Goedkeuringswerkstromen

Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat.

Goedkeuringswerkstromen

Acrobat-gebruikers (alleen in de taalversies voor Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Japans en Koreaans) kunnen PDF's verzenden als e-mailbijlagen die u door anderen kunt laten goedkeuren. Als deelnemers een goedkeuringsverzoek openen in Acrobat (alle talen), kunnen zij de PDF goedkeuren door een digitale identiteitsstempel toe te voegen. Vervolgens kunnen zij de PDF naar andere fiatteurs sturen of de PDF terugsturen naar de aanvrager en eventuele andere deelnemers. De aanvrager kan de voortgang volgen door op te geven dat hij of zij telkens een melding wil ontvangen als de PDF wordt goedgekeurd. De werkstroom eindigt op het moment dat de laatste deelnemer de laatste goedkeuring toevoegt. Als een PDF niet wordt goedgekeurd, moet de goedkeuringswerkstroom opnieuw worden gestart.

Opmerking:

Als u de werkstroom in gang zet met Acrobat Pro, kunt u gebruikers van Reader 9 of later uitnodigen om deel te nemen door opmerkingen in te schakelen in de PDF.


Wizard stelt goedkeuringswerkstromen in (links); Palet Stempels bevat stempels voor het goedkeuren van documenten (rechts).

 

Een PDF ter goedkeuring verzenden

Wanneer u een PDF ter goedkeuring verzendt via e-mail (alleen Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Japans en Koreaans), ontvangen fiatteurs de PDF als een e-mailbijlage. Ontvangers die de PDF-bijlage openen, kunnen een digitale identiteitsstempel uit het palet Stempels toepassen en vervolgens de gewenste selectie opgeven op de documentberichtenbalk.

Gebruik de wizard in Acrobat om een PDF ter goedkeuring te verzenden. Met behulp van de aanwijzingen van de wizard kunt u fiatteurs uitnodigen, aanwijzingen aanpassen en de PDF verzenden.

In Acrobat Pro maakt de wizard opmerkingen in de PDF mogelijk, zodat Acrobat Reader-gebruikers kunnen deelnemen aan de goedkeuringswerkstroom.

Voordat u een goedkeuringswerkstroom in gang zet, dient u te controleren of uw e-mailtoepassing is geconfigureerd om te kunnen werken met Acrobat.

 1. Kies Delen > Verzenden via e-mail voor goedkeuring om een goedkeuringswerkstroom te starten.
 2. Typ desgevraagd uw e-mailadres in het dialoogvenster Identiteitsinstellingen.
 3. Geef een PDF op en klik op Volgende.
 4. Typ het e-mailadres van de eerste fiatteur in het vak Aan.
 5. (Acrobat Pro) Geef de desbetreffende opties op als u Reader-gebruikers in staat wilt stellen deel te nemen of als u een kennisgeving wilt ontvangen van de goedkeuringsstatus van elke deelnemer.
 6. (Acrobat Standard) Geef de desbetreffende opties op als u een kennisgeving wilt ontvangen van de goedkeuringsstatus van elke deelnemer.
 7. (Optioneel) Typ aanvullende aanwijzingen voor de eerste fiatteur boven aan het e-mailbericht.

  Alleen het standaardtekstbericht en de aanwijzingen worden doorgestuurd naar de volgende fiatteurs.

  Opmerking:

  Het e-mailbericht met de uitnodiging bevat aanwijzingen om de deelnemers te helpen bij het uitvoeren van het goedkeuringsproces. Wijzig of verwijder deze tekst niet.

 8. Klik op Uitnodiging verzenden.

Deelnemen aan een goedkeuringswerkstroom

Als u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een goedkeuringswerkstroom, ontvangt u een e-mailbericht waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe u de bijgevoegde PDF moet goedkeuren. Wanneer u de PDF opent, wordt het palet Stempels geopend en verschijnt de documentberichtenbalk boven aan de PDF. Als u met een eerdere versie dan Acrobat 7.0 werkt, wordt u gevraagd de meest recente versie van Reader te downloaden.

U kunt elke gewenste digitale identiteitsstempel selecteren in het palet Stempels om het document goed te keuren. Een digitale identiteitsstempel bevat identiteitsgegevens die u opgeeft, zoals naam, functie, organisatie en e-mailadres. U kunt een identiteitsstempel gebruiken in plaats van een handtekening. Wanneer u een stempel toepast, wordt deze onderdeel van de pagina-inhoud van het document. U kunt uw eigen stempel verwijderen tijdens het goedkeuringsproces, maar wanneer het goedkeuringsproces is voltooid, is uw stempel vergrendeld. U kunt geen stempels van andere deelnemers verplaatsen of verwijderen.

U kunt documenten die niet aan uw normen voldoen, ook afwijzen.

Behalve digitale stempels kunt u ook andere typen opmerkingen aan een PDF toevoegen, zoals notitieopmerkingen, tekstbewerkingen, eigen stempels en bestandsbijlagen.

Een PDF goedkeuren

 1. Open de PDF-bijlage in het e-mailbericht waarin u wordt uitgenodigd om aan de goedkeuring deel te nemen.
  Opmerking:

  Als u nog geen identiteitsinformatie hebt toegevoegd aan de stempel, wordt u gevraagd dat te doen.

 2. Selecteer een stempel in het palet Stempel. Schuif het venster of sleep een hoek om het venster te vergroten als u alle stempels wilt zien.
 3. Klik op het document waarop u de goedkeuringsstempel wilt toepassen.
  Opmerking:

  Als u een toegepaste digitale identiteitsstempel wilt verwijderen, selecteert u deze en drukt u op Delete. Als u Afdrukken, Kopie opslaan of E-mail selecteert tijdens het goedkeuringsproces, kunt u uw stempel niet verwijderen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u het document naar de volgende fiatteur wilt verzenden, klikt u op de knop Goedkeuren op de documentberichtenbalk. Typ het e-mailadres van de volgende fiatteur in het vak Aan van het dialoogvenster Verzenden naar volgende fiatteur, voeg adressen voor eventuele andere ontvangers toe en klik op Verzenden.

  • Als u het goedkeuringsproces wilt voltooien, klikt u op de knop Laatste goedkeuring op de documentberichtenbalk. Geef in het dialoogvenster Laatste goedkeuring voltooien op of er een goedkeuringsmelding moet worden verzonden in het menu Methode voor laatste goedkeuring. Als u een melding wilt verzenden, typt u een e-mailadres in het vak Aan, voegt u de adressen voor eventuele andere ontvangers toe en klikt u op Verzenden. Als u geen melding wilt verzenden, klikt u op Voltooien.

   Als de optie Aanvrager per e-mail de goedkeuringsstatus melden is ingeschakeld, verschijnt een afzonderlijke e-mailmelding die is gericht aan de aanvrager. Klik op Verzenden om deze melding te verzenden.

 5. Sla de PDF op.
  Opmerking:

  Als u de knop E-mail  op de werkbalk gebruikt om de PDF te verzenden, maakt de PDF niet langer deel uit van de werkstroom en staan de goedkeuringsopties niet ter beschikking van de ontvanger van het e-mailbericht.

Een PDF afwijzen

Als de PDF die u hebt ontvangen in de goedkeuringsaanvraag niet voldoet aan de vereisten voor goedkeuring, gebruikt u de opties op de documentberichtenbalk om het document af te wijzen en terug te sturen naar de aanvrager. Als een PDF wordt afgewezen, moet de goedkeuringswerkstroom opnieuw worden gestart.

 1. Open de PDF-bijlage in het e-mailbericht waarin u wordt uitgenodigd om aan de goedkeuring deel te nemen.
 2. Klik op Afwijzen op de documentberichtenbalk.
 3. Typ het e-mailadres van de aanvrager in het vak Aan van het dialoogvenster Afwijzen en melding verzenden. Als de optie Aanvrager per e-mail de goedkeuringsstatus melden is ingeschakeld, wordt een afzonderlijk e-mailbericht verzonden aan de aanvrager van de goedkeuring. Klik op Verzenden.
 4. Klik op Verzenden in het e-mailbericht dat wordt weergegeven.

Identiteitsgegevens toevoegen of wijzigen voor een digitale stempel

 1. Kies in het menu Stempel in het deelvenster Annotaties de optie Stempelpalet weergeven.
 2. Selecteer in het palet Stempels de optie Digitale identiteitsstempels, klik met de rechtermuisknop op de stempel en kies Identiteit bewerken.
 3. Typ of wijzig in het dialoogvenster Identiteitsinstellingen uw naam, functie, bedrijfsnaam, afdeling en e-mailadres en klik op Voltooien.
Opmerking:

U kunt uw identiteitsgegevens ook wijzigen in het dialoogvenster Voorkeuren. Selecteer Identiteit onder Categorieën.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?