Kopiera innehåll från PDF-filer

Kopiera text och bilder från PDF-filer

Du kan enkelt kopiera innehåll i Reader, såvida inte författaren till PDF-filen har använt skyddsinställningar som förhindrar kopiering.

Om du tar emot en lösenordsskyddad PDF-fil måste du ange rätt lösenord för att kunna öppna dokumentet. Vissa skyddade dokument har begränsningar som gör att du inte kan skriva ut, redigera eller kopiera innehållet. Om ett dokument har begränsade funktioner, är de verktyg och menyalternativ som relaterar till funktionerna nedtonade i Reader.

Om du har problem med att öppna en PDF-fil, eller om du inte kan använda vissa funktioner, ska du kontakta författaren till PDF-filen.

Bekräfta att det är tillåtet att kopiera innehåll

 1. Öppna PDF-dokumentet i Reader. Högerklicka i dokumentet och välj Dokumentegenskaper.

 2. Klicka på fliken Säkerhet och titta på Sammanfattning av dokumentbegränsningar.

  Kontrollera om det går att kopiera innehåll
  Kontrollera om det går att kopiera innehåll

Kopiera visst innehåll från en PDF-fil

 1. Öppna PDF-dokumentet i Reader. Högerklicka i dokumentet och välj verktyget Markera på snabbmenyn.

  Välj verktyget Markera

 2. Dra för att markera text, eller klicka för att markera en bild. Högerklicka på det markerade objektet och välj Kopiera.

  Kopiera markerat innehåll

 3. Innehållet kopieras till urklipp. Gå till ett annat program och klistra in bilden genom att välja Redigera > Klistra in.

Kopiera en hel PDF-fil (endast Reader-programmet för Windows, inte i webbläsare)

 1. Öppna PDF-dokumentet i Reader. Välj Redigera > Kopiera fil till Urklipp.

  Kopiera fil till urklipp

 2. Innehållet kopieras till urklipp. Gå till ett annat program och klistra in bilden genom att välja Redigera > Klistra in.

Kopiera ett område i en PDF-fil (endast Reader-programmet, inte i webbläsare)

Verktyget Ögonblicksbild kopierar ett område som en bild som du kan klistra in i andra program.

 1. Välj Redigera > Ta en ögonblicksbild.

 2. Dra en rektangel runt området som du vill kopiera och släpp musknappen.

 3. Tryck på Esc-tangenten när du vill lämna läget Ögonblicksbild.

Gå till ett annat program och klistra in bilden genom att välja Redigera > Klistra in.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto