Ontbreekt de knop Afdrukken?

Als u de knoppen Afdrukken en Annuleren niet kunt zien, is uw monitor ingesteld op een lage schermresolutie. De Reader is niet bedoeld voor weergaven met lage resolutie (aanbevolen minimum is 1024 x 768). U kunt deze beperking omzeilen. Voer een van de volgende handelingen uit om het document af te drukken:

 • Druk op Enter of Return.
 • Als er een schuifbalk aan de rechterkant van het dialoogvenster verschijnt, sleept u de regelaar omlaag om bij de knoppen te komen.

Opmerking:

(Windows) Op sommige monitoren bevat de Windows-taakbalk de knop Afdrukken. U kunt de taakbalk verbergen, zodat deze alleen wordt weergegeven wanneer u de muis helemaal onder aan het scherm plaatst. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Eigenschappen. In het dialoogvenster Eigenschappen selecteert u op de optie voor automatisch verbergen van de taakbalk en klikt u op OK.

De taakbalkeigenschappen instellen
Stel de taakbalkeigenschappen zodanig in dat de taakbalk wordt verborgen, zodat u de knop Afdrukken kunt selecteren

Algemene afdruktaken

Dubbelzijdig afdrukken

U kunt dubbelzijdig afdrukken als uw printer de functie voor dubbelzijdig afdrukken (duplex afdrukken) ondersteunt.  

Opmerking: dubbelzijdig afdrukken wordt ook wel duplex, tweezijdig, of voor en achter afdrukken genoemd.

Het printerstuurprogramma bepaalt de opties, niet Adobe Acrobat of Adobe Reader. Controleer in de                                                 printerdocumentatie welke functies uw printer ondersteunt.


 • In het dialoogvenster Afdrukken schakelt u Op beide zijden van papier afdrukken in en kiest u een rand om te spiegelen.

Opmerking:

Soms biedt een printer wel ondersteuning voor duplex, maar wordt deze optie niet weergegeven in het dialoogvenster Afdrukken. In dat geval klikt u op de printereigenschappen, zodat u via de printervoorkeuren rechtstreeks toegang hebt tot deze optie.

Afdrukken in zwart-wit

U kunt een kleuren-PDF in grijstinten afdrukken (ook wel grijswaarden of grijstinten genoemd).

• In het dialoogvenster Afdrukken schakelt u Afdrukken in grijswaarden in.


Afdrukken in grijswaarden inschakelen

Afdrukken op een andere grootte

U kunt de pagina schalen om pagina's te verkleinen of te vergroten wanneer u afdrukt. U kunt automatisch schalen om aan het papier aan te passen, of handmatig schalen volgens percentages

• In het dialoogvenster Afdrukken klikt u op Grootte en geeft u vervolgens de schaalopties op.


Op Grootte klikken

Grote documenten afdrukken

U kunt een document van groot formaat, zoals een poster of een banner, afdrukken door de pagina over meerdere vellen papier te verdelen (dit heet 'naast elkaar'). De optie Poster berekent hoeveel vellen papier nodig zijn. U kunt de grootte van het origineel aanpassen aan het papier en opgeven hoeveel elke pagina een andere mag overlappen. U kunt de pagina's vervolgens samenvoegen.


 • In het dialoogvenster Afdrukken klikt u op Poster en geeft u vervolgens de opties voor naast elkaar op.
Op Poster klikken

Meerdere pagina's op een vel afdrukken

U kunt meerdere pagina's van een PDF op één vel papier afdrukken. Het afdrukken van meerdere pagina's per vel wordt ook n-up afdrukken genoemd (zoals 2-up of 6-up). U kunt opgeven hoe de pagina's worden gerangschikt, horizontaal over de pagina of in verticale kolommen.


Op Meerdere klikken

Boeken afdrukken

U kunt een document met meerdere pagina's als boek afdrukken. De pagina's worden ingedeeld met twee stuks per vel. Wanneer u de dubbelzijdige vellen sorteert, vouwt en niet, is het resultaat één boek met de juiste paginavolgorde.


 • In het dialoogvenster Afdrukken klikt u op Boek en geeft u vervolgens de opties voor het boek op.

Voor stapsgewijze instructies raadpleegt u Boeken en PDF's afdrukken.

Op Boek klikken

Opmerkingen afdrukken

U kunt opmerkingen op de betreffende plaats afdrukken (als geeltjes op een pagina), of in een lijst of een samenvatting.

In het gebied Opmerkingen en formulieren voert u een van de volgende handelingen uit:


 • Kies een optie in de vervolgkeuzelijst
 • Klik op Opmerkingen samenvatten.
Opmerkingen en formulieren

Een gedeelte van een pagina afdrukken

U kunt een gedeelte van een pagina in een PDF afdrukken. Gebruik het gereedschap Momentopname (BewerkenMomentopname maken) om alleen het gebied te selecteren dat u wilt afdrukken. Het gebied kan tekst, afbeeldingen of beide zijn. U kunt het geselecteerde gebied op volledige grootte afdrukken, of het formaat aanpassen aan het papier.


 1. Kies Bewerken > Momentopname maken
 2. Teken een rechthoek om een gedeelte van een pagina te selecteren
 3. Kies Bestand > Afdrukken
 4. In het dialoogvenster Afdrukken klikt u op Geselecteerde afbeelding.
Op Geselecteerde afbeelding klikken

Waarom kan ik mijn document niet afdrukken?

Begin met deze tips voor het oplossen van problemen

Afdrukproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Om dit probleem te identificeren begint u met deze handige technote: Problemen met het afdrukken van PDF's oplossen | Acrobat, Reader

De PDF is beveiligd met een wachtwoord en afdrukken is niet toegestaan

Een PDF die met een wachtwoord is beveiligd, kunt u afdrukken door met het daarvoor bedoelde wachtwoord in te voeren. Voor sommige beveiligde documenten gelden beperkingen om te voorkomen dat u inhoud uit het document afdrukt, bewerkt of kopieert. Neem contact op met de auteur van de PDF als voor een document afdrukbeperkingen gelden.

(Alleen Windows) De beveiligde modus veroorzaakt een conflict

De standaard beveiligde modus verbetert de beveiliging in Reader aanzienlijk. Als u wilt bepalen of de beveiligde modus het afdrukken stoor, kunt u deze tijdelijk uitschakelen. Klik met de rechtermuisknop op het document en kies Documenteigenschappen. Klik op Geavanceerd om te zien of de beveiligde modus is ingeschakeld.

Als u de beveiligde modus wilt uitschakelen, kiest u Bewerken > Voorkeuren en klikt u op Beveiliging (uitgebreid) aan de linkerkant. Schakel Beveiligde modus inschakelen bij opstarten uit. Sluit Reader, start het opnieuw en probeer het bestand nogmaals af te drukken.

Opmerking:

Voor een maximale beveiliging kunt u, als u gereed bent met afdrukken, opnieuw Beveiligde modus bij opstarten inschakelen selecteren.

Overdrukken van inkten simuleren

Het simuleren van overdrukken geeft een benadering van hoe het mengen en overdrukken van gekleurde platen eruitziet als deze met een offsetpers worden afgedrukt. U kunt de effecten van overdrukken op een kleuren-desktopprinter simuleren door in het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen de optie Overdrukken simuleren te selecteren. Bij het simuleren van overdrukken worden steunkleuren geconverteerd om kleuren voor afdrukken te verwerken. Als u een bestand wilt gebruiken voor de uiteindelijke uitvoer, selecteert u de optie Overdrukken simuleren niet.

Opmerking:

Kleurenprinters variëren enorm in de reproductiekwaliteit van kleuren. Daarom zijn proefdrukken van een serviceprovider de beste manier om te controleren hoe het eindproduct eruit zal zien.

Drie overlappende cirkels
Drie overlappende cirkels zonder overdrukken (links) vergeleken met drie overlappende cirkels met overdrukken (rechts).

Wat moet ik doen als Adobe Reader mij vraagt om een bestand op te slaan wanneer ik een document wil afdrukken?

Als Adobe Reader u vraagt of u het bestand wilt opslaan wanneer u op Afdrukken klikt, klikt u op Geavanceerd om naar het dialoogvenster Geavanceerde afdrukinstellingen te gaan. Hier schakelt u de optie Afdrukken naar bestand uit.

Opmerking:  

 • Zorg ervoor dat u een fysieke printer hebt geselecteerd om af te drukken, en niet 'Adobe PDF/XPS/Send note' of een andere virtuele printer.
 • Tot Acrobat 10.X was de optie Afdrukken naar bestand beschikbaar in het dialoogvenster Afdrukken.

Hoe kan ik de opmerkingen afdrukken die in het PDF-document staan?

Er zijn bepaalde annotaties (voorbeeld: pop-upnotities) die wel in het PDF-document staan, maar die niet standaard worden afgedrukt, tenzij u dat aangeeft.

Dit is met opzet zo gedaan. Op deze manier bedekken deze annotaties namelijk niet de achterliggende inhoud van het document.

Het kan natuurlijk zijn dat u deze annotaties wilt afdrukken. Als u pop-upnotities en andere annotaties wilt afdrukken, gaat u als volgt te werk:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren.
 2. Klik op Opmerkingen.
 3. Schakel de optie Notities en pop-ups afdrukken in.

Adobe Reader loopt vast bij het afdrukken / Adobe Reader drukt niet af nadat ik op de knop Afdrukken heb geklikt

Dit kan worden veroorzaakt doordat een installatiebestand van Adobe Acrobat is beschadigd. Om dit probleem op te lossen, moet u eerst controleren of u de nieuwste versie van Adobe Reader of Acrobat gebruikt.

Als dit probleem optreedt met de nieuwste versie:

 1. Verwijder de installatie van Acrobat Reader met het hulpprogramma Acrobat cleaner.
 2. Installeer Adobe Reader opnieuw.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid