Nowa funkcja

Usprawniona funkcja

Adobe Camera Raw 8.7

Program Adobe Camera Raw w wersji 8.7 dodaje obsługę monitorów HiDPI w systemie Windows. Aby włączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz kolejno Photoshop > Preferencje > Funkcje eksperymentalne.
 2. Wybierz pozycję Dwukrotne powiększenie interfejsu na potrzeby wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dwukrotne powiększenie interfejsu na potrzeby wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości.

Adobe Camera Raw 8.5

Możesz teraz modyfikować maski filtra promieniowego i filtra stopniowego za pomocą ustawień pędzli. Po dodaniu maski wybierz opcję Pędzel obok pozycji Nowy/Edytuj, aby przejść do ustawień pędzli. Możesz również użyć skrótu klawiaturowego Shift + K.

Używaj pędzli + i - wedle potrzeby, aby dodawać lub usuwać z istniejących masek Filtra promieniowego lub Filtra stopniowego.

Uwaga:

Aby obejrzeć opis ustawień pędzli dla masek Filtra promieniowego i Filtra stopniowego w formie wideo, zobacz temat Filtrowanie pędzli w Adobe Camera Raw 8.5.

Ustawienia pędzla w maskach filtra promieniowego i filtra stopniowego
Ustawienia pędzla w maskach filtra promieniowego i filtra stopniowego

Wizualizacja maski jest teraz dostępna dla filtra promieniowego i filtra stopniowego. Użyj opcji Maska w dole lokalnego panelu korekt. Opcjonalnie, naciśnij klawisz Y, aby włączyć ustawienia Maski.

Włączanie ustawienia Maski
Naciśnij klawisz Y, aby włączyć ustawienia Maski; możesz też zmieniać kolor wizualizacji maski

Nowe funkcje podglądu

Wideo | Nowe funkcje podglądu w Adobe Camera Raw 8.5

Wideo | Nowe funkcje podglądu w Adobe Camera Raw 8.5
W tym filmie Max Wendt, starszy informatyk w firmie Adobe, przedstawia nowe funkcje podglądu dostępne w aplikacji Adobe Camera Raw 8.5.
Max Wendt

Nowy przełącznik ustawień domyślnych dostępny w panelach ():

 • Kliknij przełącznik (), aby przywrócić panel do ustawień domyślnych. Przełącznik znajduje się obok ustawień Przed/Po.

Wsparcie dla kilku nowych profili aparatów i obiektywów

Wprowadzone poprawki

 • Problem z zakłóceniami obrazu podczas stosowania poprawek miejscowych w obrazach zmiennoprzecinkowych (HDR)
 • Problem podczas odczytywania bezstratnych skompresowanych plików raw Nikon (pliki NEF) z niektórych modeli aparatów firmy Nikon
 • Problem sprawiający, że obrazy raw Fujifilm X-T1 wydawały się zbyt jasne przy wysokich ustawieniach czułości ISO podczas używaniaDynamicznej odległości 200% i 400%. Ta poprawka może zmienić wygląd istniejących obrazów zapisanych z wyżej wspomnianą kombinacją ustawień. Dla pewności, wykonaj poniższe kroki:
  • Oczyść schowek Camera Raw za pomocą okna dialogowego Ustawienia Camera Raw
  • Przejrzyj ponownie zdjęcia zrobione przy ustawieniach czułości ISO większych niż 1600, aby sprawdzić ewentualne zmiany jasności

Adobe Camera Raw 8.4

Adobe Camera Raw 8.4 zawiera funkcje zaawansowane sterowania podglądem, umożliwiające szybkie porównywanie stanu obrazu przed zmianami i po ich wprowadzeniu.

 Zapisz bieżące ustawienia jako stan obrazu przed zmianami.

 Zastąp bieżące ustawienia ustawieniami zapisanymi jako stan przed zmianami. Bieżące ustawienia zostają zapisane jako stan przed zmianami, a ustawienia zapisane uprzednio jako stan przed zmianami zostają zastosowane do obrazu.

Wybierz tryb wyświetlania obrazu:

• Widoczne tylko ustawienia po zmianach wprowadzonych do obrazu
• Ustawienia przed/po widoczne po prawej/lewej stronie obrazu
• Ustawienia przed/po widoczne na całym obrazie i wyświetlane obok siebie
• Ustawienia przed/po widoczne w górnej/dolnej części obrazu
• Ustawienia przed/po widoczne na całym obrazie i wyświetlane pionowo, umożliwiające szybkie porównanie

Więcej informacji: Wprowadzenie do Adobe Camera Raw.

Adobe Camera Raw 8.4 umożliwia obecnie korektę czerwonych oczu u ludzi i zwierząt. W Adobe Camera Raw kliknij ikonę Usuwanie czerwonych oczu (), a następnie wybierz Oko zwierzęcia z menu podręcznegoTyp. Więcej informacji: Korekta czerwonych oczu.

Adobe Camera Raw 8.4 zawiera teraz profile kolorów aparatu dla aparatów z czujnikiem Fujifilm X-Trans. Profile dopasowania koloru obejmują Fujifilm Provia, Fujifilm Velvia, Fujifilm Astia i Fujifilm Monochrome.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, ze pracujesz z obrazem wykonanym przy użyciu czujnika X-Trans.
 2. W Adobe Camera Raw kliknij ikonęKalibracja aparatu ().
 3. Wybierz żądany profil z menu podręcznego Profil aparatu.

Adobe Camera Raw 8.3

Wtyczka Adobe Camera Raw 8.3 została ulepszona w następujący sposób.

Obraz można automatycznie wyprostować, wykonując jedną z następujących trzech procedur:

 • Kliknij dwukrotnie narzędzie Prostowanie () na pasku narzędzi.
 • Po wybraniu narzędzia Prostowanie kliknij dwukrotnie w dowolnym miejscu podglądu obrazu.
 • Zaznaczenie narzędzia Kadrowanie i naciśnięcie klawisza Command (Mac) lub Ctrl (Windows), aby tymczasowo przełączyć na narzędzie Prostowanie. Teraz kliknij dwukrotnie dowolne miejsce na podglądzie.

Funkcje Białe i Czarne obsługują teraz funkcję podobną do poziomów automatycznych. Aby jej użyć, kliknij suwak dwukrotnie z wciśniętym klawiszem Shift.

Funkcje automatycznej temperatury i automatycznej tinty. Aby je wywołać, kliknij dwukrotnie z wciśniętym klawiszem Shift w obrębie podglądu obrazu.

Opcja wyboru koloru tła dla obszaru roboczego i włączenia widoczności ramki wokół obrazu. Kliknij prawym klawiszem myszy poza obrazem w obszarze roboczym i wybierz opcję z wyskakującego menu.

Obsługa kliknięcia z klawiszem Option w oknach dialogowych Synchronizacja, Nowe ustawienie, Zapisz ustawienia i Kopiuj/wklej (Bridge). Po kliknięciu z klawiszem Option danego pola wyboru tylko ono zostanie zaznaczone. Możesz ponownie kliknąć z wciśniętym klawiszem Option, aby włączyć poprzedni stan pola wyboru.

Adobe Camera Raw 8.1 i 8.2

Uwaga:

Szczegółowe informacje o ulepszeniach w tym zakresie zawiera artykuł Adobe Camera Raw Enhancements | ACR 8.1 i 8.2.

Soft proofing w oknie dialogowym ACR. Możesz teraz wybrać profil koloru ICC i symulować dodatkowe czynniki, takie jak metoda konwersji renderingu oraz papier i atrament. Te opcje można teraz zastosować do zdjęcia z użyciem okna dialogowego ACR jeszcze przed otwarciem go w programie Photoshop.

Przestrzenie kolorów ICC są obsługiwane w oknie dialogowym ACR. Okno dialogowe ACR umożliwia teraz wyświetlenie podglądu zdjęć, korzystając ze względnych, wyjściowych przestrzeni kolorów ICC. Dostępne przestrzenie kolorów: skala szarości, RGB, Lab i CMYK.

Zmiana rozmiaru obrazu jest teraz bardziej dynamiczna — okno ACR oferuje różne opcje zmiany rozmiaru zdjęcia. Te opcje znajdują się w sekcji Zmiana rozmiaru obrazu tuż pod sekcją Przestrzeń kolorów.

Ustawienia predefiniowane. Zachowaj często używane ustawienia jako domyślne. Zapisz często używane ustawienia w oknie dialogowym Opcje obiegu pracy lub Opcje zapisywania jako domyślne, a następnie zastosuj je z łatwością do wielu zdjęć.

Kadrowanie przebiega w zmieniony sposób z uwagi na wprowadzenie nowego obiegu pracy Zmiana rozmiaru obrazu. Użyj opcji Zmiana rozmiaru obrazu w oknie dialogowym Opcje obiegu pracy lub Opcje zapisywania, aby określić żądany, bezwzględny rozmiar obrazu.