Kopiera innehåll från PDF-filer

Kopiera text och bilder från PDF-filer

Du kan enkelt kopiera innehåll i Reader om inte PDF-författaren har tillämpat säkerhetsinställningar som förhindrar kopiering.

Om du tar emot en lösenordsskyddad PDF-fil måste du ange rätt lösenord för att öppna dokumentet. Vissa skyddade dokument har begränsningar som förhindrar att du skriver ut, redigerar eller kopierar innehållet. Om ett dokument har begränsade funktioner är alla verktyg och kommandon som rör de funktionerna nedtonade i Reader.

Om du har problem med att öppna en PDF-fil, eller om du är begränsad från att använda vissa funktioner, kontaktar du PDF-filens skapare.

Bekräfta att kopiering av innehåll är tillåten

 1. Öppna PDF-dokumentet i Reader. Högerklicka på dokumentet och välj Dokumentegenskaper.

 2. Klicka på fliken Säkerhet och gå till Sammanfattning av dokumentbegränsningar.

  Kontrollera om innehållskopiering tillåts
  Kontrollera om innehållskopiering tillåts

Kopiera specifikt innehåll från en PDF-fil

 1. Öppna PDF-dokumentet i Reader. Högerklicka på dokumentet och välj Välj verktyg i snabbmenyn.

  Välj markeringsverktyget

 2. Dra för att markera text eller klicka för att markera en bild. Högerklicka på det markerade objektet och välj Kopiera.

  Kopiera markerat innehåll

 3. Innehållet kopieras till Urklipp. I ett annat program väljer du Redigera > Klistra in för att klistra in det kopierade innehållet.

Kopiera en hel PDF-fil (endast Windows Reader-programmet, inte webbläsaren)

 1. Öppna PDF-dokumentet i Reader. Välj Redigera > Kopiera fil till Urklipp.

  Kopiera filen till Urklipp

 2. Innehållet kopieras till Urklipp. I ett annat program väljer du Redigera > Klistra in för att klistra in det kopierade innehållet.

Kopiera ett område i en PDF-fil (endast Reader-programmet, inte webbläsaren)

Med verktyget Ögonblicksbild kopierar du ett område som en bild som du kan klistra in i andra program.

 1. Välj Redigera > Ta en ögonblicksbild.

 2. Dra en rektangel runt området som du vill kopiera och släpp sedan musknappen.

 3. Tryck på Esc för att avsluta läget för ögonblicksbild.

I ett annat program väljer du Redigera > Klistra in för att klistra in den kopierade bilden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto