Adobe Sign voor Salesforce configureren om grote documenten te verzenden (groter dan 2,0 MB vanaf de pagina Overeenkomst verzenden en 9,0 MB bij batchverzending)

Salesforce configureren om grote documenten te verzenden

Grote documenten worden (tot een bepaalde limiet) automatisch ondersteund voor het verzenden van transacties en achtergrondhandelingen:

 • Transacties verzenden: wanneer u op de knop Verzenden ter ondertekening klikt (op de pagina Overeenkomsten), kunt u één document van maximaal 2,0 MB verzenden of meerdere documenten met een totale grootte van 2,0 MB.
 • Achtergrondhandelingen: wanneer u een document op de achtergrond verzendt, kunt u één document van maximaal 9,0 MB verzenden of meerdere documenten met een totale grootte van 9,0 MB. (Zie de handleiding voor geavanceerde aanpassingen voor meer informatie over achtergrondhandelingen.)

Als u grotere documenten moet sturen, moet u het volgende doen:

Opmerking:

Het ter ondertekening verzenden van grote bestandtransacties (zoals hierboven gedefinieerd) wordt niet ondersteund in Salesforce Professional Edition. 

De Adobe Sign-callbacksite installeren

U moet een site installeren en configureren voor de Adobe Sign-callback, zodat de updates van de overeenkomst via een pushbewerking tijdig naar Salesforce kunnen worden verzonden.

Opmerking:

Als u geen Salesforce-sites in uw Salesforce-organisatie hebt gebruikt, moet u eerst een Force.com-domeinnaam registreren die wordt gebruikt voor al uw Salesforce-sites in het account. (Zie Een aangepast Force.com-domein registreren in Salesforce.com Help). Als u een nieuwe domeinnaam registreert, wordt aangeraden om geen bijzonder lange domeinnaam te gebruiken, omdat de beveiligde web-URL anders de limiet van 255 tekens voor Adobe Sign-callback-URL's kan overschrijden.

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 2. Registreer de domeinnaam van uw site
  1. Typ de naam van uw gewenste domein in het tekstveld na http://
  2. Klik op de knop Beschikbaarheid controleren om er zeker van te zijn dat het domein beschikbaar is voor gebruik
   1. Als u een beschikbaar domein hebt, wordt het bericht Succes weergegeven.
  3. Accepteer de Gebruiksvoorwaarden en klik op de knop Mijn Force.com-domein registreren
Het deelvenster Siteconfiguratie

De pagina Sites wordt vernieuwd en uw nieuwe site wordt getoond

  3. Klik op de knop Nieuw

 • De pagina Site bewerken wordt geladen
Adobe Sign-callbackparameters

4. Ga als volgt te werk op de pagina Site bewerken:

 • Stel de waarde voor het Sitelabel in op: Adobe Sign-callback
 • Stel de waarde voor Sitenaam in op: Adobe_Sign_Callback
 • Stel de waarde voor Sitecontact in op de Salesforce-gebruiker die meldingen zal ontvangen over de sites. In de meeste gevallen is dit de accountbeheerder.
 • Stel de waarde voor Standaardwebadres in op: AdobeSignCallback
 • Schakel het besturingselement Actief in.
 • Stel de waarde voor de startpagina van de actieve site in op: EchoSignCallback
  • EchoSign is de verouderde naam voor het Adobe Sign-product

 

De velden moet er als volgt uitzien:

Adobe Sign-callback

    5. Klik op Opslaan om door te gaan.

    6. Klik in de sectie Aangepaste URL's op de koppeling Weergave

             Een nieuw tabblad wordt geopend

2b_sites_configdsaved

    7. Van het nieuwe tabblad kopieert u de waarde van de URL in de browser en plakt u deze in een tekstbestand.

 • Als u een Sandbox gebruikt bij het testen, kopieert u de http-URL en niet de https-URL.

        De URL moet er ongeveer als volgt uitzien:

Site-URL

Opmerking:

Deze URL is nodig om uw aangepaste instellingen te configureren.

De Adobe Sign-callback-URL toevoegen aan de aangepaste instellingen

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
  • Hierdoor wordt de pagina Aangepaste instellingen geladen
 2. Klik op het veld Adobe Sign-instellingen
  • De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen
Adobe Sign-instellingen

  3.  Klik op de knop Beheren

Adobe Sign-instellingen: Beheren

  4.  Klik op Nieuw of Bewerken

 • De pagina Adobe Sign-instellingen bewerken wordt geladen.
Adobe Sign-instellingen: Nieuw

  5.  Stel de waarde voor Callback-URL Adobe naar Salesforce-site in op de waarde van het Beveiligde webadres dat u hebt gekopieerd na het configureren van uw Adobe Sign-callbacksite (zie stap 7 hierboven).

 • Zorg ervoor dat het adresvoorvoegsel 'https' is, en niet 'http'.
Callback-URL-instelling

  6. Klik op Opslaan om uw instellingen op te slaan.

Het profiel voor uw Adobe Sign-callbacksite aanpassen

U moet ook het profiel voor uw Adobe Sign-callbacksite als volgt aanpassen:

 • Voeg de Apex-klasse AgreementAttachmentService toe zodat deze zichtbaar is
 • Schakel indien nodig het Agreement-object en de veldmachtigingen in
 • Voeg IP-adressen toe voor de Adobe Sign-callbacksite

Opmerking:

De volgende stappen hebben betrekking op de uitgebreide profielinterface. (Zie het overzicht met profielen in Salesforce.com Help voor meer informatie over de profielinterfaces.)

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 2. Klik op de sitelabel Adobe Sign-callback
 3. Klik op de knop Instellingen voor openbare toegang
Openbare toegang

  4. Ga als volgt te werk om de Apex-klasse AgreementAttachmentService toe te voegen:

a. Klik op de koppeling Toegang tot Apex-klassen inschakelen om naar de desbetreffende sectie te gaan, en klik vervolgens op Bewerken

Apex-klasse inschakelen

b. In de lijst Beschikbare Apex-klassen aan de linkerkant selecteert u echosign_dev1.AgreementAttachmentService en klikt u op Toevoegen om deze te verplaatsen naar de lijst Ingeschakelde Apex-klassen aan de rechterkant, zoals hieronder weergegeven.

c. Kik op Opslaan

            U gaat nu terug naar de pagina Adobe Sign-callbackprofiel

Apex-klasse inschakelen

 5. Ga als volgt te werk om de machtigingen op objectniveau in te schakelen voor het profiel van de Adobe Sign-callbacksite.

        a. Klik op de knop Bewerken op de pagina Adobe Sign-callbackprofiel en schuif naar beneden naar Aangepaste objectmachtigingen

        b. Schakel alle machtigingen in voor het Overeenkomsten-object (Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alles weergeven, Alles wijzigen)

Aangepaste objectmachtigingen

        c. Klik op Opslaan en u gaat automatisch terug naar de pagina Adobe Sign-callbackprofiel

 

    6. Voeg de instellingen voor openbaar toegankelijke IP-bereiken aan de site toe, zodat deze slechts beperkt toegankelijk is voor Adobe Sign-IP's.

        a. Klik op de koppeling Aanmeldings-IP-bereik om naar de bijbehorende sectie te gaan

        b. Klik op de knop Nieuw

        c. In het dialoogvenster Inlog-IP-bereiken voert u het eerste IP-adresbereik in:

○ Eerste IP-adres: 52.71.63.224

○ Laatste IP-adres: 52.71.63.255

○ Beschrijving: Adobe Sign

        d. Klik op Opslaan

enter_the_ip_addressrange

Opmerking:

Als de fout “De lijst met IP-bereiken bevat uw huidige IP-adres niet...” wordt weergeven, kunt u de optie Dit IP-bereik opslaan ook als het niet mijn huidige IP-adres bevat inschakelen. Klik nogmaals op Opslaan.

     

    e. Herhaal de stappen a tot en met d hierboven voor alle onderstaande IP-adresbereiken:

Eerste IP-adres

Laatste IP-adres

Beschrijving

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

De definitieve IP-bereiken voor aanmelding voor de Adobe Sign-callbacksite moeten als volgt worden weergegeven:

list_of_ip_ranges

Het veld 'Aantal aanroepen bijlageservice' instellen op zichtbaar voor alle profielen

U moet er ook voor zorgen dat het veld 'Aantal aanroepen bijlageservice' door het relevante profiel kan worden bewerkt. Ga hiervoor als volgt te werk.

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer
 2. Klik op de koppeling Overeenkomst links in het scherm
 3. Klik op de optie Velden en relaties links in het scherm
 4. Zoek naar en klik op de koppeling Aantal aanroepen bijlageservice
6_click_the_attachmentserviceinvocationcountlink

 

    5. Klik op de knop Beveiliging op veldniveau instellen.

    6. Schakel de opties voor zichtbaar en alleen-lezen in op het hoogste niveau. Zo wordt de beveiliging op veldniveau ingeschakeld voor alle vermelde profielen

Beveiliging op veldniveau

 

7. Klik op Opslaan

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid