W tym artykule podano informacje na temat tworzenia animacji ruchu.

Animacje ruchu umożliwiają tworzenie animowanych ruchów w programie Animate. Animacje ruchu (animacje generowane metodą klatek pośrednich) są tworzone przez określenie różnych wartości właściwości obiektu między pierwszą a ostatnią klatką. Zmienianymi właściwościami obiektu mogą być położenie, rozmiar, kolor, efekty, filtry czy obrót.

Po utworzeniu animacji ruchu można wybrać dowolną klatkę w animacji i przenieść symbolu ruchu do tej klatki. Inaczej niż w przypadku animacji klasycznych i animacji kształtów program Animate automatycznie tworzy ścieżkę ruchu, która definiuje animację klatek pomiędzy pierwszą klatką a następną klatką kluczową.

Zasoby nie są umieszczane w każdej klatce, dzięki czemu animacja ruchu redukuje rozmiar pliku oraz liczbę zasobów w dokumencie.

Obieg pracy związany z animacjami ruchu

  1. Przed rozpoczęciem animowania ruchu zapoznaj się z podstawowymi pojęciami występującymi w programie Animate CC.
  2. Zapoznaj się ze składnikami animacji ruchu i ich właściwościami podlegającymi animacji.
  3. W artykule Tworzenie animacji ruchu omówiono tworzenie animacji w programie Animate CC.
  4. W artykule Dodawanie animacji do osi czasu omówiono animowanie obiektu na osi czasu. 
  5. Edytowanie ścieżki ruchu animacji pozwala zmienić położenie animowanego obiektu.
  6. Stosowanie klatek kluczowych właściwości w animacjach ruchu zapewnia jednostajną prędkość ruchu w całej animacji.
  7. Edytowanie zakresów animacji przy użyciu Edytora ruchu lub Inspektora właściwości umożliwia rozmieszczanie obiektów w warstwach i klatkach.
  8. Można zapisać ruchy predefiniowane do użytku później.

Aby uzyskać realistyczny, naturalny wygląd animacji ruchu, warto wprowadzić własne krzywe dynamiki.

Odniesienia

Pobierz

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online