Funkcję Rozpylacz wycofano w programie Animate CC.

Pędzel napylania działa jak rozpylacz cząstek i umożliwia „namalowanie” na stole montażowym wzoru złożonego z kształtów. Domyślnie pędzel napyla punkty w aktualnie wybranym kolorze wypełnienia. Można jednak użyć pędzla napylania do stosowania klipu filmowego lub symbolu graficznego jako wzoru.

  1. Wybierz narzędzie Pędzel napylania.
  2. W Inspektorze właściwości narzędzia Pędzel napylania wybierz kolor wypełnienia dla domyślnie rozpylanych punktów. Można też kliknąć przycisk Edytuj w celu wybrania własnego symbolu z biblioteki.

    W charakterze napylanej „cząsteczki” można użyć dowolnego klipu filmowego lub symbolu graficznego. Napylając symbole, można w bardzo szerokim zakresie wpływać na postać kompozycji tworzonej w programie Animate.

  3. Kliknij lub przeciągnij wskaźnik na stole montażowym do miejsca, w którym ma się pojawić wzór.

Opcje narzędzia Pędzel napylania

Opcje narzędzia Pędzel napylania pojawiają się w Inspektorze właściwości po wybraniu tego narzędzia z panelu Narzędzia.

Edycja

Otwiera okno dialogowe wyboru symbolu, w którym można wybrać klip filmowy lub symbol graficzny przeznaczony do użycia z pędzlem napylania. Po zaznaczeniu symbolu w Bibliotece jego nazwa pojawi się obok przycisku edycji.

Selektor kolorów

Umożliwia wybranie koloru wypełnienia dla domyślnie napylanych punktów. Jeśli jako rozpylaną cząsteczkę wybrano symbol z Biblioteki, selektor kolorów jest wyłączony.

Skala

Właściwość ta pojawia się wyłącznie w sytuacji, gdy symbol z panelu Biblioteka nie jest używany jako cząsteczka. Skaluje symbol używany jako rozpylana cząsteczka. Przykład: wprowadzenie wartości 10% sprawi, że symbol będzie o 10% mniejszy. Wartość 200% sprawia, że symbol jest o 200% szerszy.

Skaluj szerokość

Właściwość ta pojawia się wyłącznie w sytuacji, gdy symbol jest używany jako cząsteczka. Skaluje szerokość symbolu używanego jako rozpylana cząsteczka. Przykład: wprowadzenie wartości 10% sprawi, że symbol będzie o 10% węższy. Wartość 200% sprawia, że symbol jest o 200% szerszy.

Skaluj wysokość

Właściwość ta pojawia się wyłącznie w sytuacji, gdy symbol jest używany jako cząsteczka. Skaluje wysokość symbolu używanego jako rozpylana cząsteczka. Przykład: wprowadzenie wartości 10% sprawi, że symbol będzie o 10% krótszy. Wartość 200% sprawia, że symbol będzie o 200% wyższy.

Skalowanie losowe

Określa, że każdy rozpylony symbol ma być umieszczony na stole montażowym w losowej skali, tak aby poszczególne rozpylane cząstki miały różne rozmiary. Ta opcja jest wyłączona przy domyślnym rozpylaniu punktów.

Obróć symbol

Właściwość ta pojawia się wyłącznie w sytuacji, gdy symbol jest używany jako cząsteczka. Obraca rozpylany symbol wokół punktu środkowego.

Obrót losowy

Właściwość ta pojawia się wyłącznie w sytuacji, gdy symbol jest używany jako cząsteczka. Określa, że każdy rozpylony symbol ma być umieszczony na stole montażowym z losowym kątem obrotu. Ta opcja jest wyłączona przy domyślnym rozpylaniu punktów.

Szerokość

Szerokość rozpylanej cząsteczki w przypadku nieużywania symbolu z Biblioteki.

Wysokość

Wysokość rozpylanej cząsteczki w przypadku nieużywania symbolu z Biblioteki.

Kąt pędzla

Ilość obrotów w kierunku ruchu wskazówek zegara stosowanych do rozpylanej cząsteczki w przypadku nieużywania symbolu z Biblioteki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online