Beskyttet modus (Windows)

Adobe Reader XI inneholder en beskyttet modus og beskyttet visning for ekstra sikkerhet for å holde datamaskinen trygg. Med beskyttet modus aktivert vil alle operasjoner som Adobe Reader bruker til å vise PDF-filen, kreve kjøring på en svært begrenset måte i et avgrenset miljø, "sandkassen".

Beskyttet modus

Adobe Reader XI kjører som standard i beskyttet modus for å gi et ekstra lag med sikkerhet. Skadelige PDF-dokumenter kan ikke starte vilkårlige kjørbare filer eller skrive til systemkataloger eller Windows-registeret i beskyttet modus.

Hvis du vil kontrollere statusen for beskyttet modus, velger du Fil > Egenskaper > Avansert > Beskyttet modus.

Beskyttet modus er aktivert som standard. Gjør følgende for å angi innstillingene:

 1. Velg Rediger > Innstillinger.

 2. Velg Sikkerhet (utvidet) fra kategoriene til venstre.

 3. I området Sandbox-beskyttelser merker du av for eller fjerner merket for Aktiver beskyttet modus ved oppstart.

  • Aktiver Opprett Beskyttet modus-loggfil for å registrere hendelser. Endringene trer i kraft neste gang du starter programmet
  • Klikk på Vis logg for å åpne filen

Beskyttet visning

De fleste funksjoner er deaktiver i beskyttet modus for utvidet sikkerhet og for å unngå potensiell sikkerhetsrisiko tilknyttet filer som kommer fra usikre steder. Du kan vise PDF-filen, men ikke så mye annet.

I beskyttet visning vises det en gul linje øverst i Reader-vinduet. Klikk Aktiver alle funksjoner for å avslutte beskyttet visning.

Informasjonslinje for beskyttet visning

Gjør følgende for å endre når beskyttet visning brukes:

 1. Velg Fil > Innstillinger.
 2. Velg Sikkerhet (utvidet) fra kategoriene til venstre.
 3. I området Sandbox-beskyttelser velger du et alternativ for Beskyttet visning:
  • Av
  • Filer fra potensielt skadelige plasseringer
  • Alle filer

Privilegerte Plasseringer

Du kan legge til bestemte filer, mapper og verter for privilegerte plasseringer, for selektivt å velge klarerte PDF-filer og omgå sikkerhetsbegrensningene.

Gjør følgende under Privilegerte Plasseringer:

 • Hvis du vil klarere nettsteder du allerede har klarert i Internet Explorer, velger du Stol automatisk på nettsteder fra sikkerhetssonene i Windows-operativsystemet mitt.
 • Hvis du bare vil legge til én eller to PDF-filer fra en plassering, klikker du på Legg til fil.
 • Hvis du vil opprette en klarert mappe for flere PDF-filer, klikker du Legg til mappebane eller Legg til vert.
 • Hvis du vil tillate lasting av data fra et nettsted, angir du navnet på rot-URL-adressen. Du kan for eksempel skrive www.adobe.com, men ikke www.adobe.com/products. Hvis du kun vil klarere filer fra sikre tilkoblinger, velger du Bare sikre tilkoblinger (https:).
Adobe-logoen

Logg på kontoen din