Příručka uživatele Zrušit

Režim úprav s průvodcem – Základní úpravy

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Režim úprav s průvodcem nabízí možnost provádění úprav s průvodcem – rozhraní podobné průvodci určené k dosažení určitých předdefinovaných efektů. Každá úprava s průvodcem má asociovaný obraz. Když pohybujete ukazatelem myši vodorovně nad obrazem, v části vlevo od posuvníku je vidět obraz před použitím efektu. V části vpravo od posuvníku vidíte obraz po aplikaci efektu.

Úprava s průvodcem Jas a kontrast  

Úpravu s průvodcem Jas a kontrast použijte k nastavení jasu nebo kontrastu obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o úpravě jasu a kontrastu viz Nastavení stínů a světla.

Úprava s průvodcem Opravit pleťový tón

Úpravu s průvodcem Opravit pleťový tón použijte v obrazu ke korekci pleťových tónů (opálení, červeně a světla).

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o opravě barevných nádechů viz Nastavení barvy pro pleťový tón.

Úprava s průvodcem Oříznout fotografii

Úpravu s průvodcem Oříznout fotografii použijte k oříznutí obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o oříznutí viz Oříznout.

Úprava s průvodcem Úrovně

Další informace o používání úrovní viz O nastavení úrovní.

Úprava s průvodcem Zesvětlit nebo ztmavit

Úpravu s průvodcem Zesvětlit nebo ztmavit použijte k zesvětlení nebo ztmavení obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o zesvětlení nebo ztmavení obrazu najdete na stránce Nastavení stínů a světla.

Úprava Změna velikosti s průvodcem

Pomocí úpravy s průvodcem Změnit velikost fotografie lze rychle vytvořit verzi fotografie splňující konkrétní požadavky na velikost – v pixelech, palcích či bajtech.

 1. Ze zásobníku vyberte fotografii a zvolte možnost Úpravy s průvodcem > Základní > Změnit velikost fotografie.

 2. Vyberte účel fotografie v jiné velikosti. Zvolte, zda ji chcete použít online, nebo vytvořit tištěnou kopii.

  Výstup na web: Vyberte volbu velikosti z rozbalovací nabídky.  

  • Dlouhý okraj: Určete šířku snímku. Výška se upraví automaticky, aby se zachoval poměr stran.
  • Krátký okraj: Určete výšku snímku. Šířka se upraví automaticky, aby se zachoval poměr stran.
  • Šířka a výška: Určete vlastní šířku a výšku. Část snímku se zvýrazní s oknem ořezu. Okno ořezu přetáhněte myší přes fotografii a vyberte, která část bude uložena.
  • Velikost souboru: Určete maximální velikost v kilobajtech. Vytvořený výstup bude soubor menší velikosti než zadané číslo.

  Výstup pro tisk: Vyberte volbu rozměru z rozbalovací nabídky.

  • Dlouhý okraj: Určete šířku snímku. Výška se upraví automaticky, aby se zachoval poměr stran.
  • Krátký okraj: Určete výšku snímku. Šířka se upraví automaticky, aby se zachoval poměr stran.
  • Šířka a výška: Určete vlastní šířku a výšku a klepněte na možnost Náhled/Použít. Část snímku se zvýrazní s oknem ořezu. Okno ořezu přetáhněte myší přes fotografii a vyberte, která část bude uložena. Zvolíte-li zaškrtávací políčko Zmenšit podle rozměru, celý snímek se zmenší, aby odpovídal jednomu ze dvou rozměrů (výsledkem mohou být bílé okraje u horních/dolních nebo levých/pravých okrajů fotografie).
  • Předem definované velikosti (např. 4 x 6): Vyberte z dostupných velikostí a klepněte na možnost Náhled/Použít. Část snímku se zvýrazní s oknem ořezu. Okno ořezu přetáhněte myší přes fotografii a vyberte, která část bude uložena. Zvolíte-li zaškrtávací políčko Zmenšit podle rozměru, celý snímek se zmenší, aby odpovídal jednomu ze dvou rozměrů (výsledkem mohou být bílé okraje u horních/dolních nebo levých/pravých okrajů fotografie).
 3. Klepněte na možnost Další a vyberte, co chcete s výstupem udělat.

  Jestliže jste v předchozím kroku vybrali volbu Výstup na web, zobrazí se následující další možnosti:

  • Uložit Uložit jako: Snímek se změněnými rozměry uchovejte v jakémkoli dostupném formátu.
  • Pokračovat v úpravách- V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku se změněnými rozměry pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílet- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek se změněnými rozměry umístit online prostřednictvím sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

  Jestliže jste v předchozím kroku vybrali volbu Výstup pro tisk, zobrazí se následující další možnosti:

  • Uložit Uložit jako: Fotografii se změněnými rozměry uchovejte v jakémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na fotografii pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Tisk - Místní tiskárna / Objednat výtisky: Tisk osnovy fotografií na místní tiskárnu (připojenou k tomuto počítači). Nebo si výtisky objednejte pomocí služeb Adobe Photoshop Services. Podrobné informace o objednávání výtisků v aplikaci Photoshop Elements najdete v tématu Vytváření tištěných fotografií.
 4. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Úprava s průvodcem Otočit a narovnat fotografii

Úpravu s průvodcem Otočit a narovnat fotografii použijte k otočení obrazu o celých 90 stupňů nebo k nakreslení čáry na obraz, podle které se obraz narovná.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o otáčení obrazu viz Otočení nebo převrácení položky.

Další informace o narovnání obrazu viz Narovnání obrazu.

Úprava s průvodcem Zostřit

Pomocí úpravy s průvodcem Zostřit vylepšíte jasnost obrazu.

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o zostření obrazů viz Přehled zostření nebo Zostření obrazu.

 1. Otevřete fotografii a na panelu Úpravy s průvodcem klepněte na možnost Fotografické efekty > Posun a náklon.

 2. Klepnutím na možnost Přidat posun a náklon aplikujte na fotografii základní efekt. Fotografie se bude zdát rozostřená.

 3. Klepněte na oblast pro změnu aktivace a poté klepnutím a přetažením určete na obrazu oblasti, které chcete, aby byly zaostřené.

 4. Chcete-li experimentovat s dalšími efekty, klepněte na možnost Zpřesnit efekt a změňte následující volby:

  • Rozostření: Můžete zvýšit intenzitu rozostření fotografie.

  • Kontrast: Můžete zvýšit nebo snížit úroveň kontrastu fotografie.

  • Sytost: Můžete zvýšit nebo snížit úrovně sytosti barev fotografie.

 5. Kliknutím na Další přejdete do panelu Sdílet.

  Nebo kliknutím na Zrušit odvoláte všechny provedené změny.

 6. V panelu Sdílet zvolte jednu z následujících voleb:

  • Uložit Uložit jako: Vytvořenou fotografii uchovejte v jakémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na fotografii pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svou fotografii umístit online prostřednictvím sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

  Nakonec kliknutím na Hotovo použijte efekt.

Úprava s průvodcem Efekt viněty

Přidejte na fotografii efekt viněty a zdůrazněte tak důležitost určité osoby, skupiny nebo objektu ve středu fotografie.

Obrázek před použitím efektu viněty (vlevo) a po jeho použití

 1. Otevřete fotografii a na panelu Úpravy s průvodcem klepněte na možnost Fotografické efekty > Efekt viněty.

 2. Vyberte černou nebo bílou barvu a určete barvu viněty, kterou chcete použít.

 3. Pomocí posuvníku Intenzita určete jak intenzivní (tmavá nebo světlá) má viněta být.

 4. Klepnutím na volbu Zpřesnit tvar můžete vyladit okraj (posuvník Prolnutí) a velikost (Zaoblení) viněty. V posuvníku prolnutí znamená menší hodnota obrazových bodů tvrdší, ostřejší okraj, zatímco větší hodnota znamená měkčí, silnější okraj. V posuvníku zaoblení způsobí záporné hodnoty velmi výrazný efekt viněty a kladné hodnoty způsobí vytvoření méně viditelné viněty.

 5. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictvím sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?