Service voor het configureren van grote documenten en pushovereenkomsten

Overzicht

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: servicehandleiding voor grote documenten en pushovereenkomsten legt uit hoe u Acrobat Sign voor Salesforce kunt configureren voor het verzenden van grote documenten (meer dan 4,0 MB vanaf de pagina Overeenkomst verzenden en 9,0 MB bij het verzenden in batch) of push-overeenkomsten voor overeenkomsten die buiten de Salesforce-omgeving zijn gemaakt.

Als u de services Grote documenten en pushovereenkomsten wilt instellen en gebruiken, moet u de callbackomgeving definiëren. De callbackomgeving kan worden gebruikt voor één of beide services. De callbackomgeving vereist dat u een nieuwe en specifiek aangewezen gebruiker en profiel maakt, met als gevolg:

 • Er is een bekende en minimaal geautoriseerde set machtigingen van kracht.
 • De functionaliteit wordt niet verbroken door het uitschakelen van de gebruiker.

Als u de callbackomgeving wilt instellen en services voor grote documenten en pushovereenkomsten wilt gebruiken, moet u de volgende stappen uitvoeren:

Vereisten verifiëren

Opmerking:

Salesforce Professional Edition biedt geen ondersteuning voor transacties van grote documenten of pushovereenkomsten.

De callbackgebruiker definiëren

U moet een speciale gebruiker maken om objectmachtigingen toe te wijzen voor het callbackproces. Dat doet u als volgt:

 1. Meld u aan bij uw Acrobat Sign voor Salesforce-account met beheerdersgegevens.

 2. Ga naar Instellingen > Beheer > Gebruikers > Profielen.

 3. Zoek Standaardgebruiker in de lijst met gebruikersprofielen en selecteer vervolgens Klonen voor de vermelding.

  Definieer callbackgebruiker in Acrobat Sign voor Salesforce.

 4. Geef op de pagina Profiel klonen die wordt geopend, een profielnaam op en selecteer vervolgens Opslaan.

  Het voorbeeldprofiel gebruikt hier Demo callbackgebruiker als profielnaam.

  Maak een callbackgebruikersprofiel in Acrobat Sign voor Salesforce.

 5. Volg de onderstaande stappen om een nieuwe gebruiker te maken met behulp van een standaard Salesforce-licentie:

  1. Selecteer Gebruikers in het linkerdeelvenster.
  2. Selecteer Nieuwe gebruiker op de pagina Gebruikers.
  3.  Geef op de pagina Nieuwe gebruiker  de gebruiker een intuïtieve naam, wijs een Salesforce-licentie toe en wijs het profiel toe dat u hierboven hebt gemaakt. Selecteer Opslaan.
  Maak een nieuw callback-gebruikersprofiel in Acrobat Sign voor Salesforce.

 6. Voeg de machtigingenset Adobe Acrobat Sign-integratiegebruiker aan de callbackgebruiker toe door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Ga naar Instellingen > Beheer > Gebruikers > Gebruikers.
  2. Selecteer de koppeling Volledige naam van uw callbackgebruiker.
  3. Beweeg de muis over Toewijzingen voor machtigingenset en selecteer Toewijzingen bewerken.
 7. Op de pagina Toewijzingen voor machtigingenset:

  1. Onder Beschikbare machtigingensets selecteert u Adobe Acrobat Sign-integratiegebruiker.
  2. Selecteer Toevoegen om de machtigingenset te verplaatsen naar de kolom Ingeschakeld.
  3. Selecteer Opslaan.
  Voeg Adobe Acrobat Sign-integratiegebruiker toe aan Acrobat Sign voor Salesforce.

 8. Koppel de gebruiker aan Acrobat Sign met behulp van de stappen die overeenkomen met de omgeving die u gebruikt. 

  1. Meld u aan als de nieuw gemaakte callbackgebruiker.
  2. Ga naar het Startprogramma voor apps > Adobe Acrobat Sign Admin.
  3. Onder de Callbackgebruiker selecteert u Een account koppelen.
  4. In het dialoogvenster Toegang toestaan selecteert u Toestaan.
   U wordt gevraagd u opnieuw aan te melden bij uw Salesforce-account.
  5. Wanneer u bent aangemeld, gaat u naar de Adobe Acrobat Sign-beheerpagina en controleert u of de callbackgebruiker is gekoppeld.
  Callbackaccount koppelen op de beheerpagina van Acrobat Sign voor Salesforce.

  link-callback-account-2

  Gekoppeld callbackaccount.

  1. Meld u aan bij uw Acrobat Sign voor Salesforce-account met standaardprofiel voor systeembeheer.
  2. Selecteer op de pagina Sign voor Salesforce het tabblad Adobe Acrobat Sign Admin.
  3. Onder de Callbackgebruiker selecteert u Een account koppelen.
  4. In het dialoogvenster Toegang toestaan selecteert u Bent u dit niet? 
  5. Voer op de aanmeldingspagina van Salesforce de referenties voor de callbackgebruiker in en meld u vervolgens aan.

  Hiermee keert u terug naar de Adobe Acrobat Sign-beheerpagina. Controleer of de callbackgebruiker correct is gekoppeld.

  Koppel de callbackgebruiker voor de commerciële cloud van Acrobat Sign voor Salesforce.

  Koppel de callbackgebruiker voor de commerciële cloud van Acrobat Sign voor Salesforce.

  Meld u aan bij het Salesforce-account van de callbackgebruiker van Acrobat Sign.

De callbacksite instellen

Acrobat Sign-beheerders moeten in de commerciële cloud een site maken en configureren die specifiek is bedoeld voor de Adobe Acrobat Sign-callback. Door deze instelling worden de overeenkomstupdates direct naar Salesforce gepusht en kunnen grote documenten gemakkelijk worden gedownload. Houd er rekening mee dat de functie voor pushovereenkomsten niet beschikbaar is voor Government Cloud-gebruikers.

Opmerking:

Voordat u Salesforce-sites in uw organisatie kunt gebruiken, moet u een Force.com-domein registreren dat voor alle Salesforce-sites in uw account wordt gebruikt. Wanneer u een domeinnaam kiest, moet u deze kort houden om te voorkomen dat de Adobe Acrobat Sign-limiet van 255 tekens voor callback-URL's wordt overschreden.

 1. Zoek met behulp van de zoekinstellingenbalk bovenaan naar Sites en selecteer vervolgens in de zoekresultaten de optie Sites. U kunt ook navigeren naar Instellingen > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites.

 2. Als u een geregistreerde site wilt gebruiken, kunt u deze stap overslaan.

  Voer anders de volgende stappen uit om uw domeinnaam van de site te registreren:

  1. Typ de gewenste domeinnaam in het tekstveld na https://
  2. Selecteer Beschikbaarheid controleren om te zien of het domein beschikbaar is. Zodra u een beschikbaar domein hebt, wordt een succesbericht weergegeven.
  3. Accepteer de Gebruiksvoorwaarden en selecteer Mijn Force.com-domein registreren.

 3. Op de vernieuwde pagina selecteert u Nieuw.

 4. Op de pagina Site bewerken:

  1. Stel de waarde voor Sitelabel in op Adobe Acrobat Sign-callback.
  2. Selecteer het veld Sitenaam. De waarde wordt automatisch ingesteld op Adobe_Acrobat_Sign_Callback.
  3. Stel de waarde voor Sitecontact in op de Salesforce-gebruiker die meldingen zal ontvangen over Sites. In de meeste gevallen is dit de accountbeheerder.
  4. Stel de waarde voor Standaard webadres in op AdobeAcrobatSignCallback.
  5. Schakel het selectievakje Actief in.
  6. Stel de waarde voor Startpagina van de actieve site in op EchoSignCallback.
   EchoSign is de oude naam voor Adobe Acrobat Sign.
  7. Selecteer Opslaan.
  Maak een callbacksite in Acrobat Sign voor Salesforce.

 5. Voeg de IP-bereiken toe voor instellingen voor openbare toegang op de site om deze te beperken tot Adobe Acrobat Sign IP's. Dat doet u als volgt:

  1. Op de pagina Sitedetails van uw callbacksite selecteert u Instellingen voor openbare toegang.
  2. Selecteer IP-bereiken voor aanmelding.
  3. Selecteer Nieuw.
  4. In het dialoogvenster IP-bereiken voor aanmelding voert u het eerste IP-adresbereik in:
   • Eerste IP-adres: 52.71.63.224
   • Laatste IP-adres: 52.71.63.255
   • Beschrijving: Acrobat Sign
  5. Selecteer Opslaan.
  6. Herhaal stappen 2-5 voor de IP-adresbereiken die in de onderstaande tabel worden vermeld.

  Raadpleeg een van de volgende lijsten met IP-adressen op basis van de omgeving die u gebruikt om de IP-bereiken te bepalen die aan uw regio zijn gekoppeld:

  Lijst met voorbeelden van IP-adresbereiken:

  Eerste IP-adres Laatste IP-adres Beschrijving
  13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign
  3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
  40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
  40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
  40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
  40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
  44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
  51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
  52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
  52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
  52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
  52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
  52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
  52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign

  De definitieve IP-bereiken voor aanmelding voor de Adobe Acrobat Sign-callbacksite moeten als volgt worden weergegeven:

  IP-bereiken

  Opmerking:

  Als de fout De lijst met IP-bereiken bevat niet uw huidige IP-adres... krijgt, schakelt u de optie Dit IP-bereik opslaan, ook al valt het huidige IP-adres er niet onder en selecteert u vervolgens Opslaan.

De afzonderlijke services configureren

Grote documenten bieden standaardondersteuning voor het verzenden van transacties en achtergrondacties, elk met een eigen limiet voor de grootte:

 • Transacties verzenden - U kunt een of meer documenten van maximaal 4,0 MB verzenden via de optie Verzenden ter ondertekening op de pagina Overeenkomsten.
 • Achtergrondacties - Hiermee kunt u een of meer documenten van in totaal maximaal 9,0 MB verzenden. Zie voor meer informatie de Handleiding Geavanceerde aanpassing.

Als u het verzenden van grote documenten wilt inschakelen, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Bewerk het callbackgebruikersprofiel om extra toegang te verlenen.
 2. Schakel de Apex-klasse LargeFileDownloadService in voor de site.
 3. Werk de aangepaste instellingen bij om de callback-URL te gebruiken.

Het callbackgebruikersprofiel bewerken

Toestemmingen voor het objectniveau inschakelen voor de gebruiker van de Adobe Acrobat Sign Callback-site:

 1. Ga naar de pagina Profielen en selecteer vervolgens Bewerken voor de callbackgebruiker die u hebt gemaakt (demo-callbackgebruiker in dit voorbeeld).
 2. Scrol omlaag naar Aangepaste objectmachtigingen en schakel alle machtigingen voor het object Overeenkomsten in: Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alles weergeven, Alles wijzigen.
 3. Selecteer Opslaan.
Configureer Acrobat Sign voor Salesforce voor het verzenden van grote documenten.

Schakel de Apex-klasse LargeFileDownloadService in

U moet uw Adobe Acrobat Sign-callbacksite aanpassen om de Apex-klasse LargeFileDownloadService op te nemen voor zichtbaarheid.

De onderstaande instructies komen overeen met de verbeterde profielinterface.Raadpleeg Salesforce-profielen voor meer informatie over profielinterfaces.

 1. Zoek met behulp van de zoekinstellingenbalk bovenaan naar Sites en selecteer vervolgens Sites in de zoekresultaten. U kunt ook navigeren naar Instellingen > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites.

 2. Selecteer de Adobe Acrobat Sign-callbacksite.

 3. Selecteer Instellingen voor openbare toegang.

  Configureer Acrobat Sign voor Salesforce voor het verzenden van grote documenten.

 4. Selecteer Toegang tot Apex-klasse inschakelen en selecteer vervolgens Bewerken

  Configureer Acrobat Sign voor Salesforce voor het verzenden van grote documenten.

 5. Selecteer in de lijst Beschikbare Apex-klassen aan de linkerkant echosign_dev1.LargeFileDownloadService en selecteer vervolgens Toevoegen om deze naar de lijst Ingeschakelde Apex-klassen te verplaatsen. Selecteer vervolgens Opslaan.

  Configureer Acrobat Sign voor Salesforce voor het verzenden van grote documenten.

  Configureer Acrobat Sign voor Salesforce voor het verzenden van grote documenten.

De aangepaste instellingen bijwerken om de callback-URL te gebruiken

 1. Zoek met behulp van de zoekinstellingenbalk bovenaan naar Sites en selecteer vervolgens Sites in de zoekresultaten.

  U kunt ook navigeren naar Instellingen > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites.

 2. Selecteer Adobe Acrobat Sign-callback.

 3. Onder het gedeelte Aangepaste URL's selecteert u Weergeven.

  Configureer Acrobat Sign voor Salesforce voor het verzenden van grote documenten.

 4. Vanuit het nieuwe tabblad dat wordt geopend, kopieert u de waarde van de URL in de browser en plakt u deze in een tekstdocument.
  De URL moet er als volgt uitzien: https://<my-domain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback

 5. Ga naar Instellingen > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen.

 6. Voor het label Adobe Sign-instellingen selecteert u Beheren > Bewerken of Nieuw.

  Configureer Acrobat Sign voor Salesforce voor het verzenden van grote documenten.

 7. Op de pagina Adobe Acrobat Sign-instellingen bewerken:

  1. In het veld Callback-URL Adobe naar Salesforce-site plakt u de URL van het beveiligde webadres dat u hebt gekopieerd na het configureren van uw Adobe Acrobat Sign-callbacksite.
   Zorg ervoor dat het adresvoorvoegsel ‘https’ is en niet ‘http’.
  2. Selecteer Opslaan.

  Hiermee schakelt u de service voor grote documenten in.

  Configureer Acrobat Sign voor Salesforce voor het verzenden van grote documenten.

Met de Acrobat Sign-API kunt u handtekeningverzoeken verzenden, webformulieren maken en deze insluiten op uw website. Deze overeenkomsten worden vervolgens gepusht en gemaakt in Salesforce alsof ze rechtstreeks vanuit Salesforce worden verzonden. U kunt ook overeenkomsten verzenden via de webapplicatie adobesign.com en ze worden weer gesynchroniseerd met Salesforce.

Pushovereenkomsten inschakelen:

Opmerking:

Als u wilt dat de push-callbackovereenkomsten correct werken na de migratie naar webhook 2.0, voegt u de webhook-IP-adressen toe aan het gebruikersprofiel van de callbacksite.

De Visualforce-pagina EchoSignAgreementPushCallback toevoegen aan de callbacksite

 1. Zoek met behulp van de zoekinstellingenbalk bovenaan naar Sites en selecteer vervolgens Sites in de zoekresultaten.

  U kunt ook navigeren naar Instellingen > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites.

 2. Selecteer Adobe Acrobat Sign-callback.

  Configureer de callbacksite voor het pushen van overeenkomsten naar Acrobat Sign voor Salesforce.

 3. Scrol omlaag naar het gedeelte Visualforce-sitepagina's en klik op Bewerken.

 4. Op de pagina Toegang tot Visualforce-pagina inschakelen:

  1. Zoek en selecteer in de lijst Beschikbare Visualforce-pagina's echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback.
  2. Selecteer Toevoegen.
   Hiermee wordt de pagina verplaatst naar de lijst met Ingeschakelde Visualforce-pagina's.
  3. Selecteer Opslaan.
  Configureer Acrobat Sign voor Salesforce om documenten terug te pushen naar Salesforce.

De machtigingen voor siteobject en veldniveau bewerken

Als u de Visualforce-pagina hebt toegevoegd, gaat u terug naar de pagina Sitedetails voor de callbacksite. Volg de onderstaande stappen om de pagina te bewerken:

 1. Selecteer Instellingen voor openbare toegang.
 2. Op de pagina Adobe Acrobat Sign-callbackprofiel selecteert u Bewerken.
 3. Scrol omlaag naar de sectie Standaardobjectmachtigingen.
 4. Schakel Lezen en Maken in voor de volgende objecten: Account, Contacten, Contracten, Leads en Kansen.
 5. Selecteer Opslaan.
  Dit brengt u terug naar het callbackprofiel.
 6. Scrol omlaag naar het gedeelte Beveiliging op veldniveau en bewerk vervolgens de instellingen voor de volgende velden, zoals beschreven:
  • Contact
   • Account: zorg ervoor dat u de selectievakjes leestoegang en bewerkingstoegang inschakelt.
   • E-mail: zorg ervoor dat u de selectievakjes voor Toegang lezen en toegang bewerken inschakelt.
   • Naam: zorg ervoor dat u de selectievakjes leestoegang en bewerkingstoegang inschakelt.
  • Lead
   • Bedrijf: zorg ervoor dat u de selectievakjes leestoegang en bewerkingstoegang inschakelt.
   • E-mail: zorg ervoor dat u de selectievakjes leestoegang en bewerkingstoegang inschakelt.
   • Naam: zorg ervoor dat u de selectievakjes leestoegang en bewerkingstoegang inschakelt.

Specifieke configuraties toevoegen

Volg deze stappen om alle overeenkomsten die buiten uw Acrobat Sign-account zijn verzonden, te laten maken en over te dragen naar Salesforce:

 1. Kopieer het beveiligde URL-adres van de Acrobat Sign-callbacksite die u hebt gemaakt en voeg daar /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback aan toe om de callback-URL samen te stellen. 

 2. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe en vermeld de callback-URL die u als de standaard callback-URL voor uw Adobe Acrobat Sign-account wilt instellen.

  Voorbeeld: als uw siteadres https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback is, moet uw Acrobat Sign API-URL er als volgt uitzien: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.

  De Adobe-ondersteuning moet ook uw gebruikers-ID voor Adobe Acrobat Sign invoeren voor de standaard API-gebruikersinstelling van de callback-URL. Controleer of alle Salesforce-accounts zijn ingesteld om de documentsleutel toe te voegen aan de callback-URL.

Voor het verzenden van overeenkomsten via de API:

 1. Kopieer de beveiligde URL van de Adobe Sign-callbacksite die u hebt gemaakt en voeg daar /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback aan toe om de callback-URL te maken die moet worden gebruikt in de Adobe Acrobat Sign-API.

  Voorbeeld: als uw siteadres https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback is, moet uw Acrobat Sign API-URL er als volgt uitzien: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback

 2. Als u een overeenkomst verzendt of een webformulier maakt via de API, moet u een callback-URL opgeven.
  Zie de huidige lijst met Acrobat Sign Document API-methoden en raadpleeg de API-parameter CallbackInfo.

 3. Zorg er ook voor dat uw account is ingesteld op het toevoegen van de documentsleutel aan de callback-URL die de standaard moet zijn voor Salesforce-klanten die Adobe Sign gebruiken.
  Neem in geval van eventuele problemen contact op met de ondersteuning van Adobe.

 4. Ga naar Instellingen voor pushtoewijzingen om voorkeuren te definiëren voor hoe records worden gemaakt wanneer overeenkomsten naar Salesforce worden gepusht.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account