Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Program Animate udostępnia typ dokumentu przeznaczony do pracy z materiałami VR 360 stopni i panoramami VR, który ułatwia tworzenie zawartości tego typu.Nowy typ dokumentu rzeczywistości wirtualnej umożliwia też importowanie modeli 3D (plików GLB) do projektu programu Animate w celu tworzenia animacji 3D. 

Aby wyświetlić podgląd zawartości utworzonej przy użyciu typu dokumentu VR, można użyć nowego panelu Widok VR. W panelu Widok VR można klikać i przesuwać wystąpienia klipów filmowych. Program Animate automatycznie wykrywa obiekty, kiedy są one klikane i przesuwane.Widok VR umożliwia umieszczanie obiektów w przestrzeni 3D. Zmiany rozmieszczenia obiektów (klipów filmowych) wprowadzone w widoku VR są automatycznie odzwierciedlane na stole montażowym 2D. W panelu Oś czasu można oznaczyć warstwę jako tekstową, aby zawinąć ją na cylindrze albo kuli w tych typach dokumentu.

Program Animate umożliwia zarządzanie animacjami rzeczywistości wirtualnej w czasie wykonywania — w oparciu o rozbudowane interfejsy API. Można na przykład dodać w środowisku VR stopni obiekty, które są uaktywniane, gdy użytkownik klika przycisk. 

Uwaga:

Funkcje rzeczywistości wirtualnej (360 stopni i panoramy) są dostępne jako wersje beta w wersji programu Animate z października 2018. 

Typy dokumentów rzeczywistości wirtualnej

Istnieją dwa typy dokumentów przeznaczone do pracy z rzeczywistością wirtualną:

Panorama VR

 • Te dokumenty umożliwiają tworzenie panoram do aplikacji rzeczywistości wirtualnej. 
 • W dokumentach tego typu zawartość narysowana bezpośrednio na warstwach tekstury jest zawijana na cylindrze.
 • Można określić, czy obraz panoramiczny ma się znajdować na warstwie tekstury, czy ma być rysowane tło. 
 • Program Animate konwertuje utworzone animacje 2D na panoramy i obsługuje przy tym elementy interaktywne. 

VR 360 stopni

 • Dokumenty tego typu umożliwiają tworzenie zawartości 360 stopni do aplikacji rzeczywistości wirtualnej.  
 • W dokumentach tego typu zawartość narysowana bezpośrednio na warstwach tekstury jest zawijana na kuli.
 • Można wybrać obraz podzielony na prostokąty równych wymiarów lub narysować zawartość. 
 • Program Animate konwertuje utworzone animacje 2D na zawartość 360 stopni i obsługuje elementy interaktywne.
Materiały VR (360 stopni i panoramy) na ekranie początkowym
Materiały VR (360 stopni i panoramy) na ekranie początkowym

Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej

Aby utworzyć zawartość VR w programie Animate, wykonaj następującą procedurę:

 1. Zaimportuj obraz 360 albo panoramiczny jako tło na stole montażowym.

  Jeśli rozmiar obrazu jest duży, można dostosować rozmiar widoku stołu montażowego.

  • Aby ustawić rozmiar, wybierz polecenie Modyfikuj > Dokument.
  • Kliknij opcję Tak jak zawartość.

  Wybierz ikonę Wyśrodkuj stół montażowy w prawym górnym rogu okna, aby ustawić obraz na środku ekranu. 

 2. Aby utworzyć warstwę tekstury, kliknij ikonę Utwórz zawinięcie teksturą dla wszystkich warstw na panelu Oś czasu, tak jak na poniższym zrzucie ekranu:

  Tworzenie zawinięcia teksturą dla warstw
  Tworzenie zawinięcia teksturą dla warstw

  Zależnie od wybranego typu dokumentu warstwa tekstury jest zawijana wokół cylindra lub kuli.

 3. Można dodać obiekty do stołu montażowego, dodać animację klasyczną lub opartą na klatkach pośrednich do obiektów (zależnie od stosowanych zasobów) i utworzyć animację. 

  Stół montażowy 360 stopni VR
  Stół montażowy 360 stopni VR

  Powyższy zrzut ekranu ilustruje widok stołu montażowego w programie Animate. Zawiera on obraz podzielony na prostokąty o równych wymiarach w dokumencie typu VR 360 stopni, ptaka ze ścieżką ruchu oraz klasyczną animację na osi czasu. 

 4. Opcja Okna > Widok VR umożliwia wyświetlenie widoku zawartości.

  Podgląd materiałów VR w widoku VR
  Podgląd materiałów VR w widoku VR

  Kliknij przycisk Uruchom widok VR w panelu Widok VR.

  Panel Widok VR
  Panel Widok VR

  W trybie podglądu w widoku VR można przywrócić pierwotny stan zawartości, używając przycisku Wyzeruj. Widok VR nie odzwierciedla automatycznie każdej zmiany na stronie tworzenia. Aby sprawdzić zmiany zasobów wprowadzone w środowisku montażowym, kliknij przycisk Odśwież

  Opcje odświeżania i zerowania w widoku VR
  Opcje odświeżania i zerowania w widoku VR

  W trybie podglądu można przesuwać wystąpienia klipów filmowych. Program Animate automatycznie wykrywa obiekty wskazane kursorem myszy. Kształt kursora zmienia się na ikonę przesuwania po wskazaniu obiektów (tak jak przedstawiono na zrzucie ekranu). Zależnie od wybranego typu dokumentu obiekty można przesuwać na ścieżce w kształcie cylindra lub kuli.

  Aby panoramować w oknie Widok VR, kliknij ekran podglądu i przeciągnij. 

  Ikona przesuwania obiektów
  Ikona przesuwania obiektów

 5. Aby opublikować zawartość, wybierz polecenie Plik > Publikuj lub użyj skrótu Ctrl + Enter. Podczas publikowania program Animate zawija obraz na siatce cylindrycznej lub sferycznej. Można dodawać więcej warstw i animacji na tych warstwach.

  Przykładowy opublikowany materiał VR 360 stopni będzie przypominał poniższy animowany plik GIF. 

  Przykładowe dane wyjściowe VR 360 stopni
  Przykładowe dane wyjściowe VR 360 stopni

  Przykładowe dane wyjściowe panoramy VR
  Przykładowe dane wyjściowe panoramy VR

  Podczas publikowania materiałów rzeczywistości wirtualnej można wybrać użycie serwerowych bibliotek JavaScript jako środowiska wykonawczego. Domyślnie program Animate używa dla publikowanej zawartości środowiska wykonawczego opartego na bibliotekach serwerowych. Można usunąć zaznaczenie tej opcji w oknie Ustawienia publikowania, aby spakować środowisko wykonawcze razem z publikowaną zawartością wyjściową. 

  Ustawienia publikowania
  Ustawienia publikowania bibliotek

Korzystanie z zawartości 3D

Typ dokumentu rzeczywistości wirtualnej umożliwia importowanie modeli 3D (plików GLB) do projektu programu Animate w celu pracy z grafiką 3D.

 1. Utwórz dokument typu VR — 360 stopni lub panorama.

 2. Wybierz polecenie Plik > Importuj i przejdź do pliku GLB, aby zaimportować go na stół montażowy lub do biblioteki.

  Importowanie zawartości 3D w celu montażu
  importowanie zawartości 3D na stół montażowy

 3. Dodawanie animacji i elementów interaktywnych oraz publikowanie odbywa się podobnie jak w przypadku obiektów klipów filmowych.

  Podgląd modelu 3D można wyświetlić w widoku VR. 

Używanie rzeczywistości wirtualnej w czasie wykonywania

Program Animate umożliwia zarządzanie animacjami rzeczywistości wirtualnej w czasie wykonywania — w oparciu o interfejsy API. Można na przykład dodać w środowisku VR 360 stopni obiekty, które użytkownik klika przyciskiem. 

Są dostępne następujące interfejsy API rzeczywistości wirtualnej:

Pakiet: anWebgl

Właściwości

Nazwa

Typ/klasa

Dostęp

Opis

Przykład

Stage

Stage

Zapis i odczyt

Pozwala pobrać/ustawić właściwość stołu montażowego.

anWebgl.stage

virtualCamera

VirtualCamera

Zapis i odczyt

Zapewnia dostęp do kamery domyślnej.

anWebgl.virtualCamera

Root

MovieClip

Tylko odczyt

Obiekt ekranowy najwyższego poziomu (oś czasu bieżącej sceny).

anWebgl.root

Metody

Nazwa

Prototyp

Opis

Przykład

addGLBFile

addGLBFile(sciezkaPliku: string, wywolaniePomyslne: function, wywolanieBlad: function): void

Wczytuje model 3D z określonego pliku GLB.

anWebgl.addGLBFile("model.glb", funkcjaWywolaniaSukces, funkcjaWywolaniaBlad).

playAll

playAll(): void

Odtwarza animacje z wszystkich klipów filmowych, w tym najwyższego poziomu.

anWebgl.playAll();

stopAll

stopAll(): void

Zatrzymuje animacje wszystkich klipów filmowych, w tym najwyższego poziomu.

anWebgl.stopAll();

Klasa: MovieClip

Dziedziczy: DisplayObjectContainer

Właściwości

Metody

Nazwa

Prototyp

Opis

Przykład

Play

play(): void

Odtwarza animację klipu filmowego.

anWebgl.root.getChildByName("nazwa").play();
(lub)

this.play(); 

Stop

stop(): void

Zatrzymuje animację klipu filmowego.

anWebgl.root.getChildByName("nazwa").stop();

 

playAll

playAll(): void

Odtwarza animację wszystkich klipów filmowych, w tym najwyższego poziomu.

anWebgl.root.getChildAt(0).playAll();

 

stopAll

stopAll(): void

Zatrzymuje animację wszystkich klipów filmowych, w tym najwyższego poziomu.

anWebgl.root.getChildAt(0)).stopAll();

 

Klasa: DisplayObject

Dziedziczy: IEventDispatcher

Nazwa

Prototyp

Opis

Przykład

hitTestPoint

hitTestPoint(x, y, Boolean).

Zwraca obiekt displayObject/displayObjectContainer/movieClip zależnie od obiektu trafienia.

Wartości x i y są współrzędnymi na ekranie.

anWebgl.root.hitTestPoint(300, 200, true, false);

Nazwa

Typ/klasa

Dostęp

Opis

Przykład

X

Number

Zapis i odczyt

Wykonuje przesunięcie względem osi X.

var nazwa =anWebgl.root.getChildByName("nazwa");
nazwa.x+=10;

 

Y

Number

Zapis i odczyt

Wykonuje przesunięcie względem osi Y.

var nazwa = anWebgl.root.getChildByName("nazwa");
nazwa.y+=10;

 

Z

Number

Zapis i odczyt

Wykonuje przesunięcie względem osi Z.

var nazwa = anWebgl.root.getChildByName("nazwa");
nazwa.z+=10;

 

scaleX

Number

Zapis i odczyt

Skaluje względem osi X.

var glowna = anWebgl.root;
var potomna = glowna.getChildAt(0);
potomna.scaleX=2;

 

scaleY

Number

Zapis i odczyt

Skaluje względem osi Y.

var glowna = anWebgl.root;
var potomna = glowna.getChildAt(0);
potomna.scaleY=10;

 

scaleZ

Number

Zapis i odczyt

Skaluje względem osi Z.

var glowna = anWebgl.root;
var potomna = glowna.getChildAt(0);
potomna.scaleZ=10;

 

rotationX

Number

Zapis i odczyt

Obraca względem osi X.

anWebgl.root.getChildByName("nazwa").rotationX+=30;

(lub)

anWebgl.root.nazwaKlipuFilmowego.rotationX+=30;

rotationY

Number

Zapis i odczyt

Obraca względem osi Y.

anWebgl.root.getChildByName("nazwa").rotationY+=30;

 

rotationZ

Number

Zapis i odczyt

Obraca względem osi Z.

anWebgl.root.getChildByName("nazwa").rotationZ+=30;

 

Parent

DisplayObjectContainer

Tylko odczyt

Kontener obiektu macierzystego.

var glowna = anWebgl.root;
var potomna = glowna.getChildAt(0);
console.log(potomna.parent)

 

Visible

Boolean

Zapis i odczyt

Widoczność obiektów

var glowna = anWebgl.root;
var potomna = glowna.getChildAt(0);
console.log(potomna.visible);

Klasa: DisplayObjectContainer

Dziedziczy: DisplayObject

Nazwa

Prototyp

Opis

Przykład

numChildren

numChildren:num

Zwraca liczbę obiektów potomnych obiektu.

anWebgl.root.nazwaWystapieniaKlipuFilmowego.numChildren;

removeChild

removeChild(obiekt: DisplayObject): void

Usuwa obiekt argumentu, jeśli istnieje.

anWebgl.root.nazwaWystapieniaKlipuFilmowego.removeChild(obiektPotomny);

Contains

contains(obj:DisplayObject):boolean

Zwraca wartość true (prawda), jeśli obiekt podany w argumencie jest obiektem potomnym, albo false (fałsz), jeśli tak nie jest.

anWebgl.root.nazwaWystapieniaKlipuFilmowego.contains(obiektPotomny);

getChildAt

getChildAt(indeks:Number): DisplayObject

Zwraca obiekt potomny wskazany przez argument indeks.

anWebgl.root.nazwaWystapieniaKlipuFilmowego.getChildAt(2);

getChildByName

getChildByName(nazwa: String): DisplayObject

Zwraca obiekt potomny o podanej nazwie, jeśli istnieje.

anWebgl.root.nazwaWystapieniaKlipuFilmowego.getChildByName(nazwaObiektuPotomnego);

Klasa: Stage

Właściwości

Nazwa

Dostęp

Opis

Przykład

stageWidth

Tylko odczyt

Szerokość stołu montażowego.

anWebgl.stage.stageWidth

stageHeight

Tylko odczyt

Wysokość stołu montażowego

anWebgl.stage.stageHeight

Color

Zapis i odczyt

Kolor tła stołu montażowego.

anWebgl.stage.color

Klasa: VirtualCamera

Metody

Nazwa

Prototyp

Opis

Przykład

getCamera

getCamera()

Pobiera obiekt kamery. Umożliwia pobieranie i ustawianie właściwości kamery w czasie wykonywania.

let kamera = anWebgl.virtualCamera.getCamera();
let polozenie = cam.getPosition();
console.log("Położenie kamery x: " +pos.x + ", y: "+ pos.y+", z: "+pos.z);

 

getPosition

getPosition()

Zwraca obiekt z właściwościami x, y i z, które wskazują bieżące położenie kamery.

let kamera = anWebgl.virtualCamera.getCamera();
let polozenie = cam.getPosition();
console.log("Położenie kamery x: " +pos.x + ", y: "+ pos.y+", z: "+pos.z);

 

setPosition

setPosition()

Przesuwa kamerę do położenia bezwzględnego ustalonego przez parametry wejściowe. Wartość domyślna wynosi 0.

let polozenieKamery = {x: 10, y:10, z:10};
anWebgl.virtualCamera.getCamera().setPosition(polozenieKamery);

 

moveBy

moveBy()

Przesuwa kamerę względem bieżącego położenia.

let wektorPrzesuniecia = {x: 10, y:10, z:10};
anWebgl.virtualCamera.getCamera().moveBy(wektorPrzesuniecia);

 

resetPosition

resetPosition()

Zeruje położenie kamery — przesuwa ją do początku układu współrzędnych (0,0,0).


anWebgl.virtualCamera.getCamera().resetPosition();

 

SetRotation

SetRotation()

Obraca kamerę o kąt bezwzględny podany jako parametr wejściowy.

let __obrot__ = {x: 10, y:10, z:10};
anWebgl.virtualCamera.getCamera().setRotation(__obrot__);

 

resetRotation

resetRotation()

Zeruje kąt kamery — ustawia wartość 0.

anWebgl.virtualCamera.getCamera().resetRotation();

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto