Konfigurace aplikace Adobe Sign for Salesforce pro odesílání velkých dokumentů (větších než 4,0 MB ze stránky pro odeslání smlouvy a 9,0 MB při dávkovém odesílání) nebo odesílání smluv vytvořených mimo prostředí služby Salesforce

Předpoklady

Uživatel zpětného volání (vyžadovaný pro konfiguraci velkých dokumentů i odesílání smluv) vyžaduje dva prvky:

Poznámka:

Transakce s velkými dokumenty ani odesílání smluv nejsou podporovány ve verzi Salesforce Professional Edition. 


Příprava webu pro služby

V rámci přípravy služeb velkých dokumentů a odesílání smluv je nutné definovat prostředí zpětného volání.

Stejný web i stejného uživatele lze použít v jedné nebo v obou službách.

V následujících pokynech se doporučuje založit nového vyhrazeného uživatele a profil. Zajistí se tak, že bude platit známá, minimálně autorizovaná sada oprávnění, a sníží se pravděpodobnost zakázání založeného uživatele a následného narušení funkčnosti.

Přehled požadovaných kroků:

Definovat uživatele zpětného volání

Založit web zpětného volání

Nakonfigurovat jednotlivé služby


Definování uživatele zpětného volání služby Adobe Sign

Oprávnění objektu pro proces zpětného volání by měl udělit vyhrazený uživatel. 

1. Vytvořte nový profil uživatele zpětného volání

 • Naklonujte profil Standardní uživatel
  • Pojmenujte nový profil intuitivním názvem (např. uživatel zpětného volání služby Adobe Sign)
 • Upravte profil
  • V části Vlastní nastavení karty se přesvědčte, že je na obou kartách Správce služby Adobe Sign nastavená možnost Ve výchozím nastavení zapnuto
  • Přesvědčte se, že jsou povolené stránky Visualforce
   • echosign_dev1.EchosignAdmin
   • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
 • Uložte profil
1_clone_standarduserprofile
2_name_the_profile

2. Pomocí standardní licence služby Salesforce vytvořte nového uživatele

 • Pojmenujte uživatele intuitivním názvem (např. Zpětné volání služby Adobe Sign)
 • Přiřaďte licenci služby Salesforce
 • Přiřaďte výše vytvořený profil
4_create_a_new_user
 • Uložte nového uživatele
 • Ověřením uživatele stanovte známé heslo

 

3. Propojte uživatele zpětného volání se službou Adobe Sign

 • Přihlaste se do služby Salesforce jako uživatel zpětného volání
 • Přejděte na stránku Správa Adobe Sign (Spouštěč aplikací > Adobe Sign for Salesforce > Správa Adobe Sign)
 • V záhlaví Uživatel zpětného volání klikněte na možnost Propojit účet
5_1_link_the_callbackuser

Zobrazí se stránka Povolit přístup?

 • Klikněte na možnost Povolit
5_4_allow_access-accept

 • Na stránce Správce Adobe Sign ověřte, jestli je uživatel zpětného volání správně propojený
5_5_authenticatedcallbackuser
 • Odhlaste se ze služby Salesforce
 • Přihlaste se zpět jako správce služby Salesforce


Založení webu zpětného volání

Musíte nastavit a konfigurovat web pro zpětné volání služby Adobe Sign, aby bylo možné včas nabízet aktualizace smluv do Salesforce.

Poznámka:

Pokud jste weby Salesforce ve své organizaci Salesforce nepoužívali, musíte nejprve zaregistrovat název domény Force.com, která se použije pro všechny weby Salesforce v účtu. (Viz téma Registrace vlastní domény Force.com v nápovědě k Salesforce.com). Při registraci nového názvu domény doporučujeme nepoužívat příliš dlouhé názvy domén, protože délka zabezpečené adresy URL webu by mohla překročit limit 255 znaků vztahující se na adresy URL zpětného volání aplikace Adobe Sign.

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Weby a domény > Weby
 2. Registrace názvu vaší domény
  1. Zadejte název vaší požadované domény do textového pole za http://
  2. Kliknutím na volbu Zkontrolovat dostupnost se ujistěte, že je doména dostupná pro použití
   1. Jakmile budete mít k dispozici doménu, zobrazí se zpráva informující o úspěchu.
  3. Přijměte Podmínky použití a klikněte na tlačítko Zaregistrovat moji doménu Force.com
Panel Konfigurace webů

Stránka Weby se aktualizuje, aby ukazovala váš nový web

  3. Klikněte na tlačítko Nový

 • Načte se stránka Úprava webu
Parametry zpětného volání služby Adobe Sign

4. Na stránce Úprava webu postupujte takto:

 • Nastavte hodnotu Popisek webu na: Zpětné volání služby Adobe Sign
 • Nastavte hodnotu Název webu na: Adobe_Sign_Callback
 • Nastavte hodnotu Kontakt webu na uživatele služby Salesforce, který bude dostávat upozornění týkající se webů. Ve většině případů půjde o správce účtu.
 • Nastavte hodnotu Výchozí adresa webu na: AdobeSignCallback
 • Povolte ovládací prvek Aktivní.
 • Nastavte hodnotu Domovská stránka aktivního webu na: EchoSignCallback
  • EchoSign je starší název produktu Adobe Sign

 

Pole by měla vypadat nějak takto:

Zpětné volání služby Adobe Sign

    5. Klikněte na tlačítko Uložit

 


Přidání rozsahů IP adres pro web

    6. Přidejte rozsahy adres IP pro nastavení veřejného přístupu na web, aby byl omezen pouze na adresy IP aplikace Adobe Sign

        a. Na stránce Podrobnosti webu svého webu zpětného volání klikněte na tlačítko Nastavení veřejného přístupu

        b. Kliknutím na odkaz Rozsahy přihlašovacích adres IP přejděte do příslušné sekce

        c. Klikněte na tlačítko Nový

        d. V dialogu Rozsahy IP pro přihlášení zadejte první rozsah IP adres:

○ Počáteční adresa IP: 52.71.63.224

○ Koncová adresa IP: 52.71.63.255

○ Popis: Adobe Sign

        e. Klikněte na tlačítko Uložit

enter_the_ip_addressrange

Poznámka:

Pokud se zobrazí chyba „Seznam rozsahů IP nezahrnuje aktuální adresu IP...“, povolte možnost Uložit tento rozsah IP i když neobsahuje aktuální adresu IP a znovu klikněte na tlačítko Uložit.

 

        f. Opakujte výše uvedené kroky b–e pro níže uvedené rozsahy IP adres:

Počáteční adresa IP

Koncová adresa IP

Popis

40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Sign
40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Sign
40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Sign
40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Sign

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

Finální rozsahy adres IP pro přihlášení k webu zpětného volání služby Adobe Sign by měly vypadat takto:

ip_ranges


Konfigurace jednotlivých služeb

Konfigurace pro službu velkých dokumentů

Velké dokumenty jsou automaticky podporovány při transakcích odesílání a při akcích na pozadí až do určitých limitů:

 • Transakce odesílání – Po kliknutí na tlačítko Odeslat k podpisu na stránce Smlouvy můžete odeslat jeden dokument o velikosti až 4,0 MB nebo více dokumentů, jejichž souhrnná velikost nepřesáhne 4,0 MB.
 • Akce na pozadí – Při odesílání dokumentu pomocí akcí na pozadí je možné odeslat jeden dokument o velikosti až 9,0 MB nebo více dokumentů, jejichž souhrnná velikost nepřesáhne 9,0 MB. (Další informace o akcích na pozadí naleznete v dokumentu Příručka pro pokročilé přizpůsobení.)

 

Chcete-li povolit větší dokumenty, musíte provést následující kroky:

 • Úpravou profilu uživatele zpětného volání udělit další přístup
 • Pro profil Uživatel zpětného volání povolit možnost Počet vyvolání služby přílohy
 • Úpravou webu povolit třídu Apex LargeFileDownloadService
 • Aktualizovat vlastní nastavení tak, aby používala adresu URL zpětného volání


Úprava profilu uživatele zpětného volání

Chcete-li pro uživatele webu zpětného volání služby Adobe Sign povolit oprávnění na úrovni objektu, postupujte takto.

 • Na stránce Profil zpětného volání služby Adobe Sign klikněte na tlačítko Upravit a přejděte k položce Vlastní oprávnění objektu
 • Povolte všechna oprávnění objektu Smlouvy (číst, vytvořit, upravit, odstranit, zobrazit vše, upravit vše)
 • Povolte třídu Apex echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService
 • Klikněte na tlačítko Uložit
Oprávnění vlastního objektu


Povolení možnosti Počet vyvolání služby přílohy pro profil Uživatel zpětného volání

 • Přejděte do části Správce objektů > Smlouva > Pole a vztahy
 • Klikněte na možnost Popisek pole Počet vyvolání služby přílohy
 • Klikněte na tlačítko Nastavit zabezpečení na úrovni pole
 • Povolte pro profil uživatele zpětného volání možnosti Viditelný a Pouze ke čtení
 • Klikněte na možnost Uložit
invocation_countsettings


Povolení třídy Apex LargeFileDownloadService úpravou webu

Chcete-li přidat třídu Apex LargeFileDownloadService tak, aby byla viditelná, musíte také přizpůsobit profil pro web zpětného volání služby Adobe Sign

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Weby a domény > Weby
 2. Klikněte na popisek webu Zpětné volání služby Adobe Sign
 3. Klikněte na tlačítko Nastavení veřejného přístupu
Veřejný přístup

 

    4. Kliknutím na odkaz Povolit přístup třídy Apex přejděte do dané sekce, poté klikněte na tlačítko Upravit.

Povolení třídy Apex

 

 • V seznamu Dostupné třídy Apex na levé straně vyberte echosign_dev1.LargeFileDownloadService a kliknutím na Přidat položku přesuňte do seznamu Povolené třídy Apex na pravé straně, jak je ukázáno níže.
 • Klikněte na tlačítko Uložit
Povolení třídy Apex


Aktualizace vlastních nastavení tak, aby používala adresu URL zpětného volání

1. Přejděte do části Nastavení > Uživatelské rozhraní > Weby a domény > Weby

2. Klikněte na možnost Popisek webu u webu zpětného volání

3. V části Vlastní adresy URL klikněte na odkaz Zobrazit

 • Otevře se nová karta
2b_sites_configdsaved

4. Z nové karty zkopírujte hodnotu adresy URL v prohlížeči a vložte ji do textového souboru.

 • Pokud testujete v prostředích zabezpečeného prostoru, zkopírujte adresu URL protokolu http, nikoli https.

Adresa URL by měla vypadat podobně jako adresa URL zobrazená níže:

Adresa URL webu

 

5. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení

 • Načte se stránka Vlastní nastavení

6. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign

 • Načte se stránka Nastavení Adobe Sign
Nastavení Adobe Sign

 

7.  Klikněte na tlačítko Správa

Nastavení Adobe Sign: Správa

 

8. Klikněte na tlačítko Nové nebo Upravit

 • Načte se stránka Úprava nastavení Adobe Sign.
Nastavení Adobe Sign: Nové

 

9.  Nastavte hodnotu Adresa URL pro zpětné volání Adobe na web Salesforce na hodnotu „Adresy bezpečného webu“, kterou jste zkopírovali po konfiguraci webu pro zpětné volání služby Adobe Sign (viz Krok 7 výše).

 • Ujistěte se, že je předpona adresy ,https‘, nikoli ,http‘.
Nastavení adresy URL zpětného volání

10. Kliknutím na Uložit nastavení uložte.

 

Služba velkých dokumentů je nyní povolená.

Konfigurace odesílání smluv

Pomocí rozhraní Adobe Sign API můžete odesílat smlouvy k podpisu nebo můžete vytvořit widgety, zabudovat je do webových stránek a smlouvy do služby Salesforce nechat odesílat k vytvoření jako kdyby byly odesílány ze služby Salesforce. Smlouvy můžete rovněž odesílat prostřednictvím webové aplikace echosign.adobe.com a poté je nechat všechny odeslat zpět do služby Salesforce.

Chcete-li odesílání smluv povolit, musíte:

 • Upravit uživatele zpětného volání tak, aby poskytoval sadu oprávnění Uživatel integrace služby Adobe Sign
 • Úpravou webu zpětného volání přidat stránku Visualforce EchoSignAgreementPushCallback
 • Upravit objekt webu a oprávnění na úrovni pole
 • Všechny konfigurace specifické pro daný způsob používání, v závislosti na zamýšleném způsobu používání služby Adobe Sign


Úpravy uživatele zpětného volání tak, aby poskytoval sadu oprávnění Uživatel integrace služby Adobe Sign

 1. Přejděte do části: Nastavení > Správa > Uživatelé > Uživatelé
 2. Vyhledejte uživatele zpětného volání a kliknutím na odkaz Celé jméno otevřete stránku Podrobnosti o uživateli
click_the_full_namelinkofthecallbackuser

 

3. Podržte ukazatel myši na odkazu Přiřazení sad oprávnění a klikněte na tlačítko Upravit přiřazení

edit_assigned_permissionsets

 

4. V části Dostupné sady oprávnění vyberte možnost Uživatel integrace služby Adobe Sign

 • Klikněte na tlačítko Přidat
 • Klikněte na možnost Uložit
5_assign_the_integrationuserpermissionsettothecallbackuser


Úpravy webu zpětného volání pro přidání stránky Visualforce EchoSignAgreementPushCallback

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Weby a domény > Weby
 2. Klikněte na popisek webu Zpětné volání služby Adobe Sign
6_click_the_sitelabel

 

3. Přejděte do části Stránky Visualforce webu a poté klikněte na možnost Upravit

callback_vf_page

4. Vyhledejte položku echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback a jedním kliknutím ji vyberte

5. Kliknutím na možnost Přidat přesuňte stránku na stranu Povolené stránky Visualforce

6. Klikněte na možnost Uložit

callback_add_vf


Úpravy objektu webu a oprávnění na úrovni pole

Po přidání stránky Visualforce se vrátíte na stránku Podrobnosti webu pro web zpětného volání.

 • Kliknutím na možnost Nastavení veřejného přístupu otevřete stránku Profily
 • Na stránce Profily klikněte na možnost Upravit
 • Přejděte dolů do části Standardní oprávnění objektů
 • Pro následující objekty povolte oprávnění Číst a Vytvořit:
Kontakt Účet Příležitost
Zájemce Smlouva  
 • Kliknutím na možnost Uložit se vraťte do profilu zpětného volání

 

Několik objektů rovněž vyžaduje úpravy na úrovni pole:

 • Přejděte dolů do části Zabezpečení na úrovni pole a upravte následující položky:
  • Standardní zabezpečení na úrovni pole
   • Kontakt
    • Účet > ověřte, jestli jsou povolená oprávnění Přístup pro čtení a úpravy
    • E-mail > ověřte, jestli jsou povolená oprávnění Přístup pro čtení a úpravy
    • Název > ověřte, jestli jsou povolená oprávnění Přístup pro čtení a úpravy
   • Zájemce
    • Společnost -> ověřte, jestli jsou povolená oprávnění Přístup pro čtení a úpravy
    • E-mail -> ověřte, jestli jsou povolená oprávnění Přístup pro čtení a úpravy
    • Název -> ověřte, jestli jsou povolená oprávnění Přístup pro čtení a úpravy


Konfigurace specifické pro použití

Chcete-li, aby byly všechny smlouvy ve vašem účtu odeslané mimo službu Adobe Sign vytvořeny a odeslány zpět do služby Salesforce, postupujte podle následujících pokynů:

 • Zkopírujte zabezpečenou adresu URL z vámi vytvořeného webu zpětného volání služby Adobe Sign a připojením řetězce /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback vytvořte adresu URL zpětného volání. Obraťte se na podporu společnosti Adobe a poskytněte vaši adresu URL zpětného volání, kterou pracovníci podpory nastaví jako výchozí adresu URL zpětného volání vašeho účtu ve službě Adobe Sign. Například: Pokud je adresa vašeho webu: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback, bude adresa URL zpětného volání: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • Pracovníci podpory společnosti Adobe by rovněž měli zadat vaše uživatelské jméno ve službě Adobe Sign jako nastavení uživatele výchozí adresy URL rozhraní API zpětného volání. Ve všech účtech používajících službu Salesforce by rovněž mělo být nastaveno připojení klíče dokumentu k adrese URL zpětného volání.

 

Pokud odesíláte smlouvy prostřednictvím rozhraní API, postupujte podle následujících pokynů:

 • Zkopírujte zabezpečenou adresu URL z vámi vytvořeného webu zpětného volání služby Adobe Sign a připojením řetězce /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback vytvořte adresu URL zpětného volání, která se bude používat v rozhraní API služby Adobe Sign.
  • Například: Pokud je adresa vašeho webu: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
   , bude adresa URL, kterou použijete v rozhraní API služby Adobe Sign: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • Při odesílání smlouvy nebo vytváření ovládacího prvku prostřednictvím rozhraní API budete muset zadat adresu URL zpětného volání (viz https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods a vytvořit odkaz na parametr „CallbackInfo“ rozhraní API.)
 • Rovněž ověřte, jestli je ve vašem účtu nastaveno připojení klíče dokumentu k adrese URL zpětného volání – u zákazníků služby Salesforce používajících službu Adobe Sign by se mělo jednat o výchozí nastavení. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na podporu služby Adobe Sign.
 • Dále přejděte do nastavení mapování odesílání a nadefinujte předvolby pro vytváření záznamů při odesílání smluv do služby Salesforce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online