Podręcznik użytkownika Anuluj

Prace podobne a spam

 1. Podręcznik użytkownika Stock Contributor
 2. Dlaczego warto dostarczać prace do usługi Adobe Stock
  1. Korzyści wynikające z dostarczania prac
  2. Czego poszukujemy w pracach
  3. Porady ułatwiające pomyślne dostarczanie prac
 3. Tworzenie konta i zarządzanie nim
  1. Tworzenie konta
  2. Zarządzanie stroną profilu dostawcy
  3. Nawigacja na koncie
  4. Potrzebujesz pomocy?
 4. Wytyczne prawne
  1. Wytyczne dotyczące konta i przesyłania prac
  2. Terminologia prawna i prawa autorskie
  3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby i ochrona praw modela/modelki
  4. Wymagania dotyczące zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu
  5. Znane ograniczenia dotyczące obrazów
  6. Korzystanie z prac
  7. Zgłaszanie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania adresu IP
 5. Wymagania dotyczące prac
  1. Wymagania dotyczące fotografii i ilustracji
  2. Wymagania dotyczące prac wektorowych
  3. Wymagania dotyczące wideo
  4. Wymagania dotyczące treści wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji
  5. Wymagania dotyczące plików PNG z przezroczystością
  6. Wymagania dotyczące prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego
  7. Wymagania dotyczące szablonów animacji
  8. Wymagania dotyczące szablonów projektowych
  9. Kolekcje Premium i 3D
  10. Wytyczne dotyczące zróżnicowanych i inkluzywnych prac
 6. Przygotowywanie i przesyłanie pracy
  1. Zdjęcia: co robić, a czego unikać
  2. Prace wektorowe: co robić, a czego unikać
  3. Prace wideo: co robić, a czego unikać
  4. Przesyłanie prac
  5. Przesyłanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby lub obiektu
 7. Skuteczny opis pracy
  1. Tytuły i słowa kluczowe
  2. Wybór odpowiedniej kategorii
  3. Edytowanie i usuwanie plików
  4. Organizowanie prac za pomocą plików CSV
 8. Procedura recenzji
  1. Recenzja
  2. Przyczyny odrzucenia pracy
  3. Jakość i problemy techniczne
  4. Prace podobne a spam
 9. Płatności i podatki
  1. Wypłata
  2. Informacje o honorarium dla dostawców prac
  3. Częste pytania dotyczące podatków — informacje dla dostawców prac

W tym artykule omówiono różnice między użytecznymi wariacjami prac a pracami odrzucanymi jako spam.

Duża liczba prac jest sposobem na zoptymalizowanie potencjalnych zysków, zachęcamy jednak do kierowania się raczej jakością niż ilością. Zadbaj o to, aby każdy przesyłany plik oferował klientowi coś wyjątkowego. Fakt istnienia podobnych prac jest jedną z głównych przyczyn odrzucenia plików w Adobe Stock. Spamowanie obrazami może doprowadzić do zablokowania, a nawet likwidacji konta. Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby uniknąć uznania przesyłanych prac za spam.

Fotografie

Należy wybrać tylko najlepsze zdjęcia i pamiętać o tym, że każda przesłana praca musi stanowić unikalną, wartościową ofertę dla klientów. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób autor poniższych fotografii wykorzystał na nich te same obiekty, ale zmiana ich położenia pozwoliła na uzyskanie użytecznych wariantów pracy.  

Użyteczne wariacje fotografii

Należy unikać wysyłania zdjęć minimalnie się między sobą różniących, na przykład wykonanych pod nieco innym kątem. Kilka wersji plików ze wspólnym motywem przewodnim najlepiej sprzyja osiągnięciu sukcesu komercyjnego. Unikaj przesyłania wielu kopii tego samego zdjęcia z różnymi efektami zastosowanymi na etapie postprocessingu, na przykład w celu zmiany fotografii w czarno-białą. Klienci wolą sami dodawać takie efekty zgodnie z potrzebami konkretnego projektu. 

Unikaj następujących metod wprowadzania wariacji:

 • odbicie obrazu,
 • przesyłanie wersji wykadrowanych w różny sposób,
 • przesyłanie tego samego zdjęcia z różną ekspozycją,
 • przesyłanie obrazów z efektami koloru dodatkowego lub czarno-białych,
 • zmiana koloru tła,
 • stosowanie filtrów obrazu.

Prace wektorowe

Dążymy do zapewnienia nabywcom dużej różnorodności prac wektorowych. Odrzucamy przesłane pliki różniące się tylko kolorem tła lub użytym efektem. Nabywcy wolą sami dostosowywać ikony i inne proste obiekty zgodnie z potrzebami konkretnego projektu. Natomiast w przypadku bardziej złożonych prac wektorowych pożądane jest przesłanie kilku wersji ogólnej kompozycji kolorów lub zmian układu wzorów i obiektów. Zazwyczaj dopuszcza się przesyłanie maksymalnie trzech wariacji jednego pliku.

Na poniższych obrazach artysta zmienia nastrój i wymowę poszczególnych wersji tej samej pracy, modyfikując jej kolory. 

Użyteczne wariacje pracy wektorowej

Unikaj następujących metod wprowadzania wariacji:

 • odbicie obrazu,
 • zmiana typu lub rozmiaru obrysu,
 • zmiana koloru tła,
 • dodawanie cieni,
 • stosowanie filtrów obrazu.

Wideo

Nasze zasady dotyczące wideo różnią się nieco od zasad obowiązujących w przypadku innych typów prac. Akceptujemy większą liczbę podobnych plików wideo, ponieważ montażyści mogą potrzebować w swojej pracy wielu podobnych klipów. Poniższe ilustracje przedstawiają klatki z filmów przedstawiających ten sam temat w tej samej scenerii, ale różniących się kątem ustawienia kamery i ostrością.

Użyteczne wariacje wideo

Dopuszczalne są następujące metody generowania wariacji:

 • filmowanie tematu pod różnymi kątami,
 • stosowanie różnych ogniskowych, na przykład przesyłanie wersji w zbliżeniu, w średnim oddaleniu i panoramicznej,
 • zmiana ruchu kamery, na przykład przesunięcie w prawo i przesunięcie w lewo albo przybliżenie i oddalenie,
 • prezentacja tej samej lokalizacji z różną akcją lub różnymi tematami,
 • przedstawianie tego samego tematu w tym samym środowisku, ale z inną akcją,

Unikaj następujących metod wprowadzania wariacji:

 • przesyłania klipów z tym samym kadrem, ruchami kamery i akcją na ekranie,
 • stosowania różnych efektów na etapie postprocessingu, na przykład zmiany szybkości lub dodawania filtrów.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto