Możliwe jest zaimportowanie grafiki z programu InDesign za pośrednictwem pliku w formacie XFL wyeksportowanego z programu InDesign CS4 lub pliku w formacie FLA wyeksportowanego z programu InDesign CS5. Więcej informacji na temat formatu plików XFL zawiera sekcja Otwieranie plików XFL.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online