Tastaturalternativer for musehandlinger

Reader og Acrobat har de samme hurtigtastene. Hvis du vil vise den fullstendige listen, se Hurtigtaster i Hjelp for Acrobat.

Bruke en skjermleser eller et forstørrelsesglass

Bruk Oppsettsveiviser for tilgjengelighet for å konfigurere Reader slik at du kan bruke skjermforstørrere eller skjermlesere.

  • Velg Rediger > Tilgjengelighet > Oppsettsveiviser, og velg deretter ønskede alternativer fra skjermen Oppsettsveiviser.

Bruk tekst til tale-verktøyet Les høyt

Les høyt er et tekst til tale-verktøy (TTS=Text-to-Speech) som er innebygd i Adobe Reader. Det leser tekst i et dokumentvindu.  

Hvis du vil bruke Les høyt, må Adobe Reader og tekst til tale-motoren være installert på systemet. Dokumentet må også være tilgjengelig. Hvis ikke blir det kanskje ikke lest, eller det blir lest i feil rekkefølge.

Slik aktiverer du Les høyt:

  1. Gå til Vis-menyen, og velg Les høyt > Aktiver høytlesing.
  2. Gå igjen til Vis > Les høyt, og velg deretter alternativet du vil bruke for lesingen:
    • Hvis du vil lese gjeldende side, velger du Les bare denne siden.
    • Hvis du vil lese hele dokumentet, velger du Les til slutten av dokumentet.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om Les høyt-funksjonen, kan du se Bruke tekst til tale-verktøyet Les høyt.

Tilpasse tekstflyt i en PDF-fil

Du kan tilpasse flyten i et PDF-fil for å vise teksten midlertidig i en enkeltkolonne som er like bred som dokumentruten. Visningen Tilpass flyt gjør det enklere å lese dokumentet.

  • For å tilpasse flyten i teksten, velger du Vis > Zoom > Tilpass flyt.

I de fleste tilfeller vises bare lesbar tekst i visning med tilpasset flyt. Tekst der flyten ikke tilpasses inkluderer skjemaer, kommentarer, felt for digitale signaturer og sideartefakter, for eksempel sidenumre, topptekster og bunntekster. Du kan ikke tilpasse flyt for sider som inneholder både lesbar tekst og skjema, eller felt for digitale signaturer. Vannrett tekst tilpasses loddrett som flyt.

Merk:

Du kan ikke lagre, redigere eller skrive ut et dokument i visning med tilpasset flyt.

Tilleggsinformasjon

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet