Příručka uživatele Zrušit

Otevírání souborů

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Tools
  4. Panels and bins
  5. Open files
  6. Rulers, grids, and guides
  7. Enhanced Quick Mode
  8. File information
  9. Presets and libraries
  10. Multitouch support
  11. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  12. Undo, redo, and cancel actions
  13. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 7. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 8. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 9. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 10. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
 11. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 12. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Při práci na pracovní ploše úprav aplikace Photoshop Elements můžete zpracovávat soubory různými způsoby. Můžete nastavit volby pro otevírání, ukládání a export souborů podle typu, velikosti souboru a rozlišení. Zpracovávat a ukládat můžete také soubory camera raw. Tyto nástroje usnadňují kombinování souborů různých druhů a jejich optimalizaci v aplikaci Adobe Photoshop Elements.

Na pracovní ploše Úpravy můžete vytvořit prázdný soubor, otevřít nedávno používaný soubor, určit, které se v aplikaci Photoshop Elements budou otvírat ad.

Další možností při práci na pracovní ploše úprav je funkce Úpravy s průvodcem. Úpravy s průvodcem vám pomohou, když si nevíte rady s nějakým pracovním postupem nebo způsobem dokončení úlohy. Umožňují uživatelům dokončit složitější pracovní postupy editace prostřednictvím malého počtu jednoduchých kroků.

Vytvoření nového prázdného souboru

Pokud si přejete vytvořit grafiku pro web, banner nebo logo a hlavičku společnosti, musíte začít s novým prázdným souborem.

 1. Vyberte možnost Soubor > Nový > Prázdný soubor.
 2. Zadejte volby pro nový obraz a klepněte na OK.

  Název

  Slouží k pojmenování nového souboru obrazu.

  Přednastavení

  Poskytuje volby pro nastavení šířky, výšky a rozlišení obrazů, které chcete vytisknout nebo zobrazit na obrazovce. Vyberte Schránka, chcete-li použít velikost a rozlišení dat, které jste zkopírovali do schránky. Nový obraz také můžete založit na velikosti a rozlišení libovolného otevřeného obrazu tak, že zvolíte jeho název ze spodní části nabídky Přednastavení.

  Velikost

  Vyberte ze seznamu standardních velikostí dostupných pro vybrané přednastavení.

  Šířka, výška a rozlišení

  Slouží k individuálnímu nastavení těchto voleb. Pokud jste data nezkopírovali do schránky, jsou standardní hodnoty založeny na posledním obrazu, který jste vytvořili.

  Režim barvy

  Slouží k nastavení obrazu na RGB barva, stupně šedi nebo bitová mapa (1bitový režim).

  Obsah pozadí

  Slouží k nastavení barvy vrstvy pozadí obrazu. Výchozí je bílá. Vyberte Barva pozadí, chcete-li použít aktuální barvu pozadí (zobrazenou na panelu nástrojů). Vyberte Průhledný pokud chcete, aby výchozí vrstva byla průhledná bez hodnot barev – nový obraz bude mít Vrstvu 1 místo vrstvy Pozadí.

  Poznámka:

  Kliknutím pravým tlačítkem myši na pozadí snímku lze také vybrat barvu pozadí (šedou, černou nebo vlastní).

Otevření souboru

Můžete otevírat a importovat obrazy v různých formátech souborů. Dostupné formáty se zobrazují v dialogovém okně Otevřít, v dialogovém okně Otevřít jako a v podnabídce Import.

Poznámka:

Chcete-li otevřít soubor z aplikace Elements Organizer, vyberte jej a na hlavním panelu klikněte na položku Editor.

 1. Proveďte některou z následujících akcí
  • Vyberte příkaz Soubor > Otevřít. Najděte a vyberte soubor, který chcete otevřít. Pokud se soubor nezobrazí, zvolte v nabídce Soubory typu položku Všechny formáty. Klepněte na Otevřít.

  • Klikněte na rozbalovací nabídku Otevřít (nad panelem nástrojů). Rozbalovací nabídka Otevřít obsahuje seznam naposledy otevřených souborů.

  • Přetáhněte obraz ze složky ve svém počítači nebo v paměťovém zařízení do editoru.

 2. V zobrazeném dialogu uvidíte volby specifické pro daný formát a pokračujte v otevírání souboru.

  Může dojít k případům, kdy aplikace Photoshop Elements správný formát souboru nedokáže určit. Například přenos souboru mezi Mac OS® a Windows může způsobit nesprávné pojmenování formátu. V takových případech musíte nastavit správný formát, ve kterém se má soubor otevřít.

Otevření souboru v aplikačním rámečku (Mac OS)

 1. Přetáhněte soubor z libovolného umístění v počítači do aplikačního rámečku. Fotografie můžete také přetáhnout z prohlížeče fotografií nebo libovolného úložného zařízení připojeného k počítači.
 2. Chcete-li přetáhnout další snímky do rámečku aplikace, abyste je mohli otevřít, povolte plovoucí okna dokumentu (viz článek Zobrazení a uspořádání více oken). Převeďte otevřené obrázky do plovoucích oken dokumentů, čímž zobrazíte aplikační rámeček.

Otevření nedávno upraveného souboru

 1. Zvolte Soubor > Otevření nedávno použitého souboru a vyberte soubor z podnabídky.
  Poznámka:

  Chcete-li nastavit počet souborů, které jsou k dispozici v podnabídce Otevření nedávno použitého souboru, zvolte Úpravy > Předvolby > Ukládání souborů a zadejte počet do textového pole Seznam posledních souborů obsahuje.

Určení formátu souboru, ve kterém se soubor otevře

 1. Zvolte Soubor > Otevřít jako a vyberte soubor, který chcete otevřít. Pak z nabídky Otevřít jako zvolte požadovaný formát a klepněte na Otevřít.
  Poznámka:

  Pokud se soubor neotevře, nemusí zvolený formát souhlasit se skutečným formátem souboru nebo může být soubor poškozený.

Otevření souboru PDF

PDF (Portable Document Format) je univerzální formát souboru, který může reprezentovat vektorová i bitmapová data a může obsahovat funkce pro elektronické prohledávání dokumentu a navigaci. PDF je hlavní formát pro Adobe® Acrobat®.

Pomocí dialogového okna Import PDF můžete zobrazit náhled stránek a obrazů ve vícestranném souboru PDF a potom se rozhodnout, zda je chcete otevřít v aplikaci Photoshop Editor. Můžete si zvolit import celých stránek (včetně textu a grafiky) nebo můžete ze souboru PDF importovat pouze obrazy. Pokud importujete pouze obrazy, nezmění se rozlišení, velikost a barevný režim obrazů. Pokud importujete stránky, můžete změnit rozlišení a barevný režim.

Import stránek ze souboru PDF

Každá stránka se zobrazí jako miniatura. Chcete-li zvětšit velikost, zvolte volbu z nabídky Velikost miniatury.

 1. Vyberte příkaz Soubor > Otevřít.
 2. Vyberte soubor PDF a klikněte na Otevřít. To, jaké typy souborů se zobrazí, můžete změnit tak, že vyberete volbu z nabídky Soubory typu.
 3. Chcete-li ze souboru PDF importovat pouze obrazy, vyberte v oblasti Vybrat dialogového okna Import PDF možnost Obrazy. Zvolte obraz nebo obrazy, které chcete otevřít. (Chcete-li vybrat více obrazů, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na jednotlivé obrazy). Nechcete-li importovat stránky, přejděte na krok 5.
 4. Chcete-li importovat stránky ze souboru PDF, vyberte v oblasti Vybrat dialogu Import PDF možnost Stránky a proveďte některý z následujících kroků:
  • Pokud soubor obsahuje více stránek, vyberte stránku nebo stránky, které chcete otevřít, a klepněte na tlačítko OK. (Chcete-li vybrat více stránek, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na jednotlivé stránky.)

  • Ve Volbách stránky přijměte existující název nebo zadejte nový název souboru do pole Název.

  • Vyberte Vyhlazení, chcete-li minimalizovat zubaté okraje, když je obraz rastrován (bitově mapován).

  • Zadejte šířku a výšku. Abyste zabránili deformaci obrazu z důvodu změny poměrů stran, aktivujte možnost Zachovat proporce.

  • U Rozlišení přijměte výchozí (300 ppi) nebo zadejte novou hodnotu. Vyšší rozlišení zvýší velikost souboru.

  • Zvolte volbu z nabídky Režim (RGB, chcete-li fotografie zachovat barevné, nebo Stupně šedi, chcete-li je automaticky přeměnit na černobílé). Pokud má soubor zavedený profil ICC (International Color Consortium), můžete profil zvolit z nabídky.

 5. Vyberte Potlačit výstrahy, chcete-li skrýt případné chybové zprávy.
 6. Soubor otevřete klepnutím na OK.

Umístění souboru PDF do nové vrstvy

Stránky nebo obrazy ze souborů PDF můžete umisťovat do nové vrstvy v obrazu. Vzhledem k tomu, že umístěná kresba je rastrována (bitově mapována), nemůžete upravit text ani vektorová data v umístěné kresbě. Kresba je rastrována v rozlišení souboru, do kterého je umístěna.

 1. V aplikaci Photoshop Elements otevřete snímek, do kterého chcete kresbu umístit.
 2. Zvolte Soubor > Umístit, vyberte soubor, který chcete umístit, a klepněte na Umístit.
 3. Pokud chcete umístit soubor PDF, který obsahuje více stránek, v poskytnutém dialogovém okně vyberte stránku, kterou chcete umístit, a klepněte na tlačítko OK.

  Umístěná kresba se objeví v ohraničujícím okně u středu snímku Photoshop Elements. Kresba si uchová původní poměr stran, ale pokud je větší než snímek Photoshop Elements, její velikost se změní, aby mu odpovídala.

 4. (Volitelně) Polohu umístěné kresby můžete změnit tak, že umístíte ukazatel do ohraničovacího rámečku umístěné kresby a přetáhnete ji.
 5. (Volitelně) Velikost umístěné kresby můžete změnit jedním nebo více z následujících úkonů:
  • Přetáhněte jedno z táhel v rozích nebo po stranách ohraničovacího rámečku.

  • V pruhu Volby nástroje zadejte hodnoty Š a v a nastavte šířku a výšku kresby. Tyto volby standardně zobrazují měřítko v procentech. Můžete ale zadat jiné jednotky měření – palce (in), centimetry (cm) nebo obrazové body (px). Chcete-li zachovat proporce kresby, klepněte na pole Zachovat proporce. Tato je volba je k dispozici, pokud má ikona bílé pozadí.

 6. (Volitelně) Otočit umístěnou kresbu můžete jedním z následujících úkonů:
  • Umístěte ukazatel mimo ohraničovací rámeček umístěné kresby (ukazatel se změní na zakřivenou šipku) a táhněte.

  • V pruhu Volby nástroje klikněte a přetáhněte ukazatel na volbu Úhel.

 7. (Volitelný krok) Chcete-li umístěnou kresbu zkosit, podržte klávesu Ctrl (v systému Mac OS klávesu Cmd) a přetáhněte boční táhlo ohraničovacího rámečku.
 8. Chcete-li, aby se při rastrování obrazové body na hranách prolnuly, vyberte volbu Vyhlazení. Chcete-li při rastrování vytvořit ostré přechody mezi obrazovými body na hranách, volbu Vyhlazení vypněte.
 9. Chcete-li potvrdit umístění kresby do nové vrstvy, klikněte na možnost Potvrdit .

Zpracování více souborů

Příkaz Zpracovat více souborů aplikuje nastavení na složku se soubory. Pokud máte digitální fotoaparát nebo skener s podavačem dokumentů, můžete také importovat a zpracovat více obrazů. (Pro váš softwarový ovladač skeneru nebo digitálního fotoaparátu budete možná potřebovat zásuvný modul pro import, který podporuje tyto akce.)

Když zpracováváte soubory, můžete nechat všechny soubory otevřené, nebo je zavřít a změny uložit do původních souborů, nebo můžete uložit modifikované verze souborů na jiné místo (a originály nechat beze změn). Pokud zpracované soubory ukládáte na nové místo, budete muset vytvořit novou složku pro zpracované soubory ještě před spuštěním dávky.

Poznámka:

Příkaz Zpracovat více souborů není možné použít na soubory s více stranami.

 1. Zvolte Soubor > Zpracovat více souborů.
 2. Z rozbalovací nabídky Zpracovat soubory z zvolte soubory, které chcete zpracovat:

  Složka

  Zpracuje soubory v zadané složce. Klepněte na Procházet, najděte a vyberte požadovanou složku.

  Import

  Zpracuje obrazy z digitálního fotoaparátu nebo skeneru.

  Otevřené soubory

  Zpracuje všechny otevřené soubory.

 3. Chcete-li zpracovat soubory v podadresářích zadané složky, vyberte Včetně podsložek.
 4. V případě Cíle klepněte na Procházet a vyberte umístění složky pro zpracovávané soubory.
 5. Pokud jako cíl zvolíte Složku, nastavte konvenci pro pojmenovávání souborů a vyberte volby kompatibility pro zpracovávané soubory:
  • V případě Přejmenovat soubory zvolte prvky z rozbalovacích nabídek nebo zadejte text do polí, ze kterých se kombinují výchozí názvy pro všechny soubory. Tato pole umožňují měnit pořadí a formátování částí názvů souborů. Musíte zahrnout alespoň jedno pole, které je pro každý ze souborů jednoznačné (například název souboru, pořadové číslo nebo pořadové písmeno), abyste zabránili vzájemnému přepisování souborů. Počáteční pořadové číslo určuje počáteční číslo pro všechna pole s pořadovým číslem. Pokud z rozbalovací nabídky vyberete Pořadové písmeno, pole pro pořadové písmeno vždy začínají písmenem „A“ pro první soubor.

  • V části Kompatibilita zvolte Windows, Mac OS a UNIX®, aby názvy souborů byly kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS a UNIX.

 6. V části Velikost obrazu vyberte Změnit velikost obrazů, pokud chcete změnit velikost všech zpracovávaných souborů na jednotnou velikost. Potom zadejte šířku a výšku fotografií a zvolte volbu z nabídky Rozlišení. Chcete-li zachovat stejný poměr výšky k šířce, vyberte Zachovat proporce.
 7. Chcete-li na obrázky aplikovat automatickou úpravu, vyberte volbu z panelu Rychlé opravy.
 8. Chcete-li k obrazům připojit popisek, zvolte volbu z nabídky Popisky a pak přizpůsobte text, polohu textu, písmo, velikost, krytí a barvu. (Chcete-li změnit barvu textu, klepněte na vzorník barev a vyberte novou barvu z výběru barvy.)
  Poznámka:

  Možnost Vodoznak umožňuje do obrazů přidat trvalý grafický vodoznak. Další informace naleznete v tématu Add permanent watermarks to a batch of photos (Přidání trvalých vodoznaků do dávky fotografií).

 9. Chcete-li zaznamenat každou chybu do souboru, aniž byste museli proces zastavit, vyberte Zaznamenat chyby, které vyplývají ze zpracování souborů. Pokud se do souboru zaznamenají nějaké chyby, po dokončení zpracování se objeví zpráva. Chcete-li si soubor s chybami prohlédnout, po dokončení dávky ho otevřete v textovém editoru.
 10. Klepnutím na OK soubory zpracujete a uložíte.

Zavření souboru

 1. V aplikaci Photoshop Elements proveďte jeden z následujících kroků:
  • Zvolte Soubor > Zavřít.

  • Zvolte Soubor > Zavřít vše.

 2. Zvolte, zda má být soubor uložen:
  • Klepněte na Ano, chcete-li soubor uložit.

  • Klepněte na Ne, chcete-li soubor zavřít bez uložení.

  Poznámka:

  Chcete-li použít aktuální akci na všechny zavírané soubory, vyberte volbu Použít na všechny. Pokud například vyberete volbu Použít na všechny a kliknutím na možnost Ano uložíte první soubor, dojde k uložení a uzavření všech ostatních otevřených souborů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.