Eksportowanie wideo w programie Animate (tylko CS6 i starsze wersje)

 Ten artykuł dotyczy tylko programu Flash Professional CS6 i starszych wersji. Najnowsze informacje o funkcji eksportowania wideo przy użyciu programu Animate można znaleźć w artykule Eksportowanie wideo przy użyciu narzędzia Adobe Media Encoder.

Informacje o wideo dotyczące wtyczki Adobe Flash Player (FLV)

W programie Animate (tylko CS6 i starsze wersje) można importować i eksportować wideo z zakodowanym dźwiękiem. Program Animate umożliwia importowanie wideo w formacie FLV i eksportowanie wideo w formacie FLV lub QuickTime (MOV). Wideo jest używane w aplikacjach komunikacyjnych, na przykład przeznaczonych do wideokonferencji, a także w plikach zawierających zakodowane dane (do udostępniania na ekranie) wyeksportowane z programu Media Server firmy Adobe.

Podczas eksportowania klipów wideo z programu Animate w formacie FLV z dźwiękiem przesyłanym strumieniowo dźwięk jest kompresowany przy użyciu ustawień określonych w oknie dialogowym Przesyłanie strumieniowe dźwięku.

Pliki w formacie FLV są kompresowane przy użyciu kodeku Sorenson.

Eksportowanie kopii pliku FLV z biblioteki

 1. W panelu Biblioteka kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo w formacie FLV.

 2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości.

 3. W oknie dialogowym Właściwości wideo kliknij opcję Eksportuj.

 4. Wprowadź nazwę eksportowanego pliku. Zaznacz lokalizację, w którym chcesz go zapisać, kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk OK.

Informacje o programie QuickTime

Program Animate oferuje dwie metody eksportowania dokumentów programu Animate w formacie QuickTime:

Eksportowanie plików QuickTime

Eksportuje plik programu QuickTime, który można udostępnić na płycie DVD, rozpowszechnić przy użyciu przesyłania strumieniowego wideo lub otworzyć w aplikacji do montażu filmów, takiej jak program Adobe® Premiere Pro®. Funkcja eksportowania plików w formacie QuickTime przeznaczona jest dla użytkowników chcących rozpowszechniać materiały opracowane za pomocą programu Animate, na przykład animacje, w formacie wideo QuickTime.

Jakość eksportowanego wideo zależy od wydajności komputera używanego do eksportowania plików wideo QuickTime. Jeśli program Animate nie ma możliwości wyeksportowania każdej klatki, dochodzi do pomijania klatek, co w rezultacie prowadzi do pogorszenia jakości obrazu wideo. Jeśli wystąpi efekt pomijania klatek, należy użyć szybszego komputera z większą ilością pamięci albo zredukować w dokumencie programu Animate płynność odtwarzania (liczbę klatek na sekundę).

Publikuj jako QuickTime

Tworzy aplikację ze ścieżką Animate przy użyciu formatu programu QuickTime zainstalowanego na komputerze. Dzięki temu można połączyć interaktywne funkcje programu Animate z funkcjami multimedialnymi i wideo QuickTime w jednym filmie QuickTime 4, który mogą oglądać wszystkie osoby posiadające program QuickTime 4 lub nowszy.

Jeśli wideoklip jest importowany (w każdym formacie) do dokumentu jako plik osadzony, dokument można publikować jako film QuickTime. Jeśli wideoklip jest importowany w formacie QuickTime jako plik połączony, dokument można również publikować jako film QuickTime.

Wszystkie warstwy dokumentu programu Animate są eksportowane w postaci pojedynczej ścieżki Animate, chyba że dokument zawiera zaimportowany film QuickTime. Zaimportowany film QuickTime pozostaje w wyeksportowanej aplikacji w formacie QuickTime.

Eksportowanie — QuickTime

 1. Wybierz opcję Plik > Eksportuj > Eksportuj film.

 2. Określ ustawienia eksportowania dla filmu QuickTime. Domyślnie, w wyniku eksportowania pliku QuickTime powstaje plik filmowy o wymiarach dokumentu źródłowego z programu Animate. Jest on eksportowany w całości. Okno dialogowe Eksportowanie wideo QuickTime zawiera następujące opcje:

  Wymiary

  Szerokość i wysokość klatek filmu QuickTime (w pikselach). Użytkownik może wpisać tylko szerokość i wysokość; inny wymiar ustawiany jest automatycznie, aby zachować proporcje oryginalnego dokumentu. Aby ustawić szerokość i wysokość niezależnie od siebie, należy wyczyścić pole wyboru Zachowaj proporcje.

   Jeśli rozmiar wideo jest szczególnie duży (na przykład 740 x 480 pikseli), można zmienić płynność odtwarzania filmu, aby uniknąć pomijania klatek.

  Wymiary określone w oknie dialogowym Ustawienia eksportu QuickTime dla pliku FLA (eksportowanego jako wideo) definiują jego szerokość i wysokość. Wymiary określone w oknie dialogowym Ustawienia QuickTime dla eksportowanego filmu QuickTime definiują jego rozmiar. Jeśli rozmiar nie zostanie zmieniony w następnym oknie dialogowym, pozostaje rozmiar „bieżący” i nie ma potrzeby jego zmiany.

  Ignoruj kolor sceny

  Program tworzy kanał alfa o kolorze sceny. Kanał alfa jest zakodowany jako ścieżka przezroczysta, co pozwala nałożyć eksportowany film QuickTime na wierzch innej zawartości w celu zmiany koloru tła lub sceny.

  Aby utworzyć plik wideo QuickTime z kanałem alfa, należy wybrać Typ kompresji wideo obsługujący 32-bitowe kodowanie z kanałem alfa. Umożliwiają to następując kodeki: Animation, PNG, Planar RGB, JPEG 2000, TIFF, TGA. Należy także zaznaczyć opcję Milion kolorów+ w ustawieniu Kompresor/Głębia. Aby ustawić typ kompresji i głębię koloru, kliknij przycisk Ustawienia w kategorii Wideo okna dialogowego Ustawienia filmu.

  Po osiągnięciu ostatniej klatki

  Cały dokument programu Animate eksportowany jest jako plik filmowy.

  Wykorzystany czas po

  Czas trwania eksportowanego dokumentu programu Animate w godzinach:minutach:sekundach:milisekundach.

  Ustawienia programu QuickTime

  Otwiera okno dialogowe zaawansowanych ustawień programu QuickTime. Ustawienia w kategorii Zaawansowane pozwalają określić własne ustawienia programu QuickTime. Używanie domyślnych ustawień programu QuickTime zapewnia na ogół optymalną wydajność odtwarzania dla większości aplikacji. Aby zmodyfikować ustawienia programu QuickTime, należy zapoznać się z informacją o dostępnych parametrach wideo dostępną w dokumentacji programu Apple QuickTime Pro.

 3. Kliknij przycisk Eksportuj.

Windows AVI (Windows)

Dokument jest eksportowany w postaci pliku wideo systemu Windows, przy czym są usuwane wszystkie elementy interaktywne. Format ten jest przydatny do otwierania animacji Animate w aplikacjach do montażu filmów. Format AVI jest formatem bitmapowym, dlatego dokumenty zawierające długie animacje lub animacje o wysokiej rozdzielczości szybko osiągają duże rozmiary.

Okno dialogowe Eksport Windows AVI zawiera następujące opcje:

Wymiary

Szerokość i wysokość klatek filmu AVI (w pikselach). Należy podać tylko szerokość lub tylko wysokość; drugi wymiar ustawiany jest automatycznie, tak aby zachować proporcje oryginalnego dokumentu. Aby ustawić szerokość i wysokość niezależnie od siebie, należy wyłączyć opcję Zachowaj proporcje.

Format wideo

Pozwala określić głębię koloru. Format obrazu 32 bpc (Windows) nie jest jeszcze obsługiwany przez wszystkie aplikacje. Jeśli pojawią się problemy z tym formatem, należy użyć formatu 24 bpc.

Kompresuj wideo

Pozwala wybrać standardowe opcje kompresji plików AVI.

Gładki

Do wyeksportowanego filmu AVI jest stosowane wygładzanie. W wyniku zastosowania wygładzania powstaje obraz bitmapowy o wyższej jakości, ale powoduje to pojawienie się na kolorowym tle wokół obrazów otoczki szarych pikseli. Jeżeli pojawi się otoczka, należy wyłączyć tę opcję.

Format dźwięku

Pozwala ustawić częstotliwość próbkowania i rozmiar ścieżki dźwiękowej, a także określić, czy dźwięk ma być eksportowany w formacie mono, czy stereo. Im mniejsze częstotliwość próbkowania i rozmiar, tym mniejszy eksportowany plik i prawdopodobnie niższa jakość dźwięku.

Dźwięk WAV (Windows)

Z bieżącego dokumentu eksportowany jest tylko plik dźwiękowy do pojedynczego pliku WAV. Program umożliwia określenie formatu dźwiękowego nowego pliku.

Aby określić liniaturę próbkowania, szybkość transmisji i ustawienie stereo lub mono eksportowanego dźwięku, wybierz opcję Format dźwięku. Aby wykluczyć zdarzenia dźwiękowe z eksportowanego pliku, można zaznaczyć opcję Ignoruj zdarzenia dźwiękowe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto