Använd antecknings- och ritmarkeringsverktygen när du vill lägga till kommentarer i PDF-filer

Lägga till kommentarer i PDF-filer med markeringar, anteckningar, frihandsritverktyg och markeringsverktyg.

Titta på en snabb videosjälvstudie och kom igång

Lägg till kommentarer när du visar ett PDF-dokument

Nu kan du använda snabbåtgärder i ett flytande verktygsfält för att lägga till kommentarer när du visar en PDF-fil. Du behöver inte öppna kommentarverktyget för att komma åt dessa åtgärder. Följande snabbåtgärder finns för att göra kommentarer baserat på ditt val i en PDF-fil:

Obs!

Om du inte kan se dessa alternativ uppdaterar du Acrobat DC till den senaste versionen.

 • Åtgärder på markerad text: Du kan färgmarkera, stryka under, stryka över och kopiera text samt redigera text och bilder.
Åtgärder vid textval

 • Åtgärder vid bildval: När du väljer en bild kan du utföra åtgärder som Lägg till anteckning, Markera text, Redigera text och bilder och Kopiera bild.
Åtgärder vid bildval

 • Åtgärder vid markeringsval: När du väljer en befintlig markeringskommentar i en PDF ser du snabbåtgärder för att lägga till anteckning, ändra färg eller radera kommentaren.
Åtgärder vid markeringsval

Översikt över verktyg för anteckningar och ritmarkeringar

Obs!De kompletta kommentarverktygen i Acrobat Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarer aktiverade.

Du kan använda antecknings- och ritmarkeringsverktygen för att lägga till kommentarer. Kommentarverktygen är tillgängliga i det sekundära verktygsfältet i kommentarfunktionen. Kommentarer är anteckningar och ritningar som meddelar idéer eller ger feedback för PDF-dokument. Du kan skriva ett textmeddelande med anteckningsverktyget. Du kan också använda ritverktyget för att lägga till en linje, en cirkel eller annan form och sedan skriva ett meddelande i motsvarande snabbfönster. Med hjälp av textredigeringsverktygen kan du infoga ändringsmarkeringar som en indikation på de ändringar som du vill införa i källdokumentet. De flesta kommentar- och markeringsverktygen visas inte i verktygsfältet förrän du aktiverar kommentarfunktionen.

Obs!

I Acrobat Pro kan du lägga till taggar i kommentarerna, så att läsare med nedsatt rörelseförmåga eller syn kan läsa dem med tekniska hjälpmedel.

Visa antecknings- och ritmarkeringsverktyg

Antecknings- och ritmarkeringsverktyg visas inte som standard, utom när du öppnar en PDF i ett hanterat granskningsflöde.

 1. Välj Verktyg > Kommentar när du vill öppna verktygsfältet för kommentarer. Kommentarerna som du lägger till i dokumentet visas i den högra rutan.

  Kommentarsverktygsfältet i Acrobat
  Kommentarsverktygsfältet

  Obs!

  Om du vill se etiketter tillsammans med verktygsikonerna ska du högerklicka på verktygsfältet för kommentarer och välja Visa alla etiketter.

 2. Verktyg för ritmarkeringar grupperas under menyn Ritverktyg. Klicka på ikonen Ritverktyg på verktygsfältet och välj Expandera ritverktyg när du vill lägga till ritverktyg i det sekundära verktygsfältet.

  Menyn med ritverktyg i Acrobat
  Menyn med ritverktyg

Välj ett verktyg för anteckningar eller ritmarkeringar

 • Öppna kommentarsverktygsfältet och välja önskat kommentarverktyg.
 • Öppna kommentarsverktygsfältet och klicka på ikonen Ritverktyg för att välja ritmarkeringsverktyg. Markera det önskade verktyget på menyn Ritverktyg.
Obs!

När du har skrivit den första kommentaren ändras verktyget tillbaka till markeringsverktyget, så att du kan flytta, redigera och ändra storlek på kommentaren. (Verktygen Blyertspenna och Markera text förblir markerade.)

Låt ett anteckningsverktyg vara markerat

Du kan lägga till flera kommentarer utan att markera verktyget på nytt varje gång.

 1. Välj det verktyg som du vill använda (men använd det inte ännu) i verktygsfältet för kommentarer.

 2. Klicka på ikonen Behåll verktyget markerat

Lägga till en anteckning

Obs!

De kompletta kommentarverktygen i Acrobat Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarer aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Den vanligaste typen av kommentarer är anteckningar. En anteckning har en anteckningsikon som visas på sidan och ett snabbfönster med ditt textmeddelande. Du kan lägga till en anteckning var som helst på sidan eller i dokumentytan.

Anteckningskommentar i Acrobat
Använd anteckningsverktyget för att infoga ett textmeddelande i snabbfönstret.

Lägga till en anteckningskommentar

 1. Välj anteckningsverktyget i verktygsfältet för kommentarer och klicka där du vill placera anteckningen.

 2. Skriv text i snabbfönstret. Du kan också använda markeringsverktyget  och kopiera och klistra in text från ett PDF-dokument i anteckningen.

  Obs!

  Om du stänger snabbfönstret blir texten kvar.

Redigera en anteckningskommentar

 1. Klicka eller dubbelklicka på anteckningsikonen.
 2. Gör de ändringar som krävs:
  • Om du vill ändra storleken på snabbfönstret drar du i det nedre, vänstra eller nedre, högra hörnet.

  • Klicka på ikonen Textegenskaper i verktygsfältet för kommentarer, markera texten och välj egenskapen du vill använda i verktygsfältet när du vill ändra textformateringen.

  Obs!

  Använd kommentarpanelen i dialogrutan Inställningar om du vill ändra teckenstorlek, standard för popup-fönster och andra inställningar som används för att skapa och visa kommentarer

  När du har gjort dina ändringar klickar du på stängknappen (X) i snabbfönstrets övre högra hörn. Du kan också klicka någonstans utanför snabbfönstret.

Kopiera partiell text i en anteckningskommentar

 1. Klicka eller dubbelklicka på anteckningsikonen.
 2. Markera texten. Högerklicka därefter på texten och kopiera den.

Ta bort en anteckning

 1. Välj anteckningsverktyget , handverktyget , eller markeringsverktyget .

 2. Markera anteckningsikonen och tryck sedan på Delete-tangenten.

  Du kan också dubbelklicka på anteckningsikonen och sedan välja Ta bort på Alternativ-menyn i snabbfönstret.

Lägga till en textkommentar

Använd verktyget Lägg till textkommentar för att skriva text var som helst på en PDF-sida. Verktyget Lägg till textkommentar liknar verktyget Lägg till textruta.

 1. Välj verktyget Lägg till textkommentar i verktygsfältet för kommentarer.

 2. Klicka på sidan för att placera markören.

 3. Klicka på ikonen Textegenskaper i verktygsfältet för kommentarer, markera texten och välj egenskapen du vill använda i verktygsfältet när du vill ändra textformateringen.

Ändra författarnamn för kommentarer

När du lägger till en kommentar i en PDF-fil används som standard ditt inloggningsnamn som författarnamn för kommentaren. Läs Ändra författarnamn för kommentarer om du vill ändra författarens namn.

Lägga till en linje, pil eller form

Obs!

I Acrobat Reader , är ritverktygen tillgängliga bara i PDF-dokument som har kommentarfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Du väljer ritverktyg beroende på vilken effekt du vill åstadkomma.

 1. Välj Verktyg > Kommentar. Klicka på Ritverktyg och välj ritmarkeringsverktyget i verktygsfältet för kommentarer:

  • Med verktygen Rektangel , Oval , Pil och Linje kan du skapa enkla former.

  • Med Moln  och Polygon  kan du skapa stängda former med flera segment. Med Kopplade linjer  kan du skapa öppna former med flera segment.

  • Med Blyertspennan  kan du rita på fri hand och med Radergummit  tar du bort alla pennmarkeringar.

  Obs!

  Om du vill ange linjebredd, färg och andra egenskaper, innan du ritar, väljer du det önskade verktyget och trycker sedan på Ctrl+E för att öppna egenskapsverktygsfältet. Ange önskade alternativ i verktygsfältet Egenskaper.

 2. Rita i PDF-dokumentet:
  • Om du vill skapa en molnform eller en polygonform, klickar du för att skapa utgångspunkten. Skapa sedan varje segment genom att flytta pekaren och klicka. Om du vill sluta att rita formen klickar du på startpunkten, eller så högerklickar du och väljer sedan Fullständig på menyn. Dubbelklicka där du vill att slutet på linjen för polygonen ska vara.

  • Du kan rita en linje, pil eller rektangel, genom att antingen dra över området där du vill att markeringen ska visas, eller klicka två gånger: en gång för att skapa utgångspunkten och en gång för att skapa slutpunkten.

  • Om du vill rita en fyrkant eller en cirkel, eller en linje som är vågrät, lodrät eller i 45 graders vinkel håller du ned Skift medan du drar.

  • Om du vill rita linjer på fri hand med verktyget Blyertspenna , drar du från den plats där du vill börja rita. Du kan släppa musknappen, flytta pekaren till en annan plats och fortsätta rita. Radera delar av ritningen genom att välja radergummiverktyget  och dra över de områden som du vill ta bort.

 3. Om du vill redigera eller ändra storlek på ritmarkeringen markerar du den och drar i något av handtagen.
 4. Om du vill lägga till ett snabbfönster för ritmarkeringen, väljer du handverktyget och dubbelklickar sedan på ritmarkeringen.
 5. (Valfritt) Klicka på stängningsknappen i snabbfönstret. Då anger en anteckningsikon till höger om markeringen att det finns text i snabbfönstret.

  Obs!

  Om du vill ta bort en ritmarkering, markerar du den och trycker på Delete.

Du kan också redigera PDF-filer med kommentarer online. Med vår online-redigerare för PDF-filer kan du enkelt lägga till text, klisterlappar, markeringar, teckningar och annat till PDF-filer.

Gruppera markeringar och dela upp grupper

Du kan gruppera två eller flera markeringar, så att alla kommentarer fungerar som en enda kommentar. Du kan gruppera markeringarna tillfälligt när du flyttar dem till en ny plats eller när du ändrar deras egenskaper. Det går snabbare än att redigera dem var för sig. Genom att gruppera markeringarna kan du också skilja dina egna markeringar från andra granskares markeringar vid en granskning.

Obs!

Det går inte att gruppera textredigeringsmarkeringar.

Gruppera markeringar

 1. Välj en markering med markeringsverktyget eller handverktyget.
 2. Välj de markeringar som du vill gruppera genom att Ctrl-klicka/Kommando-klicka.
 3. Högerklicka inuti markeringen och välj sedan Grupp.

Dela upp grupper

 1. Högerklicka på den grupperade markeringen och välj sedan Dela upp grupp.

Lägga till kommentarer i en textruta eller bildtext

Obs!

Kommentarverktygen i Acrobat Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Du kan använda textrute verktyget för att skapa en ruta som innehåller text. Du kan placera den var du vill på sidan och justera den till önskad storlek. En textruta ligger kvar synlig på dokumentsidan, och till skillnad från ett snabbfönster stängs den inte.

Standardinställningarna används för teckensnitt och teckenstorlek.

Lägga till kommentarer i en textruta eller bildtext

Obs!

Du kan lägga till kommentarer i japansk, kinesisk och koreansk text med textruteverktyget, men då krävs att filerna för asiatiskt språkstöd har installerats. Det går bara att ange vågrät text i textrutorna.

Du kan använda bildtextverktyget  när du vill skapa en bildtextruta. Bildtextrutor är väldigt praktiska när du vill markera ett visst område i dokumentet utan att skymma det. Bildtextrutor består av tre delar: en textruta, en ”knee”-linje och en lodrät linje. Du kan ändra storlek på varje del genom att dra i ett handtag. ”Knee”-linjen går bara att storleksändra i en riktning – vågräta ”knee”-linjer kan bara storleksändras vågrätt medan lodräta ”knee”-linjer bara kan storleksändras lodrätt. Textrutan expanderar lodrätt medan du skriver, så att all text syns.

Du kan flytta textrutan för sig eller tillsammans med den lodräta linjen. Textrutan rör sig runt en stationär ankarpunkt – pilen på den lodräta linjen – som skapas när du klickar i PDF-dokumentet första gången. Du kan ändra textrutans färg och utseende och lägga till pilar eller ledare på den lodräta linjen.

Lägga till en textruta

 1. Välj verktyget Lägg till textruta i verktygsfältet för kommentarer.

 2. Klicka i PDF-dokumentet.
 3. Välj ikonen Textegenskaper i verktygsfältet för kommentarer och välj sedan färg, justering och teckensnittsattribut för texten.

 4. Skriv texten.

  Texten radbryts automatiskt vid rutans högerkant.

 5. (Valfritt) Ändra textrutan ytterligare:
  • Markera Textruta med verktyget Välj, klicka på en av dess kanter för att markera den och dra sedan i ett hörn för att ändra dess storlek. Använd verktygsfältet Egenskaper om du vill ändra alternativen för kantlinjer och fyllningar.

  • Dubbelklicka på textrutan om du vill redigera texten eller ändra textattributen. Markera texten genom att dra över den och välj sedan alternativ i verktygsfältet Egenskaper.

 6. Om du vill ta bort textrutan markerar du den och klickar på Ta bort.

  Obs!

  Du kan också klistra in ett textblock genom att markera och kopiera texten i valfritt program, välja handverktyget i Acrobat och sedan välja Redigera > Klistra in.

Lägga till en bildtext

 1. Klicka på Ritverktyg och välj verktyget Lägg till bildtext i verktygsfältet för kommentarer.

 2. Klicka en gång för att ange var slutpunkten ska vara och klicka igen för att ange textrutans plats.
 3. Välj ikonen Textegenskaper i verktygsfältet för kommentarer och välj sedan färg, justering och teckensnittsattribut för texten.

 4. Skriv texten.

  Texten radbryts automatiskt vid rutans högerkant.

 5. (Valfritt) Ändra textrutan ytterligare:
  • Om du vill ändra storlek på bildtexten markerar du den och drar i ett av handtagen som visas.

  • Du kan flytta textrutan genom att klicka i den och sedan dra.

  • Flytta hela bildtexten genom att antingen klicka på den lodräta linjen eller en av textrutans kanter och dra.

  • Du kan ändra färg, opacitet och linjeegenskaper genom att högerklicka med markeringsverktyget på bildtexten, välja Egenskaper och sedan välja önskat alternativ.

Lägga till en ljudkommentar

Obs!

Kommentarverktygen i Acrobat Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Med verktyget för att spela in ljudkommentarer kan du lägga till en förinspelad WAV- eller AIFF-fil som en kommentar eller spela in och placera en ljudkommentar i ett dokument. Bifogade ljudfiler visas i kommentarlistan och går att spela upp på valfri plattform. Tänk dock på att du måste ha rätt maskin- och programvara installerat för att det ska gå att spela upp ljudfiler.

Lägga till en förinspelad ljudkommentar

 1. Välj verktyget Spela in ljud i verktygsfältet för kommentarer.

 2. Klicka på den plats i PDF-dokumentet där du vill placera den bifogade ljudkommentaren.

  Dialogrutan Ljudinspelare öppnas.

  Lägga till en ljudkommentar i Acrobat
  Dialogrutan Ljudinspelare utan med inspelningsknappen.

  Obs!

  Ovanstående dialogruta visas när en inspelningsenhet inte är konfigurerad för datorn.

 3. Klicka på Bläddra (Windows) eller Välj (Mac OS) och markera ljudfilen du vill bifoga.

 4. (Valfritt) Om du vill lyssna på ljudkommentaren klickar du på knappen Spela upp . När du är klar med inspelningen klickar du på Stopp-knappen och sedan på OK.

 5. Ange önskade alternativ i dialogrutan Egenskaper för bifogad ljudfil och klicka sedan på OK.

Spela in en ljudkommentar

Obs!

Kontrollera att datorn har en inspelningsenhet installerad och konfigurerad, innan du börjar spela in en ljudkommentar.

 1. Välj verktyget Spela in ljud i verktygsfältet för kommentarer.

 2. Klicka på den plats i PDF-dokumentet där du vill placera den bifogade ljudkommentaren.

  Dialogrutan Ljudinspelare öppnas.

  Dialogrutan Ljudinspelare
  Dialogrutan Ljudinspelare med inspelningsknapp.

  Obs!

  Ovanstående dialogrutan visas när en inspelningsenhet är konfigurerad för datorn.

 3. Klicka på knappen Spela in  i dialogrutan som öppnas och tala sedan rakt in i mikrofonen. När du är klar med inspelningen klickar du på Stopp-knappen och sedan på OK.

 4. Ange önskade alternativ i dialogrutan Egenskaper för bifogad ljudfil och klicka sedan på OK.

Lägga till kommentarer i en bifogad fil

Obs!

Kommentarverktygen i Acrobat Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Med verktyget för bifogade filer kan du bädda in en fil på en vald plats i ett PDF-dokument, så att läsaren kan öppna den. När du lägger till en bilaga som kommentar, kan du hänvisa till långa dokument som kanske är svåra att klistra in i ett snabbfönster eller en textruta. Om du flyttar PDF-dokumentet till en ny plats, följer den inbäddade filen med automatiskt. Om läsaren ska kunna öppna den bifogade filen, krävs ett program som kan öppna bilagan.

Obs!

Var noga med att använda verktyget Bifoga när du bifogar filer för dokumentgranskning. Filbilagor på dokumentnivå som bifogas med verktyget Bifoga en fil i Verktyg > Redigera PDF > Mer spåras inte med andra kommentarer i ett granskningsflöde, vilket kan medföra att dina bifogade kommentarer försvinner.

 1. Välj verktyget Bifoga fil i verktygsfältet för kommentarer.

 2. Klicka på den plats i PDF-dokumentet där du vill placera den bifogade filen.
 3. Markera filen som du vill bifoga och klicka sedan på Öppna. Om du bifogar ett PDF-dokument kan du markera intressanta områden med kommentarer.

 4. I dialogrutan Egenskaper för bifogad fil kan du välja inställningar för filikonen som visas i PDF-dokumentet.

  Kommentarbilagan visas även på fliken Bifogade filer (i den vänstra navigeringsrutan) med ett sidnummer som anger dess plats.

  Obs!

  Om du vill ta bort bilagan högerklickar du på ikonen för den bifogade filen och väljer sedan Ta bort.

Klistra in bilder som kommentarer

Obs!

Kommentarverktygen i Acrobat Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Med hjälp av verktyget Klistra in Urklippsbild som stämpel kan du lägga till bilder i ett PDF-dokument. Du kan kopiera de flesta bildformaten från rit- och bildredigeringsprogrammen, till exempel Adobe Photoshop och Adobe Illustrator. Om du vill lägga till bilden i PDF-dokument flera gånger kan du skapa en egen stämpel av bilden.

Obs!

Verktyget Klistra in Urklippsbild som stämpel aktiveras först när du har kopierat en bild.

 1. Kopiera en bild genom att göra något av följande:
  • I Acrobat väljer du Redigera > Ta en ögonblicksbild , och markerar sedan en bild i ett PDF-dokument. 

  • I ett annat program markerar du en bild och väljer sedan Redigera > Kopiera.

 2. Öppna en PDF.
 3. Välj Verktyg > Kommentar. Klicka på verktyget Lägg till stämpel och välj verktyget Klistra in Urklippsbild som stämpel i verktygsfältet för kommentarer.

 4. Klicka i PDF-dokumentet där du vill att bilden ska visas.
 5. Gör något av följande:
  • Flytta bilden genom att dra i den.

  • Om du vill ändra bildens storlek markerar du den och drar sedan i ett av handtagen. Håll ned Skift-tangenten när du ändrar bildstorleken. På så sätt behålls de ursprungliga proportionerna.

  • Om du vill ändra bildegenskaperna högerklickar du på bilden och väljer sedan Egenskaper.

  • Om du vill ta bort bilden högerklickar du på den och väljer Ta bort.

Kommentarinställningar

Kommenteringsinställningarna påverkar både utseendet och sättet som du visar kommentarer och markeringar i PDF-dokument.

Obs!

En granskare kan placera kommentarer varsomhelst inom dokumentramen. Som ett resultat av detta kan du ibland behöva rulla dokumentet eller zooma ut för att se kommentarer som är placerade utanför sidområdet.

Välj Kommentar under Kategorier i dialogrutan Inställningar.

Visar kommentarer

Teckensnitt, teckenstorlek

I Windows kan du bestämma vilket teckensnitt och vilken storlek texten i snabbfönstren ska ha. I Mac OS kan du bara välja mellan inställningarna stort, medel eller litet teckensnitt. Den här inställningen gäller för alla nya och befintliga kommentarer.

Popup-opacitet

Avgör opaciteten i kommentarfönstren i värden från 1 till 100. När snabbfönstret är öppet men inte markerat, gör ett opacitetsvärde på 100 hela fönstret ogenomskinligt, medan lägre värden gör det mer genomskinligt.

Aktivera textindikeringar och funktionsbeskrivningar

Visar en funktionsbeskrivning när du placerar pekaren över en kommentar som innehåller ett snabbfönster. Funktionsbeskrivningen innehåller författarens namn, kommentarstatusen och två rader av texten. Detta är standardinställningen.

Skriv ut anteckningar och popup-fönster

Detta anger att snabbfönstren som är kopplade till kommentarerna samt ikonerna för bifogade anteckningar, ljudklipp och filer skrivs ut exakt så som de visas på sidan.

I stället för att välja det här alternativet kan du skriva ut kommentartext med olika layouter genom att välja Arkiv > Skriv ut och sedan klicka på Sammanfatta kommentarer. Mer information finns i dokumentet om utskrift av kommentarer.

Visa kopplingslinjer mellan en kommentar och popup-fönster när muspekaren förs över kommentarmarkeringar

När du placerar pekaren över en kommentarmarkering (t.ex. färgmarkerad text eller en anteckningsikon), visas den skuggade kopplingslinjen. Detta är standardinställningen.

Se till att popup-fönster visas när dokumentet bläddras

När du bläddrar i ett PDF-dokument, flyttar sig snabbfönstret så att det hela tiden syns i dokumentfönstret. Detta är standardinställningen.

Snabbfönsterbeteende

Öppna popup-fönster för kommentarer som inte är anteckningar automatiskt

Ett snabbfönster visas när du skapar en kommentar med ett ritverktyg, stämpelverktyget eller pennverktyget.

Dölj popup-fönster med kommentarer när kommentarlistan är öppen

Gör så att det blir mindre rörigt på skärmen när en sida innehåller många kommentarer. Detta är standardinställningen.

Öppna popup-fönster automatiskt när muspekaren förs över

När du placerar pekaren över en kommentar av någon typ, inklusive ritmarkeringar och stämplar, öppnas snabbfönstret.

Göra kommentarer

Använd alltid inloggningsnamnet som författarnamn

Bestämmer vilket namn som ska visas i snabbfönstret som du skapar. Om det här alternativet är markerat används inloggningsnamnet på identitetspanelen i dialogrutan Inställningar. Om alternativet inte är markerat används det författarnamn du angav i dialogrutan för kommentaregenskaper. Detta är standardinställningen.

Skapa nya popup-fönster justerade vid dokumentets kant

Justerar snabbfönster längs den högra sidan av dokumentfönstret, oavsett var kommentarmarkeringen (t.ex. en anteckningsikon eller en färgmarkerad kommentar) läggs till. Om det här alternativet avmarkeras, visas snabbfönstret bredvid kommentarmarkeringen. Detta är standardinställningen.

Tillåt kapslade svar i klisterlappar (kräver omstart)

Besvara anteckningar i svarstrådar. Om du väljer det här alternativet visas alla kommentarer som en konversation och alla svar visas som en enda tråd.

Aktivera textval för markering, genomstrykning och understrykning

Gör det möjligt för dig att välja och kopiera text för markering, genomstrykning och understrykning av kommentarer.

Visa kryssruta

Visar kryssrutan konsekvent för alla kommentarer.

Göra kommentarer (för Acrobat)

Kopiera inringad text till popup-fönstret för ritkommentar

Kopierar text som du ringar in med ritverktygen i det snabbfönster som är kopplat till ritmarkeringen.

Kopiera markerad text till popup-fönstren för markering, överstrykning och understrykning

Kopierar markerad text till det snabbfönster som är kopplat till textredigeringskommentarerna, t.ex. sådana som har skapats med färgmarkeringsverktyget.

Ändra kommentarernas utseende

Obs!

De kompletta kommentarverktygen i Acrobat Reader är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarer aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Du kan ändra färg och utseende på kommentarer och markeringar innan eller efter att du har skapat dem. Du kan ställa in det nya utseendet som standardutseende för verktyget.

Obs!

Om du vill ändra visningen av ditt namn i kommentarerna öppnar du dialogrutan Inställningar, väljer Kommentar och avmarkerar därefter Använd alltid inloggningsnamnet som författarnamn.

Du kan använda ikonerna för färgväljaren och textegenskaperna i verktygsfältet för kommentarer för det valda verktyget.

Färgväljare
Färgväljaren på verktygsfältet för kommentarer

Textformateringsverktyg
Textformateringsverktyget på verktygsfältet för kommentarer

Alternativt kan du kan välja Egenskaper på snabbmenyn och sedan välja passande alternativ.

Egenskaper
Egenskaper med anteckningsikonen markerad

Med popup-text och formateringsalternativ
Med popup-text och formateringsalternativ

Ändra utseendet på en kommentar och ställa in det som standard

 1. Högerklicka på kommentaren eller dess ikon och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn när du har skrivit en kommentar.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper och klicka på OK:

  • Klicka på fliken Utseende och ändra t.ex. färgen och typen av ikon som ska användas. Den typ av kommentar som valts anger vilka alternativ som är tillgängliga.

  • Klicka på fliken Allmänt och ändra författarens namn och ämnet för kommentaren.

  • Klicka på fliken Granska tidigare om du vill se historiken över ändringar av status för en kommentar under en granskning som användare har gjort.

  • Markera Låst längst ned i dialogrutan Egenskaper om du vill hindra att en kommentar redigeras eller tas bort.

  • Markera kryssrutan Gör egenskaperna till standard längst ned i dialogrutan Egenskaper om du vill tillämpa dessa egenskaper på alla följande kommentarer av samma typ.

Ställa in standardutseende för ett verktyg

 1. Högerklicka på kommentaren och välj Egenskaper sedan du skapat en kommentar.

 2. Ange önskade egenskaper och klicka sedan på OK.

 3. Högerklicka på kommentaren och välj Använd aktuella egenskaper som standard.

  Alla kommentarer som du skapar med det här verktyget får de egenskaper som du har ställt in. Befintliga kommentarer påverkas inte, inte heller utseendet på texten i snabbfönster.

Riktar granskarens uppmärksamhet mot din kommentar

Använd @omnämnande när det är något som du vill att en granskare ska uppmärksamma.

Obs!

När du använder @-taggning i dina personliga kommentaranteckningar i en PDF-fil, aktiveras granskningsläget för dig. Granskarna får en e-postinbjudan med en länk till den delade granskningsfilen i Document Cloud.

 1. I kommentartexten klickar du på @-symbolen.

  @omnämnande är menat för att dra till sig granskarnas uppmärksamhet

 2. En popup-meny visas med en lista över granskare. Välj granskaren som du vill nämna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto

[Feedback V2 Badge]