Ekran powitalny

Po uruchomieniu programu Photoshop Elements domyślnie otwiera się ekran powitalny. Ekran powitalny jest dogodnym miejscem umożliwiającym rozpoczęcie pracy nad większością zadań.

Na ekranie powitalnym kliknij:

 • Edytor zdjęć, aby udoskonalać zdjęcia lub dodawać efekty specjalne.
  • Kliknij ikonę edytora zdjęć, aby otworzyć edytor w trybie domyślnym.
  • Kliknij ikonę edytora zdjęć w menu rozwijanym, aby otworzyć edytor wraz z jednym z ostatnio otwieranych plików czy nowym plikiem lub wybierz plik do otwarcia.
 • Organizer, aby importować, oznaczać lub organizować zdjęcia.
 • Edytor wideo, aby edytować i tworzyć zabawne filmy.
 • Przycisk zamykania (X) w prawym górnym rogu ekranu powitalnego, aby zamknąć ten ekran. Nie ma potrzeby wracać do ekranu powitalnego, aby otworzyć inne przestrzenie robocze — można je otwierać z poziomu dowolnej przestrzeni roboczej.
 • Ikonę ustawień (obok przycisku zamykania), aby wybrać aplikację, która ma być uruchamiana jako pierwsza.
Ekran powitalny programu Photoshop Elements 14
Ekran powitalny programu Photoshop Elements

Okno programu Photoshop Elements

Okno programu Photoshop Elements zapewnia tryby do tworzenia i edytowania obrazów. Wybierz jedną z następujących opcji:

Szybka

Umożliwia edytowanie zdjęć w trybie Szybka.

Z asystą

Umożliwia edytowanie zdjęć w trybie Edycja z asystą.

Ekspert

Umożliwia edytowanie zdjęć w trybie Ekspert.

Tryb „Ekspert” udostępnia narzędzia służące do rozwiązywania problemów z kolorami, tworzenia efektów specjalnych i ulepszania zdjęć. Tryb „Szybka” udostępnia proste narzędzia służące do poprawiania kolorów i oświetlenia oraz polecenia służące do szybkiego rozwiązywania często spotykanych problemów, na przykład efektu czerwonych oczu. Tryb „Z asystą” udostępnia narzędzia do podstawowej edycji zdjęć, efekty obróbki fotograficznej oraz działania z asystą. Tryby Szaybka i Z asystą są właściwe dla użytkowników, którzy stawiają pierwsze kroki w obróbce obrazów cyfrowych.

Użytkownicy, którzy pracowali wcześniej z programami do edycji obrazów, mogą skorzystać z trybu Ekspert, który oferuje elastyczne i wydajne środowisko korekty obrazów. Udostępnia ono polecenia korekcji oświetlenia i koloru oraz narzędzia umożliwiające poprawianie defektów obrazów, zaznaczanie obszarów, dodawanie tekstu oraz malowanie na obrazach. Układ eksperckiej przestrzeni roboczej można zmieniać, aby dostosować go do własnych wymagań. Istnieje możliwość przesuwania, ukrywania i wyświetlania paneli oraz zmiany ich ułożenia w skrzynce panelu. Można także zmieniać powiększenie zdjęcia, przewinąć w inne miejsce okna dokumentu i tworzyć wiele okien oraz widoków.

pse13_wa_workspace1444048925089
Program Photoshop Elements w trybie Ekspert

A. Aktywna karta B. Nieaktywna karta C. Obszar aktywnego obrazu D. Pasek opcji E. Przybornik F. Pasek opcji / Skrzynka zdjęć G. Pasek zadań H. Pasek panelu 

Pasek menu

Zawiera menu służące do wykonywania różnych zadań. Menu są ułożone według tematu. Menu Ulepsz zawiera na przykład polecenia umożliwiające stosowanie dopasowań do obrazu.

Narzędzie wyboru trybu

Zawiera przyciski zapewniające dostęp do trzech dostępnych trybów edycji. Ponadto zawiera rozwijane listy Otwórz (ostatnio używane pliki) oraz Utwórz (projekty fotograficzne).

Przybornik

Zawiera narzędzia do edytowania obrazów.

Skrzynka panelu

Logicznie pogrupowane funkcje, czynności lub elementy sterujące.

Skrzynka zdjęć / Opcje narzędzia

Przełącza pomiędzy skrzynką zdjęć (wyświetlanie i zarządzanie miniaturkami aktualnie używanych zdjęć) a Opcjami narzędzia (wyświetlanie i ustawianie opcji dla aktualnie wybranego narzędzia).

Pasek zadań

Wyświetla najczęściej używane czynności jako przyciski, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.

Używanie menu kontekstowych

Zarówno w module Edytor zdjęć, jak i Organizer można korzystać z menu kontekstowych. W menu kontekstowym są wyświetlane polecenia, które mogą być użyteczne w danym momencie (gdy jest aktywne narzędzie, panel lub wybór). Często jest to inny sposób na uzyskanie dostępu do poleceń znajdujących się w głównych menu.

 1. Umieść wskaźnik nad elementem obrazu lub panelu.

  Uwaga:

  Nie wszystkie panele oferują menu kontekstowe.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie z menu.

Używanie skrótów klawiaturowych i klawiszy modyfikujących

Zarówno w module Edytor zdjęć, jak i Organizer można używać skrótów klawiaturowych. Skróty klawiaturowe umożliwiają szybkie wykonywanie poleceń bez konieczności wybierania ich z menu. Klawisze modyfikujące pozwalają zmieniać sposób działania narzędzi. Dostępne skróty klawiaturowe są wyświetlane po prawej stronie nazw poleceń w menu.

Kończenie pracy programu Photoshop Elements

Aby zakończyć pracę programu Photoshop Elements, zamknij zarówno przestrzeń roboczą Edytor zdjęć, jak i przestrzeń Organizer — zamknięcie jednej z przestrzeni roboczych nie powoduje automatycznego zamknięcia drugiej.

 1. Z dowolnej przestrzeni roboczej wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows wybierz polecenie Plik > Zakończ. W systemie Mac wybierz polecenie Photoshop Elements > Zakończ działanie programu Photoshop Elements.
  • Kliknij przycisk Zamknij (X) w prawym górnym rogu przestrzeni roboczej.
 2. W przypadku zamykania programu Photoshop Elements zadecyduj, czy mają zostać zapisane otwarte pliki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online