Opmerkingen beheren

Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Opmerkingen weergeven

In de lijst met opmerkingen worden alle opmerkingen in een PDF weergegeven. Tevens bevat deze lijst een werkbalk met veelgebruikte opties, zoals sorteren, filteren en andere opties voor het werken met opmerkingen.

In het taakvenster Opmerking staat de lijst met opmerkingen.

De lijst met opmerkingen openen

 1. Kies Opmerking > Lijst met opmerkingen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit met het menu Opties boven in de lijst met opmerkingen:
  • U kunt de opmerkingen uitvouwen of samenvouwen. Klik op Alles uitvouwen of Alles samenvouwen in het optiemenu van de lijst met opmerkingen. Als u afzonderlijke opmerkingen wilt uitvouwen of samenvouwen, klikt u op het plus- of minteken naast de opmerking.

  • Koppel de lijst met opmerkingen los en geef deze in een eigen venster weer.

  • Opmerkingen importeren en exporteren.

  • Overzicht van opmerkingen maken of afdrukken.

  • Exporteren naar Word of AutoCAD.

  • Voorkeuren voor opmerkingen opgeven.

Opmerkingen sorteren

U kunt opmerkingen in de lijst met opmerkingen sorteren op auteur, pagina, type, datum, status ingeschakeld/uitgeschakeld of status per persoon. In een thread met antwoorden wordt alleen het eerste bericht gesorteerd. Vervolgens worden de antwoordberichten gesorteerd op dezelfde categorie als het eerste bericht in de thread.

 1. Kies Opmerking > Lijst met opmerkingen.
 2. Kies een optie in het menu Sorteren op in de lijst met opmerkingen.

Opmerkingen filteren

U kunt opmerkingen verbergen of tonen op basis van het type, de revisor (auteur), de status of het vinkje. Filteren is van invloed op de weergave van opmerkingen in zowel het documentvenster als de lijst met opmerkingen. Wanneer u opmerkingen afdrukt of in een overzicht weergeeft, kunt u opgeven of u verborgen opmerkingen wilt afdrukken of in het overzicht wilt weergeven. Wanneer u een notitieopmerking verbergt waarop is gereageerd, worden alle andere reacties in de thread ook verborgen.

Opmerking:

In een e-mailrevisie worden verborgen opmerkingen niet opgenomen als u de opmerkingen naar de aanvrager verzendt.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het menu Opmerkingen filteren in de lijst met opmerkingen:
  • Als u alle filters wilt wissen, kiest u Alle opmerkingen tonen. U kunt ook op Ctrl+8 (Windows) of Command+8 (Mac OS) drukken.

  • Kies Alle opmerkingen verbergen als u alle opmerkingen wilt verbergen. U kunt ook op Ctrl+Shift+8 (Windows) of Command+Shift+8 (Mac OS) drukken.

  • Als u opmerkingen wilt filteren, kiest u de categorieën die u wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld alleen notitieopmerkingen wilt weergeven die u niet hebt ingeschakeld in het document, kiest u > Type > Notitie om alleen notities weer te geven. Vervolgens kiest u > Ingeschakeld > Uitgeschakeld om alleen uitgeschakelde notities weer te geven.

  • Als u een filter wilt verwijderen, kiest u Alle voor verborgen categorieën. Als u bijvoorbeeld een filter hebt toegepast om alleen opmerkingen van een bepaalde revisor weer te geven, kiest u > Revisoren > Alle.

  • Als u alle pop-upnotities wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op een annotatie en kiest u Alle pop-ups openen. (Alleen beschikbaar als de lijst met opmerkingen is gesloten)

  • Als u alle pop-upnotities wilt sluiten, klikt u met de rechtermuisknop op een annotatie en kiest u Alle pop-ups minimaliseren. (Alleen beschikbaar als de lijst met opmerkingen is gesloten)

Reageren op opmerkingen

Opmerking:

In Reader zijn functies voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Reacties op opmerkingen zijn vooral handig bij gedeelde revisies waarbij deelnemers elkaars opmerkingen kunnen lezen. De reacties kunnen ook worden gebruikt door de aanvrager van een revisie om de revisoren te laten weten hoe hun suggesties worden geïmplementeerd. Wanneer een of meer revisoren reageren op een opmerking, wordt de set met reacties een thread genoemd. De eerste twee reacties in een thread worden getoond in de pop-upnotitite. In de lijst met opmerkingen worden alle reacties weergegeven. Reacties worden met een inspringing onder de oorspronkelijke opmerking weergegeven. Het aantal reacties dat voor een opmerking is ontvangen, wordt in een vak weergegeven wanneer u de aanwijzer op de opmerking plaatst.

Reacties worden direct onder de opmerking weergegeven in de pop-upnotitie en de lijst met opmerkingen.

A. Reactiekop B. Menu Opties C. Optie Reageren in de lijst met opmerkingen 

Reactie in de pop-upnotitie

 1. Open de pop-upnotitie met de opmerking.
 2. Kies Beantwoorden in het menu Opties.
 3. Typ uw antwoord in het vak dat wordt weergegeven.

Reacties in de lijst met opmerkingen

 1. Selecteer een opmerking in de lijst met opmerkingen.
 2. Kies Beantwoorden in het menu Opties.
 3. Typ uw antwoord in het vak dat wordt weergegeven.

Een reactie verwijderen

Als u een opmerking verwijdert waarop is gereageerd, wordt alleen de opmerking zelf verwijderd. Alle reacties blijven in de PDF en de thread blijft behouden. De eerste reactie wordt omgezet in een opmerking.

 1. Klik in de pop-upnotitie met de rechtermuisknop op de reactie en kies Verwijderen.

Een status of vinkje instellen

Opmerking:

In Reader zijn functies voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisiewerkstroom bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Het gebruik van statussen en vinkjes is handig voor het bijhouden van opmerkingen die u hebt gelezen of waarop nog actie moet worden ondernomen. In Windows kunt u met een status of vinkje aangeven welke opmerkingen u wilt exporteren naar een Word-document. Door de revisiestatus in te stellen kunt u een groep opmerkingen tonen of verbergen en de deelnemers aan de revisie laten weten hoe u het document gaat afhandelen. Zodra de revisiestatus is ingesteld, kunt u de revisiestatusweergave niet meer uit de opmerking in de lijst met opmerkingen verwijderen, ook niet door de revisiestatus in te stellen op Geen. Vinkjes zijn voor persoonlijk gebruik en worden niet weergegeven wanneer anderen de PDF bekijken, tenzij u de status van opmerkingen wijzigt.

Een status instellen

 1. Selecteer de opmerking in de lijst met opmerkingen en klik met de rechtermuisknop om het optiemenu te openen. Kies vervolgens een optie in het menu Status instellen.

  De revisiestatus wordt samen met de naam van degene die de revisiestatus heeft ingesteld in de opmerking weergegeven. Als een andere revisor de revisiestatus voor die opmerking instelt, worden de namen en de revisiestatus van beide revisoren in de lijst met opmerkingen weergegeven.

 2. Als u de wijzigingsgeschiedenis van een opmerking wilt bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op het notitiepictogram, de markering of de titelbalk van een pop-upnotitie en kiest u Eigenschappen. Klik op het tabblad Revisiegeschiedenis.

Opmerkingen markeren met een vinkje

 1. Selecteer een opmerking in de lijst met opmerkingen en klik vervolgens op het selectievakje naast de opmerking zodat het pictogram met een vinkje verschijnt.

Een overzicht van opmerkingen afdrukken

Door een overzicht van opmerkingen te maken stelt u op een handige manier een synopsis samen van alle opmerkingen die bij een PDF horen. Van een overzicht met opmerkingen kunt u een nieuwe PDF met opmerkingen maken die u kunt afdrukken. Ook kunt u het overzicht rechtstreeks afdrukken. Het overzicht is niet gekoppeld aan de PDF waaruit de opmerkingen afkomstig zijn.

Opties voor de pagina-indeling van overzichten van opmerkingen

A. Document en opmerkingen met verbindingslijnen op één pagina B. Document en opmerkingen met verbindingslijnen op afzonderlijke pagina's C. Alleen opmerkingen D. Document en opmerkingen met volgnummers 

Standaard worden in Acrobat PDF's afgedrukt met eventueel geplaatste stempels. Als u precies wilt instellen hoe opmerkingen worden afgedrukt, kiest u  > Afdrukken met overzicht van opmerkingen in de lijst met opmerkingen.

 1. Filter de opmerkingen zodat alleen de gewenste opmerkingen in het overzicht worden weergegeven. (Klik hiervoor in de lijst met opmerkingen op Opmerkingen filteren en kies de categorieën van de opmerkingen die u wilt tonen.)
 2. Als u precies wilt instellen hoe opmerkingen worden afgedrukt, kiest u  > Afdrukken met overzicht van opmerkingen. U kunt ook een aparte PDF maken met de opmerkingen. Hiervoor kiest u  > Overzicht van opmerkingen maken.
 3. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Overzicht van opmerkingen maken:
  • Kies een indeling voor het document en de opmerkingen. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de indeling.

  • Geef op hoe de opmerkingen moeten worden gesorteerd.

  • Geef een paginabereik op en geef op of u pagina's zonder opmerkingen wilt opnemen.

  • Geef op of u alle opmerkingen in het overzicht wilt opnemen of alleen de opmerkingen die op het moment worden getoond.

 4. Klik op Overzicht van opmerkingen maken.

Een opmerking zoeken

U kunt een opmerking terugvinden in de lijst met opmerkingen door te zoeken op een bepaald woord of een specifieke woordgroep.

 1. Kies Opmerking > Lijst met opmerkingen om de lijst met opmerkingen weer te geven.
 2. Voer in het veld Zoeken het woord of zinsdeel in waarnaar u zoekt.

In de lijst met opmerkingen worden de opmerkingen weergegeven die voldoen aan de zoekcriteria; het aantal opmerkingen wordt weergegeven in de koptekst van het deelvenster.

Opmerkingen verwijderen

U kunt de opmerkingen van andere revisoren in een gedeelde revisie niet verwijderen. Evenmin kunt u vergrendelde opmerkingen verwijderen.

Opmerking:

Kies Gereedschappen > Beveiliging > Verborgen gegevens verwijderen om alle opmerkingen in een PDF te verwijderen. Verwijder dan opmerkingen met het dialoogvenster. Deze functie is niet beschikbaar in Reader.

Een opmerking verwijderen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer de opmerking en druk op Delete.

  • Selecteer in de lijst met opmerkingen de opmerkingen die u wilt verwijderen, of kies Verwijderen in het optiemenu.

   Opmerking: zorg ervoor dat de opmerking is geselecteerd voordat u op de Delete-toets drukt.

Een opmerking ontgrendelen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de opmerking en kies Eigenschappen.
 2. Schakel Vergrendeld uit.

De spelling van alle tekst in opmerkingen controleren

U kunt de spelling controleren van de tekst die u toevoegt in notitieopmerkingen en formuliervelden. U kunt echter geen spellingcontrole uitvoeren op de tekst van de onderliggende PDF.

 1. Kies Bewerken > Spellingcontrole > In opmerkingen, velden en bewerkbare tekst. Als de PDF is geopend in een browser, controleert u of de werkbalk Bewerken is geopend en klikt u op de knop Spellingcontrole  .
 2. Klik op Start.
 3. Als u een woord wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Bewerk het geselecteerde woord. Als u de wijziging ongedaan wilt maken, klikt u op Ongedaan maken. Als u de wijziging wilt accepteren, klikt u op Wijzigen.

  • Dubbelklik op een gesuggereerde correctie.

  • Selecteer een gesuggereerde correctie en klik op Wijzigen. Klik op Alles wijzigen om het niet-herkende woord overal te vervangen door de gesuggereerde correctie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account