Probleem

Opmerking:

Dit artikel is van toepassing op Creative Suite 5.5 en eerdere versies.

Als u probeert om een toepassing van Adobe op Mac OS te starten, verschijnt de fout "Licentieverlening functioneert niet meer."

Oplossingen

Belangrijk:Voer de onderstaande oplossingen in deze volgorde in. Ga alleen door naar de volgende oplossing als een eerdere oplossing het probleem niet oplost. Nadat een aantal van deze oplossingen is uitgevoerd, moet u licentie-gegevens opnieuw invoeren of uw product activeren. Verder kunnen proefversies van Adobe-software soms niet meer starten.

Opmerking: de Adobe CS5.5- en CS5-producten gebruiken een nieuwe licentietechnologie waarmee deze licentieproblemen zijn opgelost.

Oplossing 1: de map Voorkeuren van FlexNet Publisher verwijderen

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 2. Ga op de opstartschijf naar de volgende map en verwijder deze:
  [harde schijf]/Library/Preferences/FlexNet Publisher/

  Houd rekening met het volgende:

  • Belangrijk:het bovenstaande pad verwijst naar de map Library in de root van uw opstartschijf, niet naar de map Bibliotheek in uw thuismap.
  • Apple heeft de map Gebruikersbibliotheek standaard verborgen in versie 10.7. Als u deze bestanden moet openen om problemen met Adobe op te lossen, volgt u de instructies in Bestanden in de verborgen gebruikersbibliotheek oproepen | Mac OS 10.7 en later om de inhoud van de gebruikersbibliotheek zichtbaar te maken.
 3. Voer uw wachtwoord in wanneer u dit wordt gevraagd om het verwijderen van de map te bevestigen.
 4. Start de Adobe-toepassingen. 

Oplossing 2: de License Repair Tool uitvoeren

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.

 2. Ga op de opstartschijf naar de volgende map en verwijder deze:

  [harde schijf]/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

  Belangrijk: het bovenstaande pad verwijst naar de map Library in de root van uw opstartschijf, niet naar de map Bibliotheek in uw thuismap.

 3. Voer uw wachtwoord in wanneer u dit wordt gevraagd om het verwijderen van de map te bevestigen.

 4. Voer de licentieservice-update uit.

  Mac OS X 10.7

  a. Dubbelklik op LicenseRecovery111.dmg.

  Opmerking: laat het venster open en ga naar de volgende stap.

  b. Dubbelklik op uw harde schijf.

  c. Dubbelklik op Programma's.

  d. Dubbelklik op Hulpprogramma's.

  e. Dubbelklik op Terminal.

  f. Typ "sudo python "

  Opmerking: typ een spatie na "python". Druk niet op Return.

  g. Sleep LicenseRecoveryLauncher.app van het venster LicenseRecovery111.dmg naar het Terminal-venster en druk op Return.

  Opmerking: zorg dat de opdracht en het pad naar het APP-bestand in het Terminal-venster staan. Bijvoorbeeld: "sudo python /Volumes/LicenseRecovery\ 11.6.1/LicenseRecovery/LicenseRecover.py"

  h. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord als beheerder in wanneer u dat wordt gevraagd en klik op OK.

  i. Volg de instructies op het scherm.

  Mac OS X 10.5 tot 10.6

  a. Dubbelklik op LicenseRecovery111.dmg.

  b. Dubbelklik op LicenseRecoveryLauncher.app.

  c. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord als beheerder in wanneer u dat wordt gevraagd en klik op OK.

  d. Volg de instructies op het scherm.

 5. Start de Adobe-toepassingen.

Belangrijk: de patch is van toepassing op CS4- en CS3-producten, Acrobat 9, Acrobat 8, Photoshop Elements 8, Photoshop Elements 6, Director en de Adobe Technical Communication Suite. Als het probleem niet bij de eerste poging is opgelost, moet u de patch nogmaals toepassen en optie 0 invoeren als daarom gevraagd wordt.

Oplossing 3: schijfmachtigingen herstellen

 1. Start het Apple-schijfhulpprogramma:

  /Applications/Utilities/Disk Utility.app
 2. Selecteer uw opstartschijf.
 3. Klik op Schijfmachtigingen herstellen.

  Opmerking: het herstellen van schijfmachtigingen kan een lange tijd duren. Zie de Apple-ondersteuningswebsite voor meer informatie over het schijfhulpprogramma.

 4. Start de Adobe-toepassingen.

Oplossing 4: machtigingen opnieuw instellen op de map van de FlexNet Publisher-licentiedienst

Belangrijk: het bovenstaande pad verwijst naar de map Library in de root van uw opstartschijf, niet naar de map Bibliotheek in uw thuismap.

Volg de aanwijzingen voor machtigingen in oplossing 5 om de machtigingen op de volgende map op de opstartschijf aan te passen:
/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

Oplossing 5: machtigingen opnieuw instellen op de Adobe PCD-map

Belangrijk: het bovenstaande pad verwijst naar de map Library in de root van uw opstartschijf, niet naar de map Bibliotheek in uw thuismap.

Volg de onderstaande aanwijzingen om de machtigingen voor de volgende map op de opstartschijf te herstellen:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/

Machtigingsinstructies

Sluit alle Adobe-toepassingen. Volg de onderstaande richtlijnen om de machtigingen voor de map te wijzigen.

NB: voor deze oplossing zijn beheerdersmachtigingen en -referenties nodig.

Mac OS X 10.7, 10.6 en 10.5

 1. Ga met Finder naar de map om deze aan te passen.
 2. Control-klik op de map en klik op Info ophalen.

 3. Vouw de sectie Eigendom & machtigingen open.
 4. Klik op de optie Details om de verschillende eigenaars- en groepsopties weer te geven.
 5. Klik op het pictogram Vergrendelen in de rechteronderhoek. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord als beheerder in wanneer u dat wordt gevraagd en klik op OK.

 6. Wijzig uw gebruikersnaam om lees- en schrijfmachtigingen te hebben.
 7. Wijzig admin om lees- en schrijfmachtigingen te hebben.
 8. Wijzig Iedereen om lees- en schrijfmachtigingen te hebben.
 9. Klik op het tandwielpictogram en selecteer Toepassen op ingesloten item.

 10. Sluit het dialoogvenster Info ophalen.
 11. Start Adobe Acrobat 9 of een product van de Adobe Creative Suite 4.

Mac OS X 10.4

 1. Ga met Finder naar de map om deze aan te passen.
 2. Control-klik op de map en klik op Info ophalen.

 3. Vouw de sectie Eigendom & machtigingen open.
 4. Klik op de optie Details om de verschillende eigenaars- en groepsopties weer te geven.
 5. Controleer of u over lees- en schrijfmachtigingen beschikt.
 6. Klik op het pictogram Vergrendelen naast het veld Eigenaar en selecteer uzelf als eigenaar. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord als beheerder in wanneer u dat wordt gevraagd en klik op OK.

 7. Wijzig de Eigenaar naar het systeem.

 8. Wijzig de lees- en schrijfmachtigingen voor de eigenaar.
 9. Klik op Toepassen op ingesloten item en klik op OK in het waarschuwingsdialoogvenster.

 10. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord als beheerder in wanneer u dat wordt gevraagd en klik op OK.

 11. Sluit het dialoogvenster Info ophalen.
 12. Start Adobe Acrobat 9 of een product van de Adobe Creative Suite 4.

Oplossing 6: het SQLite-logboekbestand verwijderen

Het logboekbestand bestaat alleen in specifieke omstandigheden wanneer een klant het databasebestand opent terwijl bepaalde opties zijn ingeschakeld. Ga verder naar de volgende oplossing als het bestand niet bestaat.
Gebruik Finder om te navigeren naar:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache

Belangrijk:het bovenstaande pad verwijst naar de map Library in de root van de opstartschijf, niet naar de map Bibliotheek in uw thuismap.

 1. Indien het aanwezig is, verwijdert u het bestand cache.db-journal
 2. Start Adobe Acrobat 9 of een product van de Adobe Creative Suite 4.

Oplossing 7: (alleen Acrobat 9) opnieuw installeren op een niet-hoofdlettergevoelig

Adobe-toepassingen worden niet ondersteund op een besturingssysteem dat is geformatteerd met een hoofdlettergevoelig bestandssysteem. Als u probeert om een Adobe-toepassing op een hoofdlettergevoelig volume te installeren, verschijnt een bericht dat het bestandssysteem niet wordt ondersteund. (Hoofdlettergevoelige volumes omvatten met UFS, HFS+ hoofdlettergevoelig [HFSX] of SMB geformatteerde schijven.) Acrobat 9 geeft zulke berichten niet weer en staat toe dat u de toepassing installeert. Als u Acrobat 9 echter probeert te starten, verschijnt de volgende fout: 'Licentieverlening functioneert niet meer (foutcode 130:9)'. Formatteer de schijf naar een niet-hoofdlettergevoelig bestandssysteem.

Ga als volgt te werk om te controleren of Mac OS X is geformatteerd met een hoofdlettergevoelig bestandssysteem:

 1. Klik op het Apple-menu en kies Over deze Mac.

 2. Klik op Meer info.

 3. Selecteer Serie-ATA onder Hardware.

 4. Selecteer het station waarop Acrobat 9 is geïnstalleerd en controleer het bestandssysteem in de lijst. Controleer of het bestandssysteem hoofdlettergevoelig is.

U kunt ook het schijfhulpprogramma gebruiken om het bestandssysteem te controleren:

 1. Kies Programma's > Hulpprogramma's en dubbelklik op Schijfhulpprogramma.

 2. Selecteer de schijf waarop Acrobat is geïnstalleerd en controleer het formaat.

Oplossing 8: opnieuw installeren

WAARSCHUWING! Voor dit proces moet u alle Adobe CS4- en CS3-software, evenals Acrobat 9 en 8, verwijderen en opnieuw installeren. Er zijn beheerdersbevoegdheden vereist voor het installeren van de Adobe-software. Meld u aan met een beheerdersaccount om de onderstaande stappen uit te voeren. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor extra informatie.

Belangrijk: voordat u de software verwijdert, moet u controleren of u over de installatiemedia beschikt om de toepassing opnieuw te installeren. Er zijn geen vervangende media beschikbaar voor eerdere versies van de Adobe-software.

 1. Selecteer Ga -> Hulpprogramma's in de Finder.

 2. Ga naar de map Adobe-installatieprogramma's.
 3. Dubbelklik op de snelkoppeling voor uw Adobe-product.
 4. Volg de instructies op het scherm om de software te verwijderen.
 5. Herhaal de stappen 4 en 3 voor alle andere programma's van Adobe CS3, CS4, Acrobat 9 of Acrobat 8.

 6. Verwijder de volgende mappen:
  • [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps
  • [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/backup

 7. Kies in het menu Apple de optie Herstart en klik daarna op de knop Herstart om te bevestigen.

 8. Installeer uw Adobe-producten vanaf de originele media nadat de computer opnieuw is opgestart.

 9. Start het Adobe-product.

Oplossing 9: contact opnemen met de technische ondersteuning van Adobe

De technische ondersteuning van Adobe kan logboeken van uw computer ophalen om extra informatie over de fout vast te stellen. Neem contact op met de technische ondersteuning van Adobe als u het probleem niet hebt kunnen oplossen met de geleverde informatie.

Aanvullende informatie

Er zijn verschillende problemen die deze fout kunnen veroorzaken, zoals de volgende:

 • Als de fout direct na de installatie optreedt, moet een component waarschijnlijk worden bijgewerkt om op uw besturingssysteem aan te sluiten. Of de component vereist een iets afwijkende configuratie van uw systeem.
 • Als de toepassing eerder ten minste één keer met succes gestart is, of als deze zwaar is gebruikt, hangt het probleem waarschijnlijk met een systeembron samen. (Problemen met systeembronnen omvatten weinig geheugen, weinig schijfruimte of tegelijk starten van meerdere programma's.) Dit kan leiden tot een tijdelijke fout in het licentiesysteem of een beschadiging van de permanente licentiegegevens.
 • Als er tijdens de installatie een onderbreking is opgetreden, kan dit de correcte werking van het licentiesysteem verhinderen.
 • Als u aan een prerelease-programma hebt deelgenomen, beschikt u mogelijk over een tijdelijk serienummer dat verlopen is. Zie Fout 'Licentieverlening voor dit product is verlopen' | CS4, CS5.

De FlexNet-mappen en -bestanden die nodig zijn voor het uitvoeren van Adobe-toepassingen kunnen beschadigd raken of problemen met machtigingen ondervinden als ze van de ene computer naar de andere worden verplaatst. Ze kunnen ook beschadigd zijn door terugzetten vanaf Time Machine. Fouten in de licentieverlening van FlexNet kunnen niet worden opgelost door de toepassing opnieuw te installeren of door de Adobe CS5 Cleaner-tool te gebruiken. Als problemen met machtigingen voorkomen dat de FlexNet-licentiedienst start, gegevens niet toegankelijk zijn of communicatie met Adobe-processen niet mogelijk is, treedt een licentiefout op.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid