Opmerking:

Als de Store-knop niet zichtbaar is in uw lintopties, is het waarschijnlijk dat uw Office- beheerder afzonderlijke toegang tot store onmogelijk heeft gemaakt.

Neem contact op met uw Office-beheerder of IT-team om toegang toe te staan of de invoegtoepassing in uw organisatie te implementeren.

Overzicht

Met de Adobe Sign-invoegtoepassing kan een gebruiker elk willekeurig Word- of PowerPoint-bestand van 5 MB of kleiner openen en dat bestand gebruiken als basis voor een nieuwe overeenkomst.

Dit document is verdeeld in drie onderdelen:

 • De invoegtoepassing in uw Office-account installeren/inschakelen – een eenmalig proces voor het inschakelen van de invoegtoepassing vanuit de 365 Store. Alle gebruikers kunnen dit doen, daar zijn geen bijzondere machtigingen voor nodig.
 • De geverifieerde verbinding tussen Office en Adobe Sign tot stand brengen - nadat de invoegtoepassing is ingeschakeld, moet een vertrouwensrelatie tussen Microsoft en Adobe Sign tot stand worden gebracht. Dit wordt gedaan door u bij beide omgevingen te verifiëren en hoeft slechts één keer te worden uitgevoerd.
 • De invoegtoepassing gebruiken – in deze sectie worden de eigenschappen van de invoegtoepassing besproken en hoe u deze kunt gebruiken om rechtstreeks vanuit uw Word- of PowerPoint-client de voordelen van Adobe Sign te benutten.

365-beheerders kunnen de invoegtoepassing centraal installeren op tenantniveau en desgewenst de toegang op gebruikersniveau controleren. Alle gebruikers in de tenant krijgen dan toegang tot zowel Word als PowerPoint.

Afzonderlijke gebruikers die de invoegtoepassing zelf installeren, dienen deze apart te installeren naar Word en/of PowerPoint.

Opmerking: tijdens de verificatie en het gebruik van de invoegtoepassing, geeft Office 365 een verificatievenster weer als u probeert een nieuw venster te openen. Als dit gebeurt, klikt u op Toestaan.

4. Allow Window

Voorwaarden

De invoegtoepassing werkt alleen naar behoren als cookies zijn ingeschakeld in de browser.

Ondersteunde platforms:

 • Word of PowerPoint 2013 (Windows v15+)
 • Word of PowerPoint 2016 (Windows v16+)
 • Word of PowerPoint Online (365) - met gebruik van:
  • Chrome v59+
  • Firefox v53+
  • Safari 9+
  • Edge 38+
  • IE 11+
 • Word of PowerPoint 2016 (Mac v15.34+)

U moet ook voldoen aan de basis vereisten van Microsoft voor het gebruik van Office

Gebruikers van de bureaubladtoepassing moeten zorgen dat cookies zijn ingeschakeld in Internet Explorer.

Opmerking:

Privé- of incognito browsersessies worden niet ondersteund.


IE-/Edge-browsers

De invoegtoepassing functioneert naadloos in Internet Explorer en Edge als u de onderstaande sites als vertrouwd markeert in de beveiligingsinstellingen van uw browser:

 • https://*.adobesigncdn.com
 • https://*.adobesign.com
 • https://*.echocdn.com
 • https://*.echosign.com
 • https://*.microsoftonline.com
 • https://*.office.com
 • https://*.office365.com
 • https://*.live.com (als u een Live-account gebruikt)
 • https://*.sharepoint.com
 • Als u gebruikmaakt van een extern systeem voor Identity Management, dient u die URL ook toe te voegen


Mac High Sierra-besturingssysteem

High Sierra-gebruikers kunnen een probleem tegenkomen tijdens het starten van de invoegtoepassing vanuit de Word-/PowerPoint-bureaubladapp (versie 16.11 en hoger). Er kan een algemeen foutbericht van Adobe Sign verschijnen met de mededeling dat cookies niet zijn ingeschakeld. 

 

Als dit gebeurt:

 • Open de Instellingen van de invoegtoepassing en kies Afmelden
 • Verifieer u opnieuw bij de service door op Aan de slag te klikken

Als het probleem niet is verholpen na hernieuwde verificatie, neemt u contact op met de klantenondersteuning.

De invoegtoepassing installeren

1. Meld u aan bij uw 365-account en selecteer de optie Word of PowerPoint

2. Open een Word- of PowerPoint-bestand

3. Navigeer naar het tabblad Invoegen op het lint en selecteer de optie Office-invoegtoepassingen in de sectie Invoegtoepassingen op het lint

4. De pagina Office-invoegtoepassingen wordt geopend. Selecteer de optie Store

5. Type Adobe in het zoekveld en klik op het zoekpictogram

6. Zodra u de invoegtoepassing Adobe Sign voor Word/PowerPoint ziet, klikt u op de knop Toevoegen rechts van de lijst

OWA downloaden uit de store

7. Wanneer de invoegtoepassing is geïnstalleerd, worden de Adobe Sign-pictogrammen toegevoegd aan het lint op het tabblad Start. Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Invullen en ondertekenen - voor documenten die u alleen maar hoeft in te vullen en te ondertekenen
 • Verzenden ter ondertekening - documenten die door ten minste nog één andere persoon moeten worden ondertekend
 • Overeenkomststatus - een lijst met de tien documenten die u het laatst hebt bijgewerkt.

 

3_adobe_sign_iconsaddedtotheribbon

Opmerking:

Afzonderlijke gebruikers hoeven de invoegtoepassing maar in één toepassing te installeren, Word of PowerPoint. Het pakket wordt automatisch geïnstalleerd in beide programma's.

Als u geen knoppen ziet op het lint, controleer dan de sectie Mijn invoegtoepassingen om de invoegtoepassing in te schakelen.

De geverifieerde relatie tot stand brengen

Als de invoegtoepassing ingeschakeld is, moet u een relatie tot stand brengen tussen uw Microsoft-account en uw Adobe Sign-account. Dit zorgt ervoor dat u alleen overeenkomsten kunt verzenden via uw Adobe Sign-gebruiker.

Het configuratieproces is snel en u hoeft alleen maar te weten hoe u zich moet verifiëren bij de twee systemen.

 • Als u nog geen Adobe Sign-account hebt, kunt u een gratis versie proberen. (Zie Stap 3 verderop)

Als u deze relatie tot stand hebt gebracht, hoeft u zich niet nogmaals te verifiëren bij Adobe Sign. De geverifieerde relatie blijft bestaan, tenzij deze expliciet wordt verwijderd door afmelding bij de invoegtoepassing.

Opmerking: Office vraagt de gebruiker zich opnieuw te verifiëren na één of 24 uur inactiviteit

 

De vertrouwensrelatie tot stand brengen:

1. Open een willekeurig bestand in Word of PowerPoint (in welke toepassing de invoegtoepassing ook maar ingeschakeld is)

2. Zoek de Adobe Sign-pictogrammen op het lint en klik op Verzenden ter ondertekening.

 • Het deelvenster van de invoegtoepassing wordt rechts van het venster geopend

3. Klik op de knop Aan de slag in het deelvenster van de invoegtoepassing

3. Get Started

4. Mogelijk wordt u gevraagd u te verifiëren bij de 365-omgeving. Klik op de gebruiker die u wilt gebruiken. (De gebruiker als wie u al bent geverifieerd, staat boven aan de lijst)

5. Authenticate to 365 pdfd

5. Office vraagt u dan om toegang te verlenen tot de invoegtoepassing. Klik op Accepteren

6 Grant 365 Access PDF

Er wordt een nieuw venster geopend om de verificatie voor Adobe Sign vast te leggen.

6. Gebruik uw Adobe Sign-aanmeldingsgegevens om u te verifiëren. 

OWA-verificatie voor Adobe Sign

7. Na verificatie bij Adobe Sign wordt u gevraagd om de toegang te bevestigen.  Klik op Toegang verlenen

Adobe toegang verlenen

Als de verificatie bij Adobe Sign is gelukt, verandert het deelvenster rechts in het scherm in de welkomstpagina van de invoegtoepassing.  Klik op OK om het configuratievenster te openen.

9. Splash page

De invoegtoepassing gebruiken

Nu de invoegtoepassing ingeschakeld is, kunt u een willekeurig Word- of PowerPoint-bestand openen en een handtekeningproces beginnen, net zoals u zou doen door u aan te melden bij Adobe Sign en het bestand te uploaden.

In het geval van de twee handtekeningfuncties wordt het op dat moment geopende document in Word of PowerPoint automatisch bijgevoegd. U kunt desgewenst meer bestanden toevoegen.

De functie Overeenkomststatus toont de meest recente overeenkomsten en nuttige koppelingen voor het werken met deze overeenkomsten op basis van hun huidige status.

Twee opmerkingen:

 • Bij het gebruik van de bureaubladtoepassing (in plaats van de online toepassing), dient een bestand ten minste één keer te zijn opgeslagen voordat het kan worden getekend of verzonden
 • De gebruiker wordt gevraagd zich opnieuw te verifiëren na een uur inactiviteit of na 24 uur doorlopend gebruik


Invullen en ondertekenen

Invullen en ondertekenen is ontworpen om u als gebruiker de mogelijkheid te bieden een document in te vullen en een handtekening toe te passen. Andere ontvangers kunnen niet deel uitmaken van de transactie.

Nadat u uw handtekening hebt toegepast, bestaat het document in uw Adobe Sign-account en kunt u het weergeven, opslaan als PDF of naar elk willekeurig e-mailadres verzenden (via Adobe Sign-share).

Wanneer Invullen en ondertekenen voor het eerst wordt gestart, hebt u de mogelijkheid de bijgevoegde bestanden toe te voegen of te verwijderen. Klik vervolgens op Doorgaan. Verdere configuratie is overbodig, aangezien er geen sprake is van een verzendproces.

fill_and_sign_launchpanel

Als u op Doorgaan hebt geklikt, wordt de pagina Invullen en ondertekenen geopend en ziet u de bijgevoegde bestanden.

U ziet een invoervak voor tekst en drie pictogrammen voor selectievakjes (kruisje, vinkje en gevulde stip). Een gebruiksvriendelijk formaatmenu verschijnt boven het invoerveld, zodat u de ingevoerde tekst kunt aanpassen.

De ingevoerde tekst loopt niet automatisch door, maar houdt zich wel aan nieuwe regels in hetzelfde veld.

Naast de invoervelden ziet u twee opties voor handtekeningvelden: het veld Handtekening en het veld Initialen. Ten minste één handtekeningveld moet worden geplaatst.

Hier vindt u meer informatie over de interface Invullen en ondertekenen.

fill_and_sign_interface

Nadat het document is ingevuld en een handtekening is toegepast, klikt u rechtsboven in het venster op Gereed.

De pagina Invullen en ondertekenen wordt gesloten en het Adobe Sign-deelvenster in de Word- of PowerPoint-interface verandert om aan te geven dat het ondertekeningsproces met succes is voltooid.

Het succesvenster bevat drie opties:

 • Ondertekende PDF weergeven - er wordt een nieuw tabblad met het ondertekende document geopend
 • Een kopie opslaan - de ondertekende PDF wordt geopend op uw lokale systeem en u kunt een kopie opslaan
 • Adobe Sign-menu - het deelvenster van de invoegtoepassing wordt vernieuwd en u ziet de drie functies 

 

fill_and_sign_completepanel


Verzenden ter ondertekening

De functie Verzenden ter ondertekening impliceert (en vereist) dat de overeenkomst naar minimaal één andere ontvanger dan de afzender wordt verzonden.

Open uw bestand en klik op het pictogram Verzenden ter ondertekening in het lint om het invoegtoepassingsvenster rechts van het venster te openen

10_send_for_signatureiconintheribbon


De overeenkomst configureren

Als u een overeenkomst maakt op basis van een geopend bestand, ziet u boven aan het deelvenster de lijst met momenteel bijgevoegde Document bestanden.

1. Standaard wordt het bestand dat is geopend als u op de knop Verzenden ter ondertekening klikt automatisch bijgevoegd. Maar u kunt dit standaardbestand verwijderen.

11. RHP Docs

 

Pal rechts van de documentkop ziet u de koppeling + Bestanden toevoegen waarmee u meer bestanden aan de overeenkomst kunt toevoegen. Het verzenden van overeenkomsten werkt net als in de webtoepassing. Ontvangers krijgen de documenten te zien in de volgorde waarin ze worden vermeld in het deelvenster van de invoegtoepassing

12. Add File

Ondersteunde bestandsindelingen:

 • Word (.doc, .docx)
 • PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Excel (.xls, xlsx)
 • PDF
 • HTML
 • RTF

 

 • TIF/TIFF
 • JPG/JPEG
 • BMP
 • GIF
 • PNG

2. Vlak onder de sectie Documenten worden de Ontvangers vermeld.

Klik in het witte veld onder de kop Ontvangers en begin een naam of e-mailadres te typen. De invoegtoepassing toont contactpersonen uit uw 365-lijst met contactpersonen die overeenkomen met wat u typt, zodat u de juiste ontvanger kunt vinden.

De volgorde waarin de ontvangers worden ingevoerd, bepaalt de ondertekeningsvolgorde van de overeenkomst (in een opeenvolgend ondertekeningsproces).

Opmerking: als u gewend bent ontvangersrollen in te stellen, dient u er rekening mee te houden dat alle ontvangers als Ondertekenaars worden beschouwd als dit is geconfigureerd in de invoegtoepassing. Als andere rollen zijn vereist, klikt u op de koppeling Meer opties onder de knop Verzenden / Doorgaan.

Bovendien vindt alle verificatie uitsluitend op e-mailbasis plaats. Als een tweede verificatiefactor nodig is, klikt u op Meer opties.

 

3. Onder de lijst Ontvangers ziet u de sectie Bericht met twee velden.

Het bovenste veld is de naam van de overeenkomst. Standaard staat in dit veld de bestandsnaam van het geopende document. Dit kan handmatig in elke gewenste waarde worden gewijzigd.

Het tweede veld bevat het Bericht dat in de hoofdtekst wordt weergegeven als de ontvanger wordt gevraagd de overeenkomst te ondertekenen. Hier wordt een algemene waarde ingevoegd die u naar wens kunt bewerken.

Voor het veld Bericht geldt een limiet van 1000 tekens.

13. Exploded panel

Rechtsboven in de sectie Bericht ziet u de koppeling Bericht wissen waarmee u alle inhoud uit het venster Bericht kunt verwijderen.

U kunt berichtsjablonen of privéberichten opnemen door op Meer opties te klikken.

 

4. Vlak onder het veld Bericht ziet u het optionele aankruisvakje Voorvertonen en verzenden. Schakel dit vakje in om de ontwerppagina in een eigen venster te openen, met alle standaardvelden en -gereedschappen voor het maken van formulieren.

De ontwerppagina wordt pas geopend als u op de knop Doorgaan klikt.

 

5. Klik op de knop Verzenden/Doorgaan om de overeenkomst in de actuele configuratie te verzenden.  Als het selectievakje Voorvertonen en verzenden is ingeschakeld, wordt de ontwerppagina geopend, zodat u velden in het document kunt plaatsen.  Zodra alle velden zijn geplaatst, klikt u op de knop Verzenden rechtsonder op de ontwerppagina.

 

6. Onder de knop Verzenden/Doorgaan ziet u de koppeling Meer opties. Klik op deze koppeling om de pagina Verzenden in een eigen venster te openen in de webtoepassing, met alle standaardopties van de toepassing. Eventuele instellingen die u hebt geconfigureerd in het venster van de invoegtoepassing zijn doorgevoerd in het venster Verzenden en zijn volledig bewerkbaar.

Alle velden en opties zijn beschikbaar net als de pagina Verzenden in de webtoepassing en eventuele wijzigingen in de ontvangers- of bestandenlijst worden opgenomen in de overeenkomst.

Blader naar de onderkant van het venster en klik op Volgende voor de ontwerpfuncties of schakel het veld Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen uit en klik op Verzenden

 

De overeenkomst wordt verzonden en in het invoegtoepassingsvenster ziet u een succesbericht.

Er zijn twee opties beschikbaar in deelvenster dat u ziet na het verzenden van de overeenkomst:

 • Overeenkomst weergeven - hiermee opent u een weergave van de overeenkomst die zojuist is verzonden
 • Adobe Sign-menu - hiermee verandert het deelvenster en worden de opties van de invoegtoepassing weergegeven (Verzenden ter ondertekening)


Overeenkomststatus

De optie Overeenkomststatus geeft de laatste tien overeenkomsten weer (op basis van de datum van de laatste bewerking) die nog open staan en op een handeling wachten. Dit omvat concepten die wachten op verdere ontwerpinstellingen, overeenkomsten die op uw handtekening wachten en overeenkomsten die op een andere ontvanger wachten.

Elke vermelde overeenkomst kan worden uitgevouwen om de meest recente gebeurtenis voor de overeenkomst te tonen, zodat u kunt zien hoe ver het ondertekeningsproces is gevorderd.

 • De drie meest recente gebeurtenissen die zijn geregistreerd voor de overeenkomst worden weergegeven (Gemaakt, Weergegeven, Ondertekend, enzovoort), waarbij de meest recente gebeurtenis bovenaan staat
 • Klik op de koppeling Overeenkomst weergeven in de overeenkomstinformatie om een nieuw venster met het document in de huidige toestand te openen
 • Voor de documenten die op uw handtekening wachten, wordt de koppeling Overeenkomst tekenen weergegeven. Klik erop om een nieuw venster te openen waarin u het document kunt ondertekenen

Onder aan de lijst met gebeurtenissen ziet u de koppeling Alle overeenkomsten volgen waarmee u de pagina Beheren vanuit de toepassing opent. Op de pagina Beheren is de volledige historie van het account beschikbaar.

Overeenkomststatus

Instellingen voor de invoegtoepassing

Helemaal onder aan het invoegtoepassingsvenster, rechts van Adobe Document Cloud, ziet u een tandwielpictogram waarmee u de instellingen voor de invoegtoepassing opent:

15Settings Panel

Upgrade - alleen proefaccounts

Klik op deze koppeling om een nieuw venster voor het Adobe Sign-upgradeproces te openen, zodat u een maandabonnement op Adobe Sign kunt aanschaffen.

Afmelden - hiermee verbreekt u de geverifieerde relatie

De relatie tussen uw Outlook- en uw Adobe Sign-gebruikersaccounts wordt 'onthouden' door de invoegtoepassing en daarom hoeft u zich niet steeds te verifiëren wanneer u de invoegtoepassing gebruikt.

Het is echter niet ongebruikelijk voor gebruikers om overeenkomsten vanuit meerdere Adobe Sign-accounts te verzenden.  In dat geval dient de gebruiker de functie Afmelden te gebruiken om de bestaande vertrouwensrelatie te verbreken en een nieuwe relatie met het nieuwe Adobe Sign-gebruikersaccount tot stand te brengen.

U verbreekt de relatie door op het tandwielpictogram rechtsonder in het deelvenster van de invoegtoepassing te klikken. Er verschijnt een pop-upmenu en u ziet de optie Afmelden boven in dat menu.

Help

Een koppeling naar deze handleiding en eventuele extra inhoud met betrekking tot de invoegtoepassing

Info

Hiermee wordt een klein pop-upvenster getoond met informatie over de invoegtoepassing die u gebruikt.

Privacy Beleid

Dit is een koppeling naar het privacybeleid van Adobe

Beheer - gebruikers in staat stellen toestemming te geven aan toepassingen

De Office 365-beheerder moet gebruikers toestaan om toestemming te geven voor het gebruik van toepassingen.

Dat doet u als volgt:

    1. Meld u aan als Office 365-beheerder

    2. Klik op Beheerportal

    3. Klik op Beheercentrum > Azure AD

        ○ Het Azure Active Directory-beheercentrum wordt geopend

nave_to_azure_ad

 

    4. Navigeer naar Gebruikers en groepen > Gebruikersinstellingen

    5. Zorg dat Gebruikers kunnen toestaan dat apps toegang tot bedrijfsgegevens hebben is ingesteld op Ja

azure_ad_admin

Beheer - installeren op tenantniveau

Installeren op tenantniveau stelt de beheerder in staat om de invoegtoepassing standaard beschikbaar te stellen, zodat gebruikers geen installatie hoeven uit te voeren en alle gebruikers zonder problemen toegang hebben tot de invoegtoepassing.

Dit is een eenvoudig proces dat nog geen 5 minuten in beslag neemt:

1. Meld u aan als de tenantbeheerder en navigeer naar het deelvenster Beheer

2. Klik in het linkermenu op Services en invoegtoepassingen

3. Klik op + Invoegtoepassing uploaden

 • Het deelvenster Nieuwe invoegtoepassing wordt geopend

4. Klik op Volgende

 • Het deelvenster Nieuwe invoegtoepassing wordt vernieuwd en u ziet opties voor het uploaden van het invoegtoepassingsbestand

5. Selecteer Ik wil een invoegtoepassing uit de Office Store toevoegen

6. Zoek naar Adobe Sign en selecteer deze optie

7. Klik in het venster van de Adobe Sign-invoegtoepassing op Volgende

8. Het deelvenster Adobe Sign wordt vernieuwd en u ziet de opties voor toegang tot de invoegtoepassing:

 • Iedereen - schakel de invoegtoepassing in voor iedereen in uw organisatie
 • Specifieke gebruikers/groepen - selecteer voor welke groepen in uw organisatie u de invoegtoepassing wilt inschakelen
 • Alleen ikzelf - schakel de invoegtoepassing in met u als enige gebruiker
Word Tenant panel

 

9. Klik op Opslaan als u de gewenste optie hebt geselecteerd

10. Klik op Sluiten in het laatste deelvenster.

Veelgestelde vragen

Probeer de volgende stappen:

 1. Meld u af bij Word 2016/PowerPoint 2016.
 2. Installeer de Adobe Sign-invoegtoepassing of een andere invoegtoepassing.
 3. Meld u met uw Adobe-account aan bij Word 2016.
 4. U kunt de invoegtoepassing nu zonder problemen gebruiken.

Als er nog steeds een fout optreedt:

Voor Windows:

 • Verwijder de inhoud van de map %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\
 • Wis …\16.0\WebServiceCache

Voor Mac:

 • Verwijder de inhoud van de map /Users/{uw_naam_op_het_apparaat}/Library/Containers/com.Microsoft.OsfWebHost/Data/
 • Start Word en voeg de invoegtoepassing toe als daar nog niet om was gevraagd
 • U wordt gevraagd om de invoegtoepassing weer te vertrouwen