Opmerkingen in PDF's

Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Overzicht van annotaties en markeringen voor tekeningen

Opmerking:

In Reader zijn alle gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

U voegt opmerkingen toe met de gereedschappen Annotaties en Markering voor tekeningen (deelvenster Opmerkingen). Opmerkingen zijn notities en tekeningen die ideeën moeten overbrengen of feedback geven voor PDF's. U kunt een tekstbericht typen met het gereedschap Notitie. U kunt ook een lijn, cirkel of een andere vorm toevoegen met het tekengereedschap en vervolgens een bericht typen in de bijbehorende pop-upnotitie. Met de tekstbewerkingsgereedschappen kunt u bewerkingsmarkeringen toevoegen om wijzigingen aan te geven die u wilt aanbrengen in het brondocument. De meeste gereedschappen voor opmerkingen en markeringen worden pas op de werkbalk weergegeven als u ze toevoegt.

Opmerking:

Als u een PDF in een browser opent voor een gedeelde revisie die is beëindigd, zijn de gereedschappen voor opmerkingen niet beschikbaar.

De meeste opmerkingen bestaan uit twee delen: het pictogram (of de markering) dat op de pagina wordt weergegeven, en het tekstbericht dat in een pop-upnotitie wordt weergegeven wanneer u (dubbel)klikt op het pictogram of de aanwijzer op het pictogram plaatst.

Nadat u een opmerking hebt toegevoegd, blijft deze geselecteerd tot u elders op de pagina klikt. Een geselecteerde opmerking krijgt een blauw halo zodat u de markering gemakkelijk op de pagina kunt terugvinden. Er verschijnt een draadframe met selectiegrepen op tekenmarkeringen en stempels waarmee u de grootte en de vorm kunt aanpassen.

U kunt in Acrobat Pro codes toevoegen aan uw opmerkingen, zodat gebruikers met een visuele of motorische handicap deze kunnen lezen met behulp van hierop toegespitste technologieën.

Deelvenster Annotaties

A. Notitie toevoegen B. Tekst markeren C. Bestand bijvoegen D. Geluid opnemen E. Gereedschap en menu Stempel toevoegen F. Tekst invoegen bij cursor G. Tekst vervangen H. Doorhaling I. Onderstreping J. Notitie toevoegen aan tekst 

Deelvenster Tekeningmarkeringen

A. Tekstvak toevoegen B. Bijschrifttekst toevoegen C. Lijn tekenen D. Pijl tekenen E. Ovaal tekenen F. Rechthoek tekenen G. Wolk tekenen H. Veelhoek tekenen I. Verbonden lijnen tekenen J. Vrije vorm tekenen K. Vrije vorm wissen 

Typen opmerkingen in een PDF

A. Stempel B. Tekstbewerking C. Aanwijzen met de muis (knopinfo) D. Notitie 

Aanvullende bronnen

Zie deze bronnen voor video's en zelfstudies over het plaatsen van opmerkingen:

Gereedschappen Annotaties en Markeringen voor tekeningen tonen

De gereedschappen Annotaties en Markeringen worden alleen standaard weergegeven wanneer u een PDF opent in een beheerde revisiewerkstroom.

 1. Klik op de knop voor het taakvenster Opmerking en klik op het deelvenster Annotatie of Markeringen voor tekeningen.

Een gereedschap voor annotaties of markering voor tekeningen selecteren

 • Kies Opmerking > Annotaties > [gereedschap].
 • Kies Opmerking > Markeringen voor tekeningen > [gereedschap].
Opmerking:

Nadat u een eerste opmerking hebt gemaakt, verandert het gereedschap weer in het gereedschap Selectie, zodat u de opmerking kunt verplaatsen of bewerken of de grootte ervan kunt wijzigen. (De gereedschappen Potlood en Tekst markeren blijven geselecteerd.)

Een annotatiegereedschap geselecteerd houden

U kunt meerdere opmerkingen toevoegen zonder het gereedschap opnieuw te selecteren.

 1. Selecteer het gereedschap dat u wilt gebruiken (maar nu nog niet gebruikt).
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of Control-klik (Mac OS) en kies de optie Gereedschap geselecteerd houden.

Voorkeuren voor opmerkingen

Voorkeuren voor opmerkingen hebben invloed op zowel het uiterlijk van de annotaties en markeringen als de manier waarop ze in PDF's worden weergegeven.

Opmerking:

Een revisor kan opmerkingen overal in het documentkader plaatsen. Daar moet u soms schuiven of uitzoomen om opmerkingen te zien die zich buiten de pagina bevinden.

Selecteer Opmerkingen onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

Lettertype, Tekengrootte

In Windows kunt u het lettertype en de grootte bepalen van de tekst in pop-upnotities. In Mac OS kunt u alleen de instellingen Groot, Middel of Klein voor het lettertype selecteren. Deze instelling is van toepassing op alle nieuwe en bestaande opmerkingen.

Ondoorzichtigheid van pop-ups

Deze instelling bepaalt de dekking van pop-upnotities met opmerkingen met een waarde tussen 1 en 100. Wanneer een pop-upnotitie is geopend maar niet geselecteerd, is de notitie met een dekkingswaarde van 100 helemaal ondoorzichtig. Hoe lager de waarde, hoe doorzichtiger de notitie wordt.

Tekstindicatoren en knopinfo inschakelen

Hiermee wordt knopinfo weergegeven wanneer u de aanwijzer op een opmerking plaatst die een pop-upnotitie bevat. De knopinfo bestaat uit de naam van de auteur, de status van de opmerking en twee regels met tekst. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Notities en pop-ups afdrukken

Hiermee wordt aangegeven dat aan opmerkingen gekoppelde pop-upnotities en pictogrammen voor notitie-, geluids- en bestandsbijlagen exact worden afgedrukt zoals deze op de pagina voorkomen.

In plaats van deze optie te selecteren, kunt u de tekst van opmerkingen in verschillende indelingen afdrukken. Kies hiervoor Bestand > Afdrukken en klik op Overzicht opmerkingen.

Bij aanwijzen met de muis lijnen tonen die opmerkingsmarkeringen verbinden met hun pop-ups

Als u de muisaanwijzer op een opmerkingsmarkering plaatst (bijvoorbeeld een onderstreping of een notitiepictogram), verschijnt de getinte verbindingslijn. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Zorgen dat pop-ups zichtbaar zijn tijdens bladeren door het document

Terwijl u door een PDF-document bladert, verschuiven de pop-upnotities op een bepaalde pagina, zodat deze zichtbaar blijven in het documentvenster. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Automatisch pop-ups met opmerkingen openen voor andere opmerkingen dan notities

Er verschijnt een pop-upnotitie als u een opmerking maakt met een tekengereedschap, het gereedschap Stempel of het gereedschap Potlood.

Pop-ups met opmerkingen verbergen wanneer de lijst met opmerkingen is geopend

Hiermee kunt u voorkomen dat het scherm te vol wordt wanneer een pagina een groot aantal opmerkingen bevat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Automatisch pop-ups openen bij aanwijzen met muis

Als u de muisaanwijzer op een opmerking van een willekeurig type plaatst, inclusief markeringen voor tekeningen en stempels, wordt de pop-upnotitie geopend.

Altijd aanmeldingsnaam gebruiken voor naam auteur

Hiermee wordt bepaald welke naam wordt weergegeven in de pop-upnotitie die u maakt. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de aanmeldnaam uit Voorkeuren Id gebruikt. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt de standaardnaam gebruikt die u hebt opgegeven bij Auteur in een van de dialoogvensters voor opmerkingsvoorkeuren. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Nieuwe pop-ups maken die zijn uitgelijnd met de rand van het document

Hiermee worden pop-upnotities uitgelijnd met de rechterkant van het documentvenster, ongeacht de plaats waar de opmerkingsmarkering (bijvoorbeeld een notitiepictogram of een gemarkeerde opmerking) wordt toegevoegd. Als deze optie is uitgeschakeld, verschijnt de pop-upnotitie naast de opmerkingsmarkering. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Omcirkelde tekst kopiëren naar pop-ups voor opmerkingen over tekeningen

Hiermee wordt de tekst gekopieerd die u met de tekengereedschappen omcirkelt in de pop-upnotitie die is gekoppeld aan de markering voor tekeningen.

Geselecteerde tekst kopiëren naar pop-ups met opmerkingen over markeringen, doorhalingen en onderstrepingen

Hiermee wordt geselecteerde tekst gekopieerd naar de pop-upnotitie die is gekoppeld aan de tekstbewerkingsopmerkingen, zoals de markeringen die zijn gemaakt met het gereedschap Tekst markeren.

De weergave van opmerkingen wijzigen

Opmerking:

In Reader zijn alle gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

U kunt de kleur en de weergave van opmerkingen of markeringen wijzigen vóór- of nadat u deze maakt. U kunt de nieuwe weergave instellen als standaard voor het gereedschap.

Opmerking:

Als u wilt wijzigen hoe uw naam in opmerkingen wordt weergegeven, opent u het dialoogvenster Voorkeuren, selecteert u Opmerkingen en schakelt u Altijd aanmeldingsnaam gebruiken voor naam auteur uit.

Eigenschappen

A. Met geselecteerd notitiepictogram B. Met geselecteerde pop-uptekst 

De weergave van een opmerking wijzigen en als standaard instellen

 1. Nadat u een opmerking hebt gemaakt, kiest u Eigenschappen in het menu Opties van de pop-upnotitie.
 2. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen op een van de volgende manieren te werk en klik vervolgens op Sluiten:
  • Klik op het tabblad Weergave om opties zoals de kleur en het type pictogram te wijzigen. Het type geselecteerde opmerking bepaalt welke opties beschikbaar zijn.

  • Klik op het tabblad Algemeen om de naam van de auteur en het onderwerp van de opmerking te wijzigen.

  • Klik op het tabblad Revisiegeschiedenis om de geschiedenis te zien van wijzigingen die tijdens een revisie zijn aangebracht in de status van een opmerking.

  • Schakel Vergrendeld in onder in het dialoogvenster Eigenschappen om te voorkomen dat een opmerking wordt bewerkt of verwijderd.

  • Selecteer Eigenschappen als standaard instellen onder in het dialoogvenster Eigenschappen om deze eigenschappen toe te passen op alle volgende opmerkingen van dit type.

De standaardweergave voor een gereedschap instellen

 1. Klik in het deelvenster Annotaties en Markeringen voor tekeningen van het taakvenster Opmerking met de rechtermuisknop op het gereedschap dat u wilt gebruiken en kies Standaardeigenschappen gereedschap.
 2. Stel de gewenste eigenschappen in en klik op OK.

  Bij alle opmerkingen die u met dit gereedschap maakt, worden de eigenschappen toegepast die u hebt ingesteld. Bestaande opmerkingen worden niet beïnvloed, evenmin als het uiterlijk van de tekst in pop-upnotities.

Een notitie toevoegen

Opmerking:

In Reader zijn alle gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Het meest gangbare type opmerking is de notitie. Een notitie heeft een opmerkingspictogram dat op de pagina wordt weergegeven en een pop-upnotitie voor uw tekstbericht. U kunt overal op de pagina of in het documentgebied een notitie toevoegen.

Gebruik het gereedschap Notitie om tekst toe te voegen aan een pop-upnotitie.

A. Deelvenster Annotaties B. Gereedschap Notitie C. Menu Opties D. Tijdstempel E. Tekstbericht 

Een notitieopmerking toevoegen

 1. Selecteer het gereedschap Notitie in het venster Annotaties en klik op de locatie waar u de notitie wilt plaatsen of sleep de aanwijzer om een notitie van de gewenste grootte te maken.
 2. Typ tekst in de pop-upnotitie. U kunt ook het gereedschap Selectie  gebruiken om tekst uit een PDF te kopiëren en in de notitie te plakken.
  Opmerking:

  Als u de pop-upnotitie sluit, blijft de tekst bewaard.

Een notitieopmerking bewerken

 1. Klik of dubbelklik op het pictogram van de notitie.
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan:
  • Als u het formaat van de pop-upnotitie wilt wijzigen, sleept u de linker- of de rechterbenedenhoek.

  • Als u de tekstopmaak wilt wijzigen, kiest u Beeld > Tonen/verbergen > Werkbalkitems > Eigenschappenbalk, selecteert u de tekst en selecteert u de gewenste eigenschap op de werkbalk.

  Opmerking:

  In het scherm Voorkeuren van het dialoogvenster Opmerkingen kunt u de fontgrootte, het standaardgedrag van de pop-upnotitie en andere instellingen wijzigen voor het maken en bekijken van opmerkingen

  Wanneer u klaar bent, klikt u op de knop Minimaliseren in de rechterbovenhoek van de pop-upnotitie. U kunt ook buiten de pop-upnotitie klikken.

Een notitie verwijderen

 1. Selecteer het gereedschap Notitie , het gereedschap Handje of het gereedschap Selectie  .
 2. Selecteer het notitiepictogram en druk op Delete.

  U kunt ook dubbelklikken op het notitiepictogram en Verwijderen kiezen in het menu Opties van de pop-upnotitie.

Een tekstopmerking toevoegen

Gebruik het gereedschap Tekstopmerking toevoegen <<ICON>> om ergens op PDF-pagina tekst te typen. Het gereedschap Tekstopmerking toevoegen is vergelijkbaar met het gereedschap Tekstvak toevoegen.

 1. Kies Opmerkingen > Annotaties en selecteer vervolgens het gereedschap Tekstopmerking toevoegen.
 2. Klik op de pagina om de cursor te plaatsen
 3. Geef bij de gereedschappen voor tekstopmerkingen toevoegen het lettertype, de tekengrootte en andere tekstkenmerken op.

Een lijn, pijl of vorm toevoegen

Opmerking:

In Reader zijn tekengereedschappen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Als u een tekengereedschap selecteert, moet u rekening houden met het effect dat u wilt bereiken.

 1. Kies Opmerking > Markeringen voor tekeningen en selecteer een tekengereedschap:

   

  • Met de gereedschappen Rechthoek , Ovaal , Pijl en Lijn kunt u eenvoudige vormen maken.

  • Met de gereedschappen Wolk en Veelhoek  maakt u een gesloten vorm met verschillende segmenten. Met het gereedschap Veelhoekige lijn maakt u een open vorm met verschillende segmenten.

  • Met het gereedschap Potlood tekent u vrije vormen en met het gereedschap Gummetje verwijdert u de potloodmarkeringen weer.

   

  Opmerking:

  Als u de lijndikte, de kleur en andere eigenschappen wilt opgeven voordat u gaat tekenen, klikt u met de rechtermuisknop op het tekengereedschap, kiest u Eigenschappen en selecteert u de gewenste opties in het dialoogvenster Eigenschappen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om in de PDF te tekenen:
  • Als u een wolk of veelhoekige vorm wilt maken, klikt u om een beginpunt neer te zetten, verplaatst u de aanwijzer en klikt u opnieuw om een segment te maken. Als u de vorm wilt voltooien, klikt u op het beginpunt. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en Voltooien kiezen in het menu. Dubbelklik om een veelhoeklijn te laten eindigen.

  • Als u een lijn, pijl of rechthoek wilt tekenen, sleept u over het gedeelte waar u de markering wilt weergeven, of klikt u tweemaal: met de eerste klik maakt u het beginpunt en met de tweede klik het eindpunt.

  • Als u een vierkant of cirkel wilt tekenen of een horizontale of verticale lijn of een lijn in een hoek van 45°, houdt u Shift ingedrukt terwijl u tekent.

  • Als u vrijevormlijnen wilt tekenen met het gereedschap Potlood , sleept u vanaf het punt waar u wilt beginnen met tekenen. U kunt de muisknop loslaten, de aanwijzer ergens anders neerzetten en doorgaan met tekenen. Als u delen van de tekening wilt wissen, selecteert u het gereedschap Gummetje en sleept u over de delen van de tekening die u wilt verwijderen.

 3. Als u de markering wilt bewerken of het formaat ervan wilt wijzigen, selecteert u de markering en sleept u een van de grepen om de aanpassingen aan te brengen.
 4. Als u een pop-upnotitie aan de markering wilt toevoegen, selecteert u het gereedschap Handje en dubbelklikt u op de markering.
 5. (Optioneel) Klik op de knop Sluiten van de pop-upnotitie. Er verschijnt een notitiepictogram rechts van de markering dat aangeeft dat de pop-upnotitie tekst bevat.
  Opmerking:

  Als u een markering van een tekening wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen.

Markeringen groeperen en groepering opheffen

U kunt twee of meer markeringen groeperen zodat uw opmerkingen fungeren als één opmerking. U kunt markeringen bijvoorbeeld tijdelijk groeperen om deze gezamenlijk naar een andere locatie te verplaatsen of de eigenschappen ervan in één keer te bewerken. Door uw opmerkingen te groeperen kunt u ze ook onderscheiden van de markeringen van andere revisoren in een documentrevisie.

Opmerking:

Markeringen voor tekstbewerkingen kunt u niet groeperen.

Markeringen groeperen

 1. Selecteer een markering met het gereedschap Selectie of met het gereedschap Handje.
 2. Selecteer de markeringen die u wilt groeperen door erop te klikken terwijl u Ctrl of Command ingedrukt houdt.
 3. Klik met de rechtermuisknop in de selectie en kies Groeperen.

Groepering van markeringen opheffen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de gegroepeerde selectie en kies Groep opheffen.

Opmerkingen in een tekstvak of bijschrift toevoegen

Opmerking:

In Reader zijn gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Met het gereedschap Tekstvak kunt u een vak maken dat tekst bevat. U kunt tekstvakken op elke gewenste positie op de pagina plaatsen en naar wens vergroten of verkleinen. Een tekstvak blijft altijd zichtbaar op de documentpagina en wordt niet gesloten zoals een pop-upnotitie.

Het is ook mogelijk om een tekstvak toe te voegen door gekopieerde tekst in de PDF te plakken. Voor het font en de tekstgrootte worden de standaardinstellingen van het systeem gebruikt.

Opmerking:

U kunt Japanse, Chinese en Koreaanse teksten voorzien van opmerkingen met het gereedschap Tekstvak, maar u moet de bronbestanden voor Aziatische talen hebben geïnstalleerd. Verticale tekst wordt niet ondersteund in tekstvakken.

Met het gereedschap Bijschrift kunt u een tekstvak maken voor een bijschrift. Bijschrifttekstvakken zijn vooral handig als u de aandacht wilt vestigen op een bepaald deel van het document zonder dat dit deel wordt bedekt. Bijschrifttekstvakken bestaan uit drie delen: een tekstvak, een koppellijn en een eindpuntlijn. U kunt het formaat van elk deel aanpassen door een greep te slepen. Het formaat van de koppellijn kan slechts in één richting worden aangepast; horizontale koppellijnen kunnen alleen in horizontale richting worden aangepast en verticale alleen in verticale richting. Het tekstvak breidt zich uit in verticale richting naarmate u meer tekst typt, zodat alle tekst zichtbaar blijft.

U kunt het tekstvak zelfstandig of samen met de eindpuntlijn verplaatsen. Het tekstvak draait om een vast ankerpunt (de pijl van de eindpuntlijn) dat wordt gemaakt zodra u voor het eerst in de PDF klikt. U kunt de kleur en de weergave van het tekstvak wijzigen en pijlen of vultekens toevoegen aan de eindpuntlijn.

Een tekstvak toevoegen

 1. Kies Opmerking > Markeringen voor tekeningen > Tekstvak toevoegen .
 2. Klik in de PDF.
 3. Kies Beeld > Tonen/Verbergen > Werkbalkitems > Eigenschappenbalk en stel de kleur, uitlijning en lettertypekenmerken voor de tekst in.
 4. Typ de tekst.

  De tekst loopt automatisch door naar de volgende regel wanneer de rechterrand van het vak wordt bereikt.

 5. (Optioneel) Breng desgewenst meer wijzigingen aan in het tekstvak:
  • Klik met het gereedschap Selectie of het gereedschap Tekstvak op een rand van het tekstvak om dit te selecteren en sleep een van de hoeken om het formaat ervan te wijzigen. Gebruik de werkbalk Eigenschappen om de opties voor de rand en de opvulling te wijzigen.

  • Dubbelklik op het tekstvak om de tekst te bewerken of de tekstkenmerken te wijzigen. Sleep over de tekst om deze te selecteren en selecteer opties op de werkbalk Eigenschappen.

 6. Als u het tekstvak wilt verwijderen, selecteert u het en klikt u vervolgens op Verwijderen.
  Opmerking:

  U kunt ook een blok tekst plakken door de tekst te selecteren en te kopiëren in de gewenste toepassing, het gereedschap Handje te selecteren in Acrobat en vervolgens Bewerken > Plakken te kiezen.

Een bijschrift toevoegen

 1. Kies Opmerking > Markeringen voor tekeningen > Bijschrift .
 2. Klik eenmaal om de locatie van het eindpunt in te stellen en klik opnieuw om de locatie van het tekstvak in te stellen.
 3. Kies Beeld > Tonen/Verbergen > Werkbalkitems > Eigenschappenbalk en selecteer de kleur, uitlijning en lettertypekenmerken voor de tekst.
 4. Typ de tekst.

  De tekst loopt automatisch door naar de volgende regel wanneer de rechterrand van het vak wordt bereikt.

 5. (Optioneel) Breng desgewenst meer wijzigingen aan in het tekstvak:
  • Als u het formaat van het bijschrift wilt aanpassen, selecteert u het bijschrift en sleept u een van de grepen die worden weergegeven.

  • Als u het tekstvak wilt verplaatsen, klikt u in het vak, waarna u het kunt slepen.

  • Als u het gehele bijschrift wilt verplaatsen, klikt u op de eindpuntlijn of op een rand van het tekstvak, waarna u het kunt slepen.

  • Als u de kleur, dekking of lijnkenmerken wilt wijzigen, gebruikt u het gereedschap Selectie en klikt u met de rechtermuisknop op het bijschrift. Kies vervolgens Eigenschappen en selecteer de gewenste opties.

Een geluidsopmerking toevoegen

Opmerking:

In Reader zijn gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

U kunt met het gereedschap Geluidsopmerking opnemen een eerder opgenomen WAV- of AIFF-bestand als opmerking toevoegen of een geluidsopmerking opnemen en in een document plaatsen. Geluidsbijlagen worden weergegeven in de lijst met opmerkingen en kunnen op elk platform worden afgespeeld. De juiste hardware en software voor het afspelen van geluidsbestanden moeten wel zijn geïnstalleerd.

Een eerder opgenomen geluidsopmerking toevoegen

 1. Kies Opmerking > Annotaties > Geluid opnemen en klik vervolgens in de PDF waar u de geluidsopmerking wilt plaatsen.
 2. Klik op Bladeren (Windows) of op Kiezen (Mac OS) en selecteer het geluidsbestand dat u wilt toevoegen.
 3. (Optioneel) Als u de geluidsopmerking wilt beluisteren, klikt u op de knop Afspelen . Als u klaar bent, klikt u op Stoppen en vervolgens op OK.
 4. Geef opties op in het dialoogvenster Eigenschappen en klik op OK.

Een geluidsopmerking opnemen

 1. Kies Opmerking > Annotaties > Geluid opnemen en klik vervolgens op de positie in de PDF waar u de geluidsopmerking wilt plaatsen.
 2. Klik in het dialoogvenster op de knop Opnemen en spreek in de microfoon. Zodra u klaar bent met de opname, klikt u op de knop Stoppen en klikt u op OK.
 3. Geef opties op in het dialoogvenster Eigenschappen en klik op OK.

Opmerkingen toevoegen in een bestandsbijlage

Opmerking:

In Reader zijn gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Met het gereedschap Bestand bijvoegen kunt u een bestand op een bepaalde locatie in een PDF insluiten, zodat de lezer het kan openen en bekijken. Als u bijlagen als een opmerking toevoegt, kunt u verwijzen naar langere documenten die u niet gemakkelijk in een pop-upnotitie of tekstvak kunt plakken. Als u de PDF naar een andere locatie verplaatst, wordt automatisch ook het ingesloten bestand verplaatst. De gebruiker die de bijlage ontvangt, moet beschikken over een toepassing waarmee de bijlage kan worden geopend.

Opmerking:

Gebruik het gereedschap Bijvoegen in het deelvenster Annotaties voor het toevoegen van bestanden voor een documentrevisie. Bestandsbijlagen die u op documentniveau bijvoegt met het paperclippictogram (gereedschap Bestand bijvoegen) in het deelvenster Gereedschappen > Inhoud, worden niet samen met de andere opmerkingen in een revisiewerkstroom bijgehouden. Hierdoor kunnen bijgevoegde opmerkingen verloren gaan.

 1. Kies Opmerking > Annotaties > Bestand bijvoegen .
 2. Klik op de plaats in de PDF waar u de bijlage wilt invoegen.
 3. Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen en klik op Selecteren. Als u een PDF bijvoegt, kunt u belangwekkende gedeelten in het bestand met opmerkingen markeren.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen voor Bestand bijvoegen de instellingen voor het bestandspictogram dat in de PDF wordt weergegeven.

  De opmerkingsbijlage wordt ook weergegeven op het tabblad Bijlagen met een paginanummer dat de locatie ervan aangeeft.

  Opmerking:

  Als u de bijlage wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram voor de bijgevoegde opmerking en kiest u Verwijderen.

Afbeeldingen plakken als opmerkingen

Opmerking:

In Reader zijn gereedschappen voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Met het gereedschap Klembordafbeelding plakken als stempel kunt u afbeeldingen toevoegen aan een PDF. U kunt de meeste afbeeldingsindelingen kopiëren uit teken- en beeldbewerkingstoepassingen, zoals Adobe Photoshop en Adobe Illustrator. Als u de afbeelding vaker aan PDF's wilt toevoegen, kunt u er een eigen stempel van maken.

Opmerking:

Het gereedschap Klembordafbeelding plakken als stempel is alleen beschikbaar als u een afbeelding kopieert.

 1. Kopieer een afbeelding door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Kies in Acrobat de opdracht Bewerken > Momentopname maken en selecteer een afbeelding in een PDF.

  • Selecteer in een andere toepassing een afbeelding en kies Bewerken > Kopiëren.

 2. Open een PDF.
 3. Kies Opmerking > Annotaties > Stempels > Klembordafbeelding plakken als stempel.
 4. Klik op de plaats in de PDF waar de afbeelding moet komen.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de afbeelding wilt verplaatsen, sleept u de afbeelding.

  • Als u het formaat van de afbeelding wilt aanpassen, selecteert u deze en sleept u een van de grepen ervan. Druk op Shift tijdens het aanpassen van het formaat om de oorspronkelijke verhoudingen te handhaven.

  • Als u de eigenschappen van de afbeelding wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kiest u Eigenschappen.

  • Als u de afbeelding wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kiest u Verwijderen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account