Beskyttet modus (Windows)

For ekstra sikkerhet inneholder Acrobat Reader XI en beskyttet modus og beskyttet visning for å holde datamaskinen din trygg. Med Beskyttet modus aktivert, kjøres alle operasjoner som kreves av Acrobat Reader for å vise PDF-filen på en svært begrenset måte i et begrenset miljø, “sandkassen”.

Beskyttet modus

Som standard kjører Adobe Reader XI i beskyttet modus for å gi et ekstra lag med sikkerhet. I beskyttet modus kan ikke ondsinnede PDF-dokumenter starte vilkårlige kjørbare filer eller skrive til systemkataloger eller Windows-registeret.

For å sjekke statusen til beskyttet modus, velges Fil > Egenskaper > Avansert > Beskyttet modus.

Beskyttet modus er aktivert som standard. For å spesifisere innstillingene, gjøres følgende:

 1. Velg Rediger > Preferanser.

 2. I listen med Kategorier til venstre, velges Sikkerhet (forbedret).

 3. I delen med Sandkassebeskyttelse velges eller fjernes merket Aktiver beskyttet modus ved oppstartp.

  • Aktiver Opprett loggfil for beskyttet modus for å registrere hendelser. Endringene trer i kraft neste gang du starter applikasjonen
  • Klikk på Vis logg for å åpne loggfilen

Beskyttet visning

For ytterligere sikkerhet og for å unngå potensielle sikkerhetsrisikoer knyttet til filer som kan stamme fra utrygge steder, er de fleste funksjonene deaktiverte i modusen Beskyttet visning. Du kan se PDF-en, men ikke gjøre så mye annet.

I Beskyttet visning vises en gul linje på toppen av Reader-vinduet. Klikk på Aktiver alle funksjoner for å gå ut av Beskyttet visning.

Informasjonslinje for Beskyttet visning

For å endre når Beskyttet visning brukes, gjøres følgende:

 1. Velg Fil > Innstillinger.
 2. I listen med Kategorier til venstre, velges Sikkerhet (forbedret).
 3. I området for Sandkassebeskyttelse, velg et alternativ for Beskyttet visning:
  • Av
  • Filer fra potensielt usikre steder
  • Alle filer

Privilegerte steder

Du kan legge til spesifikke filer, mapper og verter til privilegerte steder for selektivt å stole på PDF-filer og omgå sikkerhetsrestriksjonene.

Under Privilegerte plasseringer gjør du følgende:

 • For å stole på nettsteder du allerede stoler på i Internet Explorer, velges Stol automatisk på nettsteder fra sikkerhetssonene i Windows-operativsystemet mitt.
 • For å legge til bare én eller to PDF-er fra en plassering, klikker du på Legg til fil.
 • For å opprette en klarert mappe for flere PDF-filer, klikker du på Legg til mappebane eller Legg til vert.
 • For å tillate at data lastes inn fra et nettsted, skriv er du inn navnet på rot-nettadressen. Angi for eksempel www.adobe.com, men ikke www.adobe.com/products. For å stole på filer kun fra sikre tilkoblinger, velger du Bare sikre tilkoblinger (https:).

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?