Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawy pracy z przestrzenią roboczą

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Ekran powitalny

Po uruchomieniu programu Photoshop Elements domyślnie otwiera się ekran powitalny. Ekran powitalny jest dogodnym miejscem umożliwiającym rozpoczęcie pracy nad większością zadań.

Na ekranie powitalnym kliknij:

 • Edytor zdjęć, aby udoskonalać zdjęcia lub dodawać efekty specjalne.
  • Kliknij ikonę edytora zdjęć, aby otworzyć edytor w trybie domyślnym.
  • Kliknij ikonę edytora zdjęć w menu rozwijanym, aby otworzyć edytor wraz z jednym z ostatnio otwieranych plików czy nowym plikiem lub wybierz plik do otwarcia.
 • Organizer, aby importować, oznaczać lub organizować zdjęcia.
 • Edytor wideo, aby edytować i tworzyć zabawne filmy.
 • Przycisk zamykania (X) w prawym górnym rogu ekranu powitalnego, aby zamknąć ten ekran. Nie ma potrzeby wracać do ekranu powitalnego, aby otworzyć inne przestrzenie robocze — można je otwierać z poziomu dowolnej przestrzeni roboczej.
 • Ikonę ustawień (obok przycisku zamykania), aby wybrać aplikację, która ma być uruchamiana jako pierwsza.
Ekran powitalny programu Photoshop Elements 14
Ekran powitalny programu Photoshop Elements

Okno programu Photoshop Elements

Okno programu Photoshop Elements zapewnia tryby do tworzenia i edytowania obrazów. Wybierz jedną z następujących opcji:

Szybka

Umożliwia edytowanie zdjęć w trybie Szybka.

Z asystą

Umożliwia edytowanie zdjęć w trybie Edycja z asystą.

Ekspert

Umożliwia edytowanie zdjęć w trybie Ekspert.

Tryb „Ekspert” udostępnia narzędzia służące do rozwiązywania problemów z kolorami, tworzenia efektów specjalnych i ulepszania zdjęć. Tryb „Szybka” udostępnia proste narzędzia służące do poprawiania kolorów i oświetlenia oraz polecenia służące do szybkiego rozwiązywania często spotykanych problemów, na przykład efektu czerwonych oczu. Tryb „Z asystą” udostępnia narzędzia do podstawowej edycji zdjęć, efekty obróbki fotograficznej oraz działania z asystą. Tryby Szaybka i Z asystą są właściwe dla użytkowników, którzy stawiają pierwsze kroki w obróbce obrazów cyfrowych.

Użytkownicy, którzy pracowali wcześniej z programami do edycji obrazów, mogą skorzystać z trybu Ekspert, który oferuje elastyczne i wydajne środowisko korekty obrazów. Udostępnia ono polecenia korekcji oświetlenia i koloru oraz narzędzia umożliwiające poprawianie defektów obrazów, zaznaczanie obszarów, dodawanie tekstu oraz malowanie na obrazach. Układ eksperckiej przestrzeni roboczej można zmieniać, aby dostosować go do własnych wymagań. Istnieje możliwość przesuwania, ukrywania i wyświetlania paneli oraz zmiany ich ułożenia w skrzynce panelu. Można także zmieniać powiększenie zdjęcia, przewinąć w inne miejsce okna dokumentu i tworzyć wiele okien oraz widoków.

Program Photoshop Elements w trybie Ekspert

A. Aktywna karta B. Nieaktywna karta C. Obszar aktywnego obrazu D. Pasek opcji E. Przybornik F. Pasek opcji / Skrzynka zdjęć G. Pasek zadań H. Pasek panelu 

Pasek menu

Zawiera menu służące do wykonywania różnych zadań. Menu są ułożone według tematu. Menu Ulepsz zawiera na przykład polecenia umożliwiające stosowanie dopasowań do obrazu.

Narzędzie wyboru trybu

Zawiera przyciski zapewniające dostęp do trzech dostępnych trybów edycji. Ponadto zawiera rozwijane listy Otwórz (ostatnio używane pliki) oraz Utwórz (projekty fotograficzne).

Przybornik

Zawiera narzędzia do edytowania obrazów.

Skrzynka panelu

Logicznie pogrupowane funkcje, czynności lub elementy sterujące.

Skrzynka zdjęć / Opcje narzędzia

Przełącza pomiędzy skrzynką zdjęć (wyświetlanie i zarządzanie miniaturkami aktualnie używanych zdjęć) a Opcjami narzędzia (wyświetlanie i ustawianie opcji dla aktualnie wybranego narzędzia).

Pasek zadań

Wyświetla najczęściej używane czynności jako przyciski, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.

Używanie menu kontekstowych

Zarówno w module Edytor zdjęć, jak i Organizer można korzystać z menu kontekstowych. W menu kontekstowym są wyświetlane polecenia, które mogą być użyteczne w danym momencie (gdy jest aktywne narzędzie, panel lub wybór). Często jest to inny sposób na uzyskanie dostępu do poleceń znajdujących się w głównych menu.

 1. Umieść wskaźnik nad elementem obrazu lub panelu.
  Uwaga:

  Nie wszystkie panele oferują menu kontekstowe.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie z menu.

Używanie skrótów klawiaturowych i klawiszy modyfikujących

Zarówno w module Edytor zdjęć, jak i Organizer można używać skrótów klawiaturowych. Skróty klawiaturowe umożliwiają szybkie wykonywanie poleceń bez konieczności wybierania ich z menu. Klawisze modyfikujące pozwalają zmieniać sposób działania narzędzi. Dostępne skróty klawiaturowe są wyświetlane po prawej stronie nazw poleceń w menu.

Kończenie pracy programu Photoshop Elements

Aby zakończyć pracę programu Photoshop Elements, zamknij zarówno przestrzeń roboczą Edytor zdjęć, jak i przestrzeń Organizer — zamknięcie jednej z przestrzeni roboczych nie powoduje automatycznego zamknięcia drugiej.

 1. Z dowolnej przestrzeni roboczej wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows wybierz polecenie Plik > Zakończ. W systemie Mac wybierz polecenie Photoshop Elements > Zakończ działanie programu Photoshop Elements.
  • Kliknij przycisk Zamknij (X) w prawym górnym rogu przestrzeni roboczej.
 2. W przypadku zamykania programu Photoshop Elements zadecyduj, czy mają zostać zapisane otwarte pliki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?