PDF's ondertekenen

Met Reader kunt u PDF's ondertekenen en die handtekening in het bestand opnemen. Als u een PDF op internet bekijkt, download dan eerst de PDF voordat u deze ondertekent.

Sommige documenten zijn zodanig beveiligd dat elektronische handtekeningen niet zijn toegestaan. Druk dergelijke documenten af en onderteken de afgedrukte kopie.

Een document ondertekenen

In Reader kunt u documenten ondertekenen door uw naam te typen, een handtekening te tekenen, of een afbeelding van uw handtekening in het document plaatsen. U kunt ook tekst toevoegen, zoals uw naam, bedrijf, titel, of de datum. Wanneer uw document voltooid is, wordt de handtekening een deel van de PDF.

 1. Open de PDF die u wilt afdrukken.

 2. Klik op het pictogram Ondertekenen op de werkbalk om het deelvenster Ondertekenen te openen, of klik op het deelvenster Ondertekenen.

  Opmerking:

  Als het pictogram voor ondertekenen niet in de werkbalk staat, klikt u met de rechtermuisknop op de werkbalk en kiest u Bestand > Tekst of handtekening toevoegen.

 3. Als u tekst wilt toevoegen, zoals uw naam, bedrijf of functie, klikt u op Tekst toevoegen in het deelvenster Ik moet ondertekenen. Klik in het document waar u de tekst wilt toevoegen, en begin te typen.

  Met de optie Tekst toevoegen kunt u uw naam, bedrijf of datum aan de PDF toevoegen.

 4. (Optioneel) Als het document vereist dat u een selectie aangeeft, klikt u op Vinkje toevoegen. Klik op het document om het vinkje op het document te plaatsen.

 5. Klik in het deelvenster voor ondertekenen op Handtekening plaatsen.

  De eerste keer dat u tekent, opent de optie Handtekening plaatsen een dialoogvenster waarin u uw handtekening kunt maken of importeren.

 6. (Eerste keer ondertekenen) In het dialoogvenster Handtekening plaatsen kiest u hoe u uw handtekening wilt plaatsen:

  Mijn handtekening typen

  Typ uw naam in het veld Uw naam invoeren. Reader maakt een handtekening voor u. U kunt kiezen uit een kleine selectie van ondertekeningsstijlen. Klik op Handtekeningstijl wijzigen om een andere stijl te bekijken. Wanneer u tevreden bent met uw handtekening, klikt u op Accepteren.

  Mijn handtekening tekenen

  Teken uw handtekening in het veld Uw handtekening tekenen. Wanneer u tevreden bent met uw handtekening, klikt u op Accepteren.

  Een afbeelding gebruiken

  Klik op Bladeren, en zoek uw handtekeningbestand. Wanneer uw handtekening in het dialoogvenster verschijnt, klikt u op Accepteren.

  Opmerking:

  Indien u niet over een afbeelding van uw handtekening beschikt, teken dan met zwarte inkt uw naam op een blanco vel papier. Fotografeer of scan uw handtekening en zet het beeldbestand (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF of PDF) op uw computer. Snijd de afbeelding niet bij, Reader importeert alleen de handtekening.

  U kunt een handtekening typen, tekenen of importeren. Reader gebruikt die handtekening op alle PDF's die u nog gaat ondertekenen.

 7. Klik in de PDF op de locatie waar u uw handtekening wilt plaatsen.

 8. U kunt de handtekening als volgt verplaatsen, van grootte veranderen of roteren.

  A. Aanwijzer voor verplaatsen B. Aanwijzer voor vergroten/verkleinen C. Aanwijzer voor roteren 

  Verplaatsen

  Plaats de cursor op de handtekening en sleep deze naar de gewenste positie.

  Grootte wijzigen

  Sleep een hoekgreep om de grootte van de handtekening te wijzigen.

  Roteren

  Plaats de cursor op de rotatiehandgreep (handgreep bovenaan in het midden). Wanneer de cursor verandert in een cirkelvormige pijl, kunt u de handgreep slepen om de handtekening te roteren.

 9. Klik op of kies Bestand > Opslaan om het ondertekende document op te slaan.

 10. Wanneer u wordt gevraagd, "U hebt een handtekening of initialen toegevoegd. Wilt u de wijzigingen voltooien?", klikt u op Bevestigen.

 11. Geef de locatie voor het bestand op en klik op Opslaan.

Een ondertekend document e-mailen

Met de Adobe Acrobat Sign-service kunt u ondertekende documenten via e-mail verzenden. Acrobat Sign bewaart een kopie in uw online account, zodat u er later gemakkelijk toegang toe hebt. U kunt zich aanmelden bij Acrobat Sign met uw Adobe ID, of u kunt een account aanmaken.

 1. Wanneer het document is voltooid en u hebt uw handtekening of paraaf toegevoegd, klikt u op Ondertekend document verzenden in het deelvenster voor ondertekenen.

 2. Wanneer u wordt gevraagd, "U hebt een handtekening of initialen toegevoegd. Wilt u de wijzigingen voltooien?", klikt u op Bevestigen en verzenden.

 3. Geef de locatie voor het bestand op en klik op Opslaan.

 4. Wanneer u het bericht "Uw ondertekende document wordt geüpload naar Acrobat Sign..." ziet, klikt u op Uploaden.

 5. Wanneer Acrobat Sign in uw browser wordt geopend, vult u de gevraagde velden in en klikt u op Leveren.

 6. Volg de instructies op het scherm om het document te registreren en te verzenden.

PDF's laten ondertekenen met Adobe Acrobat Sign

U kunt documenten ook door anderen laten ondertekenen met Acrobat Sign. Acrobat Sign is een online service waarmee gebruikers snel documenten kunnen ondertekenen in een webbrowser, zonder dat een digitale ID nodig is. Onderdeel van de service is dat het hele proces wordt bijgehouden.

De Acrobat Sign-service stuurt een e-mail naar uw ondertekenaars met uw verzoek om het document te ondertekenen. De ondertekenaars kunnen het document bekijken en ondertekenen op de beveiligde Acrobat Sign-website. Na ondertekening ontvangen zowel u als uw ondertekenaars de ondertekende PDF per e-mail. Acrobat Sign bewaart het ondertekende document in uw account voor toekomstig gebruik. Ga voor meer informatie naar de Adobe Acrobat Sign-productpagina.

 1. Open de PDF die u wilt laten ondertekenen.

 2. Open het deelvenster Ondertekenen (klik op Ondertekenen aan de rechterkant van de werkbalk).

 3. Klik op Anderen moeten ondertekenen om het deelvenster te openen.

 4. Klik op Verzenden ter ondertekening.

 5. Wanneer het bericht "Het document is geüpload naar Acrobat Sign" verschijnt, klikt u op Doorgaan naar Acrobat Sign om verder te gaan.

 6. Wanneer de Acrobat Sign-website in uw webbrowser wordt geopend, volgt u de instructies op het scherm om de PDF te verzenden.

Ondertekenen met een digitale id

In Reader kunnen alleen PDF's met ingeschakelde Reader-gebruiksrechten worden ondertekend met een digitale id. Als u geen digitale id hebt, volgt u de instructies op het scherm om er een te maken. Zie Digitale id's voor meer informatie.

 1. Open de PDF die u wilt afdrukken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Voor het toevoegen van een digitale handtekening

  Klik op Werken met certificaten in het deelvenster Ondertekenen en klik vervolgens op Ondertekenen met certificaat. Teken een rechthoek om de handtekening te plaatsen. (Als deze optie is uitgeschakeld, heeft de PDF-maker de PDF niet ingeschakeld voor digitale handtekeningen)

  Opmerking:

  Als u de PDF in een browser bekijkt, klikt u in de werkbalk boven in het venster op het pictogram voor ondertekening .

  Voor een veld met digitale handtekening

  Als een formulier een veld voor digitale handtekeningen bevat, dubbelklikt u op het veld om het dialoogvenster Document ondertekenen te openen.

 3. Als er geen digitale handtekeningen zijn geconfigureerd, verschijnt het dialoogvenster Digitale id toevoegen. Volg de instructies op het scherm om een handtekening te maken.

 4. In het dialoogvenster Document ondertekenen doet u het volgende:

  • Kies een handtekening uit het menu Ondertekenen als.
  • Voer het wachtwoord in voor de geselecteerde digitale handtekening
  • Selecteer een weergave of kies Nieuwe weergave maken.
  • Activeer de optie Document vergrendelen na ondertekening als deze optie beschikbaar is. Selecteer dit alleen als u de laatste ontvanger bent die het document ondertekent. Als u deze optie inschakelt, worden alle velden vergrendeld, inclusief het handtekeningveld.
 5. Klik op Ondertekenen om de digitale handtekening op de PDF te plaatsen.

Als u het document in een statische en beveiligde toestand wilt bekijken en ondertekenen, gebruikt u de modus Voorvertoning voor het document. Dynamische inhoud zoals multimedia en JavaScript worden hierbij geblokkeerd.

Certificaten beheren (beveiligde PDF's)

De maker van een PDF kan het document coderen met een certificaat voor het verifiëren van digitale handtekeningen. Certificaten die u van anderen ontvangt, worden opgeslagen in een lijst met vertrouwde identiteiten. Deze lijst lijkt op een adresboek en stelt u in staat de handtekeningen van deze gebruikers te valideren in alle documenten die u van hen ontvangt.

Zie Handtekeningen op basis van certificaten voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account