Riešenie problému s pripojením pre aplikácie Adobe

Nepodarilo sa vám stiahnuť aplikácie Adobe v dôsledku problémov s internetovým pripojením, napríklad pripojenie sa nenašlo, je obmedzené alebo sa nepodarilo pripojiť k sieťovým jednotkám? Zistite, ako tieto problémy opraviť.

Pri sťahovaní alebo inštalácii aplikácií Adobe sa môže vyskytnúť chyba v dôsledku problémov s pripojením alebo so stabilitou. Tieto problémy skúste opraviť podľa nasledujúcich riešení v poradí, v akom za sebou nasledujú. 

Na stiahnutie alebo aktualizáciu aplikácie sa vyžaduje internetové pripojenie. Skontrolujte, či ste pripojení na internet a kliknite na tlačidlo Skúsiť znovu.

Softvérové brány firewall obmedzujú prístup do vášho počítača. Niektoré softvérové brány firewall vás vyzvú, keď sa program pokúsi o prístup na internet. Používatelia nahlásili okolnosti, kedy nastavenia softvérovej/hardvérovej brány firewall spôsobili chyby pri sťahovaní. Najbežnejšou chybou v súvislosti s týmto problémom je chyba 205. Iné chyby môžu súvisieť s konfiguráciou brány firewall.

 • Ak sa zobrazí výzva, povoľte počítačovej aplikácii Creative Cloud prístup na internet.
 • Ak sa nezobrazí výzva, dočasne deaktivujte softvérové brány firewall, aby ste zistili, či bránia prístupu na internet. Ak potrebujete pomoc, pozrite si dokumentáciu softvérovej brány firewall.

Dočasne vypnite svoj antivírusový softvér. Informácie o dočasnom vypnutí kontroly vírusov nájdete v dokumentácii k antivírusovému softvéru.

Veľa organizácií používa hardvérové brány firewall a server proxy, ktorý zabraňuje softvéru prístup na externý server. Hardvérové riešenie sa vzťahuje na všetky počítače v podnikovej sieti. Väčšina domácich sietí nepoužíva hardvérovú bránu firewall ani technológiu proxy.

 • Ak chcete získať informácie o bráne firewall alebo o serveri proxy, obráťte sa na oddelenie IT vo vašej spoločnosti.
 • Nakonfigurujte prehliadač podľa informácií o technológii proxy alebo bráne firewall.
 • Nakonfigurujte podnikovú bránu firewall tak, aby obchádzala servery. Sú prístupné tieto servery:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80

Ak ste pripojení k sieti Wi-Fi, skúste sa pripojiť cez káblovú sieť. Ak ste pripojení ku káblovej sieti, skúste iný kábel.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu