Použití aplikace Acrobat nebo Reader v prohlížeči Internet Explorer s rozšířeným chráněným režimem

Co je rozšířený chráněný režim?

Z důvodu zkvalitnění online zabezpečení integrovala společnost Microsoft do prohlížeče Internet Explorer 10 a vyšší rozšířený chráněný režim (EPM). Kvůli omezením, která režim EPM obsahuje, může být nutné při zobrazení souboru PDF v prohlížeči IE pomocí aplikace Acrobat nebo Reader tento režim vypnout. V některých verzích prohlížeče IE je tento režim ve výchozím nastavení povolený. Ve výchozím nastavení aktuálních verzí je tento režim zakázaný.

Produkty Acrobat podporují režim EPM ve verzích 10.1.8 a 11.0.04 pouze částečně. Pokud je režim EPM u těchto verzí zapnutý, jsou automaticky zakázány nekompatibilní doplňky. V případě webu, který vyžaduje doplňky, například zásuvný modul aplikace Acrobat, zakažte u tohoto konkrétního webu režim EPM. Poté můžete daný web využívat a režim EPM zůstane povolený pro všechny ostatní weby. Režim EPM zakažte pouze u webů, kterým důvěřujete.

 • Chcete-li režim EPM zakázat u jediného webu, klikněte v zobrazeném pruhu zpráv tohoto režimu na tlačítko Zakázat.
 • Chcete-li režim zakázat úplně, postupujte podle pokynů v článku http://support.microsoft.com/cs-cz/kb/2864914.

Úplná podpora je poskytována ve verzích 10.1.9 a 11.0.06.

 • Podrobnosti o nejnovějších vylepšeních jsou uvedeny v poznámkách k verzi
 • Změny ve verzi 11.0.07: Byl vytvořen zásuvný modul pro 64bitovou verzi pro prohlížeč IE 11 s povoleným rozšířeným chráněným režimem v systému Windows 7.

Pokud otevřete soubor PDF pomocí aplikace Reader se zakázaným chráněným režimem v prohlížeči IE 10 nebo 11 s povoleným režimem EPM, chráněný režim se automaticky povolí. Chráněný režim je povolený, i když uživatelské nastavení a předvolby značí, že je tomu naopak.

Aktuální situace

Uživatelé s aplikací Acrobat Continuous (předplacená verze)

Počínaje aktualizací aplikace Acrobat Continuous z října roku 2016

Soubor PDF můžete stáhnout do počítače a zobrazit jej pomocí počítačové aplikace. Soubor PDF můžete otevřít také v aplikaci IE.

Poznámka: V případě aplikace Acrobat Continuous (aktualizace z října roku 2016 nebo novější) lze soubor PDF bez ohledu na to, zda je režim EPM zapnut nebo vypnout, snadno otevřít v aplikaci IE.

Uživatelé s aplikací Acrobat Classic (pouze pro stolní počítače), Acrobat XI nebo starší verzí

Soubor PDF můžete stáhnout do počítače a zobrazit jej pomocí počítačové aplikace. Pokud je soubor PDF otevřen v prohlížeči, zobrazí se dialog nebo zpráva s možnostmi. Text zprávy závisí na kontextu:

„Tato webová stránka chce spustit ovládací prvek (Adobe PDF Reader | PDF Browser Control | AcroPDF.dll). Pokud tomuto webu důvěřujete, můžete pro něj zakázat rozšířený chráněný režim, aby se na něm tento ovládací prvek mohl spustit.“

V oznámení mohou být k dispozici následující možnosti: 

 • Spustit ovládací prvek | Nespouštět
 • Zakázat | Vždycky ignorovat
 • OK | Storno

Zvolení některé z možností bude mít za následek níže uvedené chování:

 • Pokud zvolíte, že chcete ovládací prvek povolit, bude soubor PDF načten. Oznámení se zobrazí při každém dalším načtení souboru PDF.
 • Pokud ovládací prvek zakážete, soubor PDF nebude načten a tato výzva se u dané domény znovu neobjeví, dokud uživatel neodstraní historii procházení.
 • Pokud nezvolíte žádnou možnost, webová stránka zůstane prázdná.
 • Pokud zakážete spuštění ovládacího prvku u formulářů LiveCycle, soubor PDF se nenačte a zobrazí se následující upozornění:

Jiné problémy

3597910 – pouze v systému Windows 8: Položky uživatelského rozhraní pro převod z webu (uložení formátu HTML jako formátu PDF) se nezobrazí v uživatelském rozhraní prohlížeče IE.

Alternativní řešení pro počítače s 32bitovou verzí: Pokud ručně vytvoříte v adresáři mezipaměti v umístění %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache složku s názvem Low, problém se vyřeší.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?