Příručka uživatele Zrušit

Ukládání a export obrazů

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Tools
  4. Panels and bins
  5. Open files
  6. Rulers, grids, and guides
  7. Enhanced Quick Mode
  8. File information
  9. Presets and libraries
  10. Multitouch support
  11. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  12. Undo, redo, and cancel actions
  13. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 7. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 8. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 9. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 10. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
 11. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 12. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

O ukládání obrazů a formátech souborů

Po úpravě snímku v aplikaci Photoshop Elements snímek uložte. Máte-li zajistit, aby byla zachována všechna data obrazu, uložte běžné obrazy ve formátu Photoshop (PSD). Výtvory o více stránkách se vždy ukládají ve formátu PSE (Photo Creations). Tyto formáty data obrazu nekomprimují.

Jestliže fotografie nechcete sdílet nebo používat na webové stránce, neukládejte je ve formátu JPEG, ale použijte formát PSD. Pokaždé, když obraz uložíte ve formátu JPEG, dojde ke komprimaci dat, což může způsobit ztrátu některých dat. Když dvakrát nebo třikrát soubor uložíte jako JPEG, můžete si povšimnout zhoršené kvality. Nevýhodou ukládání ve formátu PSD je značný nárůst velikosti souboru způsobený tím, že soubor není zkomprimován.

Aplikace Photoshop Elements může snímky ukládat v několika formátech podle toho, jak je chcete použít. Pokud pracujete s webovými obrazy, využijte příkaz Uložit pro web, který poskytuje mnoho voleb pro optimalizaci obrazů. Chcete-li převést několik obrazů do stejného formátu souborů nebo do stejné velikosti a rozlišení, použijte příkaz Zpracovat více souborů.

Formáty souborů pro uložení

Aplikace Photoshop Elements může snímky ukládat v těchto formátech:

BMP

Standardní obrazový formát Windows. Můžete zadat buď formát Windows, nebo OS/2 a bitovou hloubku obrazu. Pro 4bitové a 8bitové obrazy ve formátu Windows můžete také zvolit kompresi RLE.

CompuServe GIF (Graphics Interchange Format)

Běžně používaný formát pro zobrazování grafiky a malých animací na webových stránkách. GIF je formát s kompresí, vytvořený s cílem minimalizovat velikost souboru a čas potřebný pro přenos. GIF podporuje pouze 8-bitové barevné obrazy (256 barev nebo méně). Obraz můžete uložit jako soubor GIF také příkazem Uložit pro web.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Formát JPEG se používá k ukládání fotografií a zachovává v obraze všechny barevné informace, ale komprimuje velikost souboru výběrovým odstraňováním dat. Je možné si zvolit úroveň komprese. Vyšší komprese má za následek nižší kvalitu obrazu a menší velikost souboru; nižší komprese má za následek lepší kvalitu obrazu a větší velikost souboru. JPEG je standardní formát pro zobrazování obrazů na webu.

Photoshop (PSD)

Standardní formát snímků aplikace Photoshop Elements. Tento formát byste obvykle měli používat u editovaných obrazů pro uložení své práce a uchování všech dat obrazů a vrstev v souboru s jednou stránkou.

Photo Creations Format (PSE)

Standardní formát Photoshop Elements pro vícestránkové dokumenty. Tento formát byste obvykle měli používat u fotografií pro uložení své práce a uchování všech dat obrazů a vrstev v souboru s více stránkami.

Photoshop PDF (Portable Document Format)

Formát souborů pro různé platformy a aplikace. Soubory PDF přesně zobrazují a uchovávají písmo, rozvržení stránky a vektorovou i bitmapovou grafiku.

Poznámka:

PDF a PDP jsou stejné kromě toho, že soubory PDP se otevírají v programu Adobe Photoshop® a soubory PDF se otevírají v programu Acrobat.

Pixar

Používá se pro výměnu souborů s grafickými počítači Pixar. Pracovní stanice Pixar jsou určeny pro velmi náročné grafické aplikace, například pro trojrozměrné obrazy a animace. Formát Pixar podporuje obrazy v režimu RGB a stupně šedi.

PNG (Portable Network Graphics)

Používá se pro bezeztrátovou kompresi a pro zobrazování obrazů na webu. Na rozdíl od formátu GIF, PNG podporuje 24bitové obrazy a vytváří průhlednost pozadí bez zubatých okrajů, ale některé prohlížeče webu obrazy PNG nepodporují. PNG zachová průhlednost v obrazech v režimech RGB a stupně šedi.

TIFF (Tagged-Image File Format)

Používá se pro výměnu souborů mezi aplikacemi a počítačovými platformami. TIFF je univerzální bitmapový obrazový formát, který podporuje většina aplikací pro kreslení, úpravy obrazů a sazbu stránek. Většina stolních skenerů umí vytvářet obrazy TIFF.

Aplikace Photoshop Elements může navíc otvírat soubory v několika starších formátech: Pixel Paint, Portable Bit Map, SGI RGB, Soft Image, Wavefront RLA a ElectricImage.

Uložení změn v různých formátech souborů

Je možné nastavit volby pro ukládání souborů obrazů, například formát, a také to, zda má být uložený soubor zahrnut do katalogu aplikace Elements Organizer nebo zda mají v obrazu uchovány vrstvy. Podle toho, který formát vyberete, je možné nastavit i další volby.

Změna nastavení ukládání souborů

 1. V aplikaci Photoshop Elements klikněte na položku Soubor > Uložit.
 2. Chcete-li změnit volby ukládání souborů, jako je název souboru nebo formát, zvolte Soubor > Uložit jako, nastavte libovolné z následujících nastavení pro ukládání souborů a poté klepněte na tlačítko Uložit.
  Poznámka:

  U některých formátů souborů se otevře jiné dialogové okno s dalšími volbami.

  Název souboru

  Určuje název souboru uloženého obrazu.

  Formát

  Určuje formát souboru uloženého obrazu.

  Zahrnout do pracovní plochy aplikace Elements Organizer

  Zahrne uložený soubor do vašeho katalogu, aby se zobrazil v Prohlížeči fotografií. Pamatujte, že některé formáty souborů podporované na pracovní ploše úprav nejsou podporovány na pracovní ploše Elements Organizer. Pokud soubor uložíte v některém z těchto formátů, například EPS, tato volba nebude k dispozici.

  Uložit v sadě verzí s originálem

  Uloží soubor, poté jej přidá do sady verzí v prohlížeči fotografií, aby různé verze obrazu zůstaly uspořádané. Tato volba není k dispozici, pokud nevyberete Zahrnout do Organizátoru.

  Vrstvy

  Zachová všechny vrstvy v obraze. Pokud je tato volba zakázána nebo není k dispozici, nejsou v obraze žádné vrstvy. Výstražná ikona u zaškrtávacího pole Vrstvy znamená, že ve vybraném formátu budou vrstvy ve vašem obraze potlačeny nebo sloučeny. V některých formátech se sloučí všechny vrstvy. Chcete-li vrstvy uchovat, vyberte jiný formát.

  Jako kopii

  Uloží kopii souboru a nechá současný soubor otevřený. Kopie se uloží do složky obsahující současně otevřený soubor.

  Profil ICC

  U některých formátů zavede do obrázku barevný profil.

  Miniatura

  Uloží data miniatury souboru. Tato volba je k dispozici, když je v dialogovém okně Předvolby nastavena volba Dotaz při ukládání pro Náhledy obrazů.

  Malá písmena v příponě

  Změní písmena přípony názvu souboru na malá.

  Poznámka:

  Pro posílání informací po sítích a po internetu se často používají souborové servery UNIX. Některé tyto servery nerozpoznají přípony velkými písmeny. Chcete-li zajistit, aby vaše obrazy dorazily na místo určení, použijte malá písmena v příponě.

Uložení souboru ve formátu GIF

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako.
 2. Zadejte název souboru a umístění a zvolte formát CompuServe GIF ze seznamu formátů.

  Obraz se uloží jako kopie v zadaném adresáři (pokud již není v režimu Indexovaná barva).

 3. Pokud vytváříte animovaný GIF, vyberte volbu Vrstvy jako snímky. Každá vrstva ve finálním animovaném souboru GIF bude mít úlohu jednoho snímku.
 4. Klepněte na Uložit. Pokud je váš originální obraz RGB, zobrazí se dialogové okno Indexovaná barva.
 5. Pokud je to nutné, v dialogovém okně Indexovaná barva nastavte volby indexované barvy a klepněte na tlačítko OK.
 6. V dialogovém okně Volby GIF vyberte pořadí řádků souboru GIF a klepněte na tlačítko OK:

  Normální

  Zobrazí obraz v prohlížeči, když už je obraz plně stáhnut.

  Prokládaně

  Zobrazuje sérii verzí obrazu s nízkým rozlišením, když se soubor s úplným obrazem stahuje do prohlížeče. Prokládání může způsobit, že stahování zdánlivě netrvá tak dlouho, a ujišťuje uživatele, že stahování probíhá. Prokládání však také zvětšuje velikost souboru.

Uložení souboru ve formátu JPEG

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav, klepněte na položku Soubor·>·Uložit·jako·a·v seznamu formátů vyberte položku JPEG.
  Poznámka:

  Ve formátu JPEG nemůžete uložit obrazy v režimu Indexovaná barva a Bitová mapa.

 2. Zadejte název a umístění souboru, vyberte volby ukládání souborů a klepněte na tlačítko Uložit.

  Zobrazí se dialogové okno Volby JPEG.

 3. Pokud obraz obsahuje průhlednost, zvolte barvu podkladu, abyste simulovali vzhled průhlednosti pozadí.
 4. Zadejte kompresi a kvalitu obrazu tak, že vyberete volbu z nabídky Kvalita, přetáhnete jezdec kvality nebo zadáte hodnotu mezi 1 a 12.
 5. Vyberte volbu formátu:

  Základní (standardní)

  Použije formát, který je rozpoznatelný pro většinu webových prohlížečů.

  Základní optimalizovaný

  Optimalizuje kvalitu barev obrazu a vytvoří poněkud menší soubor. Všechny webové prohlížeče tuto volbu nepodporují.

  Progresivní

  Vytvoří obraz, který se bude zobrazovat postupně v průběhu stahování do webového prohlížeče. Progresivní soubory JPEG jsou poněkud větší, při zobrazení potřebují více RAM a nepodporují je všechny aplikace a webové prohlížeče.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Uložení souboru ve formátu Photoshop EPS

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav, klepněte na položku Soubor·>·Uložit·jako·a·v seznamu formátů vyberte položku Photoshop EPS.
 2. Zadejte název a umístění souboru, vyberte volby ukládání souborů a klepněte na tlačítko Uložit.
 3. V dialogovém okně Volby EPS nastavte následující volby:
 4. Chcete-li zobrazit bílé plochy obrazu jako průhledné, vyberte Průhledné bílé. Tato volba je dostupná pouze pro obrazy v režimu Bitová mapa.
 5. Pokud na vytištěný obraz s nízkým rozlišením chcete aplikovat vyhlazení, vyberte Interpolace obrazu.
 6. Klepněte na tlačítko OK.

Uložení souboru ve formátu Photoshop PDF

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav, klepněte na položku Soubor·>·Uložit·jako·a·v seznamu formátů vyberte položku Photoshop PDF.
 2. Zadejte název a umístění souboru, vyberte volby ukládání souborů a klepněte na tlačítko Uložit.
 3. V dialogovém okně Uložit Adobe PDF vyberte metodu komprese. (Viz Vysvětlení komprimace souborů.)

 4. Zvolte volbu z nabídky Kvalita obrazu.
 5. Chcete-li soubor PDF zobrazit, vyberte Po uložení PDF zobrazit. Tak spustíte Adobe Acrobat nebo Adobe® Reader (podle toho, která aplikace je nainstalovaná ve vašem počítači).
 6. Klepněte na Uložit PDF.
Poznámka:

Pokud jste provedli nějaké změny v souboru Acrobat Touchup, ale změny se po otevření souboru neprojevily, podívejte se do dialogového okna předvoleb Ukládání souborů. Zvolte Úpravy > Předvolby > Ukládání souborů a poté v nabídce Při prvním uložení zvolte Uložit změny do aktuálního souboru.

Uložení souboru ve formátu PNG

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav, klepněte na položku Soubor·>·Uložit·jako·a·v seznamu formátů vyberte položku PNG.
 2. Zadejte název a umístění souboru, vyberte volby ukládání souborů a klepněte na tlačítko Uložit.
 3. V dialogovém okně Volby PNG vyberte volbu Prokládání a klepněte na tlačítko OK.

  Žádné

  Zobrazí obraz ve webovém prohlížeči až po té, co se úplně stáhne.

  Prokládaně

  Zobrazuje verze obrazu s nízkým rozlišením, když se soubor s úplným obrazem stahuje do prohlížeče. Prokládání může způsobit, že stahování zdánlivě netrvá tak dlouho, a ujišťuje uživatele, že stahování probíhá. Prokládání však také zvětšuje velikost souboru.

Uložení souboru ve formátu TIFF

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav, klepněte na položku Soubor·>·Uložit·jako·a·v seznamu formátů vyberte položku TIFF.
 2. Zadejte název a umístění souboru, vyberte volby ukládání souborů a klepněte na tlačítko Uložit.
 3. V dialogovém okně TIFF vyberte volby:

  Komprese obrazu

  Určuje metodu komprese složených obrazových dat.

  Pořadí obrazových bodů

  Vyberete-li možnost Prokládaně, budete moci přidat fotografii na pracovní plochu Elements Organizer.

  Pořadí bytů

  Většina nových aplikací může číst soubory pomocí pořadí bytů pro Mac nebo Windows. Pokud ale nevíte, ve kterém programu se bude obraz otevírat, vyberte platformu, na které se bude soubor číst.

  Uložit pyramidu obrazů

  Zachová informace pro více rozlišení. Aplikace Photoshop Elements neumožňuje otevřené souborů s více rozlišeními; snímek se otevře v souboru s nejvyšším rozlišením. Podporu pro otevření formátů s více rozlišeními však nabízí Aplikace Adobe InDesign® a některé servery.

  Uložit průhlednost

  Zachová průhlednost jako dodatečný alfa kanál, když soubor otevřete v jiném programu. (Průhlednost je při dalším otevření v aplikaci Photoshop Elements vždy zachována.)

  Komprese vrstev

  Určuje metodu komprese dat pro obrazové body ve vrstvách (na rozdíl od složených dat).

  Mnohé programy neumějí načíst data vrstev a při otevírání souboru TIFF je přeskočí. Aplikace Photoshop Elements může číst data vrstev v souborech TIFF. Přestože soubory, které obsahují data vrstev jsou větší než bez vrstev, uložení dat vrstev odstraní nutnost uložení samostatného souboru PSD pro uchování dat vrstev.

O kompresi souborů

Mnoho formátů souborů obrazů komprimuje data obrazů, aby se snížila velikost souboru. Bezeztrátová komprese zachová všechna data obrazu bez odstranění detailů; ztrátová komprese odstraní data obrazu a ztratí některé detaily.

Běžně se používají následující metody komprese:

RLE (Run Length Encoding)

Technika bezeztrátové komprese, která komprimuje průhledné části každé vrstvy v obrazech s více vrstvami obsahujícími průhlednost.

LZW (Lemple-Zif-Welch)

Bezeztrátová komprese, která poskytuje nejlepší výsledky při kompresi obrazů obsahujících velké plochy s jednou barvou.

JPEG

Ztrátová komprese, která poskytuje nejlepší výsledky u fotografií.

CCITT

Řada technik bezeztrátové komprese pro černobílé obrazy.

ZIP

Technika bezeztrátové komprese, která je nejúčinnější při kompresi obrazů obsahujících velké plochy s jednou barvou.

Nastavení předvoleb ukládání souborů

 1. Přejděte na pracovní plochu úprav, klepněte na položku Úpravy > Předvolby > Ukládání souborů a nastavte následující volby:

  Při prvním uložení

  Umožňuje vám určit způsob ukládání souborů:

  • Zeptat se pro originál (výchozí) otevře dialogové okno Uložit jako, když poprvé upravíte a uložíte původní soubor. Všechna další uložení přepíší předchozí verzi. Pokud otevřete upravenou kopii na pracovní ploše úprav (z pracovní plochy Elements Organizer), první a všechna následující uložení přepíší předchozí verzi.

  • Dotaz vždy otevře dialogové okno Uložit jako, když poprvé upravíte a uložíte původní soubor. Všechna další uložení přepíší předchozí verzi. Pokud otevřete upravenou kopii na pracovní ploše úprav (z pracovní plochy Elements Organizer), při prvním uložení se zobrazí dialogové okno Uložit jako.

  • Uložení změn do aktuálního souboru neotevře dialogové okno Uložit jako. Při prvním uložení je původní soubor přepsán.

  Náhledy obrazů

  Uloží obraz náhledu se souborem. Vyberte Nikdy neukládat, chcete-li soubory ukládat bez náhledů, Vždy uložit, chcete-li soubory ukládat s určenými náhledy nebo Dotaz při ukládání, chcete-li přiřadit náhledy u různých souborů různě.

  Přípona souboru

  Určí volbu pro tříznakové přípony názvu souboru, které označují formát souboru: Vyberte možnost Velkými písmeny, chcete-li k názvům souborů přidávat přípony s velkými písmeny, nebo možnost Malými písmeny, chcete-li přidávat přípony s malými písmeny. Všeobecně platí, že je dobré nechat tuto možnost nastavenou na možnost Malými písmeny.

  Uložit jako do původní složky

  Udává umístění složky, která je nastavena jako výchozí v dialogovém okně Uložit jako. Pokud je tato volba vypnuta, bude v dialogu Uložit jako vždy nastavena složka, do které jste uložili poslední ukládaný soubor. Jestliže je volba zapnuta, bude v dialogu Uložit jako vždy nastavena složka, ze které jste naposledy otevřeli soubor. Dostupné na kartě Předvolby > Ukládání souborů.

  Profily pro ignorování dat z fotoaparátu (EXIF)

  Tuto volbu vyberte, chcete-li automaticky zrušit barevné profily, které používá váš digitální fotoaparát. Barevný profil použitý v aplikaci Photoshop Elements se uloží spolu se snímkem.

  Maximalizovat kompatibilitu souboru PSD

  Uloží sloučený obraz do souboru aplikace Photoshop s vrstvami, takže lze soubor importovat nebo otevírat v široké řadě aplikací. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li tento krok přeskočit, vyberte možnost Nikdy.

  • Chcete-li složené obrazy ukládat automaticky, vyberte možnost Vždy.

  • Zvolte možnost Zeptat se, pokud chcete být vyzváni při každém ukládání souboru.

  Poznámka:

  Když je tato volba nastavena na Zeptat se, vyzve dialog k potvrzení maximalizace kompatibility souboru PSD. Tento dialog obsahuje zaškrtávací pole Znovu nezobrazovat. Pokud jej zaškrtnete, nebude se tento dialog již zobrazovat a předvolba Maximalizovat kompatibilitu souboru PSD se nastaví na Vždy.

  Seznam posledních souborů obsahuje: _ souborů

  Určuje, kolik souborů je k dispozici v podnabídce Soubor > Otevření nedávno použitého souboru. Zadejte hodnotu od 0 do 30. Výchozí hodnota je 10.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.