Poznámka:

(Mac) Když se v aplikaci Bridge pokusíte přejít do umístění služeb na disku, například u služeb Dropbox a iCloud, ujistěte se, že je přístupná uživatelská složka Library. V systému Mac OS X 10.7 a novějším je uživatelská složka Library ve výchozím nastavení skryta. Přístup k obsahu složky Knihovna je popsán v článku Soubory uživatelské složky Library nejsou v systému Mac OS X 10.7 a novějších verzích vidět.

 • Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte složku v panelu Složky. Pomocí kláves šipka nahoru a šipka dolů můžete na panelu Složky procházet adresář. Stisknutím klávesy šipka doprava složku rozbalíte. Stisknutím klávesy šipka doleva složku sbalíte.

  • Vyberte položku na panelu Oblíbené.

  • Na panelu aplikací klepněte na tlačítko Přejít do nadřazené nebo Oblíbené  nebo na tlačítko Zobrazit poslední  a vyberte požadovanou položku.

   Tip: Chcete-li zobrazit soubor v operačním systému, vyberte možnosti Soubor > Najít v Průzkumníku (Windows) nebo Soubor > Najít ve Finderu (Mac OS).

  • Kliknutím na tlačítko Jít zpět nebo Jít dopředu na panelu aplikací můžete procházet naposledy navštívené složky.

  • Poklikáním na složku na panelu Obsah ji otevřete.

   Tip: Kombinací Ctrl-poklikání (Windows) nebo Command-poklikání (Mac OS) otevřete složku v panelu Obsah v novém okně.

  • Přetažením složky z Průzkumníka Windows (Windows) nebo aplikace Finder (Mac OS) na řádek s cestou přejdete do tohoto umístění v aplikaci Adobe Bridge.

  • Chcete-li složku otevřít, přetáhněte ji z Průzkumníka Windows (Windows) nebo aplikace Finder (Mac OS) do panelu Náhled. V systému Mac OS můžete složku otevřít také přetažením z aplikace Finder na ikonu aplikace Adobe Bridge.

 • Pomocí řádku s cestou přejděte do:
  • Chcete-li přejít na určitou položku, klikněte na ni v řádku s cestou.

  • Chcete-li zapnout procházení složek, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Control (Mac OS) na položku v řádku s cestou. Procházení složkami umožňuje zobrazit a přejít k podsložkám vybrané položky. K procházení podsložek dané položky můžete také kliknout na šipku doprava v řádku s cestou.

  • Přetažením položky z panelu Obsah na řádek s cestou přejdete do tohoto umístění.

  • Chcete-li upravit cestu, klikněte na poslední položku na řádku s cestou. Pro návrat do režimu ikon stiskněte Esc.

Poznámka:

Panel s cestou skryjete výběrem položek Okna > Panel s cestou.

Zobrazení obsahu podsložek

Můžete nastavit, aby aplikace Adobe Bridge zobrazovala složky a podsložky v jednom plynulém, „plochém“ zobrazení. V plochém zobrazení je zobrazen kompletní obsah složky, včetně jejich podsložek, takže nebudete muset podsložky vyhledávat.

 1. Pokud chcete zobrazit obsah složek v „plochém“ zobrazení, klikněte na možnosti Zobrazení > Zobrazit položky podsložek.

Otevírání souborů v aplikaci Adobe Bridge

Z aplikace Adobe Bridge můžete otevírat soubory, dokonce i ty, které nebyly vytvořeny v softwaru Adobe. Pokud použijete aplikaci Adobe Bridge k otevření souboru, soubor se otevře ve zdrojové aplikaci nebo v aplikaci, kterou určíte. Aplikaci Adobe Bridge lze použít, chcete-li umístit soubory do otevřeného dokumentu v aplikaci Adobe.

 1. Vyberte soubor a proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zvolte Soubor > Otevřít.

  • Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+šipka dolů (Windows) nebo Command+šipka dolů (Mac OS).

  • Dvakrát klikněte na soubor v panelu Obsah.

  • Zvolte soubor > Otevřít v programu a zvolte název aplikace, ve které chcete soubor otevřít.

  • Přetáhněte soubor na ikonu aplikace.

  • Zvolte soubor > Otevřít v Camera Raw, chcete-li pro soubor upravit nastavení Camera Raw.

  • Chcete-li otevřít fotografie z digitálního fotoaparátu v aplikaci Adobe Bridge, použijte nástroj Adobe Photo Downloader. Viz Načtení fotografií z digitálního fotoaparátu nebo čtečky karet do aplikace Adobe Bridge.
  • Vybráním možnosti Soubor > Import ze zařízení můžete přenést média do aplikace Adobe Bridge v systému Mac OS 10.11.x z následujících zařízení:
   • Mobilní zařízení se systémem Android a digitální fotoaparáty připojené v režimu PTP (Picture Transfer Protocol) nebo MTP (Media Transfer Protocol)
   • Mobilní zařízení se systémem iOS

  Podrobnosti naleznete v článku Import ze zařízení v systému Mac OS 10.11.x.

Změna asociace typů souborů

Výběr aplikace pro otevírání určitého typu souborů ovlivní pouze soubory, které otevíráte v aplikaci Adobe Bridge, a potlačí nastavení operačního systému.

 1. Vyberte možnosti Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS) a klikněte na položku Asociace typů souborů.

 2. klikněte na název aplikace (nebo Žádná) a klikněte na Procházet, abyste našli aplikaci, kterou chcete použít.
 3. Chcete-li obnovit asociace typů souboru na výchozí nastavení, klikněte na Obnovit na výchozí asociace.
 4. Chcete-li skrýt typy souborů, které nemají asociované aplikace, vyberte Skrýt nedefinované asociace souborů.

Umístění souborů do jiné aplikace

 • Vyberte soubor v aplikaci Adobe Bridge a zvolte Soubor > Umístit a pak název aplikace. Tento příkaz můžete použít například k umístění obrazu JPEG do aplikace Adobe Illustrator.
 • Přetáhněte soubor z aplikace Adobe Bridge do požadované aplikace. V závislosti na typu souboru může být nezbytné nejdříve otevřít dokument, do kterého chcete soubor umístit.

Vyhledávání souborů a složek pomocí aplikace Adobe Bridge

Poznámka:

(Mac) Když se v aplikaci Bridge pokusíte přejít do umístění služeb na disku, například u služeb Dropbox a iCloud, ujistěte se, že je přístupná uživatelská složka Library. V systému Mac OS X 10.7 a novějším je uživatelská složka Library ve výchozím nastavení skryta. Přístup k obsahu složky Knihovna je popsán v článku Soubory uživatelské složky Library nejsou v systému Mac OS X 10.7 a novějších verzích vidět.

Pomocí aplikace Adobe Bridge můžete hledat soubory a složky s použitím více kombinací kritérií hledání. Kritéria vyhledávání lze uložit jako kolekci smart, což je aktualizovaná kolekce se soubory, které vyhovují zadaným kritériím.

 1. Zvolte Úpravy > Hledat.
 2. Vyberte složku, v rámci které chcete vyhledávat.
 3. Zvolte kritéria vyhledávání tak, že vyberete volby a omezení z nabídek kritérií. Zadejte hledaný do textového pole vpravo.
 4. Chcete-li přidat další vyhledávací kritérium, klikněte na znaménko plus (+). Chcete-li vyhledávací kritérium odstranit, klikněte na znaménko mínus (-).
 5. Vyberte volbu u nabídky Souhlas, abyste určili, zda stačí splnění libovolného z kritérií nebo musí být splněna všechna kritéria.
 6. (Volitelně) Vyberte Včetně všech podsložek, chcete-li hledání rozšířit na všechny podsložky ve zdrojové složce.
 7. (Volitelné) Zaškrtnete možnost Zahrnout neindexované soubory, pokud chcete, aby aplikace Adobe Bridge vyhledávala i soubory, které nejsou v mezipaměti. Vyhledávání souborů, které nejsou v mezipaměti (ve složkách, které jste již v aplikace Adobe Bridge v minulosti prohlíželi), je pomalejší než vyhledávání souborů, které v mezipaměti uloženy jsou.

 8. klikněte na Hledat.
 9. (Volitelné) Kritéria vyhledávání uložíte tak, že v panelu Kolekce kliknete na tlačítko Nová kolekce Smart poté, co aplikace Adobe Bridge zobrazí výsledky vyhledávání. Dialogové okno Kolekce smart automaticky zahrne kritéria vyhledávání. Upravte kritéria podle potřeby a klikněte na tlačítko Uložit. V panelu Kolekce zadejte název kolekce smart a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS). Viz Vytváření kolekce Smart.

K vyhledávání souborů a složek v aplikaci Adobe Bridge můžete využít pole Rychlé vyhledávání v panelu aplikací. Funkce Rychlé vyhledávání umožňuje hledat pomocí vyhledávacího modulu aplikace Adobe Bridge nebo nástroje Místní vyhledávání (Windows) nebo nástroje Spotlight (Mac OS). Vyhledávací modul aplikace Adobe Bridge vyhledává podle názvů souborů a klíčových slov. Operační systém vyhledává podle názvů souboru nebo složek a klíčových slov snímku. Aplikace Adobe Bridge vyhledává v aktuálně vybrané složce a všech jejích podsložkách, včetně složky Tento počítač (Windows) a Computer (Mac OS). Operační systém vyhledává v aktuálně vybrané složce nebo ve složce Tento počítač (Windows) a Computer (Mac OS).

 1. Klikněte na ikonu lupy v poli Rychlé vyhledávání a vyberte vyhledávací modul Adobe Bridge, Místní vyhledávání (Windows) nebo Spotlight (Mac OS).
 2. Zadejte kritéria hledání.
 3. Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

Visačky a hodnocení souborů

Označení souborů určitou barvou nebo přiřazení hodnocení od nuly (0) do pěti hvězdiček umožňuje označit velké množství souborů v krátkém čase. Soubory pak můžete uspořádat podle jejich barvy visačky nebo hodnocení.

Předpokládejme například, že si v aplikaci Adobe Bridge prohlížíte velké množství importovaných obrázků. Při prohlížení nových snímků můžete označit snímky, které si chcete ponechat. Po tomto úvodní průchodu můžete pomocí příkazu Uspořádat zobrazit a používat pouze soubory, které jste označili visačkami určité barvy.

Složky a soubory lze označovat popisky a také je lze hodnotit.

Visačkám můžete přiřadit názvy v předvolbách Visačky. Při označení souboru visačkou se pak název visačky přidá do metadat souboru. Pokud v předvolbách změníte názvy visaček, budou soubory se staršími visačkami opatřeny v panelu Obsah bílými visačkami.

Poznámka:

Při prohlížení složek zobrazuje aplikace Adobe Bridge soubory s popisky i bez nich (pokud nevyberete jinou možnost).

 1. Chcete-li přidat popis souborů, vyberte jeden nebo více souborů a zvolte popis z nabídky Popis. Chcete-li odstranit popis ze souborů, zvolte Popis > Bez popisu.
 2. Chcete-li soubory ohodnotit, vyberte jeden nebo více souborů a proveďte jednu z následujících akcí:

  • V panelu Obsah klikněte na tečku představující počet hvězdiček, které chcete souboru přidělit. (V režimu zobrazení Miniatury se tečky zobrazí až po výběru miniatury. Při velmi malé velikosti miniatur se tečky nezobrazí. V případě potřeby změňte velikost miniatur, dokud se tečky nezobrazí. V režimu zobrazení Seznam je třeba se ujistit, že jsou sloupce Hodnocení viditelné.)

  • Zvolte hodnocení z nabídky Visačka.

  • Chcete-li přidat nebo odstranit jednu hvězdičku, zvolte možnosti Popis >Zvýšit hodnocení nebo Popis > Snížit hodnocení.

  • Chcete-li odebrat všechny hvězdičky, zvolte možnost Popis > Bez hodnocení.

  • Chcete-li hodnocení nastavit na zamítnutí, klikněte na možnosti Visačka > Zamítnout, nebo stiskněte kombinaci kláves Alt+Delete (Windows) nebo Option+Delete (Mac OS).

   Poznámka: Chcete-li v aplikaci Adobe Bridge skrýt zamítnuté soubory, zvolte možnosti Zobrazení > Zobrazovat zamítnuté soubory.

Uspořádání souborů

Aplikace Adobe Bridge standardně řadí soubory, které se zobrazují na panelu Obsah, podle názvu souboru. Třídění souborů lze měnit pomocí příkazu Uspořádat nebo pomocí tlačítka Uspořádat podle v panelu aplikací.

 • Chcete-li uspořádat soubory podle uvedených kritérií, vyberte příslušnou možnost v nabídce Zobrazení > Uspořádat nebo klikněte na tlačítko Uspořádat v aplikačním panelu. Zvolte možnost Ručně, pokud chcete, aby se soubory zobrazily v takovém pořadí, v jakém jste je naposledy přetáhli. Pokud jsou v panelu Obsah zobrazeny výsledky vyhledávání, kolekce nebo ploché zobrazení, tlačítko Uspořádat obsahuje možnost Podle složky, která umožňuje uspořádat soubory podle složky, ve které jsou umístěny.
 • V zobrazení seznamu klikněte na libovolné záhlaví sloupce. Data se seřadí podle vybraného kritéria.

Filtrování souborů

Výběrem kritérií v panelu Filtr můžete určit, které soubory se objeví v panelu Obsah. V panelu Filtr je zobrazen počet položek v aktuální sadě, které mají specifickou hodnotu, bez ohledu na to, zda jsou viditelné. Pohledem do panelu Filtr můžete například rychle zjistit, kolik souborů má určité hodnocení nebo klíčové slovo.

Kritéria, která se objevují na panelu Filtr, se generují dynamicky podle souborů, které se zobrazují na panelu Obsah, a jejich metadat nebo umístění. Pokud například panel Obsah obsahuje zvukové soubory, panel Filtr bude obsahovat kritéria umělec, album, žánr, tónina, tempo a opakování. Pokud panel Obsah obsahuje obrázky, panel Filtr bude obsahovat kritéria, jako například rozměry, orientaci, a data fotoaparátu, jako například čas expozice a hodnotu clony. Pokud panel Obsah zobrazí výsledky vyhledávání nebo kolekci se soubory z více složek nebo pokud panel Obsah zobrazí ploché zobrazení, Panel filtrů bude obsahovat mateřskou složku, která vám umožní filtrovat soubory podle složek, ve kterých se nachází.

Panel Filtr aplikace Adobe Bridge CC
Panel Filtr

Poznámka:

Výběrem příslušné možnosti v nabídce Zobrazení vyberte, zda chcete v aplikaci Adobe Bridge v panelu Obsah zobrazit nebo skrýt složky, odmítnuté soubory a skryté soubory (např. soubory mezipaměti).

 • Chcete-li filtrovat soubory, v panelu Filtr vyberte jedno nebo více kritérií:
  • Vyberte kritéria ve stejné kategorii (například typy souborů), chcete-li zobrazit soubory, které vyhovují libovolnému z kritérií. Chcete-li například zobrazit soubory GIF i JPEG, vyberte možnost Obraz GIF a Soubor JPEG v části Typ souboru.

  • Soubory splňující všechna kritéria zobrazíte výběrem kritérií v různých kategoriích (například typy souborů a hodnocení). Pokud například chcete zobrazit soubory GIF a JPEG ohodnocené dvěma hvězdičkami, vyberte pod položkou Typ souboru možnost Obraz GIF a Soubor JPEG a pod položkou Hodnocení možnost dvě hvězdičky.

   Tip: Chcete-li vybrat toto hodnocení nebo vyšší, klikněte na kritérium hodnocení se stisknutou klávesou Shift. Například, kliknutím s podrženou klávesou Shift zobrazíte všechny soubory s hodnocením 2 hvězdičky nebo více.

  • V nabídce panelu Filtr vyberte kategorie.

   Tip: V nabídce panelu Filtr vyberte možnost Rozbalit vše nebo Sbalit vše, chcete-li otevřít nebo zavřít všechny kategorie filtrování.

  • Klikněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), chcete-li vybraná kritéria obrátit. Pokud jste například pod položkou Typ souboru vybrali volbu Obraz GIF, klikněte na obraz GIF s klávesou Alt, abyste volbu odznačili a vybrali všechny ostatní typy souborů v seznamu.

   Poznámka: Pokud filtrujete uzavřený balíček, aplikace Adobe Bridge balíček zobrazí pouze v případě, že kritérium filtru splňuje horní položka (miniatura). Pokud filtrujete v rámci rozbaleného baličku, aplikace Adobe Bridge zobrazí všechny soubory balíčku, které odpovídají kritériím souboru, který je nahoře.

 • Chcete-li filtry odstranit, klikněte na tlačítko Vymazat filtr dole na panelu Filtr. Případně klikněte na nabídku rychlého přístupu a poté klikněte na Vymazat vše.
 • Chcete-li zabránit vymazání kritéria filtrování, když v aplikaci Adobe Bridge přecházíte do jiného umístění, klikněte na tlačítko Zachovat filtr při procházení dole na panelu Filtr.

Kopírování, přesouvání a odstraňování souborů a složek

 • Chcete-li kopírovat soubory nebo složky, proveďte libovolný následující úkon:
  • Vyberte soubory nebo složky a zvolte Úpravy > Kopírovat.

  • Pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) klikněte na soubory nebo složky, zvolte Kopírovat do a vyberte umístění ze seznamu (chcete-li určit jiné umístění, vyberte příkaz Vyberte složku).

  • Se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte soubory nebo složky do jiné složky.

 • Chcete-li přesunout soubory do jiné složky, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) klikněte na soubory, zvolte možnost Jít na a vyberte umístění ze seznamu (chcete-li určit jiné umístění, vyberte příkaz Vyberte složku).

  • Přetáhněte soubory do jiné složky v okně aplikace Adobe Bridge nebo v Průzkumníku Windows (Windows) nebo v aplikaci Finder (Mac OS).

   Poznámka: Pokud je přetahovaný soubor na jiném připojeném disku než aplikace Adobe Bridge, pak se soubor nepřesune, ale zkopíruje. Chcete-li přemístit soubor na jiný připojený disk, přetáhněte soubor se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).

 • Chcete-li odstranit soubory nebo složky, proveďte libovolný následující úkon:
  • Vyberte soubory nebo složky a klepněte na tlačítko Odstranit položku .

  • Vyberte příslušné soubory a složky a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Delete (Windows) nebo Command+Delete (Mac OS).

  • Vyberte příslušné soubory a složky, stiskněte klávesu Delete a poté klikněte v dialogovém okně na tlačítko Odstranit.

Vyjmutí, kopírování a přesun souborů a složek mezi aplikacemi Bridge a Průzkumník souborů nebo Finder

Aplikace Bridge umožňuje vykonávat následující akce:

 • Kopírovat soubory a složky z aplikace Průzkumník souborů (Windows) nebo Finder (Mac OS) a vkládat je do aplikace Bridge
 • Vyjmout nebo přesunout soubory a složky z aplikace Průzkumník souborů (Windows) nebo Finder (Mac OS) a vložit je do aplikace Bridge
 • Kopírovat soubory a složky z aplikace Bridge a vložit je do aplikace Průzkumník souborů (Windows) nebo Finder (Mac OS)
 • Vyjmout nebo přesunout soubory a složky z aplikace Bridge a vložit je do aplikace Průzkumník souborů (Windows) nebo Finder (Mac OS)

Níže uvedená tabulka vysvětluje to, jak můžete vyjmout, zkopírovat nebo přesunout soubory mezi aplikacemi Bridge a Průzkumník souborů nebo Finder.

Funkce Windows Mac OS
Kopírování z Průzkumníku souborů nebo aplikace Finder do aplikace Bridge

V Průzkumníku souborů klikněte pravým tlačítkem na soubory nebo složky, které chcete zkopírovat do aplikace Bridge a vyberte možnost Kopírovat. Případně stiskněte Ctrl + C.

V aplikaci Bridge vyberte možnost Upravit > Vložit nebo stiskněte Ctrl + V.

V aplikaci Finder klikněte pravým tlačítkem na soubory nebo složky, které chcete zkopírovat do aplikace Bridge, a vyberte možnost Kopírovat nebo stiskněte Command + C.

V aplikaci Bridge vyberte možnost Upravit > Vložit nebo stiskněte Command + V.

Kopírování z aplikace Bridge do Průzkumníku souborů nebo aplikace Finder

V aplikaci Bridge vyberte soubory nebo složky, které chcete zkopírovat, a vyberte možnost Upravit > Kopírovat nebo stiskněte Ctrl + C.

V Průzkumníku souborů klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo a vyberte možnost Vložit nebo stiskněte Ctrl + V.

V aplikaci Bridge vyberte soubory nebo složky, které chcete zkopírovat, a vyberte možnost Upravit > Kopírovat nebo stiskněte Command + C.
V aplikaci Finder klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vložit nebo stiskněte Command + V.
Vyjmutí nebo přesunutí z Průzkumníku souborů nebo aplikace Finder do aplikace Bridge

V Průzkumníku souborů klikněte pravým tlačítkem na soubory nebo složky, které chcete přesunout do aplikace Bridge a vyberte možnost Vyjmout nebo stiskněte Ctrl + X.

V aplikaci Bridge vyberte možnost Upravit > Vložit nebo stiskněte Ctrl + V.

V aplikaci Finder klikněte pravým tlačítkem na soubory nebo složky, které chcete přesunout do aplikace Bridge a vyberte možnost Kopírovat.

V aplikaci Bridge držte stisknutou klávesu Option a klikněte pravým tlačítkem na panel Obsah, abyste povolili možnost přesunutí. Klikněte na tlačítko Přesunout. Případně stiskněte Option + Command + V.

Vyjmutí nebo přesunutí z aplikace Bridge do Průzkumníku souborů / aplikace Finder

V aplikaci Bridge vyberte soubory nebo složky, které chcete přesunout, a vyberte možnost Upravit > Vyjmout nebo stiskněte Ctrl + X.

V Průzkumníku souborů klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo a vyberte možnost Vložit nebo stiskněte Ctrl + V.

V aplikaci Bridge klikněte pravým tlačítkem na složky, které chcete přesunout, vyberte možnost Přesunout a vyberte požadovanou složku. 

Případně můžete soubory nejprve zkopírovat. Poté podržte v aplikaci Finder stisknutou klávesu Option a z kontextové nabídky vyberte možnost Přesunout nebo stiskněte Option + Command + V.

Otočení obrazů

V aplikaci Adobe Bridge můžete otočit zobrazení obrazových souborů JPEG, PSD, TIFF a Camera Raw. Otočení neovlivní data obrazu, ale otočení obrazu v aplikaci Adobe Bridge může otočit zobrazení obrazu i v původní aplikaci.

 1. Vyberte jeden nebo více obrazů v oblasti obsahu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Otočit o 90° doprava, Otočit o 90° doleva nebo Otočit o 180°.

  • klikněte na tlačítko Otočit o 90° doprava nebo Otočit o 90° doleva na aplikačním panelu.

Práce s nástrojem Camera Raw

Soubory Camera Raw obsahují nezpracovaná obrazová data ze snímače obrazu ve fotoaparátu. Software Adobe Photoshop Camera Raw, který je v aplikaci Adobe Bridge dostupný, pokud máte nainstalovanou aplikaci Adobe Photoshop nebo Adobe After Effects, zpracovává soubory aplikace Camera Raw. Soubory JPEG (.JPG) a TIFF můžete také zpracovat, pokud je otevřete v nástroji Camera Raw aplikace Adobe Bridge.

Použijte aplikaci Adobe Bridge, jestliže chcete zkopírovat a vložit nastavení z jednoho souboru do druhého, dávkově zpracovat soubory nebo aplikovat nastavení na soubory, aniž byste museli otevřít dialogové okno nástroje Camera Raw.

 • Chcete-li otevřít soubory JPEG nebo TIFF v nástroji Camera Raw aplikace Adobe Bridge, upřesněte tato nastavení v předvolbách nástroje Camera Raw. Vyberte položky Úpravy > Předvolby Camera Raw (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby Camera Raw (Mac OS). V sekci Zpracování souborů JPEG a TIFF klikněte na možnosti JPEG > Automaticky otevřít všechny podporované soubory JPEG a/nebo vyberte možnost TIFF > Automaticky otevřít všechny podporované soubory TIFF. Poté poklikáním otevřete soubor JPEG nebo TIFF v nástroji Camera Raw. Chcete-li otevřít soubory JPEG nebo TIFF v aplikaci Photoshop, v nastavení zvolte možnost Automaticky otevřít [soubory JPEG nebo TIFF] s nastavením.
 • Chcete-li otevřít soubory raw v nástroji Camera Raw aplikace Adobe Bridge, upřesněte toto nastavení v předvolbách aplikace Adobe Bridge. Vyberte možnosti Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Adobe Bridge > Předvolby (Mac OS). V oblasti Chování na kartě Všeobecné zaškrtněte možnost Poklikáním otevřete úpravy nastavení nástroje Camera Raw v aplikaci Bridge. Pokud není tato předvolba zaškrtnuta, soubory typu raw budou otevírány poklikáním v aplikaci Photoshop.
 • Další informace naleznete také v tématu Načtení fotografií z digitálního fotoaparátu nebo čtečky karet.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online