Underteckna PDF-filer

Med Reader kan du underteckna PDF-dokument och låta signaturen ingå i filen. Om du visar en PDF-fil på webben, ska du hämta PDF-filen innan du undertecknar den.

Vissa dokument har säkerhetsinställningar som inte tillåter elektroniska underskrifter. Skriv ut sådana dokument och underteckna sedan den utskrivna kopian.

Underteckna ett dokument

I Reader kan du skriva ditt namn med tangentbordet, rita underskriften eller placera en bild av din signatur i ett dokument. Du kan även lägga till text, till exempel ditt namn, företag, titel eller datumet. När dokumentet är klart blir underskriften en del av PDF-filen.

 1. Öppna den PDF-fil som du vill signera.

 2. Klicka på ikonen Signera  i verktygsfältet för att öppna panelen Signera, eller klicka i på rutan Signera.

  Obs!

  Om ikonen Signera inte syns i verktygsfältet, högerklickar du i verktygsfältet och väljer Arkiv > Lägg till text eller signatur.

 3. Om du vill lägga till text som ditt namn, företag eller titel, klickar du på Lägg till text i panelen Jag måste signera. Klicka i dokumentet där du vill lägga till text och skriv.

  Med alternativet Lägg till text kan du lägga till namn, företag eller datum i PDF-filen.

 4. (Valfritt) Om dokumentet kräver att du väljer ett alternativ, klickar du på Lägg till bock. Klicka i dokumentet för att placera bocken i dokumentet.

 5. Klicka på Placera signatur i rutan Signera.

  Första gången du undertecknar, öppnar alternativet Placera signatur en dialogruta där du kan skapa eller importera din signatur.

 6. (Första gången du undertecknar) I dialogrutan Placera signatur väljer du hur du vill placera din signatur:

  Skriva min signatur

  Skriv ditt namn i fältet Ange ditt namn. Reader skapar en signatur åt dig. Du kan välja mellan några olika signaturformat. Klicka på Ändra signaturformat om du vill visa ett annat format. När du är nöjd med din underskrift klickar du på Acceptera.

  Rita min signatur

  Rita din underskrift i fältet Rita din signatur. När du är nöjd med din underskrift, klickar du på Acceptera.

  Använda en bild

  Klicka på Bläddra och leta reda på filen med din signatur. När signaturen visas i dialogrutan klickar du på Acceptera.

  Obs!

  Om du inte har någon bild av din signatur, skriver du ditt namn på ett rent, tomt papper med svart penna. Fotografera eller skanna signaturen och överför bildfilen (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF eller PDF) till datorn. Du ska inte beskära bilden. Reader importerar bara signaturen.

  Du kan välja att skriva, rita eller importera en signatur. Reader använder den signaturen när du undertecknar PDF-filer i framtiden.

 7. Klicka i PDF-dokumentet där du vill placera signaturen.

 8. Gör något av följande om du behöver rotera signaturen eller ändra sorlek på den.

  A. Flyttningspekare B. Pekare för att ändra storlek C. Roteringspekare 

  Flytta

  Placera pekaren över signaturen och drar den till rätt plats.

  Ändra storlek

  Ändra storleken genom att dra i ett handtag i ett hörn.

  Rotera

  Placera pekaren över rotationshandtaget (i mitten längst upp). När pekaren förvandlas till en rund pil drar du för att rotera signaturen.

 9. Spara det undertecknade dokumentet genom att klicka på  eller genom att välja Arkiv > Spara.

 10. När du får ett meddelande om att "Du har lagt till en underskrift eller initialer. Vill du slutföra ändringarna?" klickar du på Bekräfta.

 11. Ange en plats för filen och klicka sedan på Spara.

Skicka ett undertecknat dokument med e-post eller fax

Du kan skicka undertecknade dokument via fax eller e-post med tjänsten Adobe Sign. Adobe Sign sparar en kopia på ditt onlinekonto så att du enkelt kommer åt den vid ett senare tillfälle. Du kan logga in på Adobe Sign med ditt Adobe ID eller skapa ett konto.

 1. När dokumentet är klart och du har lagt till din signatur eller dina initialer, klickar du på Skicka signerat dokument i rutan Signera.

 2. När du får ett meddelande om att "Du har lagt till en underskrift eller initialer. Vill du slutföra ändringarna?", klickar du på Bekräfta och skicka.

 3. Ange en plats för filen och klicka sedan på Spara.

 4. När du ser meddelandet ”Ditt signerade dokument kommer att överföras till Adobe Sign…”, klickar du på Överför.

 5. När Adobe Sign öppnas i webbläsaren fyller du i de fält som krävs och klickar på Leverera.

 6. Följ instruktionerna på skärmen om hur du registrerar och skickar dokumentet.

Hämta PDF-filer som undertecknats av andra med Adobe Sign

Med Adobe Sign kan du hämta dokument som andra har undertecknat. Adobe Sign är en onlinetjänst där användarna snabbt kan underteckna dokument i en webbläsare utan att ett digitalt ID krävs. Tjänsten spårar hela processen.

Adobe Sign-tjänsten skickar ett meddelande med e-post till de personer du vill ska underteckna ett dokument. De granskar och undertecknar dokumentet på den skyddade Adobe Sign-webbplatsen. När dokumentet är undertecknat får både du och de personer som undertecknat den signerade PDF-filen med e-post. Adobe Sign lagrar det undertecknade dokumentet på ditt konto för framtida referens. Mer information finns på Adobe Signs produktsida.

 1. Öppna den PDF-fil som du vill ska undertecknas.

 2. Öppna rutan Signera (klicka på Signera till höger i verktygsfältet).

 3. Öppna panelen genom att klicka på Be andra signera.

 4. Klicka på Skicka för signering.

 5. När meddelandet ”Dokumentet har överförts till Adobe Sign” visas, klickar du på Gå till Adobe Sign för att fortsätta.

 6. När Adobe Sign-webbplatsen visas i webbläsaren följer du anvisningarna på skärmen och skickar PDF-filen.

Underteckna med ett elektroniskt ID

I Reader kan bara PDF-filer som har användningsrättigheter aktiverade undertecknas med ett elektroniskt ID. Om du inte har något elektroniskt ID, kan du skapa ett med hjälp av instruktionerna på skärmen. Mer information finns på Digitala ID.

 1. Öppna den PDF-fil som du vill signera.

 2. Gör något av följande:

  Lägg till en elektronisk underskrift

  Klicka på Arbeta med certifikat i rutan Signera och klicka sedan på Signera med certifikat. Rita en rektangel där du vill placera underskriften. (Om alternativet är inaktiverat, har inte den som skapade PDF-filen aktiverat användning av elektroniska underskrifter.)

  Obs!

  Om du visar PDF-filen i en webbläsare, klickar på du på ikonen Signera  i verktygsfältet längst upp i fönstret.

  Ett fält för elektronisk underskrift

  Om formuläret innehåller ett fält för elektronisk underskrift, öppnar du dialogrutan Signera dokument genom att dubbelklicka i fältet.

 3. Om inga elektroniska underskrifter är konfigurerade visas dialogrutan Lägg till digitalt ID. Skapa en underskrift med hjälp av instruktionerna på skärmen.

 4. Gör följande i dialogrutan Signera dokument:

  • Välj en signatur på Signera som-menyn.
  • Ange Lösenord för den markerade elektroniska signaturen
  • Välj ett Utseende eller välj Skapa nytt utseende.
  • Aktivera Lås dokumentet efter signering om alternativet är tillgängligt. Det gör du bara om du är den sista mottagaren som ska underteckna dokumentet. Om du markerar det här alternativet låses alla fält – även signaturfältet.
 5. Klicka på Signera för att placera den elektroniska underskriften på PDF-filen.

Använd läget Förhandsgranska dokument om du vill visa och underteckna dokumentet i ett statiskt och säkert läge. Dynamiskt innehåll, t.ex. multimedia och JavaScript, blockeras.

Hantera certifikat (säkra PDF:er)

Den som skapar en PDF-fil kan kryptera dokumentet med ett certifikat som verifierar digitala signaturer. Certifikat som du tar emot från andra kan du lagra i en lista över betrodda identiteter. Listan är som en adressbok, och med den kan du validera dessa användares signaturer för alla dokument som du tar emot från dem.

Mer information finns i Certifikatbaserade signaturer.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto