Tilgjengelighetsfunksjoner

Tastaturalternativer til musehandlinger

Reader og Acrobat har de samme tastatursnarveiene. Hvis du vil se hele listen, kan du se Tastatursnarveier i Acrobat Hjelp.

Bruk en skjermleser eller et forstørrelsesverktøy

Bruk Oppsettsveiviser for tilgjengelighet til å sette opp Reader for enten en skjermforstørrer eller en skjermleser.

  • Velge Rediger > Tilgjengelighet > Oppsettassistent, og velg deretter alternativene du ønsker fra hvert skjermbilde i Oppsettassistent.

Bruk tekst-til-tale-verktøyet Høytlesing

Høytlesing er et tekst-til-tale-verktøy (TTS) som er innebygd i Adobe Reader. Det leser tekst innenfor et dokumentvindu.  

Hvis du skal bruke Høytlesing, trenger du Adobe Reader og en tekst-til-tale-motor installert i systemet ditt. Dokumentet må også være tilgjengelig, ellers kan det hende at det ikke blir lest i det hele tatt, eller at det leses i feil rekkefølge.

Slik aktiverer du Høytlesing:

  1. Velg Høytlesing > Aktiver Høytlesning på Vis-menyen.
  2. Gå igjen til Vis > Høytlesing, og velg deretter et passende alternativ for lesing:
    • Hvis du vil lese gjeldende side, velger du Les bare denne siden.
    • Hvis du vil lese hele dokumentet, velger du Les til slutten av dokumentet.

Tilpasse tekstflyt i en PDF-fil

Tilpass tekstflyten i en PDF-fil for midlertidig å presentere den som en enkeltkolonne med samme bredde som dokumentruten. Denne tekstflytvisningen gjør det enklere å lese dokumentet.

  • Hvis du vil endre tekstflyten, velger du Vis > Zoom > Tilpass flyt.

I de fleste tilfeller vises bare lesbar tekst i den tilpassede flyten. Tekst som ikke tilpasses, inkluderer skjemaer, kommentarer, felt for digitale signaturer og sideartefakter som sidenumre, topptekster og bunntekster. Sider som inneholder både lesbar tekst og skjema eller felt for digital signatur, tilpasses ikke. Vertikal tekst justeres horisontalt.

Merk:

Du kan ikke lagre, redigere eller skrive ut et dokument mens det er i en tilpasset flytvisning.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?