Reader lar deg signere PDF-filer og legge til signaturen i filen. Hvis du viser en PDF-fil på nettet, laster du først ned PDF-filen før du signerer den.

Noen dokumenter har sikkerhet som hindrer elektroniske signaturer. Skriv ut slike dokumenter, og signer utskriften.

Signere et dokument

I Reader kan du skrive navnet ditt, tegne signaturen eller plassere et bilde av signaturen i et dokument. Du kan også legge til tekst, for eksempel ditt navn, firma, stilling eller datoen. Når dokumentet er ferdig, blir signaturen en del av PDF-filen.

 1. Åpne PDF-filen du vil signere.

 2. Klikk Signer-ikonet på verktøylinjen for å åpne Signer-ruten, eller klikk Signer-ruten.

  Klikk på Signer-ikonet

  Merk:

  Hvis Signer-ikonet ikke vises på verktøylinjen, høyreklikker du verktøylinjen og velger Fil > Legg til tekst eller signatur.

 3. Hvis du vil legge til tekst, for eksempel navn, firma eller stilling, klikker du Legg til tekst i panelet Jeg må signere. Klikk i dokumentet der du vil legge til tekst, og skriv inn.

  Legg til tekst
  Alternativet Legg til tekst lar deg legge til navn, firma eller dato i PDF-filen.

 4. (Valgfritt) Hvis dokumentet krever at du indikerer et utvalg, klikker du Legg til hakemerke. Klikk dokumentet for å plassere et hakemerke på det.

 5. Klikk Plasser signatur i Signatur-panelet.

  Plasser signatur
  Første gang du signerer, åpner Plasser signatur en dialogboks der du kan opprette eller importere signaturen din.

 6. (Førstegangssignering) Velg hvordan du vil plassere signaturen i dialogboksen Plasser signatur:

  Skrive inn signaturen min

  Skriv inn navnet ditt i feltet Skriv inn navnet ditt. Reader oppretter en signatur for deg. Du kan velge blant en lite utvalg signaturstiler. Klikk Endre signaturstil for å vise en annen stil. Klikk Godta når du er fornøyd med signaturen.

  Tegne signaturen

  Tegn signaturen i feltet Tegn signaturen. Klikk Godta når du er fornøyd med signaturen.

  Bruke et bilde

  Klikk Bla gjennom, og finn signaturfilen. Klikk Godta når signaturen vises i dialogboksen.

  Merk:

  Hvis du ikke har et bilde av signaturen din, bruker du svart blekk for å skrive navnet ditt på en rent, tomt ark. Fotografer eller skann signaturen, og overfør bildefilen (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF eller PDF) til datamaskinen. Ikke beskjær filen. Reader importerer bare signaturen.

  Signaturtype
  Du kan velge å skrive inn, tegne eller importere en signatur. Reader bruker denne signaturen i PDF-filer du signerer senere.

 7. Klikk i PDF-dokumentet der du vil sette inn signaturen.

 8. Gjør ett av følgende hvis du vil flytte, skalere eller rotere signaturen:

  Flytte, endre størrelse på eller rotere signaturen
  A. Flytt markør B. Skaleringsmarkør C. Roteringsmarkør 

  Flytt

  Plasser markøren over signaturen, og dra til plasseringen.

  Endre størrelse

  Dra et hjørne for å skalere.

  Roter

  Plasser markøren over rotasjonshåndtaket (håndtaket øverst i midten), og når markøren endres til en sirkelformet pil, drar og roterer du signaturen.

 9. Klikk  eller velg Fil > Lagre/Arkiver for å lagre det signerte dokumentet.

 10. Når du ser "Du la til en signatur eller initialer. Vil du fullføre endringene?", klikker du Bekreft.

 11. Angi en plassering for filen, og klikk deretter Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Sende signert dokument med e-post eller faks

Du kan sende signerte dokumenter via faks eller e-post ved hjelp av Adobe Sign-tjenesten. Adobe Sign lagrer en kopi i nettkontoen, slik at du enkelt har tilgang til den senere. Du kan logge på Adobe Sign med Adobe ID-en eller opprette en konto.

 1. Når dokumentet er ferdig og du har lagt til signaturen eller initialene, klikker du Send signert dokument i Signer-ruten.

 2. Når du ser "Du la til en signatur eller initialer. Vil du fullføre endringene?", klikker du Bekreft og send.

 3. Angi en plassering for filen, og klikk deretter Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

 4. Når du ser "Det signerte dokumentet lastes opp til Adobe Sign…", klikker du Last opp.

 5. Når Adobe Sign åpnes i nettleseren, fyller du ut de forespurte feltene og klikker Lever.

 6. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere og fullføre sending av dokumentet.

Få PDF-filer signert av andre ved hjelp av Adobe Sign

Du kan få dokumenter signert av andre ved hjelp av Adobe Sign. Adobe Sign er en nettjeneste som lar brukere hurtig signere dokumenter i en nettleser uten at det kreves en digital ID. Tjenesten holder oversikt over hele prosessen.

Adobe Sign-tjenesten sender e-post til underskriverne om at du vil at de skal signere et dokument. De gjennomgår og signerer dokumentet på det sikre Adobe Sign-nettstedet. Når det er signert, mottar både du og underskriverne den signerte PDF-filen i en e-post. Adobe Sign lagrer det signerte dokumentet i kontoen din for fremtidig referanse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Adobe Sign-produktsiden.

 1. Åpne PDF-filen som du vil skal signeres.

 2. Åpne Signer-ruten (klikk Signer til høyre på verktøylinjen).

 3. Klikk Få andre til å signere for å åpne panelet.

 4. Klikk Send til signering.

 5. Når du ser meldingen "Dokumentet er lastet opp til Adobe Sign", klikke du Gå til Adobe Sign for å fortsette.

 6. Når Adobe Sign-nettstedet åpnes i nettleseren, følger du instruksjonene på skjermen for å sende PDF-filen.

Signere med en digital ID

I Reader kan bare PDF-filer med Reader-brukerrettigheter signere ved hjelp av en digital ID. Hvis du ikke har en digital ID, hjelper instruksjonene på skjermen med å opprette en. Hvis du vil vite mer, kan du se Digitale IDer.

 1. Åpne PDF-filen du vil signere.

 2. Gjør ett av følgende:

  Legge til en digital signatur

  Klikk Arbeide med sertifikater i Signer-ruten, og klikk deretter Signer med sertifikat. Tegn et rektangel for å plassere signaturen. (Hvis dette alternativet er deaktivert, aktiverte ikke PDF-forfatteren digitale signaturer for PDF-filen.)

  Merk:

  Hvis du viser PDF-filen i en nettleser, klikker Signer-ikonet  på verktøylinjen øverst i vinduet.

  Digitalt signaturfelt

  Hvis et skjema inneholder et digitalt signaturfelt, dobbeltklikker du feltet for å åpne dialogboksen Signer dokument.

 3. Hvis det ikke er konfigurert digitale signaturer, vises dialogboksen Legg til en digital ID. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en signatur.

 4. Gjør følgende i dialogboksen Signer dokument:

  • Velg en signatur fra Signer som-menyen.
  • Skriv inn passordet for den valgte digitale signaturen
  • Velg et utseende, eller velg Opprett nytt utseende.
  • Aktiver Lås dokument etter signering hvis alternativet er tilgjengelig. Bare velg dette hvis du er den siste mottakeren som signerer dokumentet. Når du velger dette alternativet, låses alle felt, inkludert signaturfeltet.
 5. Klikk Signer for å plassere den digitale signaturen i PDF-filen.

Hvis du vil vise og signere dokumentet i en statisk og sikker tilstand, bruker du modus for forhåndsvisning av dokument. Dynamisk innhold som Multimedia og JavaScript er blokkert.

Behandle sertifikater (sikrede PDF-filer)

Den som opprettet en PDF-fil kan kryptere dokumentet med sertifikat for bekreftelse av digitale signaturer. Sertifikatene som du mottar fra andre brukere, lagres i en liste over klarerte identiteter. Listen ligner en adressebok, og lar deg validere signaturene til brukerne i alle dokumenter du mottar fra dem.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sertifikatbaserte signaturer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet