Nieuw in Acrobat DC

Acrobat DC

Acrobat DC met online services is de volledige PDF-oplossing voor het werken met uw belangrijkste documenten op desktop-pc's, internet en mobiele apparaten. Werk uw desktop-app en mobiele app van Acrobat bij of meld u aan bij Acrobat web om de nieuwe functies en verbeteringen te ervaren.

De desktop-app van Acrobat DC

Versie van juni 2022

Adobe is deze release incrementeel uit het distribueren. Als u meteen aan de slag wilt met de nieuwe functies, moet u Acrobat bijwerken: klik op het menu Help en dan op Controleren op updates. Volg nu de aanwijzingen op het scherm om het updateproces te voltooien.

De volgende nieuwe functies zijn in deze versie geïntroduceerd. Klik op > voor meer informatie over de functie.

Acrobat toont nu een kaart Nieuwe functies om u over de nieuwe functies te informeren nadat u een update hebt geïnstalleerd en Acrobat voor de eerste keer hebt gestart.

De kaart Nieuwe functies wordt weergegeven wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert:

 • Start Acrobat en ga naar de weergave Start.

  De kaart Nieuwe functies

 • Open een PDF-bestand in Acrobat. De blauwe contextuele tip Bekijk de nieuwe functies wordt weergegeven.

  De melding Bekijk de nieuwe functies

U kunt de nieuwe functies ook op elk gewenst moment bekijken door naar Help > Bekijk de nieuwe functies te gaan.

Bekijk de nieuwe functies

Opmerking:

Deze functie wordt geïmplementeerd als een experiment en is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers.

Wanneer Acrobat de eerste keer wordt gestart, krijgt u tijdens de rondleiding uitleg over de gereedschappen en workflows van Acrobat. De optie om de rondleiding met uitleg over de gereedschappen opnieuw te starten is ook beschikbaar voor een aantal geselecteerde gereedschappen van Acrobat zoals PDF bewerken, Pagina's indelen, Redigeren, Invullen en ondertekenen en Formulier voorbereiden. Start de rondleiding door op een van de onderstaande opties te klikken:

 • De rondleiding volgen vanuit het menu Help

  Wanneer u een van de geselecteerde gereedschappen van Acrobat gebruikt, gaat u naar het menu Help en kiest u Rondleiding <naam gereedschap>  volgen.

  De rondleiding volgen vanuit het menu Help

 • De rondleiding volgen door met de rechtermuisknop op het gereedschap te klikken

  Klik met de rechtermuisknop op het gereedschap in het rechterdeelvenster en kies Rondleiding volgen.

  De rondleiding volgen door met de rechtermuisknop op het gereedschap te klikken

Opmerking:

Deze functie wordt geïmplementeerd als een experiment en is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers.

Wanneer u zich aanmeldt bij Acrobat, geeft het linkerdeelvenster van Acrobat Home een lijst weer met apps die u kunt installeren. Dit helpt het Acrobat-aanbod voor een gemeenschappelijk framework en componenten op alle platforms (desktop, internet en mobiele apparaten) te vergroten. U kunt de volgende apps installeren:

 • De mobiele app van Acrobat Reader
 • De mobiele app van Adobe Scan
 • De Acrobat-extensie voor de browser Chrome/Edge
 • Acrobat online
Opmerking:

De Acrobat-extensie voor uw standaardbrowser wordt weergegeven in de lijst met apps. Als Chrome/Edge niet de standaardbrowser is, geeft Acrobat geen browser-extensie weer.

Apps die in het linkerdeelvenster van Acrobat Home worden vermeld

U kunt ook op het uitvouwmenu in de rechterbovenhoek van de algemene balk klikken om de apps weer te geven die u kunt installeren.

Op het uitvouwmenu klikken

Opmerking:

Deze functie wordt geïmplementeerd als een experiment en is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers.

De mobiele apps installeren

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in Acrobat Home op de mobiele app van Acrobat Reader of Adobe Scan die u in het linkerdeelvenster wilt installeren.
  • Klik op het uitvouiwmenu in de rechterbovenhoek van de algemene balk en klik vervolgens op de knop App downloaden om de mobiele app van Acrobat Reader of Adobe Scan te installeren.
  Mobiele apps vanuit het linkerdeelvenster installeren
  De mobiele apps vanuit het linkerdeelvenster installeren

  Mobiele apps vanuit het uitvouwmenu installeren
  Mobiele apps vanuit het uitvouwmenu installeren

 2. Acrobat geeft de QR-code weer. Scan de QR-code met de camera van uw mobiele apparaat om de app vanuit de App Store of Google Play te installeren.

  De mobiele app van Acrobat Reader
  De mobiele app van Acrobat Reader

  De mobiele app van Adobe Scan
  De mobiele app van Adobe Scan

De Acrobat-extensie in de browser inschakelen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in Acrobat Home op de optie Acrobat voor Microsoft Edge of Acrobat voor Chrome in het linkerdeelvenster.
  • Klik op het uitvouwmenu in de rechterbovenhoek van de algemene balk en klik vervolgens op de knop Inschakelen voor de optie Acrobat voor Microsoft Edge of Acrobat voor Chrome.
  Acrobat-extensie voor browser
  Apps in het linkerdeelvenster

  De browser-extensie inschakelen
  Apps in het uitvouwmenu

 2. De Chrome- of Edge-store wordt geopend. Klik op Toevoegen aan Chrome als u Chrome gebruikt. Als u Edge gebruikt, klikt u op de knop Downloaden.

  Acrobat Chrome-extensie
  Acrobat-extensie voor Chrome

  Acrobat-extensie voor Edge
  Acrobat-extensie voor Edge

Wanneer u een PDF-bestand wilt afdrukken, detecteert Acrobat de niet-ondertekende velden in het PDF-bestand en wordt u gevraagd of u het document wilt verzenden om te vragen om handtekeningen.

Variant 1: er verschijnt een blauwe banner onderaan het dialoogvenster voor afdrukken met de vraag of u om e-handtekeningen wilt vragen.

Vragen om ondertekening bij het afdrukken van een PDF-formulier met een niet-ondertekend veld

Variant 2: er verschijnt een blauwe banner onderaan het dialoogvenster voor afdrukken met de vraag u het document wilt ondertekenen of om e-handtekeningen wilt vragen

Vragen om ondertekening bij het afdrukken van een PDF-formulier met een niet-ondertekend veld

Opmerking:

Deze functie wordt geïmplementeerd als een experiment en is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers.

Wanneer u klikt op Vragen om handtekeningen in het gereedschap Invullen en ondertekenen, wordt in Acrobat een korte video getoond over de belangrijkste waarden van de gereedschappen, zoals de ervaring van elektronisch ondertekenen door de ontvanger en het beveiligingsaspect van e-handtekeningen. Als de video is afgelopen, wordt deze gesloten. U kunt de video ook direct sluiten door op de knop x te klikken.

Nieuwe video waarin de voordelen van e-handtekeningen worden behandeld

Opmerking:

Deze functie wordt geïmplementeerd als een experiment en is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers.

Indien u een bestaande gebruiker van Invullen en ondertekenen bent en zestig procent van uw recente documenten niet-ondertekende velden bevat, worden in Acrobat Home de gereedschappen Invullen en ondertekenen en Vragen om e-handtekeningen prominent in de volgende secties weergegeven:

 • Aanbevolen tools
 • Contextbord
 • Tools in het rechterdeelvenster
 • Gereedschappencentrum
Opmerking:

Deze functie wordt geïmplementeerd als een experiment en is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers.

De functie lay-out automatisch aanpassen wordt nu uitgebreid naar PDF's die tabellen bevatten. Er zijn meerdere verbeteringen aangebracht voor het bewerken van tabellen in een PDF-bestand:

 • De tabel als geheel verplaatsen of het formaat hiervan wijzigen is toegestaan, maar niet rij-voor-rij binnen de paginamarges.

  De tabel als geheel verplaatsen of het formaat hiervan wijzigen
  De tabel selecteren en het tabelformaat vergroten of verkleinen

 • U kunt nu de tekst van de binnenste tekstvakken in de tabel bewerken. Het tabelformaat wordt overeenkomstig de ingevoerde tekst vergroot of verkleind.

  Tekst selecteren en bewerken in de tabel
  Tekst selecteren en bewerken in de tabel

 • Zwevende vakken kunnen in de tabel worden verplaatst en de tabelvakken kunnen uit de tabel worden verplaatst.

  Zwevende vakken kunnen in/uit de tabel worden verplaatst
  De zwevende tekstvakken uit de tabel verplaatsen

  De zwevende tekstvakken in de tabel verplaatsen
  De zwevende tekstvakken in de tabel verplaatsen

 • Het is toegestaan om tekst of afbeeldingen aan de tabel toe te voegen.

  Tekst of afbeelding toevoegen aan een tabel toevoegen
  Tekst of afbeelding toevoegen aan een tabel toevoegen

 • Voor het knippen of kopiëren van de tabel als geheel of van vakken in de tabel mag u de actieve of niet-actieve cursor gebruiken.

Opmerking:

Deze functie wordt geïmplementeerd als een experiment en is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers.

De uploads van bestanden naar de Adobe Cloud Storage verlopen nu veel sneller door wijzigingen in de back-end infrastructuur. De client-toepassingen kunnen het bestand in meerdere delen uploaden via parallelle HTTP-aanroepen. Het uploaden van bestanden groter dan 5 MB zullen daarom niet meer leiden tot time-outproblemen.

Acrobat is voor het bestandsopslagmodel gemigreerd van het Shared Cloud naar het Adobe Cloud Platform. Er zijn meerdere wijzigingen van de infrastructuur en optimaliseringen in de back-end uitgevoerd om bewerkingen van bestanden, die op deze platforms zijn opgeslagen, te stroomlijnen. Hierdoor worden er geen negatieve gevolgen in de prestaties van Acrobat waargenomen.

Bij oudere versies geldt dat wanneer een grote lijst met bestanden (maximaal duizend) in Acrobat wordt opgehaald, er vertragingen ontstaan en dit teveel tijd in beslag neemt. Acrobat gebruikt nu het mechanisme van bestandscache en ondersteunt paginering voor de volledige lijst met bestanden (meer dan duizend). Het resultaat is een soepeler ervaring, sneller zoeken van bestanden en verbeterde prestaties zonder vertraging bij bestanden in Gedeeld door u en Gedeeld door anderen in Acrobat.

De dialoogvensters voor toestemming in Acrobat zijn nu geïntegreerd in verschillende workflows.

 • Dialoogvenster voor toestemming om een gedeeld bestand te openen

  Dialoogvenster voor toestemming om een gedeeld bestand te openen

 • Dialoogvenster voor toestemming om gedeelde bestanden weer te geven

  Dialoogvenster voor toestemming om gedeelde bestanden weer te geven

 • Dialoogvenster voor toestemming om gedeelde bestanden te reviewen

  Dialoogvenster voor toestemming om gedeelde bestanden te reviewen
  Als de toestemming Waar is

  Dialoogvenster voor toestemming om gedeelde bestanden te reviewen
  Als de toestemming Onwaar is

 • Dialoogvenster voor toestemming om bestanden in beveiligde weergave te reviewen

  Dialoogvenster voor toestemming om bestanden in beveiligde weergave te reviewen
  Als de toestemming waar is

  Dialoogvenster voor toestemming om bestanden in beveiligde weergave te reviewen
  Als de toestemming onwaar is

In de oudere versie van Acrobat was het grootste deel van het navigatievenster niet toegankelijk met VoiceOver, zoals de tags in het deelvenster Tags en het toegankelijkheidsrapport in het deelvenster Toegankelijkheid. VoiceOver biedt nu ondersteuning voor al deze weergaven in het navigatievenster.

In deze versie is het probleem opgelost van onjuiste voorziening van tags in afbeeldingen met gekoppelde tekst, gegroepeerde afbeeldingen en tabelkopcellen voor PDF's die met PDFMaker zijn gemaakt.

De Acrobat-toepassing (64-bits) biedt nu ondersteuning voor gevirtualiseerde omgevingen.

De naam Adobe Document Cloud is nu gewijzigd in Adobe Cloud Storage, de naam Alle bestanden in Jouw bestanden en de naam Mijn computer in Jouw computer.

De lijst met gedeelde bestanden die op het tabblad Gedeeld door u/Gedeeld door anderen wordt weergegeven, is niet meer beperkt tot 1000 bestanden. In de lijst worden nu alle gedeelde bestanden weergegeven.

U kunt nu gedeelde bestanden uit uw lijst met recente bestanden verwijderen.

U kunt de bestanden die u met anderen hebt gedeeld op Laatste activiteit van de gedeelde bestanden sorteren.

De mobiele app van Acrobat Reader

Updates van maart 2022, april 2022 en mei 2022

iPhone en iPad

U hebt nu toegang tot het gereedschap Bewerken vanaf het contextbord van Start en het gereedschap Pagina's indelen via de knop voor zwevende actie. Het ontwerp en het kleurthema van de kaart Start is ook bijgewerkt om deze een nieuwe, frisse look te geven.

 • U kunt nu de eigenschap Laatste activiteit in de lijst Gedeeld door u instellen tijdens het delen, het aanpassen van de lijst met ontvangers, het toevoegen van opmerkingen en het wijzigen van de reviewstatus.
 • De tijdstempels op het contextbord Gedeeld door u zijn bijgewerkt en de optie Verwijderen is nu verwijderd voor samengestelde cloud-bestanden.

U ziet nu niet langer de vraag of u de Liquid Mode wilt gebruiken bij het openen van een PDF-bestand.

Het probleem met de corrupte afmelding bij Intune is nu opgelost. Daarnaast is de Intune SDK nu bijgewerkt om het crashen van Intune te voorkomen bij opstartproblemen.

Nieuwe meldingen kunnen nu worden aangekondigd. De problemen met VoiceOver op het abonnementenscherm zijn opgelost.

De functie Vragen om handtekeningen is nu beschikbaar voor gebruikers van ondernemingen.

 • De update biedt ondersteuning voor SWIFT Package Manager. 
 • Fouten met XCode 13.3-compiler zijn nu opgelost.
 • Deze update biedt beteren prestaties en meer stabiliteit. Verschillende problemen die ertoe leiden dat de app crasht zijn nu opgelost.

Download de nieuwste versie van Acrobat Reader op uw iPhone en iPad.

Android

De Acrobat-app detecteert nu meerdere omsluitende kaders in de viewer, waardoor de gebruikservaring bij de selectie van meerde paragrafen wordt verbeterd.

De naam Adobe Document Cloud is nu gewijzigd in Adobe Cloud Storage.

Met de Acrobat-app worden PDF's op Android-tablets nu automatisch geopend in de Liquid Mode.
 • U kunt de bestanden die u met anderen hebt gedeeld in de lijst met gedeelde bestanden nu sorteren op Laatste activiteit.
 • U kunt de naam van de lokale bestanden, de Document Cloud-bestanden in de lijst met Recente bestanden en de bestandenlijst Met ster wijzigen.

Met het nieuwe gereedschap Vragen om e-handtekeningen van Acrobat kunt u uw documenten door anderen laten ondertekenen.

Nieuwe gebruikers hebben nu betere toegang tot de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid met betrekking tot abonnementen. We raden u aan de voorwaarden en beleidsregels met betrekking tot abonnementen door te nemen voordat u een aankoop doet. Leer Abonneren op services.

U kunt nu eenvoudig de namen van de gedeelde, cloud- en lokale bestanden in de bestandenlijst Recent of Met ster wijzigen met de optie Naam wijzigen. Lees hoe u de naam van bestanden wijzigt.

 • De Acrobat-app voldoet aan het Intune-beleid voor het blokkeren/toestaan van bewerkingen op basis van services voor beheerde niet-PDF-bestanden op het tabblad Met ster en de bewerking Een kopie opslaan.
 • De C++-compilerversie voor de app is bijgewerkt naar C++ 17. 
 • De voornaamste bugs met betrekking tot toegankelijkheid en kritieke bugs met betrekking tot prestaties en het testen in meerdere regio's zijn nu opgelost.
 • Naast de prestatie- en stabiliteitsverbeteringen bevat deze release een upgrade van de cloudopslag: Document Cloud is nu Adobe Cloud Storage.

Download de nieuwste versie van Acrobat Reader op uw Android-apparaat.

Online services van Acrobat

Updates van maart 2022, april 2022 en mei 2022

Adobe introduceert een volledig opnieuw uitgedachte ervaring voor gebruikers van Acrobat online. De nieuwe ervaring is gericht op een intuïtieve en naadloze weergave van de inhoud en uitvoer van elke handeling in het PDF-bestand. Enkele belangrijke nieuwe kenmerken zijn:

 • Gestroomlijnde ervaring voor het weergeven van, bewerken van en samenwerken aan documenten.
 • Een ontdekkingsvenster om gebruikers gemakkelijker gereedschappen te laten vinden.
 • De werkbalk Snelle handelingen voor het snel en gemakkelijk toegang verkrijgen tot de meestgebruikte functies.
 • Nieuwe linkerdeelvensters voor bewerken, converteren en ondertekenen, die de gereedschappen indelen in drie doelgerichte categorieën.
Opmerking:

Deze functie wordt geïmplementeerd als een experiment en is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers.

Deze update biedt ondersteuning voor Split PDF bok grote bestanden (bestanden van maximaal 1 GB) en PDF naar Word/PowerPoint-conversie (bestanden van maximaal 200 MB).

Wanneer u een PDF opent, detecteert de Acrobat-app of het PDF-bestand een niet-ondertekend veld bevat en wordt het gereedschap Vragen om handtekeningen weergegeven in de banner Start.

U kunt nu de aanmelding met Google one-tap (YOLO) gebruiken bij het gereedschap voor het probleemloos samenvoegen van PDF-bestanden.

Opmerking:

Deze functie wordt uitgerold als experiment voor geselecteerde gebruikers van de engelstalige versie en is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers.

Meld u aan bij Acrobat online via https://acrobat.adobe.com om de nieuwe functies en verbeteringen te ontdekken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account

[Feedback V2 Badge]