Zakázání převodu pomocí online služby Adobe Create PDF pro sadu Office v systému Mac OS

Aplikace Acrobat využívá při převodu dokumentů sady Office na soubory PDF v systému Mac OS kromě místní aplikace sady Office také online službu Adobe Create PDF. Správci IT mohou možnost převodu pomocí online služby zakázat a vynutit tak, aby byla při vytváření souboru PDF z aplikace Acrobat nebo doplňku Create PDF použita místní aplikace sady Office.

Uzamčení funkce sloužící k zakázání převodu pomocí služby v aplikaci Acrobat

Pokud nechcete, aby se uživatelům zobrazoval pracovní postup převodu pomocí služby, můžete k potlačení tohoto chování použít klíče k uzamčení dané funkce.

Klíče

 bToggleAdobeDocumentServices, bToggleServiceConversion

Datový typ

Boolean (YES/NO)

Výchozí hodnota

NO

Č. verze

Duben 2017 (Acrobat Continuous)

Cesta

/Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist/Root/DC/FeatureLockdown/cServices/

Souhrn

Určuje, zda má být v aplikaci Acrobat zablokována funkce převodu pomocí služby, která aplikaci Acrobat umožňuje používat při převodu dokumentů na soubory PDF online službu Create PDF.

Podrobnosti

Možné hodnoty:

  • NO (Ne): Převod pomocí služby je povolen. Aplikace Acrobat může k převodu dokumentů na soubory PDF používat službu.
  • YES (Ano): Převod pomocí služby je zakázán. Aplikace Acrobat může k převodu dokumentů na soubory PDF používat místní aplikaci.

Zakázání funkce převodu pomocí služby pouze z doplňku pro sadu Office

Toto jsou klíče pro zakázání online služby z doplňku Create PDF:

  • ToggleAdobeDocumentServices
  • ToggleServiceConversion

Postup:

  1. Přejděte do následujícího umístění: /Users/<user>/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/.

  2. Otevřete soubor com.microsoft.Word. plist

  3. Vytvořte nový klíč (jeden z výše uvedených klíčů, případně oba) typu Boolean.

  4. Nastavte jej na hodnotu ANO.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.