Fout: De Organizer-database is beschadigd en wordt gereset... | Acrobat 9

Probleem

Adobe Acrobat 9 retourneert het foutbericht 'De Organizer-database is beschadigd en wordt gereset wanneer Acrobat de volgende keer wordt gestart. Sluit de toepassing en sluit eventuele geopende webbrowser.

Deze fout kan optreden wanneer u Acrobat opent of sluit, wanneer u een PDF-bestand opent of sluit, of wanneer Acrobat onverwachts sluit. De fout treedt ook op als u Acrobat opnieuw start.

Oplossing

Maak het Organizer90-bestand opnieuw.

Deze fout treedt op wanneer een Organizer-gegevensbestand met de naam Organizer90 beschadigd is. Verwijder Organizer90 om Acrobat te dwingen om een onbeschadigd vervangend bestand te maken.

Op Mac OS:

 1. Sluit Acrobat.
 2. Kies Ga > Thuis in de Finder.
 3. Navigeer in uw Thuismap naar Library/Application Support/Adobe/Acrobat.
 4. In de Acrobat-map voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een PowerPC Macintosh-computer gebruikt, opent u de map 9.0_ppc.
  • Als u een Intel Macintosh-computer gebruikt, opent u de map 9.0_x86.
 5. Verplaats Organizer90 naar de Prullenmand.
 6. Start de computer opnieuw op.
 7. Open Acrobat.

Op Windows:

Opmerking: Voor deze instructies moet u verborgen mappen zoeken. Standaard worden verborgen mappen niet weergegeven in Windows Verkenner. Zie Verborgen bestanden, mappen en bestandsextensies weergeven | Windows XP, Vista, Windows 7 (kb402324) als u verborgen mappen zichtbaar wilt maken.

 1. Sluit Acrobat.
 2. Navigeer naar een van de volgende locaties in Windows Verkenner:
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[uw gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Acrobat\9.0
  • Windows Vista en Windows 7: C:\Users\[uw gebruikersnaam]\AppData\LocalLow\Adobe\Acrobat\9.0
  Opmerking:

  Als u snel naar de map wilt navigeren, opent u Bestandsverkenner en typt u %APPDATA%/../LocalLow in de adresbalk.

 3. Verwijder Organizer90.
 4. Start de computer opnieuw op.
 5. Open Acrobat.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?