Adobe Sign voor Salesforce: Service voor grote documenten configureren/ Pushovereenkomsten

Adobe Sign voor Salesforce configureren voor het verzenden van grote documenten (groter dan 4,0 MB vanaf de pagina Overeenkomsten verzenden en 9,0 MB bij het verzenden van batchovereenkomsten) en voor pushovereenkomsten die niet in de Salesforce-omgeving zijn gemaakt

Voorwaarden

Voor de callbackgebruiker (vereist voor de configuratie van zowel grote documenten als pushovereenkomsten) zijn twee elementen vereist:

Opmerking:

Salesforce Professional Edition biedt geen ondersteuning voor transacties met grote documenten of pushovereenkomsten. 


De site voor de services instellen

Voordat u de services voor grote documenten en pushovereenkomsten instelt, moet de callbackomgeving worden gedefinieerd.

Dezelfde site en gebruiker kunnen voor één of beide services worden gebruikt.

In de onderstaande instructies wordt aangeraden dat u een nieuwe en toegewijde gebruiker en profiel instelt. Dit garandeert dat er een bekende, minimaal geautoriseerde machtigingenset van kracht is, waarbij een gebruiker wordt ingesteld die hoogstwaarschijnlijk nooit zal worden uitgeschakeld. Het gevolg is dat de services altijd beschikbaar zijn.

Overzicht van de vereiste stappen:

De callbackgebruiker definiëren

De callbacksite instellen

De afzonderlijke services configureren

De callbackgebruiker definiëren

Een toegewijde gebruiker wordt aanbevolen om objectmachtigingen voor het callbackproces te verlenen. 

1. Creëer het nieuwe callbackgebruikersprofiel

 • Klonen the van het profiel van de standaardgebruiker
  • Geef een intuïtieve naam aan het nieuwe profiel (bijvoorbeeld Adobe Sign-callbackgebruiker)
 • Bewerk het profiel
  • Onder Aangepaste tabinstellingen moeten beide tabbladen voor Adobe Sign-beheer zijn ingesteld op Standaard Aan
  • Controleer of deze Visualforce-pagina's zijn ingeschakeld 
   • echosign_dev1.EchosignAdmin
   • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
 • Het profiel opslaan

2. Creëer een nieuwe gebruiker met een standaard Salesforce-licentie

 • Geef de gebruiker een intuïtieve naam (bijvoorbeeld Adobe Sign-callback)
 • Wijs een Salesforce-licentie toe
 • Wijs het profiel toe dat u hierboven hebt gemaakt

 • Sla de nieuwe gebruiker op
 • Verifieer de gebruiker om het bekende wachtwoord in te stellen

3. Voeg de machtigingenset Adobe Sign-integrator toe aan de callbackgebruiker

 • Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Gebruikers
 • Klik op de koppeling Volledige naam van uw callbackgebruiker
 • Plaats de muis op de koppeling Toewijzingen machtigingenset bovenaan de pagina en klik op de knop Toewijzingen bewerken
Machtigingenset

Wanneer de pagina Toewijzingen machtigingenset wordt geopend:

 • Selecteer de machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruiker
 • Klik op de knop Toevoegen om de machtigingenset te verplaatsen naar de kolom Ingeschakeld
 • Klik op Opslaan
De set toevoegen

4. De callbackgebruiker in Adobe Sign activeren

    Door een overeenkomst te verzenden genereert en activeert u de gebruiker in uw Adobe Sign-account:

 • Meld u aan bij Salesforce als callbackgebruiker
 • Navigeer naar het tabblad Overeenkomst (App Launcher > Adobe Sign voor Salesforce > Overeenkomsten)
 • Klik op Nieuw om een nieuwe overeenkomstpagina te openen
 • Configureer een basisovereenkomst
  • Voeg een ontvanger toe. Een ontvanger van een willekeurig type volstaat, inclusief een volledig vals e-mailadres 
  • Voeg een bestand bij. Dit mag een willekeurig bestand zijn
 • Klik op Verzenden
Overeenkomst verzenden

 • Klik op OK op de pagina na verzending om terug te gaan naar de overeenkomst
 • Klik op de knop Annuleren om de overeenkomst te annuleren

5. Koppel de callbackgebruiker aan Adobe Sign

 • Navigeer naar de pagina Adobe Sign-beheer (App Launcher > Adobe Sign voor Salesforce > Adobe Sign-beheer)
 • Klik op Een account koppelen onder de koptekst Callbackgebruiker
De callbackgebruiker koppelen

De pagina Toegang verlenen? wordt getoond 

 • Klik op Toestaan
Toegang verschaffen - Accepteren

 • Verifieer op de Adobe Sign-beheerpagina dat de callbackgebruiker correct gekoppeld is
Geverifieerde callbackgebruiker

 • Meld u af van Salesforce
 • Meld u opnieuw aan als uw Salesforce-beheerder

De callbacksite instellen

U moet een site installeren en configureren voor de Adobe Sign-callback, zodat de updates van de overeenkomst via een pushbewerking tijdig naar Salesforce kunnen worden verzonden.

Opmerking:

Als u geen Salesforce-sites in uw Salesforce-organisatie hebt gebruikt, moet u eerst een Force.com-domeinnaam registreren die wordt gebruikt voor al uw Salesforce-sites in het account. (Zie Een aangepast Force.com-domein registreren in Salesforce.com Help). Als u een nieuwe domeinnaam registreert, wordt aangeraden om geen bijzonder lange domeinnaam te gebruiken, omdat de beveiligde web-URL anders de limiet van 255 tekens voor Adobe Sign-callback-URL's kan overschrijden.

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 2. Registreer de domeinnaam van uw site
  1. Typ de naam van uw gewenste domein in het tekstveld na http://
  2. Klik op de knop Beschikbaarheid controleren om er zeker van te zijn dat het domein beschikbaar is voor gebruik
   1. Als u een beschikbaar domein hebt, wordt het succesbericht weergegeven.
  3. Accepteer de Gebruiksvoorwaarden en klik op de knop Mijn Force.com-domein registreren

De pagina Sites wordt vernieuwd en uw nieuwe site wordt getoond

 3. Klik op de knop Nieuw

 • De pagina Site bewerken wordt geladen

4. Ga als volgt te werk op de pagina Site bewerken:

 • Stel de waarde voor het Sitelabel in op: Adobe Sign-callback
 • Stel de waarde voor Sitenaam in op: Adobe_Sign_Callback
 • Stel de waarde voor Sitecontact in op de Salesforce-gebruiker die meldingen zal ontvangen over de sites. In de meeste gevallen is dit de accountbeheerder.
 • Stel de waarde voor Standaardwebadres in op: AdobeSignCallback
 • Schakel het besturingselement Actief in.
 • Stel de waarde voor de startpagina van de actieve site in op: EchoSignCallback
  • EchoSign is de verouderde naam voor het Adobe Sign-product.

De velden moeten er als volgt uitzien:

Adobe Sign-callback

    5. Klik op Opslaan

De IP-bereiken voor de site toevoegen

 6. Voeg de instellingen voor openbaar toegankelijke IP-bereiken aan de site toe, zodat deze slechts beperkt toegankelijk is voor Adobe Sign-IP's

 a. Op de pagina Sitedetails van uw callbacksite klikt u op de knop Instellingen openbare toegang

 b. Klik op de koppeling Aanmeldings-IP-bereik om naar de bijbehorende sectie te gaan

 c. Klik op de knop Nieuw.

 d. In het dialoogvenster Inlog-IP-bereiken voert u het eerste IP-adresbereik in:

○ Eerste IP-adres: 52.71.63.224

○ Laatste IP-adres: 52.71.63.255

○ Beschrijving: Adobe Sign

 e. Klik op Opslaan

Opmerking:

Als de fout “De lijst met IP-bereiken bevat uw huidige IP-adres niet...” wordt weergeven, kunt u de optie Dit IP-bereik opslaan ook als het niet mijn huidige IP-adres bevat inschakelen. Klik nogmaals op Opslaan.

 

 f. Herhaal de stappen b t/m e hierboven voor alle onderstaande IP-adresbereiken:

Eerste IP-adres Laatste IP-adres Beschrijving
13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign
3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Sign
40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Sign
40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Sign
40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Sign
40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Sign
44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Sign
51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Sign
52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Sign
52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Sign
52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Sign
52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Sign
52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Sign
52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Sign

 

De definitieve IP-bereiken voor aanmelding voor de Adobe Sign-callbacksite moeten als volgt worden weergegeven:

IP-bereiken

De afzonderlijke services configureren

Grote documenten worden (tot een bepaalde limiet) automatisch ondersteund voor het verzenden van transacties en achtergrondhandelingen:

 • Transacties verzenden: wanneer u op de knop Verzenden ter ondertekening klikt (op de pagina Overeenkomsten), kunt u één document van maximaal 4,0 MB verzenden, of meerdere documenten met een totale grootte van 4,0 MB.
 • Achtergrondhandelingen: wanneer u een document op de achtergrond verzendt, kunt u één document van maximaal 9,0 MB verzenden of meerdere documenten met een totale grootte van 9,0 MB. (Zie de handleiding voor geavanceerde aanpassingen voor meer informatie over achtergrondhandelingen.)

 

Om grotere documenten in te schakelen, moet u het volgende doen:

 • Bewerk het callbackgebruikersprofiel om extra toegang te verlenen
 • Schakel de optie Aantal aanroepen bijlageservice in voor het callbackgebruikersprofiel
 • Bewerk de site zodat deze de Apex-klasse LargeFileDownloadService toestaat
 • De aangepaste instellingen bijwerken om de callback-URL te gebruiken


Het callbackgebruikersprofiel bewerken

Ga als volgt te werk om de machtigingen op objectniveau in te schakelen voor de gebruiker van de Adobe Sign-callbacksite.

 • Klik op de knop Bewerken op de pagina Adobe Sign-callbackprofiel en schuif naar beneden naar Aangepaste objectmachtigingen
 • Schakel alle machtigingen in voor het Overeenkomsten-object (Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alles weergeven, Alles wijzigen)
 • Schakel de Apex-klasse echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService in
 • Klik op Opslaan


De optie Aantal aanvragen bijlageservice voor het callbackgebruikersprofiel inschakelen

 • Navigeer naar Objectbeheer > Overeenkomst > Velden en relaties 
 • Klik op het Veldlabel Aantal aanroepen bijlageservice
 • Klik op de knop Beveiliging op veldniveau instellen
 • Schakel de beide opties Zichtbaar en Alleen-lezen in voor het callbackgebruikersprofiel
 • Klik op Opslaan


De site bewerken om de Apex-klasse LargeFileDownloadService te activeren

U moet ook het profiel voor uw Adobe Sign-callbacksite aanpassen om de Apex-klasse LargeFileDownloadService toe te voegen zodat deze zichtbaar is

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 2. Klik op het label voor de site Adobe Sign-callback
 3. Klik op de knop Instellingen voor openbare toegang

 

 4. Klik op de koppeling Toegang tot Apex-klassen inschakelen om naar de desbetreffende sectie te gaan, en klik vervolgens op Bewerken

 

 • In de lijst Beschikbare Apex-klassen aan de linkerkant selecteert u echosign_dev1.LargeFileDownloadService en klikt u op Toevoegen om deze te verplaatsen naar de lijst Ingeschakelde Apex-klassen aan de rechterkant, zoals hieronder weergegeven.
 • Klik op Opslaan


De aangepaste instellingen bijwerken om de callback-URL te gebruiken

1. Navigeer naar Setup > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites

2. Klik op het Sitelabel voor de callbacksite

3. Klik in de sectie Aangepaste URL's op de koppeling Weergave

 • Een nieuw tabblad wordt geopend

4. Van het nieuwe tabblad kopieert u de waarde van de URL in de browser en plakt u deze in een tekstbestand.

 • Als u een Sandbox gebruikt bij het testen, kopieert u de http-URL en niet de https-URL.

De URL moet er ongeveer als volgt uitzien:

 

5. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

 • Hierdoor wordt de pagina Aangepaste instellingen geladen

6. Klik op het label Adobe Sign-instellingen.

 • De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen

 

7.  Klik op de knop Beheren

 

8. Klik op Nieuw of Bewerken

 • De pagina Adobe Sign-instellingen bewerken wordt geladen.

 

9.  Stel de waarde voor Callback-URL Adobe naar Salesforce-site in op de waarde van het Beveiligde webadres dat u hebt gekopieerd na het configureren van uw Adobe Sign-callbacksite (zie stap 7 hierboven).

 • Zorg ervoor dat het adresvoorvoegsel 'https' is, en niet 'http'.

10. Klik op Opslaan om uw instellingen op te slaan.

 

De service voor grote documenten is nu ingeschakeld.

U kunt de Adobe Sign-API gebruiken om overeenkomsten te verzenden ter ondertekening of om webformulieren te maken en deze in te sluiten in uw website, zodat alle overeenkomsten in Salesforce worden gemaakt en gepusht, net alsof ze vanuit Salesforce zijn verzonden. U kunt overeenkomsten ook verzenden via de echosign.adobe.com-webtoepassing en ze allemaal laten terugsturen naar Salesforce.

Om deze pushovereenkomsten in te schakelen moet u:

 • Bewerk de callbackgebruiker om de machtigingenset Adobe Sign Integration-gebruiker te in te stellen 
 • Bewerk de callbacksite om de Visualforce-pagina EchoSignAgreementPushCallback toe te voegen
 • De machtigingen bewerken voor siteobject en veldniveau
 • Gebruik specifieke configuraties, afhankelijk van hoe u Adobe Sign wilt gebruiken


De callbackgebruiker bewerken om de machtigingenset Adobe Sign Integration-gebruiker te verstrekken

 1. Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Gebruikers
 2. Zoek de callbackgebruiker en klik op de koppeling Volledige Naam om de pagina met de gebruikersdetails te openen

 

3. Houd de muis boven de koppeling Toewijzingen machtigingenset en klik op de knop Toewijzing bewerken

 

4. Selecteer in de sectie Beschikbare machtigingensets de optie Adobe Sign Integration-gebruiker

 • Klik op de knop Toevoegen
 • Klik op Opslaan


De callbacksite bewerken om de Visualforce-pagina EchoSignAgreementPushCallback toe te voegen

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites
 2. Klik op het label voor de site Adobe Sign-callback

 

3. Blader naar de sectie Visualforce-sitepagina's en klik op Bewerken

4. Bepaal de locatie van echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback en klik één keer om het bestand te selecteren

5. Klik op Toevoegen om de pagina naar de kant met de Ingeschakelde Visualforce-pagina's te verplaatsen

6. Klik op Opslaan


De machtigingen bewerken voor siteobject en veldniveau

Als u de Visualforce-pagina hebt toegevoegd, gaat u terug naar de pagina Sitedetails voor de callbacksite.

 • Klik op Instellingen openbare toegang om de pagina Profielen te openen
 • Klik op Bewerken op de Pagina Profielen
 • Blader omlaag naar de sectie Standaardobjectmachtigingen
 • Schakel Lezen en Maken in voor de volgende objecten:
  • Account
  • Contact
  • Contract
  • Lead
  • Opportunity
 • Klik op Opslaan, zodat u terugkeert naar het callbackprofiel

 

Voor enkele objecten zijn ook aanpassingen op veldniveau vereist:

 • Blader omlaag naar de sectie Beveiliging op veldniveau en bewerk:
  • Standaardbeveiliging op veldniveau
   • Contact
    • Account > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
    • E-mail > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
    • Naam > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
   • Lead
    • Bedrijf > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
    • E-mail > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
    • Naam > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld


Specifieke configuraties gebruiken

Volg deze instructies als u alle overeenkomsten in uw account die buiten Adobe Sign zijn verzonden, wilt laten maken in en pushen naar Salesforce:

 • Kopieer het beveiligde URL-adres van de Adobe Sign-callbacksite dat u hebt gemaakt en voeg daar /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback aan toe om de callback-URL samen te stellen. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe en vermeld de callback-URL die u als de standaard callback-URL voor uw Adobe Sign-account wilt instellen. Als uw site-adres bijvoorbeeld https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback is, is de callback-URL: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • De ondersteuning van Adobe dient ook uw Adobe Sign-gebruikers-id in te voeren voor de standaard API-gebruikersinstelling voor de callback-URL. Alle accounts die Salesforce gebruiken, dienen hun accounts ook in te stellen op het toevoegen van de documentsleutel aan de callback-URL.

 

Volg deze instructies als u overeenkomsten verzendt via de API:

 • Kopieer het beveiligde URL-adres van de Adobe Sign-callbacksite dat u hebt gemaakt en voeg daar /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback aan toe om de callback-URL te maken die u in de Adobe Sign-API moet gebruiken.
  • Als uw site-adres bijvoorbeeld https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback
   is, moet u de volgende URL in de Adobe Sign-API gebruiken: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • Bij het verzenden van een overeenkomst of het maken van een webformulier via de API, moet u een callback-URL verstrekken (zie https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods en raadpleeg de API-parameter CallbackInfo.)
 • Zorg er ook voor dat uw account is ingesteld op het toevoegen van de documentsleutel aan de callback-URL die de standaard moet zijn voor Salesforce-klanten die Adobe Sign gebruiken. Neem in geval van eventuele problemen contact op met de ondersteuning van Adobe Sign.
 • Definieer bovendien bij de instellingen voor pushtoewijzingen uw voorkeuren voor de manier waarop records worden gemaakt wanneer overeenkomsten naar Salesforce worden gepusht.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account