Del, kommenter og gjennomgå

Dele dokumenter

Du kan bruke Adobe Reader til å dele dokumenter med andre. Du kan dele filer med Adobe SendNow eller dele filer via e-post.

Gjør ett av følgende:

 • Velg Fil > Del filer med SendNow Online.
 • Klikk på Verktøy-oppgaveruten og velg deretter Send filer
 • Velg Fil > Send fil

Følg instruksjonene på skjermen for å dele filen med andre.

For detaljert informasjon, se Dele filer fra Acrobat.com med SendNow Online og Del filer med e-post i Hjelp for Acrobat.

Lagre filer på Acrobat.com

Acrobat.com lar deg lagre og få tilgang til PDF-er og andre dokumenter fra flere enheter. 

Hvis du vil lagre filer på Acrobat.com, gjør du ett av følgende:

 • Klikk på  på verktøylinjen
 • Klikk på Verktøy > Lagre filer.
 • Fra Lagre til nettkonto i dialogboksen Lagre (Fil > Lagre eller Fil > Lagre som) velger du en konto.

Kommenter og gjennomgå PDF-filer

Du kan kommentere i PDF-filer ved hjelp av verktøyene for merknader og tegnemarkering. Alle merknads- og tegnemarkeringsverktøy er tilgjengelige. Når du mottar en PDF for gjennomgang, kan du kommentere den ved hjelp av verktøyene for kommentering og markering.

Merknadsverktøy

Du kan bruke forskjellige merknadsverktøy for å legge til kommentarer mens du går gjennom en PDF-fil. Legg for eksempel til notat, uthev tekst, legg til tekstkommentar og gjennomstrek.

Merknader-panel
Merknader-panel

A. Legg til festet notat  B. Uthev tekst C. Verktøyet Legg til tekstkommentar D. Legg ved fil E. Spill inn lyd F. Verktøy og meny for Legg til stempel G. Sett inn tekst ved markør H. Erstatt tekst I. Gjennomstreking J. Understreking K. Legg til notat i tekst L. Tekstkorrigeringsmarkeringer 

Eksempel: Bruk verktøyet Uthev tekst

 1. Klikk på Kommentar > Merknader øverst til høyre i arbeidsområdet.

 2. Velg Uthev tekst-verktøyet ().

 3. Dra pekeren for å merke teksten i dokumentet som du vil utheve.

 4. Gjør ett av følgende for å legge til en merknad for den uthevede teksten:

  • Dobbeltklikk på den uthevede teksten.
  • Høyreklikk på den uthevede teksten og velg Åpne hurtigmenynotat fra kontekstmenyen.
  Velg alternativet Åpne hurtigmenynotat for å legge til en kommentar for den uthevede teksten

 5. Skriv inn innholdet i hurtigmenynotatet.

Verktøy for tegnemarkering

Du kan bruke forskjellige tegnemarkeringsverktøy til å legge til kommentarer mens du går gjennom en PDF-fil. Eksempel: Legg til tekstboks, Tegn rektangel og Tegn for frihånd.

Tegnemarkeringer-panel
Tegnemarkeringer-panel

A. Legg til en tekstboks B. Legg til tekst i bildeforklaring C. Tegn linje D. Tegn pil E. Tegn oval F. Tegn rektangel G. Tegn sky H. Tegn polygon I. Tegn sammenhengende linjer J. Frihåndstegning K. Visk ut frihåndstegning 

Bruk verktøy for tegnemarkering

 1. Klikk Kommentar > Tegnemarkeringer øverst til høyre i arbeidsområdet.

 2. Velg verktøyet for flytting.

 3. Dra markøren for å tegne formen i dokumentet.

 4. Gjør ett av følgende for å legge til en merknad for formen:

  • Dobbeltklikk på formen du tegnet.
  • Høyreklikk formen og velg Åpne hurtigmenynotat fra kontekstmenyen.

Tilpass egenskapene for merknads- og tegnemarkeringsverktøyene

Du kan justere egenskapene for merknads- og tegnemarkeringsverktøyene. Du kan for eksempel endre fargen og tettheten for Uthev tekst-verktøyet.

Merk: Følgende trinn viser hvordan du tilpasser egenskapene til Uthev tekst-verktøyet. Du kan følge de samme trinnene for andre verktøy i Reader.

 1. Høyreklikk på merknaden og velg Egenskaper fra kontekstmenyen.

 2. Angi egenskapene for merknaden under Utseende-fanen i dialogboksen med Egenskaper.

  Merknad: Velg Bruk gjeldende egenskaper som standard for å angi de egendefinerte egenskapene som standardegenskaper for et tegnemarkeringsverktøy.

 3. Klikk på OK.

Svare på kommentarer eller slette svar

 • Høyreklikk en kommentar og velg Svar fra hurtigmenyen.

 • Hvis du senere bestemmer deg for å fjerne svaret, høyreklikker du det og klikker Slett.

For mer informasjon, se Svare på kommentarer i Hjelp for Acrobat.

Godkjenne eller avvise en PDF

Hvis du blir bedt om å godkjenne en PDF, mottar du en e-postmelding med trinnvise instruksjoner. Øverst i PDF-en bruker du alternativene i Stempler-paletten og dokumentmeldingslinjen for å godkjenne eller avvise dokumentet.

For mer informasjon, se Delta i en godkjenningsarbeidsflyt i Hjelp for Acrobat.

Merk:

Bare Acrobat-brukere med multibyte-versjoner av Acrobat kan starte en godkjenningsarbeidsflyt. Reader-brukere med alle språkversjoner kan imidlertid godkjenne eller avvise en PDF.

Spor en gjennomgang (bare Reader- programmet, ikke nettleseren)

Hvis du vil spore en dokumentgjennomgang eller vise statusen for en gjennomgang, velger du Vis > Sporing. Sporing viser hvem som har blitt med i en gjennomgang, og hvor mange kommentarer hver person har publisert.

 • Venstre side av Sporing viser alle PDF-dokumenter i styrte gjennomganger.

 • Høyre side viser datoen og klokkeslettet da PDF-en ble sendt, og en liste over inviterte lesere. Koblinger til delte PDF-er inneholder tilleggsinformasjon, inkludert tidsfrist (hvis angitt) og antall kommentarer sendt per leser. Slette en kobling i Sporing sletter ikke PDF-filen.

 • Siste oppdateringer oppsummerer de siste endringene i gjennomganger.

For mer informasjon, se Spore gjennomgåtte PDF-er i Hjelp for Acrobat.

Gjenopprette etter en uventet avslutning (kun Reader-programmet, ikke nettleseren)

Funksjonen for Automatisk lagring forhindrer at endringer går tapt etter et uventet avbrudd.

 1. Åpne filene du arbeidet med før den uventede avslutningen.

 2. Når du blir bedt om det, klikker du på Ja for å åpne filene som ble lagret automatisk.

 3. Lagre filene med samme navn som filene du opprinnelig arbeidet med.

Hvis automatisk lagring er deaktivert, starter den på nytt fra dialogboksen med Innstillinger

 1. Høyreklikk på et dokument og velg Innstillinger for sidevisning fra popup-menyen.

 2. I venstre kolonne velger du Dokumenter og velger deretter Lagre dokumentendringer i midlertidig fil automatisk hvert XX minutt.

 3. I dialogboksen Minutter angir du hvor ofte du vil lagre filer.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?