Chybové ukončení aplikace Acrobat v režimu dvou monitorů v systému Windows

Po instalaci aktualizace z května 2020 dochází k občasnému chybovému ukončení aplikace Acrobat. Jedním z důvodů chybového ukončení je použití režimu dvou monitorů.

Ovlivněné verze

Produkt

Verze

Acrobat

2020.009.20063

Jak k tomu dojde:

 1. Připojte k počítači sekundární monitor, abyste měli režim dvou monitorů.

 2. Na sekundárním monitoru otevřete několik souborů PDF.

 3. Uveďte počítač do režimu spánku.

 4. Odpojte sekundární monitor a probuďte počítač. Dojde k chybovému ukončení aplikace Acrobat.

Chcete-li problém odstranit, postupujte podle alternativního řešení níže.

Alternativní řešení: Pomocí klíče registru bMergeMenuBar zakažte funkci sloučeného záhlaví, pokud je povolena

 1. Pokud je aplikace Acrobat spuštěna, ukončete ji.

 2. Do vyhledávacího pole v nabídce Start zadejte příkaz RegEdit a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se Editor registru.

 3. Přejděte do tohoto umístění: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\(verze)\FeatureLockdown\

  Například pro aplikaci Acrobat vypadá cesta takto: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureLockdown\

 4. V umístění FeatureLockdown vytvořte klíč typu DWORD a pojmenujte ho jako bMergeMenuBar. Klíč se tam ve výchozím nastavení pravděpodobně nenachází. Nastavte hodnotu klíče bMergeMenuBar na hodnotu 0 (nula):

  Klíč: bMergeMenuBar

  Typ dat: REG_DWORD

  Hodnota: 0

 5. Zavřete Editor registru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?