Problém: Prázdná obrazovka v horní části okna aplikace Acrobat

V systému Mac OS se v horní části okna aplikace Acrobat DC zobrazí prázdné okno a aplikaci Acrobat nelze zavřít. K tomuto problému dochází v systémech Mac OS se dvěma monitory, kdy jeden z monitorů má obrazovku Retina.

Řešení

Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je prázdné okno aktivní, stiskněte klávesu ESC.
  • Odpojte druhý monitor a znovu spusťte aplikaci Acrobat.

Další informace

Pokud jsou nastaveny dva monitory a druhý monitor nemá vysokou hodnotu DPI a primární monitor má obrazovku Retina, zobrazí se dialog aplikace Acrobat zkresleně a uživatel jej nemůže použít. Aplikace Acrobat nebo Reader vypadá, jako by byla zablokovaná.

Propojte monitor bez vysoké hodnoty DPI s monitorem s vysokou hodnotou DPI a spusťte aplikaci Acrobat s monitorem s vysokou hodnotou DPI. Spusťte dialog aplikace Acrobat (CEF) a přesuňte okno na monitor bez vysoké hodnoty DPI. Okno dialogu se deformuje.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online