Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone w wydaniu programu Illustrator z sierpnia 2020 r. (wersji 24.3).
Przyciąganie do glifów

Przyciąganie do glifów

Ta funkcja umożliwia szybkie i precyzyjne wyrównywanie do granicy aktywnego tekstu bez konieczności przekształcania go na kontury lub tworzenia referencyjnych linii pomocniczych.

Wyrównanie tekstu

Wyrównanie tekstu w pionie

Umożliwia wyrównywanie tekstu w ramce tekstowej w pionie — do góry, do dołu, na środku lub z wyjustowaniem. 

Wyrównywanie do rozmiaru czcionki

Różne parametry wysokości czcionki

Wysokość czcionki można określać w odniesieniu do pola znaku, wysokości kapitalików, wysokości x lub wysokości pola ICF tekstu.

Wyrównywanie do precyzyjnych granic

Wyrównywanie do granic glifów

Umożliwia precyzyjne wyrównywanie obiektów do granic glifów w tekście akapitowym i punktowym.

Selektywne odblokowywanie

Odblokowywanie obiektów na obszarze dokumentu

Umożliwia łatwe odblokowywanie obiektów na obszarze dokumentu za pomocą ikony kłódki albo opcji w menu kontekstowym.

Przyciąganie do glifów

Funkcja Przyciągaj do glifów umożliwia precyzyjne przyciąganie elementów kompozycji do granic tekstu lub glifów.

Wystarczy wybrać jedną z opcji, aby wyświetlić linie przyciągania podczas przesuwania obiektów wokół tekstu. Wykonaj następujące instrukcje, aby przyciągać obiekty. Możliwe jest również precyzyjne przyciąganie kształtu do punktów kontrolnych tekstu.

Przyciąganie do glifów

Wyrównywanie tekstu w pionie

Tekst w ramce tekstowej można teraz wyrównywać w pionie do góry, dołu lub środka ramki albo justować. Wystarczy zaznaczyć ramkę tekstową i wybrać jedną z opcji wyrównania w pionie z menu opcji tekstu akapitowego.

Wyrównywanie tekstu w pionie

Różne parametry wysokości czcionki

Panel Typografia w programie Illustrator umożliwia teraz ustawianie odniesienia do rzeczywistej wysokości czcionki. Jest to przydatne, gdy trzeba precyzyjnie wyrównać obiekty do tekstu. 

Aby ustawić rzeczywistą wysokość czcionki:

  1. Zaznacz ramkę tekstową za pomocą narzędzia Zaznaczanie.
  2. Na panelu Typografia kliknij menu Więcej opcji.
  3. Wybierz polecenie Pokaż opcje wysokości czcionki. Na panelu Typografia zostanie wyświetlone rozwijane menu Wysokość czcionki.
  4. Wybierz jedną z opcji z rozwijanego menu Wysokość czcionki.
Różne parametry wysokości czcionki

Więcej informacji: Modyfikowanie wysokości czcionki.

Wyrównywanie do granic glifów

Obiekty można precyzyjnie wyrównywać do granic wizualnych glifów. 

  1. Na panelu Wyrównanie kliknij menu Więcej opcji i wybierz polecenie Wyrównaj do granic glifów w odniesieniu do tekstu punktowego lub tekstu akapitowego.
  2. Zaznacz obiekt i tekst za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub naciśnij klawisze Ctrl / Command+A
  3. Wybierz odpowiednią opcję wyrównywania na panelu Wyrównanie. Obiekt zostanie wyrównany do granic glifów.
Wyrównywanie do granic glifów

Więcej informacji: Wyrównywanie do granic glifów.

Odblokowywanie obiektów na obszarze dokumentu

Obiekty można teraz odblokowywać bezpośrednio na obszarze roboczym bez konieczności przechodzenia do panelu Warstwy. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Użyj ikony kłódki: Aby aktywować tę funkcję, włącz opcję Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnychZaznacz i odblokuj obiekty na obszarze dokumentu. Zablokowane obiekty będą wyświetlane na obszarze roboczym z ikoną kłódki. Kliknij tę ikonę, aby odblokować obiekty.
  • Kliknij zablokowany obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odblokuj nazwa obiektu.
Odblokowywanie obiektów na obszarze dokumentu