Program Animate może teraz korzystać z zaawansowanych funkcji telemetrycznych udostępnianych przez program Adobe Scout. Dzięki temu można uzyskiwać i stosować intuicyjnie zestawione dane profilów udostępniane przez oprogramowanie Scout.

Program Scout to narzędzie do analizowania i definiowania profilów środowiska wykonawczego Flash. Umożliwia on analizowanie wydajności aplikacji udostępnianych na urządzeniach przenośnych, komputerach stacjonarnych i w Internecie. Oprogramowanie Scout zawiera dokładne dane zgromadzone z wielu zasobów systemowych. Intuicyjna prezentacja danych ułatwia mierzenie, definiowanie profilów i analizowanie wydajności aplikacji.

Narzędzie Scout oferuje podstawowe dane telemetryczne dowolnego pliku SWF uruchomionego na komputerze. Program Animate udostępnia w oknie dialogowym Ustawienia publikowania dodatkowe opcje służące do włączania i przeglądania danych zaawansowanych.

Aby zintegrować programy Animate i Scout, wystarczy pobrać i zainstalować program Scout na komputerze z zainstalowanym programem Animate. Można również zainstalować narzędzie Adobe Scout na innym komputerze i za pomocą funkcji logowania zdalnego pobierać dane telemetryczne uruchomionych zdalnie plików SWF.

Uwaga: Należy upewnić się, że połączenie Wi-Fi między systemem a urządzeniem z uruchomioną aplikacją jest prawidłowe i stabilne.

Aby pobrać i zainstalować program Adobe Scout, kliknij tutaj.

Włączanie szczegółowych danych telemetrycznych

Aby wyświetlić i przeanalizować wydajność aplikacji za pomocą szczegółowych danych telemetrycznych, należy wykonać następujące czynności:

 1. W programie Animate wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia publikowania.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia publikowania przejdź do kategorii Zaawansowane i zaznacz opcję Włącz zaawansowaną telemetrię.
 3. Aby zabezpieczyć dostęp do szczegółowych danych telemetrycznych aplikacji, można ustawić hasło. Włączenie ochrony hasłem powoduje, że uzyskanie dostępu do tych danych jest możliwe tylko po podaniu hasła w narzędziu Scout.
 4. Kliknij przycisk OK.

Włączanie szczegółowych danych telemetrycznych na potrzeby publikowania aplikacji Adobe AIR dla urządzeń z systemem iOS

Aby włączyć szczegółowe dane telemetryczne dotyczące aplikacji Adobe AIR przeznaczonych na urządzenia z systemem iOS, należy wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że w oknie dialogowym Ustawienia publikowania jest zaznaczona opcja Włącz szczegółową telemetrię. Więcej informacji można znaleźć w artykule Włączanie szczegółowych danych telemetrycznych.
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.
 3. W oknie dialogowym Ustawienia środowiska AIR for iOS przejdź do zakładki Wdrożenie i wybierz opcję Włącz sampler w obszarze Opcje telemetrii.
 4. Kliknij przycisk OK.

Włączanie szczegółowych danych telemetrycznych na potrzeby publikowania aplikacji Adobe AIR dla urządzeń z systemem Android

Aby włączyć szczegółowe dane telemetryczne dotyczące aplikacji Adobe AIR przeznaczonych na urządzenia z systemem Android, należy wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że w oknie dialogowym Ustawienia publikowania jest zaznaczona opcja Włącz szczegółową telemetrię. 
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for Android.
 3. W oknie dialogowym Ustawienia środowiska AIR for iOS przejdź do zakładki Wdrożenie i wybierz opcję Włącz sampler w obszarze Opcje telemetrii.
 4. Na zakładce Uprawnienia zaznacz opcję Internet.
 5. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online