Mogelijke fouten | Foto's van Photoshop Elements naar Lightroom migreren

Los mogelijke problemen op tijdens het migreren van foto's van Lightroom naar Photoshop Elements.

Niet genoeg opslag in de cloud

Fout: Niet genoeg opslag in de cloud. Upgrade uw opslaglimiet. Als u uw huidige limiet bereikt, worden nieuwe foto's niet naar Creative Cloud gesynchroniseerd en worden deze alleen lokaal opgeslagen.

Oplossing: Dit bericht is eerder een waarschuwing dan een fout. U kunt Lightroom gebruiken zonder alles naar de cloud te synchroniseren, maar van sommige bestanden wordt geen back-up gemaakt of deze zijn niet beschikbaar via andere apparaten. Voor optimaal gebruik raden we u aan uw pagina Accountbeheer > Abonnementen op Adobe.com te bekijken voor upgradeopties. Zie hier voor gerelateerde informatie:

Alle middelen ontbreken

Fout: Alle middelen of alle mappen ontbreken. Migratie kan niet worden voortgezet. Zorg ervoor dat de foto's beschikbaar zijn en kunnen worden geopend vanuit Photoshop Elements.

Oplossing: Als deze fout wordt weergegeven, heeft Lightroom geen bestanden van uw Photoshop Elements-catalogus gevonden op de paden waar Lightroom deze zoekt. Misschien hebt u de catalogus verplaatst of een externe schijf ontkoppeld of heeft een Windows-schijf een andere stationsletter gekregen toen deze opnieuw werd aangesloten. Migratie kan worden voortgezet als enkele bestanden ontbreken, maar deze fout wijst erop dat Lightroom geen enkel bestand kon vinden.

Open Photoshop Elements en zoek mappen met vraagtekens in het deelvenster Mappen om dit probleem op te lossen. Selecteer Bestand > Opnieuw verbinden > Ontbrekend bestand om de mappen op uw schijf te vinden. Zie Ontbrekende bestanden in een Photoshop Elements-catalogus opnieuw koppelen voor meer informatie hierover.

Kan het bronbestand niet lezen (catalogus)

Fout: Kan de catalogus niet lezen. Sluit alle toepassingen die mogelijk gebruikmaken van het bestand.

Oplossing: Photoshop Elements en Elements Organizer mogen niet actief zijn terwijl u foto's en video's naar Lightroom migreert. Sluit Photoshop Elements en Elements Organizer en start de migratie opnieuw.

Opmerking:

Als in Elements Organizer de instellingen in Analyse-Options onder Media-Analysis van Preferences, zijn geselecteerd, wordt de taak Elements Auto Creations op de achtergrond uitgevoerd, zelfs nadat Elements-toepassingen zijn gesloten. Deze achtergrondtaak wordt gebruikt voor automatisch onderhoud, slimme taganalyse van foto's en video's en automatische creaties. Dit kan enige tijd duren, vooral wanneer er een groot aantal middelen moet worden geanalyseerd. Als deze taak op de achtergrond wordt uitgevoerd, kan de migratie pas verdergaan wanneer de taak Elements Auto Creations is voltooid.

Hebt u alle Elements-toepassingen al gesloten maar kunt u het bronbestand nog steeds niet lezen, dan wordt de taak Elements Auto Creations uitgevoerd. Dit kan worden geverifieerd met de Activiteitenmonitor op macOS en Taakbeheer in Windows, waar u naar de taak Elements Auto Creations kunt zoeken.

Onvoldoende schijfruimte

Fout: Onvoldoende schijfruimte om de migratie te voltooien. Lightroom moet genoeg ruimte hebben om uw foto's en video's te kopiëren voordat deze worden geüpload naar de cloud.  

Oplossing: Voordat Lightroom uw foto's en video's kan importeren, worden deze gekopieerd naar een nieuwe locatie op uw lokale systeem. Nadat er in de cloud een back-up van deze media is gemaakt, kan Lightroom deze grote originele bestanden na verloop van tijd verwijderen en vervangen door kleinere, slimme voorvertoningen om schijfruimte te besparen. Wanneer u de bestanden voor het eerst kopieert, kan dit echter veel ruimte in beslag nemen.

Als deze fout wordt weergegeven, wordt het aanbevolen Lightroom zo in te stellen dat originele bestanden op een aparte schijf worden opgeslagen:

  1. Ga in Lightroom naar Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Lightroom > Voorkeuren (Mac).
  2. Klik in het deelvenster Lokale opslag op Locatie wijzigen om een schijf te selecteren met minstens de hoeveelheid vrije ruimte die in het bovenstaande foutbericht wordt aanbevolen.
Opmerking:

Tijdens het migreren van de Photoshop Elements-catalogus maakt Lightroom ook een database en slimme voorvertoningen op uw lokale vaste schijf zodat u tijdens de migratie afbeeldingen kunt weergeven en bewerken. Dit kan aanzienlijk meer ruimte in beslag nemen, tot wel 20% van het formaat van uw catalogus en originele bestanden. Vooral bij het migreren van grote catalogi is het belangrijk dat u voldoende vrije ruimte op uw lokale schijf hebt.

U hebt deze catalogus al naar Lightroom verplaatst

Fout: Reeds gemigreerd. U hebt deze catalogus al naar Lightroom verplaatst.

Oplossing: Het is de bedoeling dat een bepaalde catalogus (bestand catalog.pse db) slechts eenmaal naar Lightroom wordt gemigreerd. Als u deze catalogus opnieuw migreert, kunnen er een groot aantal duplicaten in uw Lightroom-bibliotheek komen te staan. U kunt echter altijd andere/aanvullende Photoshop Elements-catalogi migreren.

Niet-ondersteunde catalogusversie

Fout: Niet-ondersteunde versie van Photoshop Elements-catalogus. Voer een update uit naar de nieuwste versie van Photoshop Elements voordat u uw catalogus naar Lightroom verplaatst.

Oplossing: Momenteel kunnen alleen catalogi van Photoshop Elements 2019 of hoger naar Lightroom worden gemigreerd. Als u deze fout ziet, installeert u de nieuwste versie en opent u uw catalogus om deze te upgraden. Vervolgens kunt u Elements Organizer afsluiten en de migratie opnieuw uitvoeren in Lightroom.

Lightroom is niet up-to-date

Fout: Voer een update uit van Lightroom en probeer het opnieuw.  

Oplossing: Als deze fout wordt weergegeven, controleert u de Creative Cloud-desktopapp op een nieuwere versie van Lightroom.

Niet aangesloten op een voedingsbron

Fout: Migratie is een energie-intensief proces dat enige tijd kan duren.

Oplossing: Als uw systeem op batterijvoeding werkt, is het raadzaam het apparaat op een voedingsbron aan te sluiten. 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?