Uwaga: (Tylko Animate CC) Funkcja punktów sygnalizacji wideo została wycofana i nie jest dostępna w programie Animate CC.

Punkty sygnalizacji wideo umożliwiają wywoływanie zdarzeń w konkretnych momentach (punktach czasowych) klipu wideo. W programie Flash można korzystać z dwóch rodzajów punktów sygnalizacji:

 

  • Zakodowane punkty sygnalizacji. Są to punkty sygnalizacji dodawane podczas kodowania wideo za pomocą programu Adobe Media Encoder. Więcej informacji na temat dodawania punktów sygnalizacji w programie Adobe Media Encoder zawiera dokument Korzystanie z programu Adobe Media Encoder. Zakodowane punkty sygnalizacji są dostępne nie tylko dla programu Animate, lecz również dla innych aplikacji.

  • Punkty sygnalizacji ActionScript. Są to punkty sygnalizacji dodawane do klipu wideo za pomocą inspektora Właściwości w programie Animate. Punkty sygnalizacji ActionScript są dostępne tylko dla programów Animate i Flash Player. Więcej informacji o punktach sygnalizacji ActionScript można znaleźć w artykule Omówienie punktów sygnalizacji w dokumentacji Podręcznik programisty języka ActionScript 3.0.

Gdy na stole montażowym zaznaczone jest instancjawystąpienie składnika FLVPlayback, w inspektorze Właściwości wyświetlana jest lista punktów sygnalizacji wideo. Można także odtworzyć podgląd całego klipu wideo na stole montażowym i w trakcie odtwarzania podglądu dodawać punkty sygnalizacji typu ActionScript za pomocą inspektora Właściwości. Dotyczy to również klipów wideo udostępnianych z serwera Adobe Media Server.

Aby w Inspektorze właściwości wykonywać operacje na punktach sygnalizacji:

  1. Zaimportuj wideo jako przeznaczone do pobierania progresywnego lub umieść składnik FLVPlayback na stole montażowym i określ źródłowy klip wideo. Źródłowy klip wideo można teraz określić w Inspektorze właściwości.

  2. W Inspektorze właściwości kliknij sekcję Punkty sygnalizacji, aby ją rozwinąć, o ile jeszcze nie jest otwarta.

  3. Kliknij przycisk Dodaj (+), aby dodać punkt sygnalizacji typu ActionScript. Aby usunąć istniejący punkt sygnalizacji, kliknij przycisk Usuń (-). Można określić czas, przeciągając punkt myszą w prawo lub w lewo (odpowiednio zwiększając lub zmniejszając wartość kodu czasowego) albo wpisując wartość liczbową.

  4. Aby dodać parametr do punktu sygnalizacji, zaznacz punkt sygnalizacji typu ActionScript i kliknij przycisk Dodaj (+) w dolnej części sekcji Parametry.

  5. Można zmieniać nazwy i parametry punktów sygnalizacji typu ActionScript oraz ich parametrów, klikając pola nazw i edytując je.

Z poziomu Inspektora właściwości można importować i eksportować listy punktów sygnalizacji. Możliwe jest importowanie wyłącznie punktów sygnalizacji typu ActionScript. Takie ograniczenie zapobiega ewentualnym konfliktom z punktami sygnalizacji osadzonymi wcześniej w materiale wideo podczas kodowania.

Przyciski importowania i eksportowania punktów sygnalizacji w górnej części sekcji Punkty sygnalizacji umożliwiają importowanie lub eksportowanie list punktów sygnalizacji w formacie XML. Wyeksportowana lista zawiera wszystkie nawigacyjne punkty sygnalizacji oraz punkty sygnalizacji zdarzeń osadzone w klipie wideo, a także wszystkie punkty sygnalizacji typu ActionScript dodane przez użytkownika. Podczas importowania wyświetlane jest okno dialogowe z liczbą zaimportowanych punktów sygnalizacji typu ActionScript.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online