Handelingen voor een selectie afbeeldingen

 • Handelingen voor een gemarkeerde selectie: als u een bestaande gemarkeerde opmerking selecteert in een PDF, ziet u een aantal snelle acties waarmee u de opmerking kunt verwijderen, een nieuwe opmerking kunt toevoegen of de kleur wijzigen.
Handelingen voor een gemarkeerde selectie

Overzicht van gereedschappen voor annotaties en tekenmarkeringen

Opmerking: In Acrobat Reader zijn alle gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld.

U voegt opmerkingen toe met de gereedschappen Annotaties en Markering voor tekeningen. De gereedschappen voor opmerkingen staan op de secundaire werkbalk van de functie Opmerking. Opmerkingen zijn notities en tekeningen die ideeën moeten overbrengen of feedback geven voor PDF's. U kunt een tekstbericht typen met het gereedschap Notitie. U kunt ook een lijn, cirkel of een andere vorm toevoegen met het tekengereedschap en vervolgens een bericht typen in de bijbehorende pop-upnotitie. Met de tekstbewerkingsgereedschappen kunt u bewerkingsmarkeringen toevoegen om wijzigingen aan te geven die u wilt aanbrengen in het brondocument. De meeste gereedschappen voor opmerkingen en markeringen worden pas op de werkbalk weergegeven als u de functie voor opmerkingen inschakelt.

Opmerking:

U kunt in Acrobat Pro codes toevoegen aan uw opmerkingen, zodat gebruikers met een visuele of motorische handicap deze kunnen lezen met behulp van hierop toegespitste technologieën.

Gereedschappen Annotaties en Markeringen voor tekeningen tonen

De gereedschappen Annotaties en Markeringen worden alleen standaard weergegeven wanneer u een PDF opent in een beheerde revisiewerkstroom.

 1. Kies Gereedschappen > Opmerking om de werkbalk Opmerking te openen. De opmerkingen die u aan het document toevoegt, worden in het rechterdeelvenster weergegeven.

  Werkbalk Opmerkingen in Acrobat
  Werkbalk Opmerking

  Opmerking:

  Als u de labels samen met de gereedschapspictogrammen wilt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op de werkbalk Opmerking en selecteert u Alle labels weergeven.

 2. De gereedschappen voor markeringen voor tekeningen zijn gegroepeerd onder het menu Tekengereedschappen. Klik op het pictogram Tekengereedschappen op de werkbalk en selecteer Tekengereedschappen uitvouwen om de tekengereedschappen toe te voegen aan de secundaire werkbalk.

  Menu Tekengereedschappen in Acrobat
  Menu Tekengereedschappen

Een gereedschap voor annotaties of markering voor tekeningen selecteren

 • Open de werkbalk Opmerking en selecteer het gewenste annotatiegereedschap.
 • Om het gereedschap Markering voor tekeningen te selecteren, opent u de werkbalk Opmerking en klikt u op het pictogram Tekengereedschappen . Selecteer het gewenste gereedschap in het menu Tekengereedschappen.
Opmerking:

Nadat u een eerste opmerking hebt gemaakt, verandert het gereedschap weer in het gereedschap Selectie, zodat u de opmerking kunt verplaatsen of bewerken of de grootte ervan kunt wijzigen. (De gereedschappen Potlood en Tekst markeren blijven geselecteerd.)

Een annotatiegereedschap geselecteerd houden

U kunt meerdere opmerkingen toevoegen zonder het gereedschap opnieuw te selecteren.

 1. Selecteer het gereedschap dat u wilt gebruiken in de werkbalk Opmerking (maar gebruik het nog niet).

 2. Klik op het pictogram Gereedschap geselecteerd houden .

Een notitie toevoegen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn alle gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Het meest gangbare type opmerking is de notitie. Een notitie heeft een opmerkingspictogram dat op de pagina wordt weergegeven en een pop-upnotitie voor uw tekstbericht. U kunt overal op de pagina of in het documentgebied een notitie toevoegen.

Notitieopmerking in Acrobat
Gebruik het gereedschap Notitie om tekst toe te voegen aan een pop-upnotitie.

Een notitieopmerking toevoegen

 1. Selecteer het gereedschap Notitie in de werkbalk Opmerking, en klik op de locatie waar u de notitie wilt plaatsen.

 2. Typ tekst in de pop-upnotitie. U kunt ook het gereedschap Selectie  gebruiken om tekst uit een PDF te kopiëren en in de notitie te plakken.

  Opmerking:

  Als u de pop-upnotitie sluit, blijft de tekst bewaard.

Een notitieopmerking bewerken

 1. Klik of dubbelklik op het pictogram van de notitie.
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan:
  • Als u het formaat van de pop-upnotitie wilt wijzigen, sleept u de linker- of de rechterbenedenhoek.

  • Als u de tekstopmaak wilt wijzigen, klikt u in de werkbalk Opmerking op het pictogram Teksteigenschappen en selecteert u de tekst. Vervolgens selecteert u de gewenste eigenschap in de werkbalk.

  Opmerking:

  In het scherm Voorkeuren van het dialoogvenster Opmerkingen kunt u de fontgrootte, het standaardgedrag van de pop-upnotitie en andere instellingen wijzigen voor het maken en bekijken van opmerkingen

  Wanneer u de gewenste wijzigingen hebt doorgevoerd, klikt u op de knop Sluiten (X) in de rechterbovenhoek van de pop-upnotitie. U kunt ook buiten de pop-upnotitie klikken.

Tekst in een notitieopmerking kopiëren

 1. Klik of dubbelklik op het pictogram van de notitie.
 2. Selecteer de tekst, klik met de rechtermuisknop en kopieer de tekst.

Een notitie verwijderen

 1. Selecteer het gereedschap Notitie , het gereedschap Handje of het gereedschap Selectie .

 2. Selecteer het notitiepictogram en druk op Delete.

  U kunt ook dubbelklikken op het notitiepictogram en Verwijderen kiezen in het menu Opties van de pop-upnotitie.

Een tekstopmerking toevoegen

Gebruik het gereedschap Tekstopmerking toevoegen om ergens op PDF-pagina tekst te typen. Het gereedschap Tekstopmerking toevoegen is vergelijkbaar met het gereedschap Tekstvak toevoegen.

 1. Kies het gereedschap Tekst (Tekstopmerking toevoegen) in de werkbalk Opmerking.

 2. Klik op de pagina om de cursor te plaatsen.

 3. Als u de tekstopmaak wilt wijzigen, klikt u in de werkbalk Opmerking op het pictogram Teksteigenschappen en selecteert u de tekst. Vervolgens selecteert u de gewenste eigenschap in de werkbalk.

Naam van auteur voor opmerkingen wijzigen

Wanneer u een opmerking toevoegt aan een PDF-bestand, wordt uw aanmeldingsnaam standaard gebruikt als auteursnaam voor de opmerking. Zie Naam van auteur voor opmerkingen wijzigen om de naam van de auteur te wijzigen.

Een lijn, pijl of vorm toevoegen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn tekengereedschappen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Als u een tekengereedschap selecteert, moet u rekening houden met het effect dat u wilt bereiken.

 1. Kies Gereedschappen > Opmerking. Klik in de werkbalk Opmerking op Tekengereedschappen en selecteer de markering voor tekeningen:

  • Met de gereedschappen Rechthoek , Ovaal , Pijl en Lijn kunt u eenvoudige vormen maken.

  • Met de gereedschappen Wolk en Veelhoek maakt u een gesloten vorm met verschillende segmenten. Met het gereedschap Verbonden lijnen maakt u een open vorm met verschillende segmenten.

  • Met het gereedschap Potlood tekent u vrije vormen en met het gereedschap Gummetje verwijdert u de potloodmarkeringen weer.

  Opmerking:

  Als u de lijnbreedte, kleur of andere eigenschappen wilt instellen voordat u gaat tekenen, selecteert u het gewenste gereedschap en drukt u op Ctrl+E om de werkbalk Eigenschappen te openen. Stel de gewenste opties in in de werkbalk Eigenschappen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om in de PDF te tekenen:
  • Als u een wolk of veelhoekige vorm wilt maken, klikt u om een beginpunt neer te zetten, verplaatst u de aanwijzer en klikt u opnieuw om een segment te maken. Als u de vorm wilt voltooien, klikt u op het beginpunt. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en Voltooien kiezen in het menu. Dubbelklik om een veelhoeklijn te laten eindigen.

  • Als u een lijn, pijl of rechthoek wilt tekenen, sleept u over het gedeelte waar u de markering wilt weergeven, of klikt u tweemaal: met de eerste klik maakt u het beginpunt en met de tweede klik het eindpunt.

  • Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen of een horizontale of verticale lijn of een lijn in een hoek van 45°, houdt u Shift ingedrukt terwijl u tekent.

  • Als u vrijevormlijnen wilt tekenen met het gereedschap Potlood , sleept u vanaf het punt waar u wilt beginnen met tekenen. U kunt de muisknop loslaten, de aanwijzer ergens anders neerzetten en doorgaan met tekenen. Als u delen van de tekening wilt wissen, selecteert u het gereedschap Gummetje en sleept u over de delen van de tekening die u wilt verwijderen.

 3. Als u de markering wilt bewerken of het formaat ervan wilt wijzigen, selecteert u de markering en sleept u een van de grepen om de aanpassingen aan te brengen.
 4. Als u een pop-upnotitie aan de markering wilt toevoegen, selecteert u het gereedschap Handje en dubbelklikt u op de markering.
 5. (Optioneel) Klik op de knop Sluiten van de pop-upnotitie. Er verschijnt een notitiepictogram rechts van de markering dat aangeeft dat de pop-upnotitie tekst bevat.

  Opmerking:

  Als u een markering van een tekening wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen.

Markeringen groeperen en groepering opheffen

U kunt twee of meer markeringen groeperen zodat uw opmerkingen fungeren als één opmerking. U kunt markeringen bijvoorbeeld tijdelijk groeperen om deze gezamenlijk naar een andere locatie te verplaatsen of de eigenschappen ervan in één keer te bewerken. Door uw opmerkingen te groeperen kunt u ze ook onderscheiden van de markeringen van andere revisoren in een documentrevisie.

Opmerking:

Markeringen voor tekstbewerkingen kunt u niet groeperen.

Markeringen groeperen

 1. Selecteer een markering met het gereedschap Selectie of met het gereedschap Handje.
 2. Selecteer de markeringen die u wilt groeperen door erop te klikken terwijl u Ctrl of Command ingedrukt houdt.
 3. Klik met de rechtermuisknop in de selectie en kies Groeperen.

Groepering van markeringen opheffen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de gegroepeerde selectie en kies Loskoppelen.

Opmerkingen in een tekstvak of bijschrift toevoegen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Met het gereedschap Tekstvak kunt u een vak maken dat tekst bevat. U kunt tekstvakken op elke gewenste positie op de pagina plaatsen en naar wens vergroten of verkleinen. Een tekstvak blijft altijd zichtbaar op de documentpagina en wordt niet gesloten zoals een pop-upnotitie.

Voor het font en de tekstgrootte worden de standaardinstellingen van het systeem gebruikt.

Opmerking in een tekstvak of bijschrift toevoegen

Opmerking:

U kunt Japanse, Chinese en Koreaanse teksten voorzien van opmerkingen met het gereedschap Tekstvak, maar u moet de bronbestanden voor Aziatische talen hebben geïnstalleerd. Verticale tekst wordt niet ondersteund in tekstvakken.

Met het gereedschap Bijschrift kunt u een tekstvak maken voor een bijschrift. Bijschrifttekstvakken zijn vooral handig als u de aandacht wilt vestigen op een bepaald deel van het document zonder dat dit deel wordt bedekt. Bijschrifttekstvakken bestaan uit drie delen: een tekstvak, een koppellijn en een eindpuntlijn. U kunt het formaat van elk deel aanpassen door een greep te slepen. Het formaat van de koppellijn kan slechts in één richting worden aangepast; horizontale koppellijnen kunnen alleen in horizontale richting worden aangepast en verticale alleen in verticale richting. Het tekstvak breidt zich uit in verticale richting naarmate u meer tekst typt, zodat alle tekst zichtbaar blijft.

U kunt het tekstvak zelfstandig of samen met de eindpuntlijn verplaatsen. Het tekstvak draait om een vast ankerpunt (de pijl van de eindpuntlijn) dat wordt gemaakt zodra u voor het eerst in de PDF klikt. U kunt de kleur en de weergave van het tekstvak wijzigen en pijlen of vultekens toevoegen aan de eindpuntlijn.

Een tekstvak toevoegen

 1. Kies het gereedschap Tekstvak toevoegen in de werkbalk Opmerking.

 2. Klik in de PDF.
 3. Kies het pictogram Teksteigenschappen in de werkbalk Opmerking en selecteer de kleur, uitlijning en de lettertypekenmerken voor de tekst.

 4. Typ de tekst.

  De tekst loopt automatisch door naar de volgende regel wanneer de rechterrand van het vak wordt bereikt.

 5. (Optioneel) Breng desgewenst meer wijzigingen aan in het tekstvak:
  • Klik met het gereedschap Selectie of het gereedschap Tekstvak op een rand van het tekstvak om dit te selecteren en sleep een van de hoeken om het formaat van het vak te wijzigen. Gebruik de werkbalk Eigenschappen om de opties voor de rand en de opvulling te wijzigen.

  • Dubbelklik op het tekstvak om de tekst te bewerken of de tekstkenmerken te wijzigen. Sleep over de tekst om deze te selecteren en selecteer opties op de werkbalk Eigenschappen.

 6. Als u het tekstvak wilt verwijderen, selecteert u het en drukt u vervolgens op de toets Delete.

  Opmerking:

  U kunt ook een blok tekst plakken door de tekst te selecteren en te kopiëren in de gewenste toepassing, het gereedschap Handje te selecteren in Acrobat en vervolgens Bewerken > Plakken te kiezen.

Een bijschrift toevoegen

 1. Klik in de werkbalk Opmerking op Tekengereedschappen en kies het gereedschap Bijschrifttekst toevoegen .

 2. Klik eenmaal om de locatie van het eindpunt in te stellen en klik opnieuw om de locatie van het tekstvak in te stellen.
 3. Kies het pictogram Teksteigenschappen in de werkbalk Opmerking en selecteer de kleur, uitlijning en de lettertypekenmerken voor de tekst.

 4. Typ de tekst.

  De tekst loopt automatisch door naar de volgende regel wanneer de rechterrand van het vak wordt bereikt.

 5. (Optioneel) Breng desgewenst meer wijzigingen aan in het tekstvak:
  • Als u het formaat van het bijschrift wilt aanpassen, selecteert u het bijschrift en sleept u een van de grepen die worden weergegeven.

  • Als u het tekstvak wilt verplaatsen, klikt u in het vak, waarna u het kunt slepen.

  • Als u het gehele bijschrift wilt verplaatsen, klikt u op de eindpuntlijn of op een rand van het tekstvak, waarna u het kunt slepen.

  • Als u de kleur, dekking of lijnkenmerken wilt wijzigen, gebruikt u het gereedschap Selectie en klikt u met de rechtermuisknop op het bijschrift. Kies vervolgens Eigenschappen en selecteer de gewenste opties.

Een geluidsopmerking toevoegen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

U kunt met het gereedschap Geluidsopmerking opnemen een eerder opgenomen WAV- of AIFF-bestand als opmerking toevoegen of een geluidsopmerking opnemen en in een document plaatsen. Geluidsbijlagen worden weergegeven in de lijst met opmerkingen en kunnen op elk platform worden afgespeeld. De juiste hardware en software voor het afspelen van geluidsbestanden moeten wel zijn geïnstalleerd.

Een eerder opgenomen geluidsopmerking toevoegen

 1. Kies het gereedschap Geluid opnemen op de werkbalk Opmerking.

 2. Klik op de plaats in de PDF waar u de geluidsopmerking wilt invoegen.

  Het dialoogvenster Geluidsrecorder wordt geopend.

  Een geluidsopmerking toevoegen in Acrobat
  Het dialoogvenster Geluidsrecorder zonder de opnameknop.

  Opmerking:

  Het bovenstaande dialoogvenster wordt weergegeven wanneer geen opnameapparaat op uw computer is geconfigureerd.

 3. Klik op Bladeren (Windows) of op Kiezen (Mac OS) en selecteer het geluidsbestand dat u wilt toevoegen.

 4. (Optioneel) Als u de geluidsopmerking wilt beluisteren, klikt u op de knop Afspelen . Zodra u klaar bent, klikt u op de knop Stoppen en vervolgens op OK.

 5. Geef de gewenste opties op in het dialoogvenster Eigenschappen van geluidsbijlage en klik op OK.

Een geluidsopmerking opnemen

Opmerking:

Voordat u een geluidsopmerking opneemt, moet u ervoor zorgen dat een opnameapparaat is geïnstalleerd en geconfigureerd op uw systeem.

 1. Kies het gereedschap Geluid opnemen op de werkbalk Opmerking.

 2. Klik op de plaats in de PDF waar u de geluidsopmerking wilt invoegen.

  Het dialoogvenster Geluidsrecorder wordt geopend.

  Dialoogvenster Geluidsrecorder
  Het dialoogvenster Geluidsrecorder met opnameknop.

  Opmerking:

  Het bovenstaande dialoogvenster wordt weergegeven wanneer er wel een opnameapparaat op uw computer is geconfigureerd.

 3. Klik in het dialoogvenster op de knop Opnemen en spreek in de microfoon. Zodra u klaar bent met de opname, klikt u op de knop Stoppen en klikt u op OK.

 4. Geef de gewenste opties op in het dialoogvenster Eigenschappen van geluidsbijlage en klik op OK.

Opmerkingen toevoegen in een bestandsbijlage

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Met het gereedschap Bestand bijvoegen kunt u een bestand op een bepaalde locatie in een PDF insluiten, zodat de lezer het kan openen en bekijken. Als u bijlagen als een opmerking toevoegt, kunt u verwijzen naar langere documenten die u niet gemakkelijk in een pop-upnotitie of tekstvak kunt plakken. Als u de PDF naar een andere locatie verplaatst, wordt automatisch ook het ingesloten bestand verplaatst. De gebruiker die de bijlage ontvangt, moet beschikken over een toepassing waarmee de bijlage kan worden geopend.

Opmerking:

Gebruik het gereedschap Bestand bijvoegen wanneer u bestanden bijsluit voor een documentrevisie. Bestandsbijlagen die u op documentniveau bijvoegt met het gereedschap Bestand bijvoegen via het menu Gereedschappen > PDF bewerken> Meer, worden niet samen met de andere opmerkingen in een revisieworkflow bijgehouden. Hierdoor kunnen bijgevoegde opmerkingen verloren gaan.

 1. Kies het gereedschap Bestand bijvoegen in de werkbalk Opmerking.

 2. Klik op de plaats in de PDF waar u de bijlage wilt invoegen.
 3. Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen en klik op Openen. Als u een PDF bijvoegt, kunt u belangwekkende gedeelten in het bestand met opmerkingen markeren.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van bestandsbijlage de instellingen voor het bestandspictogram dat in de PDF wordt weergegeven.

  De opmerkingsbijlage wordt ook weergegeven op het tabblad Bijlagen (in het linkernavigatievenster) met een paginanummer dat de locatie ervan aangeeft.

  Opmerking:

  Als u de bijlage wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram voor de bijgevoegde opmerking en kiest u Verwijderen.

Afbeeldingen plakken als opmerkingen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Met het gereedschap Klembordafbeelding plakken als stempel kunt u afbeeldingen toevoegen aan een PDF. U kunt de meeste afbeeldingsindelingen kopiëren uit teken- en beeldbewerkingstoepassingen, zoals Adobe Photoshop en Adobe Illustrator. Als u de afbeelding vaker aan PDF's wilt toevoegen, kunt u er een eigen stempel van maken.

Opmerking:

Het gereedschap Klembordafbeelding plakken als stempel is alleen beschikbaar als u een afbeelding kopieert.

 1. Kopieer een afbeelding door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Kies in Acrobat eerst Bewerken > Momentopname   en selecteer vervolgens een afbeelding in een PDF. 

  • Selecteer in een andere toepassing een afbeelding en kies Bewerken > Kopiëren.

 2. Open een PDF.
 3. Kies Gereedschappen > Opmerking. Klik in de werkbalk Opmerking op het gereedschap Stempels (Stempel toevoegen) en kies Klembordafbeelding plakken als stempel.

 4. Klik op de plaats in de PDF waar de afbeelding moet komen.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de afbeelding wilt verplaatsen, sleept u de afbeelding.

  • Als u het formaat van de afbeelding wilt aanpassen, selecteert u deze en sleept u een van de grepen ervan. Druk op Shift tijdens het aanpassen van het formaat om de oorspronkelijke verhoudingen te handhaven.

  • Als u de eigenschappen van de afbeelding wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kiest u Eigenschappen.

  • Als u de afbeelding wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kiest u Verwijderen.

Voorkeuren voor opmerkingen

Voorkeuren voor opmerkingen hebben invloed op zowel het uiterlijk van de annotaties en markeringen als de manier waarop ze in PDF's worden weergegeven.

Opmerking:

Een revisor kan opmerkingen overal in het documentkader plaatsen. Daarom moet u soms schuiven of uitzoomen om opmerkingen te zien die zich buiten de pagina bevinden.

Selecteer Opmerkingen onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

Opmerkingen tonen

Lettertype, Tekengrootte

In Windows kunt u het lettertype en de grootte bepalen van de tekst in pop-upnotities. In Mac OS kunt u alleen de instellingen Groot, Middel of Klein voor het lettertype selecteren. Deze instelling is van toepassing op alle nieuwe en bestaande opmerkingen.

Ondoorzichtigheid van pop-ups

Deze instelling bepaalt de dekking van pop-upnotities met opmerkingen met een waarde tussen 1 en 100. Wanneer een pop-upnotitie is geopend maar niet geselecteerd, is de notitie met een dekkingswaarde van 100 helemaal ondoorzichtig. Hoe lager de waarde, hoe doorzichtiger de notitie wordt.

Tekstindicatoren en knopinfo inschakelen

Hiermee wordt knopinfo weergegeven wanneer u de aanwijzer op een opmerking plaatst die een pop-upnotitie bevat. De knopinfo bestaat uit de naam van de auteur, de status van de opmerking en twee regels met tekst. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Notities en pop-ups afdrukken

Hiermee wordt aangegeven dat aan opmerkingen gekoppelde pop-upnotities en pictogrammen voor notitie-, geluids- en bestandsbijlagen exact worden afgedrukt zoals deze op de pagina voorkomen.

In plaats van deze optie te selecteren, kunt u de tekst van opmerkingen in verschillende indelingen afdrukken. Kies hiervoor Bestand > Afdrukken en klik op Opmerkingen samenvatten. Voor meer informatie raadpleegt u het document over opmerkingen afdrukken.

Bij aanwijzen met de muis lijnen tonen die opmerkingsmarkeringen verbinden met hun pop-ups

Als u de muisaanwijzer op een opmerkingsmarkering plaatst (bijvoorbeeld een onderstreping of een notitiepictogram), verschijnt de getinte verbindingslijn. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Zorgen dat pop-ups zichtbaar zijn tijdens bladeren door het document

Terwijl u door een PDF-document bladert, verschuiven de pop-upnotities op een bepaalde pagina, zodat deze zichtbaar blijven in het documentvenster. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Gedrag voor openen van pop-up

Automatisch pop-ups met opmerkingen openen voor andere opmerkingen dan notities

Er verschijnt een pop-upnotitie als u een opmerking maakt met een tekengereedschap, het gereedschap Stempel of het gereedschap Potlood.

Pop-ups met opmerkingen verbergen wanneer de lijst met opmerkingen is geopend

Hiermee kunt u voorkomen dat het scherm te vol wordt wanneer een pagina een groot aantal opmerkingen bevat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Automatisch pop-ups openen bij aanwijzen met muis

Als u de muisaanwijzer op een opmerking van een willekeurig type plaatst, inclusief markeringen voor tekeningen en stempels, wordt de pop-upnotitie geopend.

Opmerkingen maken

Altijd aanmeldingsnaam gebruiken voor naam auteur

Hiermee wordt bepaald welke naam wordt weergegeven in de pop-upnotitie die u maakt. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de aanmeldnaam uit Voorkeuren Id gebruikt. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt de standaardnaam gebruikt die u hebt opgegeven bij Auteur in een van de dialoogvensters voor opmerkingsvoorkeuren. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Nieuwe pop-ups maken die zijn uitgelijnd met de rand van het document

Hiermee worden pop-upnotities uitgelijnd met de rechterkant van het documentvenster, ongeacht de plaats waar de opmerkingsmarkering (bijvoorbeeld een notitiepictogram of een gemarkeerde opmerking) wordt toegevoegd. Als deze optie is uitgeschakeld, verschijnt de pop-upnotitie naast de opmerkingsmarkering. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Geneste reacties op plaknotities toestaan (opnieuw opstarten vereist)

Hiermee kunnen gebruikers reageren op notities met een enkele-threadervaring. Als deze optie is geselecteerd, wordt elke annotatie als een gesprek weergegeven, en worden alle reacties weergegeven als een enkele-threadervaring.

Tekstselectie inschakelen voor Markering, Doorhalen en Onderstrepen

Hiermee kunt u tekst selecteren en kopiëren om te markeren, door te halen en te onderstrepen.

Selectievakje tonen

Hiermee wordt het selectievakje op consistente wijze weergegeven voor alle opmerkingen.

Opmerkingen maken (specifiek voor Acrobat)

Omcirkelde tekst kopiëren naar pop-ups voor opmerkingen over tekeningen

Hiermee wordt de tekst gekopieerd die u met de tekengereedschappen omcirkelt in de pop-upnotitie die is gekoppeld aan de markering voor tekeningen.

Geselecteerde tekst kopiëren naar pop-ups met opmerkingen over markeringen, doorhalingen en onderstrepingen

Hiermee wordt geselecteerde tekst gekopieerd naar de pop-upnotitie die is gekoppeld aan de tekstbewerkingsopmerkingen, zoals de markeringen die zijn gemaakt met het gereedschap Tekst markeren.

De weergave van opmerkingen wijzigen

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn alle gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

U kunt de kleur en de weergave van opmerkingen of markeringen wijzigen vóór- of nadat u deze maakt. U kunt de nieuwe weergave instellen als standaard voor het gereedschap.

Opmerking:

Als u wilt wijzigen hoe uw naam in opmerkingen wordt weergegeven, opent u het dialoogvenster Voorkeuren, selecteert u Opmerkingen en schakelt u Altijd aanmeldingsnaam gebruiken voor naam auteur uit.

Voor het geselecteerde gereedschap kunt u de pictogrammen voor Kleurkiezer en Teksteigenschappen gebruiken. Deze vindt u op de werkbalk Opmerking.

Kleurkiezer
Het gereedschap Kleurkiezer op de werkbalk Opmerking

Tekstopmaakgereedschap
Het tekstopmaakgereedschap op de werkbalk Opmerking

U kunt ook de optie Eigenschappen kiezen in het contextmenu (klik met de rechtermuisknop om dit menu te openen), en vervolgens de gewenste opties selecteren.

Eigenschappen
Eigenschappen, met geselecteerd notitiepictogram

Met pop-uptekst en opmaakopties
Met pop-uptekst en opmaakopties

De weergave van een opmerking wijzigen en als standaard instellen

 1. Nadat u een opmerking hebt gemaakt, klikt u met de rechtermuisknop op de opmerking of het bijbehorende pictogram. Kies vervolgens Eigenschappen in het contextmenu dat wordt weergegeven.

 2. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen op een van de volgende manieren te werk en klik vervolgens op OK:

  • Klik op het tabblad Weergave om opties zoals de kleur en het type pictogram te wijzigen. Het type geselecteerde opmerking bepaalt welke opties beschikbaar zijn.

  • Klik op het tabblad Algemeen om de naam van de auteur en het onderwerp van de opmerking te wijzigen.

  • Klik op het tabblad Revisiegeschiedenis om de geschiedenis te zien van wijzigingen die tijdens een revisie zijn aangebracht in de status van een opmerking.

  • Schakel Vergrendeld in onder in het dialoogvenster Eigenschappen om te voorkomen dat een opmerking wordt bewerkt of verwijderd.

  • Selecteer Eigenschappen als standaard instellen onder in het dialoogvenster Eigenschappen om deze eigenschappen toe te passen op alle volgende opmerkingen van dit type.

De standaardweergave voor een gereedschap instellen

 1. Nadat u een opmerking hebt gemaakt, klikt u met de rechtermuisknop op de opmerking en kiest u Eigenschappen.

 2. Stel de gewenste eigenschappen in en klik op OK.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de opmerking en kies Huidige instellingen opslaan als standaard.

  Bij alle opmerkingen die u met dit gereedschap maakt, worden de eigenschappen toegepast die u hebt ingesteld. Bestaande opmerkingen worden niet beïnvloed, evenmin als het uiterlijk van de tekst in pop-upnotities.

De aandacht van een revisor op uw opmerking vestigen

Gebruik @-vermeldingen om de aandacht van revisoren te trekken.

Opmerking:

Wanneer u @-vermelding gebruikt in uw persoonlijke notities met opmerkingen in een PDF-bestand, wordt de revisiemodus ingeschakeld. De revisoren ontvangen een uitnodiging per e-mail met een koppeling naar het gedeelde Document Cloud-revisiebestand.

 1. Klik op het symbool @ in de tekst van de opmerking.

  @-vermelding van de revisor om de aandacht te trekken

 2. Er verschijnt een pop-upmenu met een lijst van revisoren. Kies de revisor die u wilt vermelden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account