Poznámky k verzi | Bridge CC 2019 verze 9.0

Podívejte se na užitečné zdroje o nedávných aktualizacích aplikace Adobe Bridge CC.

Pomocí aplikace Adobe Bridge můžete spravovat zdroje použité při vytváření obsahu pro tisk, web nebo videa. Aplikace Adobe Bridge usnadňuje přístup k souborům Adobe (například PSD a PDF) i k souborům jiných typů.

Nové funkce a opravené problémy

Verze z října 2018 (verze 9.0) zavádí nové funkce a obsahuje opravené problémy hlášené zákazníky.

Další informace viz:

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce Systémové požadavky aplikace Bridge .

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce Systémové požadavky služby Creative Cloud.

Online zdroje informací

Podpora zákazníků

Pomoc s používáním produktu, prodejem, registrací a řešením problémů:

Potřebujete-li pomoc týkající se konkrétního produktu, navštivte stránku https://helpx.adobe.com/cz/support/bridge.html.

Licenční smlouva

Chcete-li tento produkt využívat, je třeba souhlasit s ujednáními licenční smlouvy a záručními podmínkami. Podrobnosti najdete na stránce www.adobe.com/go/eulas_cz.

Upozornění pro uživatele

Pro aktivaci tohoto produktu může být nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let a vyžadují souhlas s dalšími podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe (viz http://www.adobe.com/cz/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Copyright © 2005-2018 Adobe Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and Bridge CC are either registered or trademarks of Adobe Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.