Problem

Otwarcie pliku FLA/XFL (utworzonego w programie Flash Professional CC) w programie Flash Professional CS6 powoduje uszkodzenie i powielenie symboli. Nazwa symbolu zawiera dowolny z następujących znaków specjalnych:

 • ,:;*&?"|=[]<>
 • Spacje na początku i końcu oraz kropki na końcu(....)

Nie można też kopiować tych symboli z programu Flash CC do Flash CS6.

Uwaga:

W przypadku pracy tylko w jednej wersji programu Flash Professional (tylko Flash CC lub tylko Flash CS6) ten problem nie występuje.

Rozwiązanie

Ręcznie zmień nazwy wszystkich symboli, które zawierają niedozwolone znaki specjalne lub wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem przy użyciu skryptu JSFL:

 1. Pobierz ten plik zip i wyodrębnij jego zwartość.
 2. Uruchom skrypt Verify_Library_CS6_Compatibility.jsfl przy użyciu jednej z następujących metod:
  • Otwórz skrypt JSFL w programie Flash Pro CC i wykonaj skrypt w edytorze JSFL.
  • Skopiuj skrypt JSFL do następującej lokalizacji i uruchom go w programie Flash CC, wybierając następujące polecenia Polecenia> Zweryfikuj zgodność biblioteki z wersją CS6.
   • Windows: C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Adobe\Flash CC\en_US\Configuration\Commands
   • MAC: /Users/<nazwa użytkownika>/Library/Application Support/Adobe/Flash CC/en_US/Configuration/Commands
 3. Czynności wykonywane przez skrypt:
  • Wyświetlanie informacji o liczbie symboli, których nazwa zawiera niedozwolone znaki specjalne. Można określić, czy nazwa wszystkich takich symboli ma być zmieniona automatycznie.
  • Obcięcie spacji na początku lub końcu, a także kropek na końcu nazw.
  • Zastąpienie wszystkich niedozwolonych znaków specjalnych podkreśleniem (_).
  • Wyświetlenie wszystkich zmian w panelu Wyjście.

Pobierz skrypt JSFL

Pobierz

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online