Režim úprav s průvodcem – Základní úpravy

Režim úprav s průvodcem nabízí možnost provádění úprav s průvodcem – rozhraní podobné průvodci určené k dosažení určitých předdefinovaných efektů. Každá úprava s průvodcem má asociovaný obraz. Když pohybujete ukazatelem myši vodorovně nad obrazem, v části vlevo od posuvníku je vidět obraz před použitím efektu. V části vpravo od posuvníku vidíte obraz po aplikaci efektu.

Úprava s průvodcem Jas a kontrast  

Úpravu s průvodcem Jas a kontrast použijte k nastavení jasu nebo kontrastu obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o úpravě jasu a kontrastu viz Nastavení stínů a světla.

Úprava s průvodcem Opravit pleťový tón

Úpravu s průvodcem Opravit pleťový tón použijte v obrazu ke korekci pleťových tónů (opálení, červeně a světla).

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o opravě barevných nádechů viz Nastavení barvy pro pleťový tón.

Úprava s průvodcem Oříznout fotografii

Úpravu s průvodcem Oříznout fotografii použijte k oříznutí obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o oříznutí viz Oříznout.

Úprava s průvodcem Úrovně

Další informace o používání úrovní viz O nastavení úrovní.

Úprava s průvodcem Zesvětlit nebo ztmavit

Úpravu s průvodcem Zesvětlit nebo ztmavit použijte k zesvětlení nebo ztmavení obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o zesvětlení nebo ztmavení obrazu najdete na stránce Nastavení stínů a světla.

Úprava Změna velikosti s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Změnit velikost fotografie lze rychle vytvořit verzi fotografie splňující konkrétní požadavky na velikost – v pixelech, palcích či bajtech.

 1. Ze zásobníku vyberte fotografii a zvolte možnost Úpravy s průvodcem > Základní > Změnit velikost fotografie.

 2. Vyberte účel fotografie v jiné velikosti. Zvolte, zda ji chcete použít online, nebo vytvořit tištěnou kopii.

  Výstup na web: Vyberte volbu velikosti z rozbalovací nabídky.  

  • Dlouhý okraj: Určete šířku snímku. Výška se upraví automaticky, aby se zachoval poměr stran.
  • Krátký okraj: Určete výšku snímku. Šířka se upraví automaticky, aby se zachoval poměr stran.
  • Šířka a výška: Určete vlastní šířku a výšku. Část snímku se zvýrazní s oknem ořezu. Okno ořezu přetáhněte myší přes fotografii a vyberte, která část bude uložena.
  • Velikost souboru: Určete maximální velikost v kilobajtech. Vytvořený výstup bude soubor menší velikosti než zadané číslo.

  Výstup pro tisk: Vyberte volbu rozměru z rozbalovací nabídky.

  • Dlouhý okraj: Určete šířku snímku. Výška se upraví automaticky, aby se zachoval poměr stran.
  • Krátký okraj: Určete výšku snímku. Šířka se upraví automaticky, aby se zachoval poměr stran.
  • Šířka a výška: Určete vlastní šířku a výšku a klepněte na možnost Náhled/Použít. Část snímku se zvýrazní s oknem ořezu. Okno ořezu přetáhněte myší přes fotografii a vyberte, která část bude uložena. Zvolíte-li zaškrtávací políčko Zmenšit podle rozměru, celý snímek se zmenší, aby odpovídal jednomu ze dvou rozměrů (výsledkem mohou být bílé okraje u horních/dolních nebo levých/pravých okrajů fotografie).
  • Předem definované velikosti (např. 4 x 6): Vyberte z dostupných velikostí a klepněte na možnost Náhled/Použít. Část snímku se zvýrazní s oknem ořezu. Okno ořezu přetáhněte myší přes fotografii a vyberte, která část bude uložena. Zvolíte-li zaškrtávací políčko Zmenšit podle rozměru, celý snímek se zmenší, aby odpovídal jednomu ze dvou rozměrů (výsledkem mohou být bílé okraje u horních/dolních nebo levých/pravých okrajů fotografie).
 3. Klepněte na možnost Další a vyberte, co chcete s výstupem udělat.

  Jestliže jste v předchozím kroku vybrali volbu Výstup na web, zobrazí se následující další možnosti:

  • Uložit Uložit jako: Snímek se změněnými rozměry uchovejte v jakémkoli dostupném formátu.
  • Pokračovat v úpravách- V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku se změněnými rozměry pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílet- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek se změněnými rozměry umístit online prostřednictvím sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

  Jestliže jste v předchozím kroku vybrali volbu Výstup pro tisk, zobrazí se následující další možnosti:

  • Uložit Uložit jako: Fotografii se změněnými rozměry uchovejte v jakémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na fotografii pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Tisk - Místní tiskárna / Objednat výtisky: Tisk osnovy fotografií na místní tiskárnu (připojenou k tomuto počítači). Nebo si výtisky objednejte pomocí služeb Adobe Photoshop Services. Podrobné informace o objednávání výtisků v aplikaci Photoshop Elements najdete v tématu Vytváření tištěných fotografií.
 4. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Úprava s průvodcem Otočit a narovnat fotografii

Úpravu s průvodcem Otočit a narovnat fotografii použijte k otočení obrazu o celých 90 stupňů nebo k nakreslení čáry na obraz, podle které se obraz narovná.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o otáčení obrazu viz Otočení nebo převrácení položky.

Další informace o narovnání obrazu viz Narovnání obrazu.

Úprava s průvodcem Zostřit

Pomocí úpravy s průvodcem Zostřit vylepšíte jasnost obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o zostření obrazů viz Přehled zostření nebo Zostření obrazu.

 1. Otevřete fotografii a na panelu Úpravy s průvodcem klepněte na možnost Fotografické efekty > Posun a náklon.

 2. Klepnutím na možnost Přidat posun a náklon aplikujte na fotografii základní efekt. Fotografie se bude zdát rozostřená.

 3. Klepněte na oblast pro změnu aktivace a poté klepnutím a přetažením určete na obrazu oblasti, které chcete, aby byly zaostřené.

 4. Chcete-li experimentovat s dalšími efekty, klepněte na možnost Zpřesnit efekt a změňte následující volby:

  • Rozostření: Můžete zvýšit intenzitu rozostření fotografie.

  • Kontrast: Můžete zvýšit nebo snížit úroveň kontrastu fotografie.

  • Sytost: Můžete zvýšit nebo snížit úrovně sytosti barev fotografie.

 5. Kliknutím na Další přejdete do panelu Sdílet.

  Nebo kliknutím na Zrušit odvoláte všechny provedené změny.

 6. V panelu Sdílet zvolte jednu z následujících voleb:

  • Uložit Uložit jako: Vytvořenou fotografii uchovejte v jakémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na fotografii pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svou fotografii umístit online prostřednictvím sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

  Nakonec kliknutím na Hotovo použijte efekt.

Úprava s průvodcem Efekt viněty

Přidejte na fotografii efekt viněty a zdůrazněte tak důležitost určité osoby, skupiny nebo objektu ve středu fotografie.

Obrázek před použitím efektu viněty (vlevo) a po jeho použití

 1. Otevřete fotografii a na panelu Úpravy s průvodcem klepněte na možnost Fotografické efekty > Efekt viněty.

 2. Vyberte černou nebo bílou barvu a určete barvu viněty, kterou chcete použít.

 3. Pomocí posuvníku Intenzita určete jak intenzivní (tmavá nebo světlá) má viněta být.

 4. Klepnutím na volbu Zpřesnit tvar můžete vyladit okraj (posuvník Prolnutí) a velikost (Zaoblení) viněty. V posuvníku prolnutí znamená menší hodnota obrazových bodů tvrdší, ostřejší okraj, zatímco větší hodnota znamená měkčí, silnější okraj. V posuvníku zaoblení způsobí záporné hodnoty velmi výrazný efekt viněty a kladné hodnoty způsobí vytvoření méně viditelné viněty.

 5. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictvím sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.