Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z oprogramowania Animate i Adobe Scout

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Program Animate może teraz korzystać z zaawansowanych funkcji telemetrycznych udostępnianych przez program Adobe Scout. Dzięki temu można uzyskiwać i stosować intuicyjnie zestawione dane profilów udostępniane przez oprogramowanie Scout.

Program Scout to narzędzie do analizowania i definiowania profilów środowiska wykonawczego Flash. Umożliwia on analizowanie wydajności aplikacji udostępnianych na urządzeniach przenośnych, komputerach stacjonarnych i w Internecie. Oprogramowanie Scout zawiera dokładne dane zgromadzone z wielu zasobów systemowych. Intuicyjna prezentacja danych ułatwia mierzenie, definiowanie profilów i analizowanie wydajności aplikacji.

Narzędzie Scout oferuje podstawowe dane telemetryczne dowolnego pliku SWF uruchomionego na komputerze. Program Animate udostępnia w oknie dialogowym Ustawienia publikowania dodatkowe opcje służące do włączania i przeglądania danych zaawansowanych.

Aby zintegrować programy Animate i Scout, wystarczy pobrać i zainstalować program Scout na komputerze z zainstalowanym programem Animate. Można również zainstalować narzędzie Adobe Scout na innym komputerze i za pomocą funkcji logowania zdalnego pobierać dane telemetryczne uruchomionych zdalnie plików SWF.

Należy upewnić się, że połączenie Wi-Fi między systemem a urządzeniem z uruchomioną aplikacją jest prawidłowe i stabilne.

Włączanie szczegółowych danych telemetrycznych

Aby wyświetlić i przeanalizować wydajność aplikacji za pomocą szczegółowych danych telemetrycznych, należy wykonać następujące czynności:

 1. W programie Animate wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia publikowania.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia publikowania przejdź do kategorii Zaawansowane i zaznacz opcję Włącz zaawansowaną telemetrię.
 3. Aby zabezpieczyć dostęp do szczegółowych danych telemetrycznych aplikacji, można ustawić hasło. Włączenie ochrony hasłem powoduje, że uzyskanie dostępu do tych danych jest możliwe tylko po podaniu hasła w narzędziu Scout.
 4. Kliknij przycisk OK.

Włączanie szczegółowych danych telemetrycznych na potrzeby publikowania aplikacji Adobe AIR dla urządzeń z systemem iOS

Aby włączyć szczegółowe dane telemetryczne dotyczące aplikacji Adobe AIR przeznaczonych na urządzenia z systemem iOS, należy wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że w oknie dialogowym Ustawienia publikowania jest zaznaczona opcja Włącz szczegółową telemetrię. Więcej informacji można znaleźć w artykule Włączanie szczegółowych danych telemetrycznych.
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.
 3. W oknie dialogowym Ustawienia środowiska AIR for iOS przejdź do zakładki Wdrożenie i wybierz opcję Włącz sampler w obszarze Opcje telemetrii.
 4. Kliknij przycisk OK.

Włączanie szczegółowych danych telemetrycznych na potrzeby publikowania aplikacji Adobe AIR dla urządzeń z systemem Android

Aby włączyć szczegółowe dane telemetryczne dotyczące aplikacji Adobe AIR przeznaczonych na urządzenia z systemem Android, należy wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że w oknie dialogowym Ustawienia publikowania jest zaznaczona opcja Włącz szczegółową telemetrię. 
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for Android.
 3. W oknie dialogowym Ustawienia środowiska AIR for iOS przejdź do zakładki Wdrożenie i wybierz opcję Włącz sampler w obszarze Opcje telemetrii.
 4. Na zakładce Uprawnienia zaznacz opcję Internet.
 5. Kliknij przycisk OK.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto