Mangler utskriftsknappen?

Hvis du ikke kan se knappene Skriv ut og Avbryt, er det angitt en lav oppløsning for skjermen. Reader er ikke utformet for skjermer med lav oppløsning (minimum anbefalt oppløsning er 1 024 x 768). Du kan imidlertid omgå denne begrensningen. Gjør ett av følgende for å skrive ut dokumentet:

 • Trykk på Enter eller Retur.
 • Hvis det vises et rullefelt til høyre for dialogboksen, drar du glidebryteren ned for å få tilgang til knappene.

Merk:

(Windows) På noen skjermer dekker oppgavelinjen i Windows utskriftsknappen. Du kan skjule oppgavelinjen slik at den bare vises når markøren er helt nederst på skjermen. Høyreklikk oppgavelinjen, og velg Egenskaper. I dialogboksen Egenskaper merker du av for Skjul oppgavelinjen automatisk og klikker OK.

Angi egenskaper for oppgavelinjen
Angi egenskapene for oppgavelinjen til å skjule oppgavelinjen, slik at du kan velge utskriftsknappen

Grunnleggende utskriftsoppgaver

Skrive ut på begge sider

Du kan skrive ut på begge sider hvis skriveren støtter funksjon for dobbeltsidig utskrift (tosidig utskrift).  

Merk: Dobbeltsidig utskrift kalles dupleks, rygg mot rygg, front mot rygg eller tosidig utskrift.

Skriverdriveren styrer alternativene, ikke Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Se dokumentasjonen for skriveren for informasjon om hvilke funksjoner skriveren støtter.


 • I dialogboksen Skriv ut aktiverer du Skriv ut på begge sider og velger kanten å vende.

Merk:

Det kan være tilfeller der skriveren faktisk støtter tosidig utskrift og alternativet ikke vises i dialogboksen for utskrift. I slike tilfeller kan du klikke skriveregenskapene for direkte tilgang til alternativet fra innstillingene for skriveren.

Skrive ut i svart-hvitt

Du kan skrive ut en farge-PDF-fil i grågraderinger (kalles også gråtoner eller sammensatt grå).

• I dialogboksen Skriv ut aktiverer du Skriv ut i gråtoner.


Aktivere Skriv ut i gråtoner

Skrive ut en i annen størrelse

Du kan skalere side til å forstørres eller reduseres når du skriver ut. Du kan automatisk skalere for å tilpasse til siden eller smalere manuelt etter prosentverdier

• I dialogboksen Skriv ut klikker du Størrelse og angir deretter skaleringsalternativene.


Klikke Størrelse

Skrive ut dokumenter i stort format

Du kan skrive ut et dokument i stort format, for eksempel en plakat eller et banner, ved å dele sidene opp i flere ark (kalles side ved side). Alternativet Plakat beregner hvor mange ark som trengs. Du kan justere størrelsen på originalen til papiret, og angi hvor mye hver flis overlapper. Du kan deretter sette sammen flisene.


 • I dialogboksen Skriv ut klikker du Plakat og angir deretter overlappingsalternativene.
Klikke Plakat

Skrive ut flere sider på et ark

Du kan skrive ut flere enn én side av en PDF-fil på ett enkelt ark. Utskrift av flere sider per ark kalles også N-sider-utskrift (for eksempel 2-sider eller 6-sider). Du kan angi hvordan sidene ordnes, vannrett på tvers av siden eller i loddrette kolonner.


Klikke Flere

Skrive ut hefter

Du kan skrive ut et flersidig dokument som et hefte. Det legges ut to sider per ark. Når du sorterer, bretter og stifter de dobbeltsidige arkene, er resultatet en bok med riktig siderekkefølge.


 • I dialogboksen Skriv ut klikker du Hefte og angir deretter heftealternativene.

Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner, kan du se Skrive ut hefter og PDF-filer.

Klikke Hefte

Skriv ut kommentarer

Du kan skrive ut kommentarer på riktig sted (som klistrelapper på en side), eller i en liste eller et sammendrag.

Gjør ett av følgende i området Kommentarer og skjemaer:


 • Velg et alternativ fra rullegardinlisten.
 • Klikk på Summer opp kommentarer.
Kommentarer og skjemaer

Skrive ut en del av en side

Du kan skrive ut en del av en side i et PDF-dokument. Bruk verktøyet for øyeblikksbilde (Rediger > Ta et øyeblikksbilde) for å merke bare området du vil skrive ut. Området kan være tekst, grafikk eller begge deler. Du kan skrive ut det merkede området i full størrelse, eller tilpasse det til arket.


 1. Velg Rediger > Ta øyeblikksbilde
 2. Tegn et rektangel for å merke en del av en side
 3. Velg Fil > Skriv ut
 4. Klikk Valgt grafikk i dialogboksen Skriv ut.
Klikke Valgt grafikk

Hvorfor kan jeg ikke skrive ut dokumentet mitt?

Start med disse feilsøkingstipsene

Utskriftproblemer kan ha ulike årsaker. Start med dette nyttige tekniske notatet for å identifisere problemet: Feilsøke PDF-utskrift | Acrobat, Reader

PDF-filen er passordbeskyttet, og utskrift er ikke tillatt

Hvis du mottar en passordbeskyttet PDF-fil, kan du bruke det utpekte passordet til å skrive ut dokumentet. Noen beskyttede dokumenter har begrensninger som gjør at du ikke kan skrive ut, redigere eller kopiere innhold i dokumentet. Hvis et dokument har begrensninger for utskrift, kontakter du PDF-forfatteren.

(Bare Windows) Beskyttet modus påvirker

Standard beskyttet modus utvider sikkerheten i Reader. Hvis du vil finne ut om beskyttet modus påvirker utskrift, deaktiverer du det midlertidig. Høyreklikk dokumentet i nettleseren, og velg Dokumentegenskaper. Hvis du vil se om beskyttet modus er aktivert, klikker du Avansert.

Hvis du vil deaktivere beskyttet modus, velger du Rediger > Innstillinger og klikker Sikkerhet (utvidet) til venstre. Fjern avmerkingen for Aktiver beskyttet modus ved oppstart. Lukk Reader, start på nytt, og prøv å skrive ut dokumentet på nytt.

Merk:

Når du har skrevet ut, merker du av for Aktiver beskyttet modus ved oppstart for å få maksimal sikkerhet.

Simulere overtrykking av farger

Overtrykkingssimulering anslår hvordan blanding og overtrykking av farget grafikk ser ut når den skrives ut på en offsetpresse. Du kan simulere effektene av overtrykking på en bordfargeskriver ved å velge Simuler overtrykking i dialogboksen Avansert skriveroppsett. Overtrykkingssimulering konverterer spotfarger for å behandle farger for utskrift. Hvis du skal bruke en fil til endelig utskrift, må du ikke velge Simuler overtrykking.

Merk:

Fargeskrivere varierer stort når det gjelder kvaliteten av fargegjengivelsen. Prøver fra en tjenesteleverandør er derfor den beste metoden for å bekrefte hvordan det endelige resultatet vil se ut.

Tre overlappende sirkler
Tre overlappende sirkler uten overtrykking (til venstre) sammenlignet med tre overlappende sirkler med overtrykking (til høyre).

Hva skal jeg gjøre hvis Adobe Reader spør om å lagre en fil når et dokument skrives ut?

Hvis Adobe Reader spør om å lagre en fil når du klikker Skriv ut, klikker du dialogboksen Avansert skriveroppsett og fjerner merket for alternativet Skriv ut til fil.

Merk:  

 • Pass på at du har valgt en fysisk skriver å skrive ut på og ikke Adobe PDFXPS / Send note eller andre virtuelle skrivere.
 • Alternativet Skriv ut til fil var tilgjengelig i dialogboksen Skriv ut frem til Acrobat 10.X-versjonene.

Hva må jeg gjøre for å skrive ut kommentarer som er tilgjengelige i PDF-dokumentet?

Det finnes bestemte merknader (for eksempel hurtignotater) som er tilgjengelige i PDF-dokumentet, og merknadene skrives ikke ut som standard hvis du ikke vil de skal skrives ut.

Dette er bevisst utformet slik at slike merknader ikke hindrer visningen av innholdet som er tilgjengelig bak dem.

Det kan imidlertid være tilfeller der du vil skrive dem ut. Slik skriver du ut notater og andre merknader:

 1. Gå til Rediger->Innstillinger.
 2. Klikk Kommentering.
 3. Aktiver alternativet Skriv ut notater og hurtigmenyer.

Adobe Reader krasjer under utskrift / Adobe Reader skriver ikke ut etter klikking på Skriv ut

Dette kan forekomme hvis en installasjonsfil for Adobe Acrobat er skadet. Hvis du vil løse problemet, må du passe på at du bruker den nyeste versjonen av Adobe Reader-/Acrobat-programmet.

Hvis det oppstår problemer med den nyeste versjonen:

 1. Avinstallere Acrobat Reader ved hjelp av Acrobat cleaner-verktøyet.
 2. Installere Adobe Reader på nytt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet