Dele, kommentere og gjennomgå

Dele dokumenter

Du kan bruke Adobe Reader til å dele dokumenter med andre. Du kan dele filer ved hjelp av Adobe SendNow eller dele filer via e-post.

Gjør ett av følgende:

 • Velg Fil > Del filer med SendNow Online.
 • Klikk Verktøy-oppgavepanelet, og velg deretter Send filer
 • Velg Fil > Send fil

Følg instruksjonene på skjermen for å dele filen med andre.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele filer fra Acrobat.com ved hjelp av SendNow Online og Dele filer via e-post i Hjelp for Acrobat.

Lagre filer på Acrobat.com

Acrobat.com lar deg lagre og gir tilgang til PDF-filer og andre dokumenter fra flere enheter. 

Gjør ett av følgende for å lagre filer på Acrobat.com:

 • Klikk på verktøylinjen
 • Klikk Verktøy > Lagre filer.
 • Velg en konto i dialogboksene Lagre (Fil > Lagre eller Fil > Lagre som), i listen Lagre til nettkonto.

Kommentere og gjennomgå PDF-filer

Du kan kommentere PDF-filer ved hjelp av merknads- og tegneverktøyet. Alle merknads- og tegneverktøy er tilgjengelig. Når du mottar en PDF-fil for gjennomgang, kan du sette inn merknader ved hjelp av verktøyet Kommentering og markering.

Merknadsverktøy

Du kan bruke forskjellige merknadsverktøy for å legge til kommentarer mens du gjennomgår en PDF-fil. For eksempel Legg til notat, Uthev tekst, Legg til tekstkommentar og Gjennomstrek.

Merknader-panel
Merknader-panel

A. Legg til notat B. Uthev tekst C. Legg til tekstkommentar D. Legg ved fil E. Spill inn lyd F. Legg til stempelverktøy og meny G. Sett inn tekst ved markør H. Erstatte tekst I. Gjennomstreking J. Understreking K. Legg til notat i tekst L. Tekstkorrigeringsmarkeringer 

Eksempel: Bruke Uthev tekst-verktøyet

 1. Klikk på Kommentar > Merknader øverst til høyre i arbeidsområdet.

 2. Velg Uthev tekst-verktøyet ().

 3. Dra pekeren for å merke teksten i dokumentet som du vil utheve.

 4. Hvis du vil legge til et notat for den uthevede teksten, gjør du ett av følgende:

  • Dobbeltklikk på den uthevede teksten.
  • Høyreklikk på den uthevede teksten og velg alternativet Åpne hurtigmenynotat fra kontekstmenyen.
  Velg alternativet Åpne hurtigmenynotat for å legge til en kommentar for den uthevede teksten

 5. Skriv innholdet i hurtigmenynotatet.

Verktøy for tegnemarkeringer

Du kan bruke forskjellige tegnemarkeringsverktøy for å legge til kommentarer mens du gjennomgår en PDF-fil. For eksempel Legg til tekstboks, Tegn rektangel og Tegn frihåndsform.

Tegnemarkeringer-panel
Tegnemarkeringer-panel

A. Legg til tekstboks B. Legg til tekst i bildeforklaring C. Tegn linje D. Tegn pil E. Tegn ellipse F. Tegn rektangel G. Tegn sky H. Tegn mangekant I. Tegn sammenhengende linjer J. Tegn frihånd K. Visk ut frihånd 

Bruke verktøy for tegnemarkeringer

 1. Klikk på Kommentar > Tegnemarkeringer øverst til høyre i arbeidsområdet.

 2. Velg ønsket verktøy.

 3. Dra markøren for å tegne figuren i dokumentet.

 4. Hvis du vil legge til et notat for figuren, gjør du ett av følgende:

  • Dobbeltklikk på figuren du tegnet.
  • Høyreklikk på figuren og velg alternativet Åpne hurtigmenynotat fra kontekstmenyen.

Tilpasse egenskapene for Merknader og Tegnemarkeringer

Du kan justere egenskapene for merknader og tegnemarkeringer. Du kan for eksempel endre fargen og gjennomsiktigheten for Uthev tekst-verktøyet.

Merk: Disse trinnene illustrerer hvordan du tilpasser egenskapene for Uthev tekst-verktøyet. Du kan følge samme fremgangsmåte for andre verktøy i Reader.

 1. Høyreklikk på merknaden og velg Egenskaper fra kontekstmenyen.

 2. Angi egenskapene for merknaden under Utseende-fanen i dialogboksen Egenskaper.

  Merk: Velg alternativet Bruk gjeldende egenskaper som standard for å angi de tilpassede egenskapene som standardegenskaper for et tegnemarkeringsverktøy.

 3. Klikk OK.

Svare på kommentarer, eller slette svar

 • Høyreklikk en kommentar, og velg Svar fra hurtigmenyen.

 • Hvis du senere vil fjerne svaret, høyreklikker du det og klikker Slett.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Svare på kommentarer i Hjelp for Acrobat.

Godkjenn eller avvis en PDF-fil

Hvis du blir spurt om å godkjenne en PDF-fil, vil du motta en e-postmelding som gir deg trinnvise instruksjoner. Bruk alternativene i Stempler-paletten og dokumentmeldingslinjen øverst i PDF-filen, for å godkjenne aller avvise dokumentet.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Delta i en godkjenningsarbeidsflyt i Hjelp for Acrobat.

Merk:

Kun Acrobat-brukere med multibyte-versjoner av Acrobat kan starte en arbeidsflyt for godkjenning. Reader-brukere kan imidlertid godkjenne eller avvise en PDF-fil, uavhengig av språkversjon.

Spore en gjennomgang (bare Reader-program, ikke nettleser)

For å spore en dokumentgjennomgang eller vise statusen på gjennomgangen velger du Vis > Sporing. Sporing viser hvem som er med på gjennomgangen og hvor mange kommentarer hver enkelt har publisert.

 • Venstre side i Sporing viser alle PDF-dokumenter i styrte gjennomganger.

 • Listen til høyre viser datoen og klokkeslettet da PDF-filen ble sendt, og en liste over inviterte lesere. Koblinger til delte PDF-filer inneholder tilleggsinformasjon, inkludert tidsfrist (hvis angitt) og antall kommentarer sendt per leser. PDF-filen blir ikke slettet ved å slette koblingen i Sporing.

 • Siste oppdateringer oppsummerer de nyeste endringene i gjennomgangene.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Spor gjennomgåtte PDF-filer i Hjelp for Acrobat.

Gjenopprette fra en uventet avslutning (bare Reader-program, ikke nettleser)

Autolagringsfunksjonen forhindrer at endringer går tapt etter et uventet avbrudd.

 1. Åpne filene du jobbet med før den uventede avstengningen.

 2. Når du blir bedt om det, klikker du Ja for å åpne filen eller filene som ble lagret automatisk.

 3. Lagre filene med samme navn som filene du opprinnelig arbeidet med.

Hvis Automatisk lagring var deaktivert, kan du aktivere oppgaven fra dialogboksen Innstillinger

 1. Høyreklikk et dokument, og velg Innstillinger for sidevisning på hurtigmenyen.

 2. Velg Dokumenter i den venstre kolonnen, og velg deretter Lagre dokumentendringer automatisk i midlertidig fil hvert XX minutt.

 3. I dialogboksen Minutter angir du hvor ofte du vil lagre filene.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din