Podręcznik użytkownika Anuluj

Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Omówienie funkcji publikowania

Zawartość można odtwarzać w następujący sposób:

 • Za pomocą przeglądarek internetowych wyposażonych w program Flash Player

 • Za pomocą samodzielnej aplikacji nazywanej rzutnikiem

 • Za pomocą kontrolki Flash ActiveX w pakiecie Microsoft Office i w innych programach z obsługą ActiveX

 • Za pomocą funkcji Flash Xtra w oprogramowaniu Director® i Authorware® firmy Adobe®

Domyślnie polecenie Publikuj tworzy plik SWF oraz dokument HTML, który wstawia zawartość Flash do okna przeglądarki. W wyniku wykonania polecenia Publikuj są też tworzone i kopiowane pliki wykrywania programu Macromedia Flash 4 (lub nowszego) firmy Adobe. Jeśli ustawienia publikowania zostaną zmienione, program Flash zapisze zmiany razem z dokumentem Użytkownik może też utworzyć profil publikowania i wyeksportować go, tak aby można było stosować go do innych dokumentów oraz udostępnić współpracownikom.

W przypadku korzystania z poleceń Publikuj, Testuj film czy Debuguj film program Flash tworzy plik SWF z pliku FLA. Możliwe jest wyświetlenie rozmiarów wszystkich plików SWF utworzonych na podstawie bieżącego pliku FLA w Inspektorze właściwości dokumentu.

Program Flash® Player 6 oraz jego późniejsze wersje obsługują kodowanie tekstu w formacie Unicode. Dzięki obsłudze standardu Unicode wszelkie teksty wielojęzyczne są wyświetlane poprawnie niezależnie od wersji językowej systemu operacyjnego odtwarzacza.

Plik FLA można opublikować w kilku formatach alternatywnych, np. GIF, JPEG i PNG. Niezależnie od formatu do wyświetlania pliku w przeglądarce jest potrzebny również plik HTML. Formaty alternatywne umożliwiają odtwarzanie animacji i uruchamianie funkcji interaktywnych bez użycia programu Adobe Flash Player. Ustawienia wszelkich formatów alternatywnych, w których opublikowano plik FLA, są przechowywane w samym pliku FLA.

Pliki FLA można też eksportować do różnych formatów. Przypomina to publikowanie w formatach alternatywnych z jednym wyjątkiem: w przypadku eksportowania ustawienia formatów nie są zapisywane w pliku FLA.

Jeszcze inna metoda publikowania polega na utworzeniu własnego pliku HTML (w edytorze kodu HTML) i umieszczeniu w nim znaczników niezbędnych do wyświetlenia pliku SWF.

Do sprawdzania działania pliku SWF przed publikowaniem służą polecenia Testuj film (Sterowanie > Testuj film > Testuj) i Testuj scenę (Sterowanie > Testuj scenę).

Opakowanie HTML dla dokumentów ActionScript 3.0

Do wyświetlania pliku SWF w przeglądarce internetowej o określenia ustawień przeglądarki jest niezbędny dokument HTML. Aby plik SWF mógł być wyświetlany w przeglądarce internetowej, dokument HTML musi zawierać znaczniki object i embed o właściwych parametrach.

 Dokument HTML można wygenerować, używając odpowiednich znaczników obiektów i osadzania w oknie dialogowym Ustawienia publikowania i wybierając opcję HTML. Więcej informacji zawiera temat Określanie ustawień publikowania dla dokumentów HTML.

 

Podczas publikowania pliku SWF program Animate może automatycznie wygenerować odpowiedni dokument HTML.

Sprawdzanie, czy program Flash Player jest obecny

Aby opublikowana zawartość Animate była widoczna dla użytkowników stron internetowych, w ich przeglądarkach musi być zainstalowany odtwarzacz Flash Player.

W poniższych materiałach i artykułach znaleźć można aktualne informacje o zasadach dodawania do stron internetowych kodu określającego, czy odtwarzacz Flash Player jest zainstalowany, i udostępniającego zawartość alternatywną w razie jego braku.

Aby sprawdzić, czy program Flash Player jest zainstalowany, skorzystaj z pomocy programu Flash Player.

Publikowanie materiałów dla urządzeń przenośnych

Środowisko Adobe® AIR® dla systemów Android® i iOS® pozwala tworzyć materiały dla urządzeń przenośnych za pomocą języka skryptowego ActionScript®, narzędzi do rysowania oraz szablonów. Szczegółowe informacje na temat tworzenia materiałów na urządzenia przenośne znajdują się w publikacji Dokumentacja środowiska AIR dla programistów.

 W zależności od docelowego urządzenia przenośnego mogą występować pewne ograniczenia dotyczące obsługiwanych poleceń języka ActionScript i formatów dźwięku. Więcej szczegółów na ten temat zawiera dział Mobile Articles w centrum projektowania Mobile and Devices Development Center.

Testowanie zawartości dla urządzeń przenośnych przy użyciu programu Mobile Content Simulator

Narzędzie Mobile Content Simulator pozwala testować materiały dla środowiska Adobe AIR w emulowanym systemie Android lub iOS. Narzędzie Mobile Content Simulator udostępnia polecenie Sterowanie > Testuj film, które służy do testowania plików w programie AIR Debug Launcher dla urządzeń przenośnych. Wywołanie tego programu powoduje uruchomienie symulatora.

Po otwarciu okna symulatora można wysyłać do dokumentu dane wejściowe w taki sposób, jakby był on uruchomiony na urządzeniu przenośnym. Dostępne dane wejściowe:

 • Przyśpieszeniomierz — osi X, Y i Z
 • Kąt progu orientacji
 • Gesty dotykowe, w tym wrażliwość na nacisk
 • Lokalizacja geograficzna, kierunek i szybkość
 • Klawisze sprzętowe (na urządzeniach z systemem Android)

Publikowanie bezpiecznych dokumentów ActionScript 3.0

Program Flash Player 8 lub nowszy zawiera następujące funkcje zabezpieczania dokumentów programu:

Ochrona przed przepełnieniem buforu

Ta funkcja jest włączona automatycznie. Zapobiega umyślnemu użyciu plików zewnętrznych (względem dokumentu) do nadpisywania pamięci użytkownika oraz wstawianiu szkodliwego kodu (na przykład wirusów). Chroni to dokument przed odczytem i zapisem danych poza obszarem pamięci zarezerwowanym dla dokumentu w systemie użytkownika.

Precyzyjne dopasowywanie domen na potrzeby udostępniania danych między dokumentami

Program Flash Player 7 (i nowsze wersje) wymusza bardziej restrykcyjny model zabezpieczeń niż starsze wersje. W porównaniu z programem Flash Player 6 w modelu zabezpieczeń programu Flash Player 7 wprowadzono dwie główne zmiany:

Precyzyjne dopasowywanie domen

Program Flash Player 6 pozwalał, aby pliki SWF z podobnych domen (np. www.adobe.com i store.adobe.com) komunikowały się swobodnie miedzy sobą i z innymi dokumentami. W przypadku programu Flash Player 7 domena danych, do których będzie uzyskiwany dostęp, musi dokładnie odpowiadać domenie dostawcy danych, aby te domeny mogły się komunikować.

Ograniczenia protokołu HTTPS/HTTP

Plik SWF wczytany przy użyciu niezabezpieczonych protokołów (innych niż HTTPS) nie może uzyskać dostępu do danych wczytanych za pośrednictwem bezpiecznego protokołu HTTPS, nawet jeśli obydwa protokoły są używane w tej samej domenie.

Zabezpieczenia odtwarzania lokalnego i sieciowego

Program Flash Player 8 (i jego nowsze wersje) zawiera model zabezpieczeń, za pomocą którego można określić zabezpieczenia odtwarzania lokalnego i sieciowego dla publikowanych plików SWF. Domyślnie, pliki SWF mają uprawnienia dostępu do odczytu plików i sieci lokalnych. Niemniej, plik SWF z uprawnieniami dostępu lokalnego nie może komunikować się z siecią i nie może wysyłać plików ani informacji do jakichkolwiek sieci.

Zezwolenie plikowi SWF na dostęp do zasobów sieciowych umożliwia mu wysyłanie i odbieranie danych. Po udzieleniu plikowi SWF uprawnień dostępu do zasobów sieciowych dostęp lokalny jest wyłączany. W ten sposób informacje z komputera lokalnego są zabezpieczone przed ewentualnym przekazaniem do sieci.

Aby wybrać model zabezpieczeń odtwarzania lokalnego lub sieciowego dla publikowanych plików SWF, użyj okna dialogowego Ustawienia publikowania.

Flash Player

Program Flash Player odtwarza materiały Flash w takiej samej postaci, w jakiej są one wyświetlane w przeglądarkach internetowych i aplikacjach ActiveX. Odtwarzacz Flash Player jest instalowany razem z aplikacją Flash. Kiedy użytkownik klika dwukrotnie zawartość Flash, system operacyjny uruchamia odtwarzacz Flash Player, a w nim jest otwierany plik SWF. Odtwarzacz pozwala przeglądać zawartość tym użytkownikom, którzy nie korzystają z przeglądarki internetowej ani aplikacji ActiveX.

Do sterowania wyświetlaniem obiektów w programie Flash Player służą polecenia menu oraz funkcja fscommand().

Menu kontekstowe programu Flash Player pozwala drukować poszczególne klatki zawartości Flash Pro.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć nowy lub istniejący plik, wybierz opcję Plik > Nowy lub opcję Otwórz.

  • Aby zmienić wielkość obszaru odtwarzania, wybierz polecenie Widok > Powiększenie i zaznacz obszar.

  • Do sterowania odtwarzaniem zawartości służą polecenia dostępne w menu Sterowanie: Odtwórz, Przewiń i Odtwarzanie w pętli.

Aktualizowanie i ponowne instalowanie programu Flash Player

W razie problemów z zainstalowanym programem Flash Player można zaktualizować program lub zainstalować go ponownie. Stronę pobierania odtwarzacza Flash Player można otworzyć bezpośrednio z programu Flash za pomocą polecenia Pomoc > Uzyskaj najnowszą wersję programu Flash Player.

Aby najpierw odinstalować program Flash Player, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij przeglądarkę.
 2. Usuń wszystkie obecnie zainstalowane wersje odtwarzacza.

  Stosowne instrukcje podano w notatce technicznej w Centrum pomocy na stronie www.adobe.com/go/tn_14157_pl.

 3. Aby rozpocząć instalację, przejdź na stronę http://www.adobe.com/go/getflashplayer_pl.

  Aby zainstalować odtwarzacz, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Możesz także uruchomić jeden z następujących instalatorów w folderze Players. Jednak instalator w witrynie internetowej firmy Adobe zwykle jest bardziej aktualny niż instalatory w folderze Players.

  • Aby zainstalować formant ActiveX dla systemu Windows® (Internet Explorer lub AOL), uruchom plik „Install Flash Player 9 AX.exe”.
  • Aby zainstalować wtyczkę dla systemu Windows (Firefox, Mozilla, Netscape, Safari lub Opera), uruchom plik „Install Flash Player 9.exe”.
  • Aby zainstalować wtyczkę dla systemu macOS (AOL, Firefox, Internet Explorer for macOS, Netscape, Opera lub Safari), uruchom plik „Install Flash Player 10” (Mac OS 9.x) lub „Install Flash Player 10 OS X” (Mac OS X.x).

  Aby zweryfikować instalację, odwiedź witrynę http://www.adobe.com/shockwave/welcome/ w przeglądarce internetowej.

Konfigurowanie serwera na potrzeby programu Flash Player

Jeśli inni użytkownicy będą przeglądać pliki utworzone w programie Flash w Internecie, należy tak skonfigurować serwer internetowy, aby poprawnie rozpoznawał pliki SWF.

Właściwe skonfigurowanie serwera powoduje używanie odpowiednich typów MIME (Multipart Internet Mail Extension), dzięki którym serwer poprawnie rozpoznaje pliki z rozszerzeniem SWF jako pliki utworzone w programie Flash

Przeglądarka uzyskuje od serwera typ MIME, a jeśli jest on właściwy, może uruchomić odpowiednią wtyczkę, aplikację pomocniczą lub formant i poprawnie wyświetlić dane. Jeśli odpowiedni tym MIME został utracony lub nie został poprawnie dostarczony przez serwer, przeglądarka może wyświetlić komunikaty o błędach lub puste okno z ikoną puzzla.

 • Jeśli użytkowana witryna została utworzona przez usługodawcę internetowego (ISP), należy zapytać go, jak dodać do serwera następujący typ MIME: application/x-shockwave-flash z rozszerzeniem swf.

 • Administrator serwera powinien sięgnąć do tych fragmentów dokumentacji oprogramowania serwera, które dotyczą dodawania i konfigurowania typów MIME.

 • Administratorzy systemów w firmach mogą tak skonfigurować program Flash, aby ograniczyć dostęp programu Flash Player do zasobów w lokalnym systemie plików. Mogą utworzyć plik konfiguracyjny zabezpieczeń, który będzie ograniczał stosowalność funkcji programu Flash Player w systemie lokalnym.

Konfiguracyjny plik zabezpieczeń jest to plik tekstowy znajdujący się w tym samym folderze co instalator programu Flash Player. Instalator programu Flash Player czyta plik konfiguracyjny i działa zgodnie ze zdefiniowanymi w nim dyrektywami zabezpieczeń. W kodzie ActionScript plik konfiguracyjny jest dostępny za pośrednictwem obiektu System.

Za pomocą pliku konfiguracyjnego można wprowadzić następujące ograniczenia: zablokowanie dostępu programu Flash Player do kamery i mikrofonu, ograniczenie pojemności lokalnego magazynu programu Flash Player, sterowanie funkcją automatycznej aktualizacji, zablokowanie dostępu programu Flash Player do wszelkich danych na twardym dysku użytkownika.

Dodawanie typów MIME

Po uzyskaniu dostępu do plików serwer internetowy, na którym będą one wyświetlane, musi poprawnie rozpoznać je jako pliki utworzone w programie Flash Jeśli odpowiedni tym MIME zostanie utracony lub nie zostanie poprawnie dostarczony przez serwer, przeglądarka może wyświetlać komunikaty o błędach lub puste okno z ikoną puzzla.

Jeśli serwer nie jest poprawnie skonfigurowany, odpowiednia osoba (np. administrator serwera) musi dodać do jego plików konfiguracyjnych typy MIME i skojarzyć je z odpowiednimi rozszerzeniami plików SWF:

 • Typ MIME application/x-shockwave-flash ma rozszerzenie pliku swf.

 • Typ MIME application/futuresplash ma rozszerzenie pliku spl.

Jeśli jesteś administratorem serwera, zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania serwera, aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania i konfigurowania typów MIME. Jeśli nie jesteś administratorem serwera, skontaktuj się z usługodawcą internetowym, zarządcą witryny internetowej lub administratorem serwera, aby dodać informacje o typach MIME.

Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem macOS, należy dodatkowo ustawić następujące parametry: Operacja: Binary; Typ: SWFL; Autor: SWF2.

Optymalizacja zawartości SWF na potrzeby wyszukiwarek

W połowie 2008 roku firma Adobe zakomunikowała znaczący postęp w technologii Flash Player, umożliwiający indeksowanie zawartości plików SWF za pomocą mechanizmów wyszukiwania takich jak Google czy Yahoo!. Istnieje szereg strategii umożliwiających optymalizację widoczności zawartości SWF dla mechanizmów wyszukiwania. Są one określane łącznie terminem optymalizacji mechanizmów wyszukiwania (SEO).

Informacje o programach Omniture i Flash

Treść z programu Flash jest przystosowana do integracji z programami Omniture SiteCatalyst i Omniture Test&Target. Program SiteCatalyst ułatwia operatorom witryn o charakterze marketingowym szybkie rozpoznawanie najbardziej zyskownych ścieżek przejścia przez witrynę, określanie, w których miejscach odwiedzający opuszczają witrynę i określanie newralgicznych wskaźników powodzenia internetowych kampanii marketingowych. Program Test&Target umożliwia operatorom witryn o charakterze marketingowym nieustanną optymalizację treści przeznaczonych dla klientów. Program Test&Target udostępnia interfejs do projektowania i wykonywania testów, tworzenia segmentów odbiorców i kierowania treści do konkretnych segmentów (ang. targeting).

Użytkownicy oprogramowania Omniture mogą używać programów SiteCatalyst i Test&Target razem z programem Flash — powinni w tym celu pobrać i zainstalować pakiet Omniture Extension.

 • Aby pobrać rozszerzenia Omniture i zapoznać się z instrukcjami ich używania, wybierz opcję Pomoc > Omniture.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto